1. JU- učtovanie PHM v Alfe (0 replies)
 2. Musim podavat danove priznanie? (6 replies)
 3. Prechod z JU na PU (4 replies)
 4. Úhrada DF v hotovosti (1 replies)
 5. odpočitateľná položka na manželku materská zo zahraničia (2 replies)
 6. pozastavena živnosť a priznanie (0 replies)
 7. Je mozne vzdat sa funkce pred/alebo pocas vykonania Danovej kontroly na DPH (0 replies)
 8. Položky zvyšujúce (znižujúce stratu) základ dane § 17... v daňovom priznaní (8 replies)
 9. odvody SZČO zaplatené za minulé roky a VOZD (1 replies)
 10. Faktúra z Česka. (0 replies)
 11. Dan z predaja bytu (0 replies)
 12. prispevok do casopisu (0 replies)
 13. Danove priznanie - Dohoda o brigadnickej praci studenta (2 replies)
 14. oberon - vykaz o majetku a zavazkoch (5 replies)
 15. splátky na 4-krát v spotrebnom úvere (0 replies)
 16. Zmluva s Lichtensteinskom (3 replies)
 17. Daňové priznanie pri pozastavení živnosti (8 replies)
 18. dodatočné daňové priznanie k DzMV (0 replies)
 19. účtovanie provízie za sprostredkovanie poistenia na prelome roka (3 replies)
 20. uplatnenie daňovej straty po prerušení živnosti (0 replies)
 21. DP a prenajom do 500 eur/r (4 replies)
 22. DP typ B a stavebne sporenie (2 replies)
 23. sú exekučné trovy u SZČO daňovým výdavkom? (1 replies)
 24. DP FO typ B (2 replies)
 25. szčo a dohoda (9 replies)
 26. Daňový bonus (9 replies)
 27. daňový bonus na deti, ktoré žijú v zahraničí (3 replies)
 28. základné imanie (2 replies)
 29. Danova strata v tabulke D dan.priznania (5 replies)
 30. Daňové priznanie a invalidný dôchodok (1 replies)
 31. szčo a prijatá faktúra z maďarska (2 replies)
 32. z paušálneho účtovníctva na JÚ alebo daň. evidenciu (0 replies)
 33. daňový bonus (5 replies)
 34. Účtovanie nákupu v hotovosti v krajinách EÚ v jednoduchom účtovníctve (0 replies)
 35. Je dobrovoľné nemocenské poistenie do SP u SZČO daňovo uznaný výdavok? (1 replies)
 36. Ktorá odpisová skupina pre vysokozdvižnú plošinu (1 replies)
 37. faktúry prijaté, vydané (1 replies)
 38. Daňove priznanie (3 replies)
 39. vreckové v JÚ aj príjem, aj výdavok? (8 replies)
 40. Zivnostník pracuje ako zamestnanec (27 replies)
 41. DPH - registrácia - odpočet (2 replies)
 42. automobil (0 replies)
 43. Účtovanie cirkvi (0 replies)
 44. Plnenie pre prípad dožitia veku - vrátenie zrážkovej dane (1 replies)
 45. pomožte mi s danovym priznanim (1 replies)
 46. Prerušenie odpisovania - daňové priznanie - riadky 150/250. (1 replies)
 47. Danove priznanie zametnanca aj dohodara. (3 replies)
 48. Daňové priznanie - vyplnenie riadku 29 (1 replies)
 49. SZCO, prenajíma byt, stačí evidencia na prenájom ? (0 replies)
 50. Paušalne výdavky za PHM a iné náklady (12 replies)
 51. vystavenie dobropisu (1 replies)
 52. Rodičovský príspevok (5 replies)
 53. odpisy (1 replies)
 54. obdobie na súvahe, VZaS a DPPO (0 replies)
 55. Sídlo firmy a podnikanie (4 replies)
 56. Podnikateľký verzus osobný účet (1 replies)
 57. kúpna zmluva a odpisy (1 replies)
 58. Prijem z predaja 3D modelov (0 replies)
 59. Ako sa stat platcom DPH bez zalohy (5 replies)
 60. Zverejnenie účtovných výkazov na OR (2 replies)
 61. Môžu ma prísť skontrolovať daňoví úradníci počas najväčšieho frmolu v bufete ? (3 replies)
 62. odpis automobilu a zostatková cena (0 replies)
 63. Kam do priznania zardiť Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied (2 replies)
 64. daň z príjmu predaja ornej pôdy podľa nového zákona (1 replies)
 65. Dan z prijmu a ZP, SP (3 replies)
 66. daň z príjmu predaja ornej pôdy podľa nového zákona (4 replies)
 67. Nedobytné pohľadávky v JU a konkurz (7 replies)
 68. vystavená fa na služby - ERP? (1 replies)
 69. Odvody do SP (10 replies)
 70. nezdaniteľná časť na manželku (6 replies)
 71. Dobrovoľné nemoc.a dôchodkové poistenie u zamestnanca (1 replies)
 72. Účtovné odpisy (4 replies)
 73. Vrátenie preplatku zo SP na účet SZČO, ide do príjmu, ak si uplatňuje paušálne výdavky? (30 replies)
 74. Dôchodca a jednorázový príjem z predaja - aké má povinnosti (1 replies)
 75. spotrebný úver (1 replies)
 76. Musim platit dan? Ako ju vypocitam? (0 replies)
 77. Daň z príjmu - základné číslo účtu (4 replies)
 78. účtovanie zásob spôsobom B na konci roka (2 replies)
 79. Potvrdenie o návšteve školy (6 replies)
 80. Voľba SK NACE (10 replies)
 81. Faktúra za služby (0 replies)
 82. Vystavená faktúra (1 replies)
 83. Mám povinnosť registrácie na DPH v ČR? (2 replies)
 84. Daňové priznanie dôchodca (5 replies)
 85. dotácia na investičný majetok (9 replies)
 86. Musím podať DP, ak som okrem zamestnania v SR nemal príjem? (0 replies)
 87. money S3 - zásoby (3 replies)
 88. Účtovanie platieb prijatých cez Paypal (0 replies)
 89. tvorba zákonného RF (0 replies)
 90. nárok na zamestnaneckú prémiu? (4 replies)
 91. FR SR upozorňuje na podvodné e-maily (0 replies)
 92. Ťarchopis (5 replies)
 93. Reálne výdavky vs. zdanenie príjmu FO z prenájmu (6 replies)
 94. Kde by som našla vývoj podielu jednotlivých spotrebných daní na HDP v krajinách EU (0 replies)
 95. Treba zaplatiť daň z predaja bytu? (0 replies)
 96. Daňový bonus (17 replies)
 97. Ako faktúrovať DPH pri dodaní služby do Japonska? (1 replies)
 98. Zapožičanie firemného auta manželke zamestnanca (0 replies)
 99. prerušenie živnosti a lízingové splátky (0 replies)
 100. Daň z predaja nehnuteľnosti v roku 2013 (11 replies)
 101. daňové priznanie 2012 a NČZ dane na manžela (11 replies)
 102. Prijem formou prikaznej zmluvy, vyhra v sutazi (0 replies)
 103. Súkromný účet s povoleným debetom používaný aj ako fremný (3 replies)
 104. Zahraničný príjem nezdanený (37 replies)
 105. Omylom vystavená faktúra za službu, uplatnená DPH... (4 replies)
 106. Daňové priznanie. (12 replies)
 107. Zdanenie príležitostného príjmu (2 replies)
 108. danovy preplatok ? (15 replies)
 109. daňové priznanie typ B, ak som SZČO na SVK a zároveň zamestnanec v ČR (4 replies)
 110. SZČO mal prerušenú živnosť od 1.7.12-28.2.13, tento deň aj zrušil živnosť. V DP 2012 budem upravovať ZD o nez.pohľ.,zav. zasoby. Ako je to s pohľadavkámi ktoré splňajú podmienky na 100% OP ? (0 replies)
 111. nepodnikateľ, ktorý predal majetok vo výške 2800 EUR FO podnikateľovi, musí tento príjem zdaniť a tiež či je to obmedzené nejakou výškou? Ďakujem (1 replies)
 112. predaj nehnutelnosti (0 replies)
 113. predaj cesty (1 replies)
 114. Moznost vratenia DPH na pocitac nadobudnuty pred registraciou na DPH (4 replies)
 115. účtovanie kúpy bytu (1 replies)
 116. Potrebujem pomoc pri DP typu A. (2 replies)
 117. Kde v daňovom priznaní typ B zapísať príjem z dotácie na pôdu? (3 replies)
 118. Oslobodenie od DPH (1 replies)
 119. Kúpa pohľadávky (0 replies)
 120. fakturácia karty s DPH či bez? (3 replies)
 121. Oprava pri tvorbe socialneho fondu (8 replies)
 122. čacové rozlíšenie výnosov (3 replies)
 123. uctovanie odpisov DM, kupa osobneho automobilu. (4 replies)
 124. Auto nezaradené v podnikaní (4 replies)
 125. Depozit pri založení sro (0 replies)
 126. Dodatocne danove priznanie podane neskoro (5 replies)
 127. Účtovanie príjmu zo živnosti a závislej činnosti. (0 replies)
 128. DP 2012 (1 replies)
 129. vrátenie daňoveho preplatku (0 replies)
 130. Súkromné autá (6 replies)
 131. DP - typu B (39 replies)
 132. DP - prenajom auta (3 replies)
 133. Som povinna podat DP? (5 replies)
 134. Používanie dvoch spôsobov vystavovania FA súčasne (0 replies)
 135. Opravné položky v DP (8 replies)
 136. Aky typ danoveho priznania vyplnit,A alebo B? (39 replies)
 137. platenie DPH pri dovoze tovaru z ČŠ (1 replies)
 138. postúpenie postúpenej pohľadávky (1 replies)
 139. stavba vo vlastnej rezii (1 replies)
 140. záporný stav peňažných prostriedkov výkaz cash flow (4 replies)
 141. Ukončenie živnosti a odvody do ZP (9 replies)
 142. Aký typ DP? (3 replies)
 143. Zápočet nadmerného odpočtu DPH. (2 replies)
 144. stav zásob ku koncu roka (5 replies)
 145. VýDAVKY NA TELEFÓN - faktúra nie je vystavená na IČO (1 replies)
 146. Problémy pri účtovnej závierke (0 replies)
 147. RZD (16 replies)
 148. Odpisy (3 replies)
 149. dan z predaja bytu po sty krat (prosim o radu) (2 replies)
 150. Faktúra -daňový doklad (2 replies)
 151. odpočítateľná položka na manželku za rok 2011 (6 replies)
 152. Prevod firmy pred otvorením Daňovej kontroly (2 replies)
 153. Danove priznanie a danovy rezident - 2 mesiace na SVK, 10 mesiacov v CR (2 replies)
 154. Ročné zúčtovanie za zamestnanca, ktorý ukončil PP (2 replies)
 155. Cestovné náhrady + stravné (6 replies)
 156. Dôchodca prenajíma garáž (1 replies)
 157. Kód druhu obchodu v Poznámkach k UZ 2012 (1 replies)
 158. Odpočitateľná položka na manželku SZČO (94 replies)
 159. zúčtovanie dph na konci roka (5 replies)
 160. kurz pilates - výdaj ovplyvňujúci ZD (0 replies)
 161. Oznamovacia povinnosť (2 replies)
 162. V priebehu r.2012 som zistila, že som zabudla zaúčtovať v r.2011 náklady (3 replies)
 163. príjmy z prenájmu hnuteľných vecí (3 replies)
 164. Skončenie pracovného pomeru (2 replies)
 165. Uctovanie spotrebovaneho materialu bez realnej tvorby hodnoty (1 replies)
 166. Ako zahrnúť do priznania odvody na zdravotné poistenie samoplatiteľa pri prácach na dohodu? (4 replies)
 167. Stravné ako náklad pri SZČO (1 replies)
 168. Auto zaradené do podnikania (0 replies)
 169. obstaranie majetku formou záloh a DPH (1 replies)
 170. Darčekový poukaz ako zaúčtovať v JÚ? (5 replies)
 171. ukončenie živnosť v priebehu roka a záväzok - DzMV (0 replies)
 172. Poistné plnenie z komerčnej poisťovne (1 replies)
 173. výdavky pri prenájme (0 replies)
 174. Odpisovanie alebo náklady na spotrebu (5 replies)
 175. konkurz a zavierka (4 replies)
 176. Účtovanie kreditu na mobil (0 replies)
 177. DP FO A 2012 - znizenie zakladu dane (1 replies)
 178. Daňová strata (0 replies)
 179. Poberateľka rodičovského príspevku mala v roku 2012 príjem (2 replies)
 180. Daňová strata (0 replies)
 181. Musím podávať daňové priznanie? (4 replies)
 182. DP: 4 mesiace príjem na SVK; v Nemecku 8 mesiacov (73 replies)
 183. Vykazovanie dlhodobej dotacie v Suvahe (0 replies)
 184. Poskytnutie služby v Číne a DPH (0 replies)
 185. Nezdaniteľná čiastka na manželku 2012 (2 replies)
 186. Zdanenie náhrady mzdy za prac.úraz pre invalidného dôchodcu. (0 replies)
 187. je povinnosť nahradiť soc. poisťovni PN daňový výdavok, alebo nie (3 replies)
 188. cestovné náhrady (23 replies)
 189. Suhrnny vykaz 7a do kedy podat? (5 replies)
 190. účtovanie drobného majetku (0 replies)
 191. Nezdaniteľná časť základu dane na manžela (3 replies)
 192. Re: Zákon o platbách v hotovosti (1 replies)
 193. stratené bločky (5 replies)
 194. DP A - príjmy z ČR (2 replies)
 195. Skladová evidencia pri paušálnych výdavkoch (1 replies)
 196. Vyhra a vratenie dane (2 replies)
 197. Minimálna výška na podanie daňového priznania (11 replies)
 198. Základ DPH pri predaji majetku v nižšej ako OC (2 replies)
 199. peňažný denník aj pre platcov dph (1 replies)
 200. Letenka (0 replies)
 201. Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodára??? (5 replies)
 202. DP -typ B (0 replies)
 203. archivácia dokladov v osobnej karte (3 replies)
 204. datum dodania (0 replies)
 205. Povinnosť auditu (0 replies)
 206. prenájom predajne (1 replies)
 207. Vyhotovenie faktúry za minulé roky v tomto roku (1 replies)
 208. nezdaniteľná časť v roku 2012 (2 replies)
 209. DP FO B (1 replies)
 210. Vrátenie zdanenej dotácie z ÚP - zaúčtovanie (10 replies)
 211. 2% z dani (12 replies)
 212. Dá sa získať kópia podpisaného tlačiva prehlasenia k dani? (11 replies)
 213. Oprava minulého roka (1 replies)
 214. IFRS 1 -ÚJ, zostavujúca ÚZ podľa IFRS (prvý raz v k 31.12.2012,2011 alebo 2010) (0 replies)
 215. Nepeňažné ceny a výhry - zdaňovanie a danove priznanie (2 replies)
 216. Pozemkové spoločenstvo - prechod z JÚ na PÚ (3 replies)
 217. ukončenie živnosti 2.1.2013 (1 replies)
 218. Dan zo zdedenych cennych papierov (0 replies)
 219. Daňový výdavok (2 replies)
 220. nemocenske davky (1 replies)
 221. Od 1.12.2013 mám založenú živnosť potrebujem presný postup účtovania v JÚ. (1 replies)
 222. Kurz pri vystavenej FA v cudzej mene (0 replies)
 223. ZTP obcan pracujuci na dohodu a DP za r.2013 (7 replies)
 224. Nahradny diel z Talianska s alebo bez DPH? (16 replies)
 225. Dôchodca (7 replies)
 226. účtovanie mesačného členského poplatku (0 replies)
 227. Uzavretie dohody o VP po ukončení pracovného pomeru v skúšobnej lehote (1 replies)
 228. Príjem za tovar, či príjem za výrobky a služby? (8 replies)
 229. Zisk v účtovnom období a jeho rozdelenie (2 replies)
 230. rocne zuctovanie dani (1 replies)
 231. Zostatková doba splatnosti pohľadávky (2 replies)
 232. Študent pracujuci na autorsku zmluvu, povinnnosti (0 replies)
 233. DP FO str. 12 - kombinacia szco a zavisla cinnost (10 replies)
 234. kvalitatívne nástroje Lean manažmentu, (0 replies)
 235. peňažný denník aj pre platcov dph (53 replies)
 236. Ďaň z prijmu z predaja nehnutelnosti , ktorú som dostal... (2 replies)
 237. Odpisy po novom (0 replies)
 238. Zaevidovanie prevodu na účet (2 replies)
 239. Výnos z akcií-kde sa to uvedie v DP? (0 replies)
 240. vratenie penazi spat (7 replies)
 241. Zahraničná pracovná cesta a dohodár (6 replies)
 242. Nevytvorená rezerva (4 replies)
 243. Viac natankovaných litrov ako počet prejdených km na služobené cesty (29 replies)
 244. Daň z príjmu zamestnanca (6 replies)
 245. nárok na MD 2013 (17 replies)
 246. Fakturovanie služieb do krajin EU / Platca DPH (SR) > PLATCA (EU) (0 replies)
 247. nemocenské a daň z príjmu (2 replies)
 248. danove priznanie a zamestnanecká zľava (4 replies)
 249. s.r.o (14 replies)
 250. Zasoby (11 replies)