1. Náležitosti faktúry od 01.01.2013 - novela zákona o DPH (26 replies)
 2. Odberateľské faktúry za minulé roky účtovanie (6 replies)
 3. Aké účtovníctvo - JU alebo PU? (2 replies)
 4. Zmena štvrťročného platiteľa DPH (41 replies)
 5. Nezaplatené samozdanenie služieb (4 replies)
 6. DP "B" na výzvu DÚ - dôležité (26 replies)
 7. zmluva o dielo- musí byť ??? (8 replies)
 8. Ciastkove odpocitanie DPH (2 replies)
 9. Dotácia z s.r.očky pre nadáciu (0 replies)
 10. Fakturácia do zahraničia na fyzickú osobu (6 replies)
 11. Prenájom bytu- dane (31 replies)
 12. Hladam uctovnocku BB (3 replies)
 13. Dobíjanie easy karty (7 replies)
 14. Zahraničné zálohové fa (5 replies)
 15. DPH - auto zaradené do podnikanie (2 replies)
 16. refinancovanie spotrebneho uveru v Slov.sporitelni (2 replies)
 17. ako faktúrovať zahraničnej osobe so slovenským IČDPH (1 replies)
 18. Inventúrny súpis-ktoré účty? (3 replies)
 19. Predčasné ukončenie prevzatého leasingu (2 replies)
 20. Likvidacia TZ budovy a DPH (0 replies)
 21. oprava chýb minulých období (1 replies)
 22. hospodarsky rok a sadzba dane z prijmu (0 replies)
 23. oprava účtovania faktúry (1 replies)
 24. Uprava základu dane pri prenájme bytu o poistné (0 replies)
 25. prestavba auta na LPG (5 replies)
 26. príspevok na obchodnú kanceláriu (2 replies)
 27. komisionálny predaj- účtovanie (1 replies)
 28. Freedom z Nemecka - DZP, DzP (0 replies)
 29. oprava dobropisu (1 replies)
 30. Cestovné náhrady (10 replies)
 31. Prijatie platby pred vystavenim faktury (1 replies)
 32. zmluva o dielo (2 replies)
 33. Nakup v USA, ebay.com (3 replies)
 34. text na fakture (3 replies)
 35. Osobný účet podnikateľa (2 replies)
 36. účtovanie hudobnej produkcie, moderátorov (11 replies)
 37. Faktúra v hotovosti (2 replies)
 38. Kúpa lešenia - formality (2 replies)
 39. daň z výhry - výhra - poskytnutie auta do osobného užívania na 1 rok zadarmo (0 replies)
 40. predaj 100% obchodneho podielu medzi dvoma s.r.o. (3 replies)
 41. Technické zhodnotenie - účtovné odpisy (16 replies)
 42. pokuta za DPH (3 replies)
 43. odpis prenajatej budovy (5 replies)
 44. Registrácia pre DPH a prvé daňové priznanie k DPH (0 replies)
 45. MKSOFT-predkontácia miezd (0 replies)
 46. Sprostredkovanie - neplatca DPH z IČŠ (0 replies)
 47. Faktúra za projekt (0 replies)
 48. bankove uvery - uroky z omeskania a penale (3 replies)
 49. Budeme platit statu 116 EUR za to, ze mu musime platit dane? (78 replies)
 50. Trojstranný obchod s konsignačným skladom (3 replies)
 51. Aká daň sa platí z vecnej výhry? (1 replies)
 52. Dobropis k bytu (2 replies)
 53. FA z Poľska s DPH za právnu pomoc (1 replies)
 54. Registračná daň na autá (5 replies)
 55. Príjmy živnostníka v Nemecku (0 replies)
 56. predfaktura SK IC DPH, faktura CZ IC DPH (1 replies)
 57. práce vykonané na Slovensku pre českú firmu (2 replies)
 58. úhrada záväzku v hotovosti na dobierku (4 replies)
 59. Prijem penazí v hotovosti (13 replies)
 60. Realizácia internetového obchodu (1 replies)
 61. Jeden produkt/rôzni dodavateia/jedna skladová karta? (2 replies)
 62. Zahraničná faktúra (4 replies)
 63. Samozdaniť ano či nie (7 replies)
 64. chyba 14 v registračnej kase (4 replies)
 65. prenájom nehnuteľnosti (1 replies)
 66. Oznámenie v päte zahr. faktúry pri oslob. dodaní v rámci EU (1 replies)
 67. Cestovne náhrady Nemecko (0 replies)
 68. DPH z leasingovej splatky (14 replies)
 69. Normy spotreby phm (8 replies)
 70. DPH a fakturácia nákladov do prepravnej spoločnosti za stratený tovar (1 replies)
 71. obaly a ich účtovanie (1 replies)
 72. Na starosť upratovačkou.Poradíte troška? (6 replies)
 73. Vplyv zľavy na DPH (6 replies)
 74. Nesedí obsah ani suma predfaktúry a riadnej faktúry (0 replies)
 75. Platba za tovar z Číny na 500 dolárov ale faktúra na 200 dolarov... Je to problem? (12 replies)
 76. vratenie vyplatenej DPH v Nemecku (0 replies)
 77. Odpisovanie kotla (0 replies)
 78. otváracia súvaha (3 replies)
 79. škodová faktúra (4 replies)
 80. Účtovanie tržieb za službu DOBIKREDIT (0 replies)
 81. Fa zo zahraničia a DPH (1 replies)
 82. Vratenie dani - student doktorandskeho studia (8 replies)
 83. Zdaňovanie paušálnych náhrad (4 replies)
 84. Nezaučtovaný vzájomný zápočet (4 replies)
 85. účtovné a daňové odpisy (4 replies)
 86. Pohľadávky voči insolventnej firme a DPH z týchto pohľadávok (3 replies)
 87. obstaranie zásob 111 (15 replies)
 88. Priemerné ukazovatele podľa SK NACE alebo OKEČ (0 replies)
 89. Zasielka s ciny - sadzobnik colnej spravy.. (0 replies)
 90. Predaj budovy vo vzťahu k DPH od 1.10.2012 Z č.246/2012 (6 replies)
 91. Oprava účtovníctva (52 replies)
 92. DPH - zaslana opravena fa (8 replies)
 93. Odpis pohľadávky / opravná položka (1 replies)
 94. kontrola účtovníctva kvôli dobrovoľnému platcovstvu dph (2 replies)
 95. Dodací list - treba ho vystaviť? (1 replies)
 96. Dá sa zistiť výška vyplatenej dane z daňového priznania? (6 replies)
 97. Daň za výhru, ako ju legálne obísť? (13 replies)
 98. Ako správne napísať výdavkový pokladničný doklad. (7 replies)
 99. Koeficient DPH - jednoduche vysvetlenie? :) (2 replies)
 100. tovar zo Švajčiarska (11 replies)
 101. Pomôžete laikovi s odpismi? (1 replies)
 102. Treba mať ERP? (4 replies)
 103. Dan s vyhry (1 replies)
 104. Predaj fotky do EU (2 replies)
 105. auto na úver (5 replies)
 106. Info o povrdení na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane FO (15 replies)
 107. Vymeriavaci základ a rozhodujúce obdobie (1 replies)
 108. Použitie prostriedkov zo SF na rekreáciu zamestnanca a SZČO (33 replies)
 109. RZZP (2 replies)
 110. Danove priznanie (7 replies)
 111. Prerusenie zivnosti a predaj motoroveho vozidla (12 replies)
 112. kupóny, poukážky a elektronické peniaze (1 replies)
 113. Neplatca a platca dph (11 replies)
 114. Kúpa pozemku a DPH (5 replies)
 115. SZČO poskytuje službu sám sebe ako súkr.osobe.Váš názor? (24 replies)
 116. Investičná karta majetku (1 replies)
 117. Finančný dobropis (4 replies)
 118. paragón (0 replies)
 119. aký použiť paragraf pri prefakturácii dopravy (0 replies)
 120. Náhrada za používanie MV (0 replies)
 121. odvolanie do čiech (1 replies)
 122. Účtovanie mzdových nákladov v ALFE (7 replies)
 123. Pokuta za rýchlosť v zahraničí - ako ju zaúčtovať do ALFA? (6 replies)
 124. darčekové poukážky - účtovanie (0 replies)
 125. prijaté plnenie z dôvodu exekúcie voči dlžníkovi (6 replies)
 126. odpisovanie nehnuteľnosti FO - nepodnikateľ (56 replies)
 127. Nové ťažné zariadenie - účtovanie? (3 replies)
 128. Kniha jázd - cestovné u neplatcu DPH (3 replies)
 129. Nezaplatené preddavky na daň z príjmu PO (4 replies)
 130. Dávka v nezamestnanosti (0 replies)
 131. som živnostník (FO) platca DPH na Slovensku, dodávam službu živnostníkovi, (5 replies)
 132. aké účtovníctvo sa vedie v predajni rozličného tovaru (18 replies)
 133. § 85 k a (3 replies)
 134. Daň z výhry (14 replies)
 135. Zdanenie príjmu z prevodu akcií a zo spätného odkúpenia podielových listov (18 replies)
 136. Daň z predaja nehnuteľnosti (4 replies)
 137. faktúry zo zahraničia za právne služby (1 replies)
 138. Registracia pre trojstranny obchod (6 replies)
 139. Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (4 replies)
 140. Faktúra na vstupe nezaradená do DPH, z účtu ale bola uhradená. (3 replies)
 141. Začínam s podvojným účtovníctvom (9 replies)
 142. Účtovanie darčekových poukazov (0 replies)
 143. Demolácia budovy kvôli výstavbe nového parkoviska (5 replies)
 144. Aké boli daňové odpisy budov v minulých rokoch? (6 replies)
 145. Plyn preplatok/nedoplatok (0 replies)
 146. Dan z podielu dedičstva (14 replies)
 147. Problém DPH (4 replies)
 148. Dodatočné daňové priznanie a doňový bonus (2 replies)
 149. Neuhradená faktúra druhý rok (1 replies)
 150. Predaj nehnuteľnosti (9 replies)
 151. Realitný maklér , správny text fakturácie (3 replies)
 152. Refakturácia (5 replies)
 153. účtovanie zľavy (7 replies)
 154. faktúrovanie nájmu nebytových priestorov (7 replies)
 155. vystavenie a učtovanie kreditnej karty (13 replies)
 156. mzda (3 replies)
 157. Ako správne zaúčtovať (2 replies)
 158. szco - prijmovy doklad (0 replies)
 159. Uctovani dokladu o tankovani (18 replies)
 160. Vyplatenie podielu na zisku z r. 2008 a 2009 spoločníkovi v jednoosobovej s.r.o. (4 replies)
 161. Faktúra za PHM zo zahraničia a koeficient (1 replies)
 162. Daňová KONTROLA - Ocenenie DHM vlastnými nákladmi ! (4 replies)
 163. Náležitosti faktúry (1 replies)
 164. Platia DPH zo stravy aj zamestnanci škôl (1 replies)
 165. Účtovanie stravných lístkov (13 replies)
 166. Rakúsko účtovník, poradca (5 replies)
 167. Sro nákup (2 replies)
 168. Preplatenie vydavkov spolocnikovi pri zalozeni s.r.o. (2 replies)
 169. stravné pre zahraničnú návštevu (6 replies)
 170. Kúpna zmluva a príspevok na začatie podnikania (0 replies)
 171. oznámenie o vzniku daňovej povinnosti (1 replies)
 172. Je možné uplatniť výdavky pred založením živnosti do nákladov? (1 replies)
 173. oprava zaúčtovania povinného zmluvného poistenia (2 replies)
 174. Refakturácia služieb do Švajčiarska (0 replies)
 175. Predaj budovy zo SR sro do sro v Českej republike ? (2 replies)
 176. Dodatočné daňové priznanie DPH (9 replies)
 177. Som neplátca DPH - fakturácia (4 replies)
 178. ako sa SZCO moze stat pravnym nastupcom a pokracovatelom v cinnosti ineho SZCO (0 replies)
 179. Daňová povinnosť dodanie tovaru - čiastkovo + preddavok (0 replies)
 180. Vykurovanie a vodoinštalácia (0 replies)
 181. Pokračovať? (5 replies)
 182. obchodovanie v ČR (1 replies)
 183. Prenájom softvéru z ČS EÚ (1 replies)
 184. Príjem z partnerských programov (0 replies)
 185. SZCO -evidovana na slovensku, mozem riesit zakazky z ciech a rakuska (0 replies)
 186. "Neporiadne" vedené účto (9 replies)
 187. najomne za byt - opravnene naklady (2 replies)
 188. zaúčtovanie poistného (2 replies)
 189. zmluva o dielo podla obč.zák. (0 replies)
 190. Rozpustenie nakladov (4 replies)
 191. DPH za služby od 1.10.2012 (1 replies)
 192. fakturácia a DPH (6 replies)
 193. Kúpa spoločnosti (2 replies)
 194. Používanie MV (5 replies)
 195. Dan z prijmu z predaja knihy konecnemu citatelovi (2 replies)
 196. mylná platba (1 replies)
 197. Danove priznanie FO platca DPH - podvojne uctovnictvo (6 replies)
 198. Podvod, viem o nom... (22 replies)
 199. Kúpa licencie - odpisy alebo služby? (3 replies)
 200. prenájom - ubytovacie služby - ako s DPH? (0 replies)
 201. V akej triede sa odpisuje tabuľa s názvom firmy? (7 replies)
 202. Podvojné účtovníctvo, aký program vybrať? (7 replies)
 203. nákladné auto TATRA - čo všetko mi treba viesť? (0 replies)
 204. Spotreba materiálu (4 replies)
 205. došlá faktára v cudzej mene (1 replies)
 206. second hand a DPH (4 replies)
 207. DPH predaj tovaru do zahraničia EU, predaj použitého tovaru (4 replies)
 208. povinnosť prihlásiť sa na Dph (5 replies)
 209. bonus od dodavateľa (3 replies)
 210. Ako sa stať platcom DPH? (6 replies)
 211. refundácia dph z ČR - minimál.čiaskta vs obdobie (0 replies)
 212. Súbory hnuteľných vecí (0 replies)
 213. Predplatné odborného časopisu (1 replies)
 214. nákup tovaru zo Srbska (0 replies)
 215. Účtovanie škody v prípade vnútropodnikovej faktúry (2 replies)
 216. Nájom kancelárie (1 replies)
 217. Cena PHM pri zahranicnej PC vlastnym vozidlom (0 replies)
 218. predaj tovaru do zahranicia so stratou (0 replies)
 219. mateeriál alebo tovar (9 replies)
 220. Poslať odvolanie (§72 Daňového poriadku) na pobočku DU, alebo na krajský DU. (1 replies)
 221. Evidencia pokladničných blokov (8 replies)
 222. firemný nákup-platba súkromnou bank.kartou (33 replies)
 223. SK Firma (neplatca DPH) dodava sluzbu do EU a do svajciarska (8 replies)
 224. Výpis z banky (3 replies)
 225. predaj nepotrebných vecí zamestnancom (18 replies)
 226. založenie s.r.o.v čechách (0 replies)
 227. odpisy auta (2 replies)
 228. Nedokončená výroba v JU (1 replies)
 229. operatívny leasing v JÚ (3 replies)
 230. Dať faktúry zaúčtovať účtovníkovi z pošty a z google adwords? (2 replies)
 231. prihlasenie auta (7 replies)
 232. Kúpa tovaru v Poľsku a predaj do Poľska Poradte mi prosim Vas (8 replies)
 233. Zaučtovanie zábezpeky pre verejnú súťaž (3 replies)
 234. Ako evidovať nákupy hotovosťou a kartou? (1 replies)
 235. ccs karty vystavené na zamestnancov (0 replies)
 236. novela zákona o DPH (22 replies)
 237. OBrat za 12 mesiacov (4 replies)
 238. Daň z výhry v rámci tomboly (4 replies)
 239. Platím daň z dobrovoľných príspevkov? (0 replies)
 240. Predaj tovaru na splátky (2 replies)
 241. Aktuálny zákon o dani z príjmu v anglickom jazyku (1 replies)
 242. Leasing auta a ukoncenie zivnosti (0 replies)
 243. prepravná sl. pre švajčiarskeho odberatela (0 replies)
 244. zrušenie prevádzky (0 replies)
 245. Kto vypracuje žiadosť na vrátenie dani z Nemecka ? (3 replies)
 246. Prevod majetku z IČA na Rodné číslo (6 replies)
 247. faktúra na odberateľa s SK 4040, SK 4020 (1 replies)
 248. nova s.r.o. - mozem vystavovat FA bez DIC? (4 replies)
 249. Účtovanie a.s. (5 replies)
 250. Zistenie platiteľa DPH v Taliansku (2 replies)