1. Ako zaúčtovať príspevok na dochádzku za prácou z UP (0 replies)
 2. Nový živnostník - odvody do sociálnej poisťovne (6 replies)
 3. Súhrnný výkaz poučenie (0 replies)
 4. Platia s odvody z peňažnej výhry zdanenej zrážkovou daňou §43? (2 replies)
 5. kurz CZK na EUR pri zápočte pohľadávok (0 replies)
 6. Ako vystaviť faktúru pre Adsense (2 replies)
 7. Ako napraviť zlý začiatočný stav zo starých rokov? (3 replies)
 8. vyradenie auta z majetku s.r.o. - darovanie FO (17 replies)
 9. Komisionalny predaj, ERP a DPH kedze som platcom DPH (3 replies)
 10. Ako viesť účtovníctvo pri eshope, ktorý sprostredkúva tovar zo zahraničia? (0 replies)
 11. Ako zaúčtovať jednostranný zápočet pohľadávok a záväzkov (16 replies)
 12. pôžička od spoločníka 365 alebo 472 (6 replies)
 13. DPH z deputatu (1 replies)
 14. Výplata dividend a.s. akcionárovi, ktorým je iná a.s. (2 replies)
 15. Idem kupovat pozemok napisat ho na FO alebo na PO (15 replies)
 16. Účtovať výmenu žiaroviek do opravy 511 materiál aj prácu? (1 replies)
 17. Môžem si uplatniť paušálne výdavky keď mám jednu zamestnankyňu ale na RD? (4 replies)
 18. Zivnost-student denneho studia (2 replies)
 19. Ako zaúčtovať oceľové dvere, ktoré boli vymenené za pôvodné (2 replies)
 20. Ako zaúčtovať postúpenie pohľadávky svojmu veriteľovi (2 replies)
 21. ŽIVNOSTNIK: Zníženie základu dane AKO ????? (32 replies)
 22. Odvody za rok 2012 niesu odpocitatelnou polozkou? (5 replies)
 23. Platím daň z m.v. ak v podnikaní používam súkromné vozidlo? (2 replies)
 24. Internetový prieskum pre odberateľa v tretej krajine (4 replies)
 25. VšZP - Novinky od 1.1.2013 (122 replies)
 26. Dobrovoľné nezamestnaný sa stáva študentom (5 replies)
 27. pripocitatelna polozka - oblek (6 replies)
 28. Nemáme ZEP, len dohodu od 1.2.2012, musíme posielať krycie listy? (13 replies)
 29. Parovanie platieb Oberon z Tatrabanky (1 replies)
 30. Ako zaučtovat fakturu s tovarom aj prevadzkovymi nákladmi? (10 replies)
 31. Preukázateľnosť výdavkov na ceny do súťaže (2 replies)
 32. Faktura za tovar predany cez zľavovy portál (7 replies)
 33. Ako je to s preddavkom dane v Nemecku? (0 replies)
 34. Súhrnný výkaz od 01.12.2012 už len elektronicky (20 replies)
 35. Vyssia dan a nasledne nizsia cista mzda (1 replies)
 36. Úhrada vianočného posedenia zo sociálneho fondu (17 replies)
 37. účtovanie odstupného a odvodov? (3 replies)
 38. Dávať dodatočné DPH pri oprave účtovníctva a DPH 2006 (1 replies)
 39. FR SR ruší kontaktné miesta daňových úradov od 1.1.2013 (10 replies)
 40. s.r.o. kúpi byt na ďalší prenájom (11 replies)
 41. Dividenda (3 replies)
 42. Prerušenie živnosti a odpis? (0 replies)
 43. Prenajom 3 izb. bytu a dan z prijmu (3 replies)
 44. Dôchodkové poistenie štátom a práca na dohodu po 31.12.2012 (11 replies)
 45. Účtovanie Občianskeho združenia (1 replies)
 46. predaj pozemku za nižšiu cenu ako nákupná cena (0 replies)
 47. Ako si vykážem a následne zaúčtujem skutočné náklady pri prenájmu časti nehniteľnosti (0 replies)
 48. Zvyšovanie "predčasných dôchodkov" od 1.1.2013. (4 replies)
 49. fa za právne služby (10 replies)
 50. pokladňa (1 replies)
 51. Zmena elektronickej komunikácie (4 replies)
 52. Motorové vozidlo PHM a hmotný majetok (2 replies)
 53. Ubytovanie pri cesťáku (2 replies)
 54. zrýchlené odpisy hmotného majetku od 1.1.2012 (0 replies)
 55. prerušnie živnosti počas kontroly dph (0 replies)
 56. Príkazná zmluva - účtovanie (2 replies)
 57. daň z príspevku úradu práce (32 replies)
 58. zrazka zo mzdy pri dohode o vykonávaní práce (21 replies)
 59. kontrola DP nasledne DDP (0 replies)
 60. Prenos daňovej povinnosti (13 replies)
 61. Pokyn FR SR k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb podľa zákona č. 595/2003 (5 replies)
 62. Pokyn FR SR k zdaňovaniu príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona (94 replies)
 63. Nárok na vrátenie DPH zo zahraničia za dialničné poplatky, mýto, phm (6 replies)
 64. Výpoveď podľa § 69 odst. 1a a odstupné (4 replies)
 65. Prehlásenie (0 replies)
 66. Zastupovanie Intrastat (1 replies)
 67. Refundácia DPH - zmena? (10 replies)
 68. Úhrada faktúry za opravu auta poisťovňou (4 replies)
 69. Môžem mať v účto chybu? (12 replies)
 70. Rozdiel ceny na fakture pri dovoze z ciny (0 replies)
 71. Miestna daň za ubytovanie (1 replies)
 72. Odpisovanie klimatizácie (1 replies)
 73. Nájomca zhodnocuje budovu (0 replies)
 74. Je možný prevod živnosti? (4 replies)
 75. Daň z prízmu 500€ z ČR a 700€ zo SR a daňové priznanie (0 replies)
 76. Príjem z čiech ako fyzická osoba nepodnikateľ (0 replies)
 77. Elektronický platobný PARKOVACI SYSTEM (0 replies)
 78. hodnota pozemkov (0 replies)
 79. znalecký posudok - účtovanie (4 replies)
 80. daň z motor. vozidiel (8 replies)
 81. Spochybnenie inventury (3 replies)
 82. Nevyrovnaná pohľadávka (1 replies)
 83. Evidovaní nezamestnaní od 1.4.2013 (2 replies)
 84. Evidovaný nezamestnaný od 1.4.2013 (21 replies)
 85. niesom platca DPH a dodavatel mi fakturoval bez DPH (2 replies)
 86. Zahraničné stravné (1 replies)
 87. Oznámenie vzniku daňovej povinnosti (2 replies)
 88. Platí obec daň z urbariátu? (0 replies)
 89. Úhrada straty MO znížením záväzku voči spoločníkovi (0 replies)
 90. Prechod na pausalne vydavky (1 replies)
 91. Ako začať s vedenim JU? (4 replies)
 92. Návrh novely zákon o DzP (14 replies)
 93. Výpočet cest. náhrad pri záhr. ceste (2 replies)
 94. ako zdaniť odškodnenie (5 replies)
 95. vyúčtovanie cestovných príkazov (0 replies)
 96. Zaúčtovanie príjmu z vysporiadania a zrušenia podielového vlastníctva (0 replies)
 97. Ako odstranit staru chybu v saldokonte (11 replies)
 98. záloha na obchodný podiel (2 replies)
 99. výpočet ročnej daňovej povinnosti (5 replies)
 100. Ako na fa (2 replies)
 101. zalohova fa z Ciech (3 replies)
 102. kúpa auta JÚ (20 replies)
 103. usadený euroadvokát (0 replies)
 104. Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov (1 replies)
 105. Zmena invalidity na nižšie % počas zamestnania. Ako je to s poistením v nezamestnanos (1 replies)
 106. inzertný server a fakturácia (4 replies)
 107. nenahlásená prevádzka - daňové výdavky (8 replies)
 108. Nestihla som sa registrovať cez drsr na elektron. podávanie daň.priznaní. Čo teraz? (26 replies)
 109. Dobrý den cena bez dph? www.hej.sk (0 replies)
 110. SZČO - zivnostnik a pausal u mobilneho operatora (11 replies)
 111. žene nezaregistroval cúvací senzor rám na ter. aute -dá sa riešiť plnenie zák. pois.? (10 replies)
 112. vznik sro uctovanie (1 replies)
 113. Dodatočný súhrnný výkaz (3 replies)
 114. Peňažná zásuvka. (1 replies)
 115. Poplatky v zmysle zmluvy (0 replies)
 116. SKYLINK - servisný poplatok (6 replies)
 117. úprava základu dane §17 ods. 28 b) ZDP (4 replies)
 118. Zákon o hotovostných platbách schválený (59 replies)
 119. faktúra do Čiech - oslobodenie (1 replies)
 120. Odstránená budova-zostatková cena (4 replies)
 121. Vznik a zánik DzMV 2013 (0 replies)
 122. Zálohová fa a dph (1 replies)
 123. Zabudnty odpis majetku (1 replies)
 124. Má tu niekto skúsenosť s vybavením EIN v USA pre CZ(SK) spoločnosť bez sídla v USA (0 replies)
 125. Faktúra od platcu DPH, ktorý sa k DPH nepriznal (8 replies)
 126. daň a vyplatenie spoločníka zo zisku (4 replies)
 127. vyúčtovanie pracovnej cesty (3 replies)
 128. DPH Nemecko (0 replies)
 129. Spôsob účtovania ******* (1 replies)
 130. Absolventská prax a dovolenka?! (3 replies)
 131. sociálny fond a stravné lístky (0 replies)
 132. Ako zauctovat darovane knihy (0 replies)
 133. Oslobodenie od DPH (0 replies)
 134. Dodatočné DPH priznanie (1 replies)
 135. Daňové priznanie k DPH (2 replies)
 136. Musíme evidovať takúto tržby cez ERP? (17 replies)
 137. Pokladničný doklad a sklad (3 replies)
 138. Ako môžeme apelovať na poslancov, aby nezrušili odklady podávania daňových priznaní? (4 replies)
 139. Udaje v knihe jazd pri sukromnom aute pouzivanom SZCO (56 replies)
 140. Elektronicke vystavovanie faktur a archivacia (6 replies)
 141. nákup a jeho následný predaj v Čechách- z pohľadu DPH (3 replies)
 142. Fakturácia do Čiech (2 replies)
 143. rekonštrukcia budovy (4 replies)
 144. DPH z nehnuteľnosti pri ukončení živnosti (0 replies)
 145. Daň z motorových vozidiel 2013 (15 replies)
 146. vzájomný zápočet v JU (8 replies)
 147. povinnosť registrácie pre DPH v Nemecku (0 replies)
 148. Predaj odpísaného nákladného auta a DPH SOS (2 replies)
 149. Zásoby a sklady (0 replies)
 150. Zdanenie vecného daru od spoločenskej neziskovej organizácie(združenia) za prácu (1 replies)
 151. Vystavovanie faktur do IČŠ (6 replies)
 152. Veľkoobhcod - neplatca DPH (3 replies)
 153. spotrebná daň (1 replies)
 154. jeden právny vzťah (4 replies)
 155. SZČO a diéty v zahraničí (3 replies)
 156. Reklamácia na tovare zaplateného v hotovosti (3 replies)
 157. Paypal overenie za 1,50 EUR - skadiaľ mám zohnať doklad o tejto transakcii? (1 replies)
 158. Koeficient DPH vyherny automat (1 replies)
 159. DDS a životné poistenie - daňový náklad zamestnávateľa? (0 replies)
 160. Vklad konateľa (1 replies)
 161. dobrý deň, chcel by som sa opýtať či o 2 % z dane môže požiadať aj Futbalový Klub. (1 replies)
 162. SPOTREBNY UVER (2 replies)
 163. Rodinný dom na podnikanie. (1 replies)
 164. Hľadám účtovníčku na podvojné účtovníctvo NR (2 replies)
 165. Učtovný odpis a daňový odpis (1 replies)
 166. Príjmy,ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (1 replies)
 167. Navádzanie (11 replies)
 168. Súkromné auto na podnikanie (2 replies)
 169. Úhrada nákladov za ubytovanie, cestovné - fakturovať s, alebo bez DPH (0 replies)
 170. Vyšlá faktúra vystavena predom na práce, ktoré budú prevedené v nasledujúcom roku (2 replies)
 171. Fakturovanie prace a materialu (6 replies)
 172. Prevod penazí z pokladne jednej firmy do druhej (jeden majiteľ oboch firiem) (6 replies)
 173. Poplatok za odpojenie plynu (0 replies)
 174. Účtovanie predbežnej dane (0 replies)
 175. SZCO a praca na ciastocny uvazok od 1.1.2013 (7 replies)
 176. Pohľadávky po splatnosti (12 replies)
 177. Dôchodok z ČR na Slovensko (3 replies)
 178. Nákup ojazdeného auta u platcu DPH a následný predaj (8 replies)
 179. Uznaná na 50 % invalidný dôchodok (1 replies)
 180. Wifi siet - odpisovanie? (1 replies)
 181. odpočet dane za manželku (3 replies)
 182. Cestovné náhrady vo verejnej obchodnej spoločnosti (0 replies)
 183. Daň z prenájmu bytu v roku 2013 - Podľa zákona o dani z príjmov (9 replies)
 184. Nefunkčný software (1 replies)
 185. Podal som daňové priznanie za nesprávny mesiac (2 replies)
 186. vydaná Fa a DPH? (2 replies)
 187. Kapitalizácia úrokov (7 replies)
 188. prevod obchodneho podielu (6 replies)
 189. Nabytok kupeny v EU (4 replies)
 190. Cesťáky (16 replies)
 191. pohoda - zauctovanie zakladneho imania (1 replies)
 192. upisanie zakladneho imania (0 replies)
 193. Daň z motorových vozidiel- sadzby 2012 pre Bratisvký samosprávny kraj (8 replies)
 194. Ja fakturujem za prepravu tovaru Českému odberateľovi- platcovi DPH (1 replies)
 195. riadok 26,27 a 28 v daňovom priznaní z DPH (13 replies)
 196. Predaj auta do CR (2 replies)
 197. Odpočet DPH z nákladov suvisiach s kupou podniku (2 replies)
 198. Účtovanie rezervy na audit (9 replies)
 199. Automobil v s.r.o. (1 replies)
 200. DPPO (3 replies)
 201. Zariadenie z Ciny (0 replies)
 202. Preplatenie cestovných náhrad účastníkovi vzdelávacieho kurzu z pohľadu zákona o DzP (0 replies)
 203. ako vyplnit fakturu ak som fyzicka osoba (7 replies)
 204. Clo (0 replies)
 205. Preddavok poskytnutý v decembri (4 replies)
 206. Ako zaúčtovať FA od zľavového portálu? (1 replies)
 207. Odpočet DPH pri kupe nehnuteľnosti po 1.1.2013 (9 replies)
 208. Co uviesť na faktúre? (0 replies)
 209. Daň z príjmu a odvody, živnostník a zamestnanec v zahraničí (0 replies)
 210. Kupóny, poukážky (0 replies)
 211. Ukončenie dôchodkového sporenia (3 replies)
 212. kamerový systém (1 replies)
 213. Vypocet dane pri darovanej nehnutelnosti (2 replies)
 214. odvody po novom (3 replies)
 215. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania (4 replies)
 216. §66 zákon o DPH pri predaji a kúpe auta (3 replies)
 217. živnostník kuriér a náklady (1 replies)
 218. Môže dostať výpoveď dohodár ak je dočasne práceneschopný (1 replies)
 219. Priame odoslanie tovaru: "VELKOSKLAD" -> "ZAKAZNIK" bez medzi-zastávky u "ODERATEĽA" (0 replies)
 220. Zahŕňajú sa náhrady mzdy za dočasnú práceneschopnosť (PN) do FPČ ? (0 replies)
 221. exis tax - spotrebná daň PHM (4 replies)
 222. Prevod na moneybookers, Paypal (1 replies)
 223. Dodanie tovaru SK firme+preprava do česka za účelom prepracovania (0 replies)
 224. oslobodenie pri predaji MV, ano ci nie ? (0 replies)
 225. Oslobodenie od platenia dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti (0 replies)
 226. Daň z príjmov fyzickej osoby (5 replies)
 227. účty 011 s 071 (2 replies)
 228. Vyctovanie zahranicnej pracovnej cesty zivostnika (8 replies)
 229. Ako zaúčtovať umeleckú činnosť - kreslenie portrétov? (5 replies)
 230. pozemkové spoločenstvá a nájomné zmluvy (0 replies)
 231. Znehodnotený tovar (1 replies)
 232. Odpisy - fitnes (0 replies)
 233. Dá sa tovar kúpený na predaj zaradiť neskôr do majetku? (3 replies)
 234. DPH za vyskumne prace z CR do SR (0 replies)
 235. Stavebný projekt-účtovanie (3 replies)
 236. predaj pozemku (3 replies)
 237. Dan z prijmu FO z predaja obchodnych podielov spol. s r.o. (2 replies)
 238. započítanie straty na prevádzkach (0 replies)
 239. FIFO-úbytok z valut.pokladne (4 replies)
 240. Postup před zahájením dovozu alkoholu z jiného členského státu. (2 replies)
 241. tlačivá na danové priznanie v ČR (1 replies)
 242. Vrátenie dane pri zrušení registrácie DPH (1 replies)
 243. Daňové priznanie z DPH dobropis (0 replies)
 244. Odmena prokuristovi. (0 replies)
 245. Predaj podniku (1 replies)
 246. Služby fakturované do zahraničia a vykonané na Slovensku (2 replies)
 247. ODPISY MAJETKU - Zle stanovená nadobúdacia cena (4 replies)
 248. Pracovné cesty spoločníkov zamestnaných na pracovný pomer (2 replies)
 249. Neplatca DPH - dovoz auta pre firmu (3 replies)
 250. predaj tovaru do EU neplatcovi DPH (1 replies)