PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [153] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Navádzanie
 2. Súkromné auto na podnikanie
 3. Úhrada nákladov za ubytovanie, cestovné - fakturovať s, alebo bez DPH
 4. Vyšlá faktúra vystavena predom na práce, ktoré budú prevedené v nasledujúcom roku
 5. Fakturovanie prace a materialu
 6. Prevod penazí z pokladne jednej firmy do druhej (jeden majiteľ oboch firiem)
 7. Poplatok za odpojenie plynu
 8. Účtovanie predbežnej dane
 9. SZCO a praca na ciastocny uvazok od 1.1.2013
 10. Pohľadávky po splatnosti
 11. Dôchodok z ČR na Slovensko
 12. Nákup ojazdeného auta u platcu DPH a následný predaj
 13. Uznaná na 50 % invalidný dôchodok
 14. Wifi siet - odpisovanie?
 15. odpočet dane za manželku
 16. Cestovné náhrady vo verejnej obchodnej spoločnosti
 17. Daň z prenájmu bytu v roku 2013 - Podľa zákona o dani z príjmov
 18. Nefunkčný software
 19. Podal som daňové priznanie za nesprávny mesiac
 20. vydaná Fa a DPH?
 21. Kapitalizácia úrokov
 22. prevod obchodneho podielu
 23. Nabytok kupeny v EU
 24. Cesťáky
 25. pohoda - zauctovanie zakladneho imania
 26. upisanie zakladneho imania
 27. Daň z motorových vozidiel- sadzby 2012 pre Bratisvký samosprávny kraj
 28. Ja fakturujem za prepravu tovaru Českému odberateľovi- platcovi DPH
 29. riadok 26,27 a 28 v daňovom priznaní z DPH
 30. Predaj auta do CR
 31. Odpočet DPH z nákladov suvisiach s kupou podniku
 32. Účtovanie rezervy na audit
 33. Automobil v s.r.o.
 34. DPPO
 35. Zariadenie z Ciny
 36. Preplatenie cestovných náhrad účastníkovi vzdelávacieho kurzu z pohľadu zákona o DzP
 37. ako vyplnit fakturu ak som fyzicka osoba
 38. Clo
 39. Preddavok poskytnutý v decembri
 40. Ako zaúčtovať FA od zľavového portálu?
 41. Odpočet DPH pri kupe nehnuteľnosti po 1.1.2013
 42. Co uviesť na faktúre?
 43. Daň z príjmu a odvody, živnostník a zamestnanec v zahraničí
 44. Kupóny, poukážky
 45. Ukončenie dôchodkového sporenia
 46. kamerový systém
 47. Vypocet dane pri darovanej nehnutelnosti
 48. odvody po novom
 49. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
 50. §66 zákon o DPH pri predaji a kúpe auta
 51. živnostník kuriér a náklady
 52. Môže dostať výpoveď dohodár ak je dočasne práceneschopný
 53. Priame odoslanie tovaru: "VELKOSKLAD" -> "ZAKAZNIK" bez medzi-zastávky u "ODERATEĽA"
 54. Zahŕňajú sa náhrady mzdy za dočasnú práceneschopnosť (PN) do FPČ ?
 55. exis tax - spotrebná daň PHM
 56. Prevod na moneybookers, Paypal
 57. Dodanie tovaru SK firme+preprava do česka za účelom prepracovania
 58. oslobodenie pri predaji MV, ano ci nie ?
 59. Oslobodenie od platenia dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti
 60. Daň z príjmov fyzickej osoby
 61. účty 011 s 071
 62. Vyctovanie zahranicnej pracovnej cesty zivostnika
 63. Ako zaúčtovať umeleckú činnosť - kreslenie portrétov?
 64. pozemkové spoločenstvá a nájomné zmluvy
 65. Znehodnotený tovar
 66. Odpisy - fitnes
 67. Dá sa tovar kúpený na predaj zaradiť neskôr do majetku?
 68. DPH za vyskumne prace z CR do SR
 69. Stavebný projekt-účtovanie
 70. predaj pozemku
 71. Dan z prijmu FO z predaja obchodnych podielov spol. s r.o.
 72. započítanie straty na prevádzkach
 73. FIFO-úbytok z valut.pokladne
 74. Postup před zahájením dovozu alkoholu z jiného členského státu.
 75. tlačivá na danové priznanie v ČR
 76. Vrátenie dane pri zrušení registrácie DPH
 77. Daňové priznanie z DPH dobropis
 78. Odmena prokuristovi.
 79. Predaj podniku
 80. Služby fakturované do zahraničia a vykonané na Slovensku
 81. ODPISY MAJETKU - Zle stanovená nadobúdacia cena
 82. Pracovné cesty spoločníkov zamestnaných na pracovný pomer
 83. Neplatca DPH - dovoz auta pre firmu
 84. predaj tovaru do EU neplatcovi DPH
 85. mám kúpený DHIM do 1700,- EUR v tomto roku, zároveň končím SZČO ,či ho môžem preradiť
 86. Diaľničná známka a DPH
 87. softvérový servis z USA a Švajčiarska
 88. Vrátenie DPH pri nedobytných pohľadávkach?
 89. mozem si dat do účtovníctva aj kupu pohovky ak nemam kancelariu
 90. Zas budeme podávať DP do konca marca?
 91. samozdanenie DPH
 92. FVE a koeficient DPH
 93. Vysokotlakový čistič
 94. Daň z nehnuteľnosti nadobudnutej pred xy rokmi
 95. Platime dan za predaj pody ?
 96. odstupné a exekucia
 97. Ak je účet v cudzej mene na konci roka nulový.
 98. Poskytovanie cestovných náhrad živnostníkom
 99. nákup cez internet zo zahraničia
 100. Posunutie termínu podania DP za rok 2012
 101. Zmluva o združených prostriedkoch. - spoločná stavba
 102. Preplatok zo SP
 103. Nepeňažný dar pre zamestnanca
 104. poskytnuté dary
 105. nadmerny odpocet
 106. oneskorené dodatočné priznanie k DPH
 107. Ako postupovať keď som platca DPh podla § 7a
 108. trojstranný obchod?
 109. Prilezitostny prijem
 110. Kúpa náhr.dielu do firmy od súkromnej osoby
 111. Valutová pokladňa
 112. Uplatňovanie nákladov na PHL Paušálom 80:20 a DPH
 113. Podanie daňového priznania v Nemecku.
 114. vypocet mzdy
 115. praca na prikaznu zmluvu studenta
 116. Dodatočné daňové priznanie
 117. Zápočet nadmerného odpočtu
 118. Zuctovanie zakazkovej vyroby
 119. predaj tovaru zahraničnej osobe s miestom dodania tuzemsko
 120. Preplatenie Vysokej skoly zamestnancovi
 121. Faktúry do zahraničia
 122. Refakturácia služieb do zahraničia
 123. So ZEP-om alebo bez od 1.1.2013
 124. Oznámenie bankového účtu
 125. Ako odpisovať mreže u najomcu obchodného priestoru
 126. Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
 127. odpis pohladavky
 128. centové vyrovnanie
 129. Prenájom zariadenia s možnosťou odkupu
 130. Stravné SZČO počet dní za rok.
 131. Zaúčtovanie prechodu úveru z banky do druhej banky
 132. Ocenenie pozemku
 133. Počítať do obratu pre povinnú registráciu DPH aj výnosy budúcich období??
 134. Súhrnný výkaz - služba fakturovaná nemeckej firme registrovanej pre DPH na Slovensku
 135. Reštitúcia a daň z príjmu
 136. 80% paušál na PHM a prívesný vozík
 137. pomoc z vyrátaním odvodov po novom
 138. dph pri dovoze
 139. Náležitosti faktúry od 01.01.2013 - novela zákona o DPH
 140. Odberateľské faktúry za minulé roky účtovanie
 141. Aké účtovníctvo - JU alebo PU?
 142. Zmena štvrťročného platiteľa DPH
 143. Nezaplatené samozdanenie služieb
 144. DP "B" na výzvu DÚ - dôležité
 145. zmluva o dielo- musí byť ???
 146. Ciastkove odpocitanie DPH
 147. Dotácia z s.r.očky pre nadáciu
 148. Fakturácia do zahraničia na fyzickú osobu
 149. Prenájom bytu- dane
 150. Hladam uctovnocku BB
 151. Dobíjanie easy karty
 152. Zahraničné zálohové fa
 153. DPH - auto zaradené do podnikanie
 154. refinancovanie spotrebneho uveru v Slov.sporitelni
 155. ako faktúrovať zahraničnej osobe so slovenským IČDPH
 156. Inventúrny súpis-ktoré účty?
 157. Predčasné ukončenie prevzatého leasingu
 158. Likvidacia TZ budovy a DPH
 159. oprava chýb minulých období
 160. hospodarsky rok a sadzba dane z prijmu
 161. oprava účtovania faktúry
 162. Uprava základu dane pri prenájme bytu o poistné
 163. prestavba auta na LPG
 164. príspevok na obchodnú kanceláriu
 165. komisionálny predaj- účtovanie
 166. Freedom z Nemecka - DZP, DzP
 167. oprava dobropisu
 168. Cestovné náhrady
 169. Prijatie platby pred vystavenim faktury
 170. zmluva o dielo
 171. Nakup v USA, ebay.com
 172. text na fakture
 173. Osobný účet podnikateľa
 174. účtovanie hudobnej produkcie, moderátorov
 175. Faktúra v hotovosti
 176. Kúpa lešenia - formality
 177. daň z výhry - výhra - poskytnutie auta do osobného užívania na 1 rok zadarmo
 178. predaj 100% obchodneho podielu medzi dvoma s.r.o.
 179. Technické zhodnotenie - účtovné odpisy
 180. pokuta za DPH
 181. odpis prenajatej budovy
 182. Registrácia pre DPH a prvé daňové priznanie k DPH
 183. MKSOFT-predkontácia miezd
 184. Sprostredkovanie - neplatca DPH z IČŠ
 185. Faktúra za projekt
 186. bankove uvery - uroky z omeskania a penale
 187. Budeme platit statu 116 EUR za to, ze mu musime platit dane?
 188. Trojstranný obchod s konsignačným skladom
 189. Aká daň sa platí z vecnej výhry?
 190. Dobropis k bytu
 191. FA z Poľska s DPH za právnu pomoc
 192. Registračná daň na autá
 193. Príjmy živnostníka v Nemecku
 194. predfaktura SK IC DPH, faktura CZ IC DPH
 195. práce vykonané na Slovensku pre českú firmu
 196. úhrada záväzku v hotovosti na dobierku
 197. Prijem penazí v hotovosti
 198. Realizácia internetového obchodu
 199. Jeden produkt/rôzni dodavateia/jedna skladová karta?
 200. Zahraničná faktúra
 201. Samozdaniť ano či nie
 202. chyba 14 v registračnej kase
 203. prenájom nehnuteľnosti
 204. Oznámenie v päte zahr. faktúry pri oslob. dodaní v rámci EU
 205. Cestovne náhrady Nemecko
 206. DPH z leasingovej splatky
 207. Normy spotreby phm
 208. DPH a fakturácia nákladov do prepravnej spoločnosti za stratený tovar
 209. obaly a ich účtovanie
 210. Na starosť upratovačkou.Poradíte troška?
 211. Vplyv zľavy na DPH
 212. Nesedí obsah ani suma predfaktúry a riadnej faktúry
 213. Platba za tovar z Číny na 500 dolárov ale faktúra na 200 dolarov... Je to problem?
 214. vratenie vyplatenej DPH v Nemecku
 215. Odpisovanie kotla
 216. otváracia súvaha
 217. škodová faktúra
 218. Účtovanie tržieb za službu DOBIKREDIT
 219. Fa zo zahraničia a DPH
 220. Vratenie dani - student doktorandskeho studia
 221. Zdaňovanie paušálnych náhrad
 222. Nezaučtovaný vzájomný zápočet
 223. účtovné a daňové odpisy
 224. Pohľadávky voči insolventnej firme a DPH z týchto pohľadávok
 225. obstaranie zásob 111
 226. Priemerné ukazovatele podľa SK NACE alebo OKEČ
 227. Zasielka s ciny - sadzobnik colnej spravy..
 228. Predaj budovy vo vzťahu k DPH od 1.10.2012 Z č.246/2012
 229. Oprava účtovníctva
 230. DPH - zaslana opravena fa
 231. Odpis pohľadávky / opravná položka
 232. kontrola účtovníctva kvôli dobrovoľnému platcovstvu dph
 233. Dodací list - treba ho vystaviť?
 234. Dá sa zistiť výška vyplatenej dane z daňového priznania?
 235. Daň za výhru, ako ju legálne obísť?
 236. Ako správne napísať výdavkový pokladničný doklad.
 237. Koeficient DPH - jednoduche vysvetlenie? :)
 238. tovar zo Švajčiarska
 239. Pomôžete laikovi s odpismi?
 240. Treba mať ERP?
 241. Dan s vyhry
 242. Predaj fotky do EU
 243. auto na úver
 244. Info o povrdení na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane FO
 245. Vymeriavaci základ a rozhodujúce obdobie
 246. Použitie prostriedkov zo SF na rekreáciu zamestnanca a SZČO
 247. RZZP
 248. Danove priznanie
 249. Prerusenie zivnosti a predaj motoroveho vozidla
 250. kupóny, poukážky a elektronické peniaze