1. obstaranie majetku formou záloh a DPH (1 replies)
 2. Darčekový poukaz ako zaúčtovať v JÚ? (5 replies)
 3. ukončenie živnosť v priebehu roka a záväzok - DzMV (0 replies)
 4. Poistné plnenie z komerčnej poisťovne (1 replies)
 5. výdavky pri prenájme (0 replies)
 6. Odpisovanie alebo náklady na spotrebu (5 replies)
 7. konkurz a zavierka (4 replies)
 8. Účtovanie kreditu na mobil (0 replies)
 9. DP FO A 2012 - znizenie zakladu dane (1 replies)
 10. Daňová strata (0 replies)
 11. Poberateľka rodičovského príspevku mala v roku 2012 príjem (2 replies)
 12. Daňová strata (0 replies)
 13. Musím podávať daňové priznanie? (4 replies)
 14. DP: 4 mesiace príjem na SVK; v Nemecku 8 mesiacov (73 replies)
 15. Vykazovanie dlhodobej dotacie v Suvahe (0 replies)
 16. Poskytnutie služby v Číne a DPH (0 replies)
 17. Nezdaniteľná čiastka na manželku 2012 (2 replies)
 18. Zdanenie náhrady mzdy za prac.úraz pre invalidného dôchodcu. (0 replies)
 19. je povinnosť nahradiť soc. poisťovni PN daňový výdavok, alebo nie (3 replies)
 20. cestovné náhrady (23 replies)
 21. Suhrnny vykaz 7a do kedy podat? (5 replies)
 22. účtovanie drobného majetku (0 replies)
 23. Nezdaniteľná časť základu dane na manžela (3 replies)
 24. Re: Zákon o platbách v hotovosti (1 replies)
 25. stratené bločky (5 replies)
 26. DP A - príjmy z ČR (2 replies)
 27. Skladová evidencia pri paušálnych výdavkoch (1 replies)
 28. Vyhra a vratenie dane (2 replies)
 29. Minimálna výška na podanie daňového priznania (11 replies)
 30. Základ DPH pri predaji majetku v nižšej ako OC (2 replies)
 31. peňažný denník aj pre platcov dph (1 replies)
 32. Letenka (0 replies)
 33. Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodára??? (5 replies)
 34. DP -typ B (0 replies)
 35. archivácia dokladov v osobnej karte (3 replies)
 36. datum dodania (0 replies)
 37. Povinnosť auditu (0 replies)
 38. prenájom predajne (1 replies)
 39. Vyhotovenie faktúry za minulé roky v tomto roku (1 replies)
 40. nezdaniteľná časť v roku 2012 (2 replies)
 41. DP FO B (1 replies)
 42. Vrátenie zdanenej dotácie z ÚP - zaúčtovanie (10 replies)
 43. 2% z dani (12 replies)
 44. Dá sa získať kópia podpisaného tlačiva prehlasenia k dani? (11 replies)
 45. Oprava minulého roka (1 replies)
 46. IFRS 1 -ÚJ, zostavujúca ÚZ podľa IFRS (prvý raz v k 31.12.2012,2011 alebo 2010) (0 replies)
 47. Nepeňažné ceny a výhry - zdaňovanie a danove priznanie (2 replies)
 48. Pozemkové spoločenstvo - prechod z JÚ na PÚ (3 replies)
 49. ukončenie živnosti 2.1.2013 (1 replies)
 50. Dan zo zdedenych cennych papierov (0 replies)
 51. Daňový výdavok (2 replies)
 52. nemocenske davky (1 replies)
 53. Od 1.12.2013 mám založenú živnosť potrebujem presný postup účtovania v JÚ. (1 replies)
 54. Kurz pri vystavenej FA v cudzej mene (0 replies)
 55. ZTP obcan pracujuci na dohodu a DP za r.2013 (7 replies)
 56. Nahradny diel z Talianska s alebo bez DPH? (16 replies)
 57. Dôchodca (7 replies)
 58. účtovanie mesačného členského poplatku (0 replies)
 59. Uzavretie dohody o VP po ukončení pracovného pomeru v skúšobnej lehote (1 replies)
 60. Príjem za tovar, či príjem za výrobky a služby? (8 replies)
 61. Zisk v účtovnom období a jeho rozdelenie (2 replies)
 62. rocne zuctovanie dani (1 replies)
 63. Zostatková doba splatnosti pohľadávky (2 replies)
 64. Študent pracujuci na autorsku zmluvu, povinnnosti (0 replies)
 65. DP FO str. 12 - kombinacia szco a zavisla cinnost (10 replies)
 66. kvalitatívne nástroje Lean manažmentu, (0 replies)
 67. peňažný denník aj pre platcov dph (53 replies)
 68. Ďaň z prijmu z predaja nehnutelnosti , ktorú som dostal... (2 replies)
 69. Odpisy po novom (0 replies)
 70. Zaevidovanie prevodu na účet (2 replies)
 71. Výnos z akcií-kde sa to uvedie v DP? (0 replies)
 72. vratenie penazi spat (7 replies)
 73. Zahraničná pracovná cesta a dohodár (6 replies)
 74. Nevytvorená rezerva (4 replies)
 75. Viac natankovaných litrov ako počet prejdených km na služobené cesty (29 replies)
 76. Daň z príjmu zamestnanca (6 replies)
 77. nárok na MD 2013 (17 replies)
 78. Fakturovanie služieb do krajin EU / Platca DPH (SR) > PLATCA (EU) (0 replies)
 79. nemocenské a daň z príjmu (2 replies)
 80. danove priznanie a zamestnanecká zľava (4 replies)
 81. s.r.o (14 replies)
 82. Zasoby (11 replies)
 83. Budem platiť daň z predaja nehnuteľnosti ak som dom kúpil podľa starého zákona ktorý platil do 30.12.2010 a predal som ho podľa nového zákona (17 replies)
 84. pôžička poskytnutá FO v hotovosti - treba to ohlásiť DU? (1 replies)
 85. DPH a stravné lístky (4 replies)
 86. suhrnny vykaz (1 replies)
 87. Dodatočné DP DzMV 2012 ... eDANE (1 replies)
 88. Študent/SZČO a nulové daňové priznanie (3 replies)
 89. Predaj pozemku (6 replies)
 90. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti SZČO (5 replies)
 91. vydanie kreditnej karty Gold k účtu (2 replies)
 92. Vyplateny danovy bonus, celkove prijmy za rok nizsie ako 6nas. min. mzdy (5 replies)
 93. Danové priznanie 2012 + materská (16 replies)
 94. zrážka zo mzdy (0 replies)
 95. Zdanenie vysúdených úrokov (4 replies)
 96. Dôchodca a daňové priznanie (4 replies)
 97. daňové priznanie z prenájmu nehnutelnosti (6 replies)
 98. Ako zahrnut zasoby pri vypocitani dane z prijmu SZCO (10 replies)
 99. Osobný účet prihlásený na DÚ (41 replies)
 100. Doklady k DP (1 replies)
 101. Odovzdanie danového priznania (3 replies)
 102. Odpis pohľadávky v JÚ - dlžník zomrel (6 replies)
 103. Plnomocenstvo v colnom konaní (0 replies)
 104. SZČO V SR,súčastne PZ v Nemecku. (0 replies)
 105. DP u dohodára (3 replies)
 106. Poznámky k účtovnej uzávierke (22 replies)
 107. Preukázateľné výdavky - horský vodca (0 replies)
 108. Do ktorého roku priznať autorský honorár za umelecký výkon? (4 replies)
 109. Vyplatenie rozdeleneho zisku (2 replies)
 110. Daňový nedoplatok (6 replies)
 111. Študent 15 rokov (1 replies)
 112. Student, Dohoda o pracovnej cinnosti u 2 zamestnavatelov, Ceska republika (0 replies)
 113. Nenávratný finančný príspevok... (0 replies)
 114. Elektronická podateľňa - ako pripojiť Potvrdenie o príjmoch k DP DzP FO typ B? (7 replies)
 115. príjem zo závislej činnosti ČR supehrubá mzda a vypísanie DP za rok 2012 (5 replies)
 116. Nerozdelený zisk minulých rokov (10 replies)
 117. Čo sa daňovým priznaním pri ukončení pozastavenej živnosti (2 replies)
 118. Cestovné náhrady SZCO a spolocnika sro. (0 replies)
 119. pripočitateľná položka??? (1 replies)
 120. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť - orla belohlavého (0 replies)
 121. Podanie DP (0 replies)
 122. Odpísaný automobil (10 replies)
 123. Lesný pozemok (13 replies)
 124. Ako vyplniť stranu 12 v DP FO typ B - AKTUÁLNE INFO (113 replies)
 125. Student, zivnostnik a prve danove priznanie (5 replies)
 126. Rozdelenie zisku a dividenda (8 replies)
 127. Vrátenie daní študentom - nepriznal som všetky príjmy...vrátia mi dane z priznaných? (6 replies)
 128. Poplatok za lekara - zubara do nakladov (7 replies)
 129. Vyplnovanie tlačiva - oznámenie o vzniku zániku daňovej povinnosti k dani z mot.voz. (3 replies)
 130. neviete ci mozem ako zivnostnik fakturovat cely rok jednemu zamestnavatelovy ?? (2 replies)
 131. daňové priznanie (2 replies)
 132. študent , živnostník a príjem zo zahraničia (0 replies)
 133. daove priznanie (15 replies)
 134. Ako vyčísliť z obstarávacej ceny nehnuteľnosti podiel na pozemku prosím? (1 replies)
 135. Príjem zo živnosti a plat pomocníka (7 replies)
 136. pôdohospodárska platobná agentúra (6 replies)
 137. DPH pri dodaní do EÚ (5 replies)
 138. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a evidencia na ÚP (2 replies)
 139. Dohoda+UP (1 replies)
 140. Je potrebne uvádzat prijmy plynuce z umeleckej zmluvy (prilezitostne) do DP za rok 2012? (5 replies)
 141. Čo s dodávateľskou faktúrou "nájdenou" po podaní DP z DPH? (12 replies)
 142. Dodatočné DP a uplatnenie paušálnych výdavkov (8 replies)
 143. RZD a doktorant (0 replies)
 144. Položky na faktúre (0 replies)
 145. szčo a dovoz auta z nemecka (2 replies)
 146. preprava materiaálu a DPH (1 replies)
 147. príjmy z prevodu cenných papierov (§8, odst. 1 písm. e) (3 replies)
 148. kniha jázd (3 replies)
 149. Nadmerný odpočet DPH (0 replies)
 150. daň zo zdedenej nehnuteľnosti (4 replies)
 151. ročné zúčtovanie dane po skončení živnosti (4 replies)
 152. Odpisanie pohladavky (1 replies)
 153. ukončenie živnosti a vrát.DPH zo zahraničia (1 replies)
 154. úprava základu dane (4 replies)
 155. dobropis na nezaplatenú pohlavku (0 replies)
 156. DP študent VŠ (3 replies)
 157. zauctovanie v JÚ (0 replies)
 158. obmedzenie platieb v hotovosti cez ERP (9 replies)
 159. Uplatnovanie 80% výdavkov PHM (12 replies)
 160. Zastúpenie daňovníka (14 replies)
 161. podpora predaja - zľavový kupón (0 replies)
 162. Opatrovateľka v Rakúsku - DP 2012 (3 replies)
 163. vymenny obchod a dph (1 replies)
 164. Je dobropis príjmom? (6 replies)
 165. Odvody do poisťovní - daňové priznanie (3 replies)
 166. Potvrdeny odklad podania DP - potrebne niekoho notifikovat ? (2 replies)
 167. Prevod úveru na auto (0 replies)
 168. Vyrovnanie dane (2 replies)
 169. danovy bonus a prijem zo zahranicia (21 replies)
 170. Účtovanie predplateného mýta (0 replies)
 171. Vyber penazi konatelom z uctu novozalozenej firmy - uctovanie. (1 replies)
 172. Odpisy pri postúpení lízingu (0 replies)
 173. oslobodenie od dane pri predaji darovaneho bytu (4 replies)
 174. priznanie DPH (1 replies)
 175. vyplnenie DP typ A - pri príjmoch z ČR;, riadok 33/33a/33b (1 replies)
 176. Preplatená faktúra (2 replies)
 177. Aky SpecifickySymbol, KonstantnySymbol treba pouzit pri uhrade dane? (2 replies)
 178. Podanie danoveho priznania - prijmy na Slovensku a v USA (0 replies)
 179. dan z vyhry ked som na rodičovskom prispevku. treba zaplatit? (0 replies)
 180. Daňový bonus za dieťa s cudzím št. príslušenstvom a tunajším trvalým pobytom (2 replies)
 181. Môže ostať na konci roka /účtet-364/zostatok? (10 replies)
 182. Zaúčtovanie chýbajúcich faktúr (9 replies)
 183. mam do danoveho počitat aj zaplatene zdavotne ked som bol dobrovolne nezamestnany? (2 replies)
 184. Nezdaniteľná časť-invalidný dôchodok (7 replies)
 185. Ked poberam opatrovne na rodica, musim si ho odpocitat z nezdanitelnej casti zakladu? (0 replies)
 186. Prídavok na dieťa verzus daňový bonus (2 replies)
 187. Výber z ERP a peňažný denník (9 replies)
 188. Daňové priznanie (44 replies)
 189. KAPITALOVE FONDY - zapeklita situace (5 replies)
 190. autorádio+montáž (6 replies)
 191. daňový bonus - žiadosť o doplatenie v DP typ A (2 replies)
 192. Preplatok na socialnom poisteni (1 replies)
 193. Výnos z podielových listov za rok 2012 vyplatený 10.01.2013 (1 replies)
 194. Platba pripísaná na osobný účet (5 replies)
 195. nezaúčtovaný BV (0 replies)
 196. pozastavená výplata dôchodku a NČZD (3 replies)
 197. Ak má daňovník len bežný účet, musím účtovať všetky položky, alebo stačí len súvisiace s podnikaním? (2 replies)
 198. Muž má príjem zo zamestnania z Nemecka za 6 mesiacov, môže si uplatniť daňový bonus na 3 deti za celý rok? Podáva DP A - metódou vyňatia príjmov. (0 replies)
 199. Zdanenie príjmu z opatrovania (0 replies)
 200. Zauctovanie DzP u SZCO v PU (0 replies)
 201. Výkaz o príjmoch a výdavkoch (5 replies)
 202. Dobrý deň, potrebujem poradiť ako dať do nákladov SZČO rekondičný pobyt. ďakujem (2 replies)
 203. Uhradenie nájomného fyzickej osobe (3 replies)
 204. Daň z predaja nehnuteľnosti a dedičské konanie (1 replies)
 205. Aký je postup soc.poistovni ak som na PN (7 replies)
 206. Daňové priznanie brigádnika a zároveň živnostníka (6 replies)
 207. platba vystav.fa cez PPD?, mám RP. (0 replies)
 208. odkupenie podielu zdedenej nehnutelnosti a nasledna dan z prijmu pri predaji (0 replies)
 209. Stravovanie zamestnancov zdarma (0 replies)
 210. alkoholický nápoj zdarma (1 replies)
 211. Sprostredkovateľ pôžičiek Providentu a daňové priznanie (8 replies)
 212. Výplatná páska z Talianska (2 replies)
 213. Prefakturacia internetovych sluzieb (0 replies)
 214. nákup tepel.čerpadlo-ako zaúčtovať (2 replies)
 215. Poistenie a banková garancia (0 replies)
 216. Nákup dovolenkových poukazov (0 replies)
 217. príjem manželky z hľadiska uplatnenia nezdaniteľnej časti ZD na manželku (6 replies)
 218. daňové odpisy - zaokrúhlovanie (3 replies)
 219. Daňové priznanie typu A a dobrovoľne nezamestnaný (0 replies)
 220. Daň z predaja prebytkov (7 replies)
 221. daň z príjmu-čo všetko sa do príjmu počíta ? (3 replies)
 222. Nákup v zahraničí - VAT UE (0 replies)
 223. Daňové priznanie a príjem zo spoločenstva pozemkov a lesa (1 replies)
 224. DPH ako daňový výdavok v JÚ (4 replies)
 225. Prepadnuta zaloha a DPH (4 replies)
 226. Zaúčtovanie zálohy (3 replies)
 227. Kupa dražbou (4 replies)
 228. chyby minulých účtovných období (5 replies)
 229. ročné hlásenie (3 replies)
 230. Vyradenie faktúry (0 replies)
 231. daňový bonus - doplatok (0 replies)
 232. zauctovanie (5 replies)
 233. slovenska sro so zakaznikom v Rakusku vs dane (1 replies)
 234. Prenájom garáže (2 replies)
 235. Doklady o príjme - ročné zúčtovanie za rok 2012 (2 replies)
 236. PPD od notára - odpočet DPH (2 replies)
 237. prenájom automobilu (2 replies)
 238. RZD_absolventská prax (3 replies)
 239. Ako vyplnit Naklady na zalozenie SRO vo Vykaze ziskov a strat (15 replies)
 240. ako zaúčtovať 7 rok straty v s.r.o. a čo bude ďalej (1 replies)
 241. szčo a danové typ b (3 replies)
 242. Jedna položka z uhradenej objednávky nie je na sklade (1 replies)
 243. Fakturácia/účtovanie predaja na chovateľských burzách. (3 replies)
 244. zaúčtovanie dovozu z tretích krajín (4 replies)
 245. Ako zauctovat prijatu zalohovu fakturu v Money S3 (0 replies)
 246. práce za rok 2012 ukočené v máji 2013 (6 replies)
 247. odpočet na manželku-zahrňa aj rodičovsky, matersku, PN a OČR? (10 replies)
 248. príjem z ČR na základe zmluvy o dielo (0 replies)
 249. Potvrdenie o platení daní v SR (0 replies)
 250. Prechádzam z jednoduchého na podvojné účtovníctvo, zaujíma ma či v súvahe a výkaze strát uvádzam aj bezprostredne predchadzajúce účtovné obdobie? (1 replies)