PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 [156] 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. účtovanie preplatku zamestnávateľa z rzzp za rok 2011
 2. Dovoz obrábacieho stroja rok výroby 2010 z Čiech
 3. Stavebni práce na nemovitosti
 4. Doklad z ERP
 5. Treba zaplatiť aj zdravotné poistenie z podielov pri výplate poistného plnenia
 6. Vyrobok v nakladoch 2012, chcem pre vlastnu spotrebu 2013
 7. Správne účtovanie refakturácie
 8. Náklady na prevádzku
 9. Zaúčtovanie preplatku z RZ ZP 2011 za zamestnaca
 10. Seychelles Krabicovy softver
 11. doklady k výpisom z účtu
 12. Platba faktúry v hotovosti
 13. podiel zo zisku a VZ
 14. Konateľ, ktorý je zároveň zamestnancom...
 15. Činnosť na Dohodu aj na živnosť
 16. Chránená dielňa - účtovníctvo
 17. vyhlásenie o nezdaniteľnej čiastke
 18. finančný príspevok od mesta
 19. zaradenie majetku do užívania
 20. predaj podielu v sro
 21. DPH pri predaji nehnutelnosti
 22. Uplatnenie DPH z PHM z ČR
 23. Ako dostať späť peniaze za tovar ktorý som nedostal ?
 24. Daň z motorových vozidiel - prenajaté vozidlo
 25. Vedenie pokladničnej knihy JÚ
 26. Poškodenie prenajatého majetku
 27. registrácia DPH v IČS
 28. Ako učtovať finančný dar v RO (škola)?
 29. účtovanie predčasného ukončenie finančného leasingu z dôvodu predčasného splatenia
 30. ťarchopis
 31. limit na ochranné pomocky
 32. kúpa obrazov a fotografií zo zahraničia a zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia
 33. Predaj motorky
 34. zrážková daň !!!!
 35. kúpa nehnuteľnosti
 36. auto na lízing a ukončenie podnikania
 37. Pôžička konatelovy firmy
 38. Účtovanie DPH §7 v JU
 39. Firemné auto na súkromné účely
 40. účet Fiobanka
 41. § 7a ZDPH a registrácia
 42. Súhrnný výkaz DPH
 43. oznamovacia povinnosť k DzMV
 44. Nárok na daňový bonus
 45. chýbajúca faktúra a dobropis
 46. Účtovné odpisy
 47. Daň z príjmu
 48. v sro chcem pouzivat motorove vozidlo svoje os. - cestaky alebo naklady? -a dan z MV?
 49. Súdny poplatok
 50. Vratka DPH zo zahraničia.
 51. Elektronická faktúra od 1.1.2013
 52. Ako účtovať software
 53. odpočítanie zálohy na ostrej fakture
 54. zdaňovanie výhier
 55. Priznanie k DPH a vratné obaly
 56. registračná pokladňa pri precvičovaní zumby
 57. Refakturácia bankových poplatkov
 58. Dobrý deň...
 59. registračný poplatok - účtovanie
 60. Zmluvy k registrácii na dobrovoľného platcu DPH
 61. Zástupca vlastníkov bytov, daň z príjmu a RZZP
 62. SZCO(Zivnost) prijmy z freelancer.com cez paypal
 63. Príjmy s výkonu osobnej asistencie
 64. Vyšlá faktúra vs. Dobropis na dodávateľa - súhrnný výkaz DPH
 65. Nákup PHM platobnou kartou 30.9. a výpis z BU 2.10. kedy je nárok na odpočet DPH
 66. socialka neakceptuje dodatocne dan. priznanie
 67. daňová optimalizácia
 68. Vymáhanie pohľadávok a DPH
 69. Paušálny príspevok vyplácaný obchodnemu zástupcovi (SZČO SR) PO z Rakúska
 70. daň z príjmu po predaji bytu
 71. Zdaňovacie obdobie DPH
 72. Neuhradené odberateľské faktúry z minulých rokov
 73. Vrátenie platby
 74. Faktúra pozastavenej firme
 75. ako zauctovat platbu platobnou kartou cez internet v ALFE Plus?
 76. preddavky na daň z príjmu FO
 77. K akému dátumu ohlásiť na daňový úrad kúpu auta na platenie dani z motorového vozidla
 78. auto-cesta
 79. Dobropis?
 80. mesačná uzávierka v ispine.
 81. registračná pokladňa
 82. Prenajom bytu fyzická osoba - budúca daň a výdavky
 83. Účtovanie v Urbáre
 84. Odpis PHM na sukromnom vozidle
 85. Odpis faktur mobilneho telefonu
 86. Dcéra je študentka a brigáduje...
 87. Byť alebo nebyť DPH platiteľom?
 88. refundácia nákladov NO
 89. Rakúšan registrovaný aj v SR
 90. Zmluvy v oblasti marketingu
 91. storno faktúra
 92. tlačivo na prihlásenie, resp. odhlásenie vozidla
 93. da sa podnikat v Taliansku a platit dane na Slovensku?????
 94. Poistná udalosť a DPH.
 95. Účtovanie zmluvy o výpožičke - bezodplatne.
 96. komu by mohol vzniknut problem?
 97. Prekročenie obratu 100 000 € k 30.09.2012 - kvartálny platca DPH
 98. Praca na dohodu na Slovensku ked zijem v zahranici
 99. kúpa administratívnej budovy na novú prevádzku
 100. Dotácia z PPA
 101. stravné a mzda
 102. pozastavený daň.bonus
 103. odpisy???
 104. Prosím o radu pri pokladničných dokladoch z ERP
 105. Pracovná obuv
 106. Prirodzené úbytky potravín
 107. DPH koeficien a vyvoz služby do CR
 108. Neplatiteľ DPH, príjem služby zo zahraničia a zmeškaná registrácia k DPH
 109. vedenie valutovej pokladne v JÚ a prepočet kurzu
 110. Pokuta za nepodanie SV elektronicky?
 111. Služby poskytované do zahraničia a registrácia na DPH
 112. DP SZČO paušál a odvody v zahraničí
 113. Účtovanie reklamácie bytu a odstúpenia od zmluvy
 114. podpora v nezamestnanosti
 115. MKsoft,Omega
 116. DPH - kovový odpad zadarmo
 117. príjem na účet
 118. Zaradenie hmotného majetku
 119. Prefakturácia materiálu
 120. súhrnný výkaz k DPH
 121. Správne poplatky - zmena
 122. účtovanie cudzej meny v JÚ
 123. Prepis internetu na ičo
 124. dan z prijmov FO DP "A" prijem zo zahranicia
 125. Práca na dohodu po novom 2013
 126. Obmedzanie hotovostných príjmov v ERP
 127. Dovoz vyrobkov z EU od platitela
 128. Uctovanie dodania obedov
 129. Fakturácia služby do ČR, služba vykonaná na území SR
 130. Záznamová povinnosť po novele zákona o DPH.
 131. Účtovanie tržieb ERP 2012
 132. DPH ojazdené motorové vozidlo
 133. Treba viesť knihu jázd na prenajaté auto, na ktoré sa platí cestná daň?
 134. Zmena rozpočtu
 135. Zdaňovanie príjmu z prenájmu budovy
 136. Určenie ceny neplatcu DPH na Slovensku za nákup s DPH z Anglicka
 137. Ppríjmy zo zahraničia a dividendá
 138. Cestovné náhrady
 139. účtovanie pôžičky živnostníka z banky
 140. Manipulačný poplatok za vrátenie tovaru
 141. Vrátenie DPH z ČR
 142. ako zaúčtovať počiatočný stav účtu, ktorý sa začal používať aj ako podnikateľský?
 143. DPH pri kúpe ojazdeného motorového vozidla
 144. Zaplatená DPH v ČR
 145. Olovrant a DPH
 146. Zaúčtovanie čistej mzdy
 147. zmena účtovného softwaru uprostred roka
 148. Prefakturovanie nákladov za nájom
 149. Študentka + TPP = vrátenie dane?
 150. Zálohová platba a DPH
 151. GPS navigácia - faktúra z EÚ od Sycada a k tomu dobropis od LKW
 152. Uroky v banke + zrazkova dan, kam uviest alebo neuviest ?
 153. Seminár so Zdenkou Jablonkovou k novele zákona o DPH, Bratislava
 154. DPH - faktúra za PHM s DPH + platenie DPH na Slovensku
 155. Aký program na účtovanie v podvojnom a jednoduchom účtovníctve?
 156. Ako začať?
 157. Problematika prenajmu bytu na zivnost + SZCO
 158. Zrušenie registrácie - od kedy?
 159. Predaj poľnohospodárskej techniky(kombajna) na Ukrajinu.
 160. Filter na vodu - máme nárok na odpčet DPH?
 161. Registracna povinnost - obrat za 12 mesiacov je podla datum Fa alebo datum platby?
 162. akou čiastkou sa odvádza dan z predaja zdedenej nehnutelnosti ?
 163. Fotoaparát v podnikaní
 164. Daň z príjmu pri dlhodobej pracovnej ceste v zahraničí
 165. Vydané faktúry
 166. Nakup produktov bez faktury/blocku a nasledny predaj
 167. Ako vyplatiť stravné ???
 168. zmluva o predčasnom ukončení lízingovej zmluvy
 169. Jedno IČ DPH pre celú EÚ?
 170. leasing-prenájom
 171. Intenzívny jazykový kurz v zahraničí
 172. Vo fakture polozka za nula eur
 173. Zivnost v SR aj v Holandsku
 174. predaj DHM do EU a DPH
 175. Je potrebné poslať z RO preplatok plynu na obec, ktorý prišiel v septembri 2012?
 176. Je poštovné resp. doprava pri nadobudnutí tovaru dodaním služby?
 177. likvidácia spoločnosti
 178. odpocet dph
 179. Prechod z neplatcu DPH na platcu DPH v predajni a nakupený tovar
 180. FAktúra vystavená slov. firmou pre ČR -práca sa vykonávala v ČR. Odberateľ je platca
 181. Čo robiť v prípade počas 2 rokov zle vyplneného tlačiva daňového priznania k DPH?
 182. ubytovanie zákazníkov
 183. zjednodušená faktúra
 184. Treba vystaviť príijmový pokl. doklad pri dotácii pokladnice?
 185. DPH
 186. Registracia podla § 7a - je platitelom?
 187. Stravne listky
 188. Zhotovenie plynovej prípojky a jej následné odpredanie
 189. SZČO reg.v SR, ako zdaniť príjmy z Nemecka za rok 2011 - potvrdenie -podiel spoločník
 190. Faktúra od dodávateľa-s akým dátumom zaevidovať do knihy DPH
 191. pripočitateľná položka k DZ
 192. Hudobník - aké náklady si môže uplatniť???
 193. Moze byt datum vystavenia skor ako datum dodania sluzby?
 194. Fakturácia prepravných služieb v rámci EÚ PO z 3. štátu s prideleným SK IČ DPH.
 195. mylná platba
 196. leasing budovy
 197. nákup s DPH, predaj bez DPH?
 198. Plnenie odvodov FO s jednorazovým príjmom na základe zmluvy o dielo
 199. maximálna výška hotovostnej platby
 200. Na faktúre tovar, ktorý je pre zamestnanca
 201. Príspevok na stravovanie zo SF nad rozsah ZP
 202. vlastna danova povinnost
 203. predaj pozemku označeného ako ostatné plochy
 204. Poštovné prevodom - účtovanie v JÚ
 205. Konkurz a DP pred vyhlásením konkurzu
 206. FA do Holandska
 207. Účtovanie konferencie
 208. Môže SZČO registrovaná na SK prijímať platbu za FA v hotovosti?
 209. Nezdanitelny prijem dochodca
 210. Nas zamestnanec v Rakusku
 211. Nájde sa niekto kto pracuje v Norise?
 212. Súdny poplatok
 213. Oprava účtovania na 411 - zmena akcii spoločnosti
 214. Neuhradená strata pri preberaní podniku
 215. Zaradenie a odpisy ojazdeného automobilu
 216. Pôžička od akcionára pre as - na účet 365?
 217. Dan z prijmu pre FO pri predaji tovaru
 218. vzor zmluvy o bezodplatnom prenajme motoroveho vozidla
 219. Prechod z platcu na neplatcu DPH a dodanenie DPH
 220. Predaj tovaru - bez RP?da sa to?
 221. účtovanie vo vlastnej režií
 222. škoda na tovare
 223. nespotrebovane poistne , ako učtovat?
 224. Mimoriadne stravovanie z-ncov v reštaurácii
 225. Služba oslobodená od DPH v cudzine, mám samozdaniť v SR?
 226. Daň z výnosu z podielových fondov
 227. anonymny bankový účet
 228. Zdanenie príjmu starobného dôchodcu
 229. Správne dátumy pri zúčtovaní DPH
 230. Ako to správne účtovať v peň. denníku?
 231. Slobodné povolanie a sociálna poisťovňa
 232. Daň z príjmu 25% od 1.1.2013
 233. Gastro lístky - nákup pozadu
 234. Priemerná mzda samostatnej účtovníčky
 235. Ako zaúčtovať kachlovú pec
 236. Faktura na A4
 237. Naklady, odvody, dan z prijmu
 238. Kód z colného sadzobníka
 239. Ubytovanie
 240. Nákup domu v zahraničí
 241. Čerpanie SF - koncert STING
 242. Hladam uctovnicku na "mailovy hotline"
 243. inventarizácia pokladničnej hotovosti
 244. Zaradenie služieb zo zahraničia (zo štátu EU) do DP DPH
 245. Faktura s DPH,al.bez DPH?
 246. Dotácia
 247. Podielove vlastnictvo prístroja
 248. Informácia k zákonu o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
 249. Vstupenka na veľtrh v Nemecku a DPH
 250. Škoda - dorátanie cla a DPH z dovozu u USA