1. V tom istom roku zamestnanec, dohodár aj SZČO (3 replies)
 2. Môže sa zo s.r.o. platcu DPH stať neplatca DPH? (5 replies)
 3. oznamovacia povinnosť u sro (1 replies)
 4. Zaradenie faktury 2012/2013 (9 replies)
 5. Program Flexibee a na mzdy Humanet alebo Olymp (1 replies)
 6. SZČO, odvody 2013 a základ dane (27 replies)
 7. dan z motorovych vozidiel jazda v zahranici (0 replies)
 8. MRP program (2 replies)
 9. predaj alebo prenechanie tovaru (8 replies)
 10. Prenajom nehnutelnosti a odpisovanie majetku (16 replies)
 11. Daňové odpisy v roku 2013 firemného auta kupovaného na úver (9 replies)
 12. Príjem z prenájmu - skutočne vynaložené náklady v 2013 (0 replies)
 13. Predaj a kúpa časti podniku z pohľadu zák. o účtovníctve (PÚ) a z pohľadu DzP (1 replies)
 14. Potrebujem ERP ??? (6 replies)
 15. Zaradenie bytu do obchodného majetku SZČO (2 replies)
 16. Slovné opisy vo faktúrach po 1.1.2013 (11 replies)
 17. Kúpa pozemku (1 replies)
 18. Zabezpečenie stravovania v zahraničí pre živnostníkov (4 replies)
 19. Prenajom jednej izby v byte a danove priznanie za rok 2013 (2 replies)
 20. daň z príjmu za rok 2012 (39 replies)
 21. Daňové priznanie 2012 (17 replies)
 22. Dekoračné predmety v účtovníctve (5 replies)
 23. Daň pri osobnej asistencii(študent) (0 replies)
 24. Peniaze SZČO na osobnú spotrebu (21 replies)
 25. Odpisy hmotného investič.majetku kúpeného v decembri (2 replies)
 26. daňová kontrola (3 replies)
 27. Zaplatená faktúra pred vystavením,len pod číslom objednávky (3 replies)
 28. Predpis odvodu za zdravotne postihnutých (0 replies)
 29. Ako vystaviť faktúru do ČR (0 replies)
 30. Danove priznanie DPH - riadok 32 (3 replies)
 31. Zdanenie výhry (14 replies)
 32. Ako účtovať pohľadávky pri ukončení živnosti. (2 replies)
 33. Kde zaúčtovať Huawei pad (2 replies)
 34. Príležitostný príjem,černota,alebo ako na to v rámci zákona? (6 replies)
 35. Daň (5 replies)
 36. zaradenie lizing.auta (2 replies)
 37. Musím podávať daňové priznanie za rok 2012? (67 replies)
 38. Účtovanie zálohy a konečnej faktury (2 replies)
 39. Fakturácia do Nemecka (4 replies)
 40. nájom - účtovanie, viac prenajímateľov.. (1 replies)
 41. Nájomné zaplatené dopredu (1 replies)
 42. Dovoz z Bieloruska (0 replies)
 43. Daň z vecnej výhry - študent (11 replies)
 44. Pokuta za dodatočný SV? (3 replies)
 45. Faktura zo zahraničia so slovenskou DPH (3 replies)
 46. Nevyúčtovaná záloha za služby (2 replies)
 47. odpis dlhodobej pohľadávky (10 replies)
 48. súhrnný výkaz štvrťročne, či mesačne (2 replies)
 49. Vyradenie auta z účtovníctva (0 replies)
 50. úroky v banke (7 replies)
 51. dobrovoľný platca DPH (1 replies)
 52. Daňové priznanie za r.2012-odpočet za manžela (51 replies)
 53. vyučtovanie zahraničnej cesty-diety (6 replies)
 54. zaúčtovanie príjmu za odpredaj budovy (0 replies)
 55. Samozdanenie Facebook a Google reklamy (0 replies)
 56. Súkromná osoba - daň z predaja motorového vozidla (6 replies)
 57. Môže si aj živnostník dať do odpočítateľných položiek z daní, manželku na rodičovskej dovolenke? (1 replies)
 58. Kúpa nového auta do s.r.o. (6 replies)
 59. Neuhradené preddavky (5 replies)
 60. Stravné lístky v nákladoch (7 replies)
 61. Samozdanenie do 27.12.2012? Par. 7, neplatiteľ DPH, dovoz tovaru z EÚ (0 replies)
 62. Prenájom izby v byte (0 replies)
 63. fakturácia do EÚ a neprihlásenie sa na DÚ kvôli DPH (5 replies)
 64. kavovar ako daňový výdavok ? (2 replies)
 65. student zivnostnik - kolko mozem zarobit aby som neplatil odvody? (2 replies)
 66. Skončenie podnikania (0 replies)
 67. Účtovníctvo zahraničnej firmy (4 replies)
 68. Prevod z osobného majedku do podnikania (6 replies)
 69. Keď nie som SZCO, vtom prípade môžem urobiť dakomu dajakú prácu a vystaviť mu PPD, a tento príjem musím potom zdaniť? (0 replies)
 70. Keď nie som SZCO, vtom prípade môžem urobiť dakomu dajakú prácu a vystaviť mu PPD? (18 replies)
 71. platca DPH ano/nie (3 replies)
 72. § 77 DPH- treba oznámiť Daňovému úradu, že zostávam štvrťročným platcom DPH od 01,01,2013 keďže môj obrat nie je 100,000 EUR z dôvodu že tento § 77 zaviedol, že zdaň. obdobím je mesiac? (10 replies)
 73. Kam uvediem DPH z predaja kovového šrotu v daňovom priznaní DPH? (8 replies)
 74. Registrácia DPH (4 replies)
 75. predaj ešte neodpísaného MV (0 replies)
 76. preúčtovanie materiálu do zásob (2 replies)
 77. Zaradenie faktúry (8 replies)
 78. Ako postupovať pri spôsobenej škode nájomcovi na prenajatom majetku? (7 replies)
 79. Platba zo súkromného účtu SZČO (6 replies)
 80. FA za zariadenie predajne, príjem do pokladne (0 replies)
 81. Nepotvrdený vzájomný zápočet (2 replies)
 82. Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadne odmietnutia povinnej registrácie na DPH (1 replies)
 83. predaj ťahač a náves do EU ďalšej PO (11 replies)
 84. Nemocenské dávky a odpočítateľná položka.... (1 replies)
 85. Autor a odvod daní prípadne paušálne náhrady (7 replies)
 86. podiel na zisku a odvody (3 replies)
 87. Prilezitostný prijem.. (0 replies)
 88. daň z príjmu právnickej osoby - kontrola (0 replies)
 89. Kedy máme samozdaniť službu dodanú z EU (1 replies)
 90. Základné sadzby stravného pri zahraničných prac. cestách 2013 (0 replies)
 91. zmeny v peňažnom denniku JU (54 replies)
 92. obytný automobil - ktorá odpisová skupina (0 replies)
 93. prenájom auta a daň (0 replies)
 94. kúpa nehnutelnosti a zaúčtovanie v sústave JU (8 replies)
 95. Mzdový list za rok 2012, kde ho žiadať? (10 replies)
 96. daňový zálohový list (14 replies)
 97. Maximálna splatnosť faktúr (1 replies)
 98. opravna polozka k dlhodobej pohladavke (1 replies)
 99. prehlad pri nepravidelnom prijme (0 replies)
 100. Zdaňovanie rozdeleného zisku z roku 2003 (5 replies)
 101. Príjem z prenájmu a paušálne výdavky (9 replies)
 102. Koľko percent si berie notár pri dedickom konani? (10 replies)
 103. Potrebujem poradiť, ako zaúčtovať vlastné výrobky (4 replies)
 104. preúčtovanie materiálu do zásob (0 replies)
 105. Daň z príjmu za predaj záhrady (0 replies)
 106. mimosúdne náklady účtovanie (6 replies)
 107. Vystúpenie člena zo združenia... daň z príjmu (0 replies)
 108. Dan z prenajmu nehnutelnosti (0 replies)
 109. nalezitosti zivnostnika v decembri (1 replies)
 110. zaradenie prístrojov-kamerový systém, ozvučenie, dávkovač chémie do bazénu (1 replies)
 111. Leasing/úver (1 replies)
 112. DPH a prijatie služby (4 replies)
 113. Môžem si pri predaji darovanej nehnuteľnosti, ako výdavok v DP uplatniť hodnotu nehnuteľnosti pri darovaní ohodnotenú znalcom? ďakujem za odpoveď (1 replies)
 114. DPH -Cesky dodavatel dodal tovar z Ukraijiny clo plati odberatel (1 replies)
 115. nakup, predaj auta DPH (7 replies)
 116. Založenie bankového účtu po pozastavenej živnosti (2 replies)
 117. Letná dovolenka do nákladov... (6 replies)
 118. Može prevadzkovatel automatov vyplacať podiely na tržbe cez vydavkove pokladnicne doklady? (0 replies)
 119. INTRASTAT 2013 - Zmeny (3 replies)
 120. uctovanie kupy spolocnosti a nasledneho predaja (0 replies)
 121. výhra auta v s.r.o. - poradí mi niekto ako zaúčtovať, zdaniť a prípadne čo s DPH (34 replies)
 122. Ako účtovať vyfakturované služby? (5 replies)
 123. Obstaranie budovy (27 replies)
 124. Predčasné ukončenie leasingu JÚ totálna škoda (1 replies)
 125. variabilný symbol pre platbu preddavkov na dan (6 replies)
 126. príjem nefiremných peňazí na firemný účet (7 replies)
 127. Splátkový kalendár neuhradených faktúr (8 replies)
 128. Kúpa automobilu (1 replies)
 129. Platenie poistneho (4 replies)
 130. Dobropis z Rakúska (1 replies)
 131. ubatovanie v zahraničí (0 replies)
 132. Účtovanie zahraničných faktúr (3 replies)
 133. Podanie DP až na základe výzvy DU (25 replies)
 134. účtovanie - oprava, montáž a nakúpený material, tovar (6 replies)
 135. JU - ukončenie činnosti FO , založenie s.r.o. od 01.01.2013 (2 replies)
 136. predaj a vyradenie neodpisaneho automobilu (9 replies)
 137. Sprostredkovanie poistenia do EU a DPH (0 replies)
 138. DPH v cestovnej kancelarii - Zajazd mimo EU (0 replies)
 139. Tovar predany v SR pre odberateľa v Rusku (2 replies)
 140. Dovoz auta z EU Fa vystavená pred dodávkou (0 replies)
 141. Ako zaplatit DPH za dovoz auta z EU - fyzicka osoba (12 replies)
 142. Sadzba DPH v 2013 (2 replies)
 143. Daň z výhry - povinnosti a náležitosti - študenti (6 replies)
 144. výsluhový dôchodok (20 replies)
 145. Odklad daňovej povinnosti (5 replies)
 146. Prevod leasingu z SZČO na s.r.o. (0 replies)
 147. Sluzby do členského štátu EU - neplatca DPH (1 replies)
 148. Účtovanie leasingovej splátky (0 replies)
 149. Darčeková poukážka (2 replies)
 150. Predaj materialu(zariadeni), ktore boli pouzivane (3 replies)
 151. krádež auta na autokredit (0 replies)
 152. Faktúra od slovenského prepravcu za prepravu do zahraničia s/bez DPH (0 replies)
 153. Faktúra zo zahraničia vystavená s DPH (1 replies)
 154. Registrácia DPH (0 replies)
 155. Co robit, ked je v uctovnictve stara nezaplatena faktura, ktora sa uz nezaplati? (1 replies)
 156. zaúčtovanie tovaru na ďalší predaj (0 replies)
 157. Účtovanie - neuplatnenie DPH (7 replies)
 158. úhrada starej pohľadávky-kedy účtovať (5 replies)
 159. vodoinštalatér a doklad z ERP (1 replies)
 160. Uver bez dokladovanai prijmu (6 replies)
 161. Fa do CR za služby v Bulharsku (1 replies)
 162. Max hotovosť v pokladni od 1.1.2013 (9 replies)
 163. Preplatenie autoškoly (1 replies)
 164. Daňové odpisy-zlé účtovanie v minulom roku (6 replies)
 165. zásoby (1 replies)
 166. Fakturácia zálohy v ostrej faktúre spolu (2 replies)
 167. Zúčtovanie prijatej DPH až po jej zaplatení na účet - Návrh Europskej komisie (1 replies)
 168. Nákup autopotreby v zahraničí a DPH (2 replies)
 169. Odpisy prenajímaného majetku. (6 replies)
 170. reťazový obchod (2 replies)
 171. Súhrnný výkaz a neplatca (1 replies)
 172. odklad daňoveho priznania v r. 2013 (57 replies)
 173. DPH pri službe poskytovanej zo zahraničia - konferencia (0 replies)
 174. Predaj auta (4 replies)
 175. Precenenie obchodného podielu TAM (1 replies)
 176. Doprava + fa služby (1 replies)
 177. rozdiel medzi odplatným a bezodplatným prevodom v s.r.o. (1 replies)
 178. platitel DPH poskytuje služby ktoré nie sú v prílohe o ERP - aký doklad použiť? (2 replies)
 179. Odpocitatelna polozka na manzelku (37 replies)
 180. Suhrny vykaz DPH + autorizacia atd (7 replies)
 181. dohoda o spôsobe úhrady faktúry (4 replies)
 182. Vyplatenie štvrťročnej a ročnej odmeny zamestnankyni počas MD a sociálna poisťovňa. (0 replies)
 183. Odpis nehm.majetku softwér+licencia. (2 replies)
 184. Neuhradené zádržné (7 replies)
 185. Od 1.1.2013 sme všetci povinní podávať mesačné DPH???? (27 replies)
 186. Odpočítateľná položka na manželku za rok 2012 (1 replies)
 187. Prebookovanie letenky - naklady buducich obdobi? (1 replies)
 188. Aké príjmy sa považujú za príjmy zo zahraničia? (15 replies)
 189. Pozicovna siat uctovanie (1 replies)
 190. Daň s príjmu osobnej asistencie (1 replies)
 191. Špeciálne vozidlo v podnikaní (3 replies)
 192. Elektronické zasielanie výkazov na DÚ od 1.1.2013 (4 replies)
 193. Ako zaúčtovať zhodnotenie budovy, prístrešok? (0 replies)
 194. Poistnenie za auto proti krádeži - daňový výdavok? (1 replies)
 195. paušálne výdavky (2 replies)
 196. kriteria na posudzovanie dobrovolnej registracie DPH (0 replies)
 197. Prevoz tovaru od dodávateľa z iného štát priamo k odberateľovi v ďalšom štáte a DpH (1 replies)
 198. vyúčtovacia faktúra od SPP (1 replies)
 199. Dane pri predaji darovaného bytu v roku 2013 (2 replies)
 200. poplatok za prijatie platby pri pokladni (3 replies)
 201. Preúčtovanie auta - pôvodne určeného na predaj, do majetku firmy (3 replies)
 202. DPH za služby do ČR (3 replies)
 203. účtovanie úveru z banky v súvislosti s BÚ firemným (7 replies)
 204. Prevod auta z s.r.o. na konatela. (0 replies)
 205. Povinnosti od 01.01.2013 do 31.03.2013 (74 replies)
 206. poistná udalosť (9 replies)
 207. Azet.sk faktúra (1 replies)
 208. Prihlásenie nového motorového vozidla (5 replies)
 209. Ako učtovať pri paušálnych výdavkoch (17 replies)
 210. Zdanenie priamych platieb z PPA pre SHR (7 replies)
 211. Od akej sumy sa platí daň z príjmu? (6 replies)
 212. Buducorocne platby pre zacinajuceho zivnostnika (4 replies)
 213. Skladové hospodárstvo v Alfe Plus (0 replies)
 214. Ako zaúčtovať príspevok na dochádzku za prácou z UP (0 replies)
 215. Nový živnostník - odvody do sociálnej poisťovne (6 replies)
 216. Súhrnný výkaz poučenie (0 replies)
 217. Platia s odvody z peňažnej výhry zdanenej zrážkovou daňou §43? (2 replies)
 218. kurz CZK na EUR pri zápočte pohľadávok (0 replies)
 219. Ako vystaviť faktúru pre Adsense (2 replies)
 220. Ako napraviť zlý začiatočný stav zo starých rokov? (3 replies)
 221. vyradenie auta z majetku s.r.o. - darovanie FO (17 replies)
 222. Komisionalny predaj, ERP a DPH kedze som platcom DPH (3 replies)
 223. Ako viesť účtovníctvo pri eshope, ktorý sprostredkúva tovar zo zahraničia? (0 replies)
 224. Ako zaúčtovať jednostranný zápočet pohľadávok a záväzkov (16 replies)
 225. pôžička od spoločníka 365 alebo 472 (6 replies)
 226. DPH z deputatu (1 replies)
 227. Výplata dividend a.s. akcionárovi, ktorým je iná a.s. (2 replies)
 228. Idem kupovat pozemok napisat ho na FO alebo na PO (15 replies)
 229. Účtovať výmenu žiaroviek do opravy 511 materiál aj prácu? (1 replies)
 230. Môžem si uplatniť paušálne výdavky keď mám jednu zamestnankyňu ale na RD? (4 replies)
 231. Zivnost-student denneho studia (2 replies)
 232. Ako zaúčtovať oceľové dvere, ktoré boli vymenené za pôvodné (2 replies)
 233. Ako zaúčtovať postúpenie pohľadávky svojmu veriteľovi (2 replies)
 234. ŽIVNOSTNIK: Zníženie základu dane AKO ????? (32 replies)
 235. Odvody za rok 2012 niesu odpocitatelnou polozkou? (5 replies)
 236. Platím daň z m.v. ak v podnikaní používam súkromné vozidlo? (2 replies)
 237. Internetový prieskum pre odberateľa v tretej krajine (4 replies)
 238. VšZP - Novinky od 1.1.2013 (122 replies)
 239. Dobrovoľné nezamestnaný sa stáva študentom (5 replies)
 240. pripocitatelna polozka - oblek (6 replies)
 241. Nemáme ZEP, len dohodu od 1.2.2012, musíme posielať krycie listy? (13 replies)
 242. Parovanie platieb Oberon z Tatrabanky (1 replies)
 243. Ako zaučtovat fakturu s tovarom aj prevadzkovymi nákladmi? (10 replies)
 244. Preukázateľnosť výdavkov na ceny do súťaže (2 replies)
 245. Faktura za tovar predany cez zľavovy portál (7 replies)
 246. Ako je to s preddavkom dane v Nemecku? (0 replies)
 247. Súhrnný výkaz od 01.12.2012 už len elektronicky (20 replies)
 248. Vyssia dan a nasledne nizsia cista mzda (1 replies)
 249. Úhrada vianočného posedenia zo sociálneho fondu (17 replies)
 250. účtovanie odstupného a odvodov? (3 replies)