1. prevod obchodneho podielu (6 replies)
 2. Nabytok kupeny v EU (4 replies)
 3. Cesťáky (16 replies)
 4. pohoda - zauctovanie zakladneho imania (1 replies)
 5. upisanie zakladneho imania (0 replies)
 6. Daň z motorových vozidiel- sadzby 2012 pre Bratisvký samosprávny kraj (8 replies)
 7. Ja fakturujem za prepravu tovaru Českému odberateľovi- platcovi DPH (1 replies)
 8. riadok 26,27 a 28 v daňovom priznaní z DPH (13 replies)
 9. Predaj auta do CR (2 replies)
 10. Odpočet DPH z nákladov suvisiach s kupou podniku (2 replies)
 11. Účtovanie rezervy na audit (9 replies)
 12. Automobil v s.r.o. (1 replies)
 13. DPPO (3 replies)
 14. Zariadenie z Ciny (0 replies)
 15. Preplatenie cestovných náhrad účastníkovi vzdelávacieho kurzu z pohľadu zákona o DzP (0 replies)
 16. ako vyplnit fakturu ak som fyzicka osoba (7 replies)
 17. Clo (0 replies)
 18. Preddavok poskytnutý v decembri (4 replies)
 19. Ako zaúčtovať FA od zľavového portálu? (1 replies)
 20. Odpočet DPH pri kupe nehnuteľnosti po 1.1.2013 (9 replies)
 21. Co uviesť na faktúre? (0 replies)
 22. Daň z príjmu a odvody, živnostník a zamestnanec v zahraničí (0 replies)
 23. Kupóny, poukážky (0 replies)
 24. Ukončenie dôchodkového sporenia (3 replies)
 25. kamerový systém (1 replies)
 26. Vypocet dane pri darovanej nehnutelnosti (2 replies)
 27. odvody po novom (3 replies)
 28. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania (4 replies)
 29. §66 zákon o DPH pri predaji a kúpe auta (3 replies)
 30. živnostník kuriér a náklady (1 replies)
 31. Môže dostať výpoveď dohodár ak je dočasne práceneschopný (1 replies)
 32. Priame odoslanie tovaru: "VELKOSKLAD" -> "ZAKAZNIK" bez medzi-zastávky u "ODERATEĽA" (0 replies)
 33. Zahŕňajú sa náhrady mzdy za dočasnú práceneschopnosť (PN) do FPČ ? (0 replies)
 34. exis tax - spotrebná daň PHM (4 replies)
 35. Prevod na moneybookers, Paypal (1 replies)
 36. Dodanie tovaru SK firme+preprava do česka za účelom prepracovania (0 replies)
 37. oslobodenie pri predaji MV, ano ci nie ? (0 replies)
 38. Oslobodenie od platenia dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti (0 replies)
 39. Daň z príjmov fyzickej osoby (5 replies)
 40. účty 011 s 071 (2 replies)
 41. Vyctovanie zahranicnej pracovnej cesty zivostnika (8 replies)
 42. Ako zaúčtovať umeleckú činnosť - kreslenie portrétov? (5 replies)
 43. pozemkové spoločenstvá a nájomné zmluvy (0 replies)
 44. Znehodnotený tovar (1 replies)
 45. Odpisy - fitnes (0 replies)
 46. Dá sa tovar kúpený na predaj zaradiť neskôr do majetku? (3 replies)
 47. DPH za vyskumne prace z CR do SR (0 replies)
 48. Stavebný projekt-účtovanie (3 replies)
 49. predaj pozemku (3 replies)
 50. Dan z prijmu FO z predaja obchodnych podielov spol. s r.o. (2 replies)
 51. započítanie straty na prevádzkach (0 replies)
 52. FIFO-úbytok z valut.pokladne (4 replies)
 53. Postup před zahájením dovozu alkoholu z jiného členského státu. (2 replies)
 54. tlačivá na danové priznanie v ČR (1 replies)
 55. Vrátenie dane pri zrušení registrácie DPH (1 replies)
 56. Daňové priznanie z DPH dobropis (0 replies)
 57. Odmena prokuristovi. (0 replies)
 58. Predaj podniku (1 replies)
 59. Služby fakturované do zahraničia a vykonané na Slovensku (2 replies)
 60. ODPISY MAJETKU - Zle stanovená nadobúdacia cena (4 replies)
 61. Pracovné cesty spoločníkov zamestnaných na pracovný pomer (2 replies)
 62. Neplatca DPH - dovoz auta pre firmu (3 replies)
 63. predaj tovaru do EU neplatcovi DPH (1 replies)
 64. mám kúpený DHIM do 1700,- EUR v tomto roku, zároveň končím SZČO ,či ho môžem preradiť (0 replies)
 65. Diaľničná známka a DPH (1 replies)
 66. softvérový servis z USA a Švajčiarska (3 replies)
 67. Vrátenie DPH pri nedobytných pohľadávkach? (1 replies)
 68. mozem si dat do účtovníctva aj kupu pohovky ak nemam kancelariu (21 replies)
 69. Zas budeme podávať DP do konca marca? (2 replies)
 70. samozdanenie DPH (5 replies)
 71. FVE a koeficient DPH (0 replies)
 72. Vysokotlakový čistič (1 replies)
 73. Daň z nehnuteľnosti nadobudnutej pred xy rokmi (0 replies)
 74. Platime dan za predaj pody ? (1 replies)
 75. odstupné a exekucia (4 replies)
 76. Ak je účet v cudzej mene na konci roka nulový. (12 replies)
 77. Poskytovanie cestovných náhrad živnostníkom (13 replies)
 78. nákup cez internet zo zahraničia (0 replies)
 79. Posunutie termínu podania DP za rok 2012 (58 replies)
 80. Zmluva o združených prostriedkoch. - spoločná stavba (2 replies)
 81. Preplatok zo SP (2 replies)
 82. Nepeňažný dar pre zamestnanca (2 replies)
 83. poskytnuté dary (2 replies)
 84. nadmerny odpocet (2 replies)
 85. oneskorené dodatočné priznanie k DPH (5 replies)
 86. Ako postupovať keď som platca DPh podla § 7a (0 replies)
 87. trojstranný obchod? (4 replies)
 88. Prilezitostny prijem (0 replies)
 89. Kúpa náhr.dielu do firmy od súkromnej osoby (1 replies)
 90. Valutová pokladňa (1 replies)
 91. Uplatňovanie nákladov na PHL Paušálom 80:20 a DPH (3 replies)
 92. Podanie daňového priznania v Nemecku. (16 replies)
 93. vypocet mzdy (6 replies)
 94. praca na prikaznu zmluvu studenta (3 replies)
 95. Dodatočné daňové priznanie (6 replies)
 96. Zápočet nadmerného odpočtu (16 replies)
 97. Zuctovanie zakazkovej vyroby (1 replies)
 98. predaj tovaru zahraničnej osobe s miestom dodania tuzemsko (2 replies)
 99. Preplatenie Vysokej skoly zamestnancovi (11 replies)
 100. Faktúry do zahraničia (0 replies)
 101. Refakturácia služieb do zahraničia (2 replies)
 102. So ZEP-om alebo bez od 1.1.2013 (1 replies)
 103. Oznámenie bankového účtu (2 replies)
 104. Ako odpisovať mreže u najomcu obchodného priestoru (6 replies)
 105. Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach (0 replies)
 106. odpis pohladavky (16 replies)
 107. centové vyrovnanie (2 replies)
 108. Prenájom zariadenia s možnosťou odkupu (2 replies)
 109. Stravné SZČO počet dní za rok. (3 replies)
 110. Zaúčtovanie prechodu úveru z banky do druhej banky (0 replies)
 111. Ocenenie pozemku (0 replies)
 112. Počítať do obratu pre povinnú registráciu DPH aj výnosy budúcich období?? (5 replies)
 113. Súhrnný výkaz - služba fakturovaná nemeckej firme registrovanej pre DPH na Slovensku (1 replies)
 114. Reštitúcia a daň z príjmu (6 replies)
 115. 80% paušál na PHM a prívesný vozík (1 replies)
 116. pomoc z vyrátaním odvodov po novom (2 replies)
 117. dph pri dovoze (11 replies)
 118. Náležitosti faktúry od 01.01.2013 - novela zákona o DPH (26 replies)
 119. Odberateľské faktúry za minulé roky účtovanie (6 replies)
 120. Aké účtovníctvo - JU alebo PU? (2 replies)
 121. Zmena štvrťročného platiteľa DPH (41 replies)
 122. Nezaplatené samozdanenie služieb (4 replies)
 123. DP "B" na výzvu DÚ - dôležité (26 replies)
 124. zmluva o dielo- musí byť ??? (8 replies)
 125. Ciastkove odpocitanie DPH (2 replies)
 126. Dotácia z s.r.očky pre nadáciu (0 replies)
 127. Fakturácia do zahraničia na fyzickú osobu (6 replies)
 128. Prenájom bytu- dane (31 replies)
 129. Hladam uctovnocku BB (3 replies)
 130. Dobíjanie easy karty (7 replies)
 131. Zahraničné zálohové fa (5 replies)
 132. DPH - auto zaradené do podnikanie (2 replies)
 133. refinancovanie spotrebneho uveru v Slov.sporitelni (2 replies)
 134. ako faktúrovať zahraničnej osobe so slovenským IČDPH (1 replies)
 135. Inventúrny súpis-ktoré účty? (3 replies)
 136. Predčasné ukončenie prevzatého leasingu (2 replies)
 137. Likvidacia TZ budovy a DPH (0 replies)
 138. oprava chýb minulých období (1 replies)
 139. hospodarsky rok a sadzba dane z prijmu (0 replies)
 140. oprava účtovania faktúry (1 replies)
 141. Uprava základu dane pri prenájme bytu o poistné (0 replies)
 142. prestavba auta na LPG (5 replies)
 143. príspevok na obchodnú kanceláriu (2 replies)
 144. komisionálny predaj- účtovanie (1 replies)
 145. Freedom z Nemecka - DZP, DzP (0 replies)
 146. oprava dobropisu (1 replies)
 147. Cestovné náhrady (10 replies)
 148. Prijatie platby pred vystavenim faktury (1 replies)
 149. zmluva o dielo (2 replies)
 150. Nakup v USA, ebay.com (3 replies)
 151. text na fakture (3 replies)
 152. Osobný účet podnikateľa (2 replies)
 153. účtovanie hudobnej produkcie, moderátorov (11 replies)
 154. Faktúra v hotovosti (2 replies)
 155. Kúpa lešenia - formality (2 replies)
 156. daň z výhry - výhra - poskytnutie auta do osobného užívania na 1 rok zadarmo (0 replies)
 157. predaj 100% obchodneho podielu medzi dvoma s.r.o. (3 replies)
 158. Technické zhodnotenie - účtovné odpisy (16 replies)
 159. pokuta za DPH (3 replies)
 160. odpis prenajatej budovy (5 replies)
 161. Registrácia pre DPH a prvé daňové priznanie k DPH (0 replies)
 162. MKSOFT-predkontácia miezd (0 replies)
 163. Sprostredkovanie - neplatca DPH z IČŠ (0 replies)
 164. Faktúra za projekt (0 replies)
 165. bankove uvery - uroky z omeskania a penale (3 replies)
 166. Budeme platit statu 116 EUR za to, ze mu musime platit dane? (78 replies)
 167. Trojstranný obchod s konsignačným skladom (3 replies)
 168. Aká daň sa platí z vecnej výhry? (1 replies)
 169. Dobropis k bytu (2 replies)
 170. FA z Poľska s DPH za právnu pomoc (1 replies)
 171. Registračná daň na autá (5 replies)
 172. Príjmy živnostníka v Nemecku (0 replies)
 173. predfaktura SK IC DPH, faktura CZ IC DPH (1 replies)
 174. práce vykonané na Slovensku pre českú firmu (2 replies)
 175. úhrada záväzku v hotovosti na dobierku (4 replies)
 176. Prijem penazí v hotovosti (13 replies)
 177. Realizácia internetového obchodu (1 replies)
 178. Jeden produkt/rôzni dodavateia/jedna skladová karta? (2 replies)
 179. Zahraničná faktúra (4 replies)
 180. Samozdaniť ano či nie (7 replies)
 181. chyba 14 v registračnej kase (4 replies)
 182. prenájom nehnuteľnosti (1 replies)
 183. Oznámenie v päte zahr. faktúry pri oslob. dodaní v rámci EU (1 replies)
 184. Cestovne náhrady Nemecko (0 replies)
 185. DPH z leasingovej splatky (14 replies)
 186. Normy spotreby phm (8 replies)
 187. DPH a fakturácia nákladov do prepravnej spoločnosti za stratený tovar (1 replies)
 188. obaly a ich účtovanie (1 replies)
 189. Na starosť upratovačkou.Poradíte troška? (6 replies)
 190. Vplyv zľavy na DPH (6 replies)
 191. Nesedí obsah ani suma predfaktúry a riadnej faktúry (0 replies)
 192. Platba za tovar z Číny na 500 dolárov ale faktúra na 200 dolarov... Je to problem? (12 replies)
 193. vratenie vyplatenej DPH v Nemecku (0 replies)
 194. Odpisovanie kotla (0 replies)
 195. otváracia súvaha (3 replies)
 196. škodová faktúra (4 replies)
 197. Účtovanie tržieb za službu DOBIKREDIT (0 replies)
 198. Fa zo zahraničia a DPH (1 replies)
 199. Vratenie dani - student doktorandskeho studia (8 replies)
 200. Zdaňovanie paušálnych náhrad (4 replies)
 201. Nezaučtovaný vzájomný zápočet (4 replies)
 202. účtovné a daňové odpisy (4 replies)
 203. Pohľadávky voči insolventnej firme a DPH z týchto pohľadávok (3 replies)
 204. obstaranie zásob 111 (15 replies)
 205. Priemerné ukazovatele podľa SK NACE alebo OKEČ (0 replies)
 206. Zasielka s ciny - sadzobnik colnej spravy.. (0 replies)
 207. Predaj budovy vo vzťahu k DPH od 1.10.2012 Z č.246/2012 (6 replies)
 208. Oprava účtovníctva (52 replies)
 209. DPH - zaslana opravena fa (8 replies)
 210. Odpis pohľadávky / opravná položka (1 replies)
 211. kontrola účtovníctva kvôli dobrovoľnému platcovstvu dph (2 replies)
 212. Dodací list - treba ho vystaviť? (1 replies)
 213. Dá sa zistiť výška vyplatenej dane z daňového priznania? (6 replies)
 214. Daň za výhru, ako ju legálne obísť? (13 replies)
 215. Ako správne napísať výdavkový pokladničný doklad. (7 replies)
 216. Koeficient DPH - jednoduche vysvetlenie? :) (2 replies)
 217. tovar zo Švajčiarska (11 replies)
 218. Pomôžete laikovi s odpismi? (1 replies)
 219. Treba mať ERP? (4 replies)
 220. Dan s vyhry (1 replies)
 221. Predaj fotky do EU (2 replies)
 222. auto na úver (5 replies)
 223. Info o povrdení na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane FO (15 replies)
 224. Vymeriavaci základ a rozhodujúce obdobie (1 replies)
 225. Použitie prostriedkov zo SF na rekreáciu zamestnanca a SZČO (33 replies)
 226. RZZP (2 replies)
 227. Danove priznanie (7 replies)
 228. Prerusenie zivnosti a predaj motoroveho vozidla (12 replies)
 229. kupóny, poukážky a elektronické peniaze (1 replies)
 230. Neplatca a platca dph (11 replies)
 231. Kúpa pozemku a DPH (5 replies)
 232. SZČO poskytuje službu sám sebe ako súkr.osobe.Váš názor? (24 replies)
 233. Investičná karta majetku (1 replies)
 234. Finančný dobropis (4 replies)
 235. paragón (0 replies)
 236. aký použiť paragraf pri prefakturácii dopravy (0 replies)
 237. Náhrada za používanie MV (0 replies)
 238. odvolanie do čiech (1 replies)
 239. Účtovanie mzdových nákladov v ALFE (7 replies)
 240. Pokuta za rýchlosť v zahraničí - ako ju zaúčtovať do ALFA? (6 replies)
 241. darčekové poukážky - účtovanie (0 replies)
 242. prijaté plnenie z dôvodu exekúcie voči dlžníkovi (6 replies)
 243. odpisovanie nehnuteľnosti FO - nepodnikateľ (56 replies)
 244. Nové ťažné zariadenie - účtovanie? (3 replies)
 245. Kniha jázd - cestovné u neplatcu DPH (3 replies)
 246. Nezaplatené preddavky na daň z príjmu PO (4 replies)
 247. Dávka v nezamestnanosti (0 replies)
 248. som živnostník (FO) platca DPH na Slovensku, dodávam službu živnostníkovi, (5 replies)
 249. aké účtovníctvo sa vedie v predajni rozličného tovaru (18 replies)
 250. § 85 k a (3 replies)