PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. predaj akcii FO danove priznanie typ B 2017
 2. kupa autobaterie pri uplatnovaní kilometrovného ide do nákladov?
 3. Vyúčtovacia faktúra k splátkam na vecné bremeno
 4. DP typ B 2017
 5. Príjmy zo živnosti na manželkin účet
 6. môžem robiť paušálne výdavky zo živnosti ak som registrovaná podla par.7a?
 7. Majetok - technologiu mlynu - aka odpisova skupina a klasifikacia?
 8. Odpočet na manželku
 9. Daňový bonus na dieťa
 10. Musi mat zivnostnik sidlo firmy v mieste trvaleho bydliska?
 11. Víno v hodnote 6€ za kus ako daňový výdavok a STRATA
 12. Nárok na daňový bonus po zmene otcovstva
 13. finančné vyúčtovanie dotácie samosprávnemu kraju
 14. vystavenie fa pre platieľa dph za 01/2018 ak ešte nebol platiteľ dph
 15. DP opatrovateľka a TPP + dôchodok
 16. DP pracujúcej dôchodkyne a opatrovateľky v AT
 17. Operatívny leasing motorového vozidla - účtovanie splátok
 18. Čo v prípade ak na tlačive je uvedený aj rok 2017 a daňové priznanie sme ešte nepodali?
 19. Krátkodobá hotovostná pôžička od nespriaznenej osoby
 20. platobný beh
 21. Riadok 100 v DP PO
 22. účtovné služby neuhradené- zohľadnenie v DPPO
 23. Faktúra s rôznymi daňovými režimami
 24. Prenajom bytu a danove priznanie - musim zaratat cely preplatok za 2016 aj ked som zacala prenajimat az koncom novembra?
 25. Pausalna dan
 26. Darovanie auta do s.r.o.
 27. dodatočné DP k DPH
 28. Dodatočné priznanie DPFO
 29. Priznanie starobného dôchodku a zároveň odňatie invalidného - považuje sa občan stále za zdravotne postihnutého pre účely RZD?
 30. Príjem z Rakúska podľa výplatnej pásky
 31. uplatenie výdakov na PHM vo výške 80% a krátenie ostatných výdavkov na auto
 32. uplatňovanie výdavkov na PHM vo výške 80% a krátenie ostatných výdavkov na auto
 33. Kam zaúčtovať dodávateľské práce v JU?
 34. dane
 35. Program HUMANET
 36. Dividenda 2017 v praxi
 37. Platba za tovar zamestnancovou kartou
 38. Prepravné služby §46ods.2 zákona o DPH do Rakúska.
 39. vytvorenie opravnej položky na fa so splatnosťou 23.9. 2013
 40. Priznanie Typ B tabuľka číslo 3
 41. Oprava uctovania z roku 2016
 42. tlačivo hlásenie o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti
 43. daňové za prenájom bytu
 44. Zostatok na účte 311 na strane DAL k 31.12
 45. DP a príjem zo zahraničia
 46. Predaj plechovych stresnych krytin - prenos danovej povinnosti
 47. Paušálne výdavky z príjmov v roku 2017
 48. Može nezisková organizácia účtujúca v jednoduchom účtovníctve prejsť na hospodársky rok?
 49. cestovné náhrady za benzín u živnostníka - zdaniteľný príjem?
 50. Živnostník - uplatnenie daňovej straty
 51. DPH
 52. uplatnenie danového zvýhodnenia v čr na manželku
 53. Manipulačné náklady do fa do ČR
 54. faktúra z ČR - doprava tovaru
 55. novovzniknutá s.r.o. - otvorenie účtovníctva - začiatočné stavy
 56. Prijaté faktúry a ich vyradenie ak nie sú zaplatené v jednoduchom učtovníctve
 57. Umorenie daňovej straty
 58. Technické zhodnotenie prenajatého majetku
 59. Prijem z Ciech zdaneny zrazkou
 60. Príjem z Rakúska, mám len výplatné pásky...
 61. Vratenie dane - banálna otázka
 62. môžeme použiť v spoločnosti s ruč.obmedzením Základné imanie na platenie záväzkov ?
 63. Prepis
 64. hlásenie o vyučtovaní dane
 65. zaúčtovanie úroku z úveru veriteľ: FO-nepodnikateľ a dlžník právnicka osoba
 66. konfirmácia s bankou
 67. opravné položky,dobrovoľný výmaz z obchodného registra
 68. Plat účtovníka (živnostníka a s.r.o.)
 69. odpočet na manželku
 70. súdny poplatok,úroky
 71. Rezervy na penále
 72. Nákup od FO
 73. DP za r. 2017 ty A
 74. RZZP a jednoduché účtovníctvo
 75. Nepodpísané vyhlásenie na uplatnenie NČZD
 76. Čo uvádzame do A2 KV DPH?
 77. Mozem v roznych rokoch pouzit rozne percento na naklady na auto?
 78. Mám použiť prenos daňovej povinnosti pri pálení výrobkov z plechu alebo nie?
 79. obedy zamestnancov
 80. Má niekto skúsenosť s elektronickyuctovnik.sk alebo pod. softvérom?
 81. Vrátenie tovaru do 3tích krajín a DPH
 82. Ročná závierka MRP
 83. DP FO typ B pri predaji nehnuteľnosti.
 84. DP B za rok 2017 a nulový základ dane
 85. Môže byť pôžička od tretej osoby poskytnutá tak, že tretí dá hotovosť konateľovi a ten vloží na bankový účet sročky?
 86. Vyradený neodpísaný nákladný automobil.
 87. Výhra a DP
 88. Ak spoločník poskytne bezúročnú pôžičku vlastnej sro na prevádzke, tak to neuvádzam v DP ako transakciu závislých osôb?
 89. Tovar v colnom sklade
 90. Paušálne výdavky v roku 2017-a registrácia pre DPH podľa§-u7a
 91. zostatok na účte 474
 92. zaradenie do odpisov
 93. Daňové priznanie, TPP + živnosť
 94. DPPO a úprava ZD o členský príspevok
 95. Prenesenie dan.povinnosti- Ako sa zapisuje do faktury
 96. Dan z prijmu - vyplnanie vyskumov.
 97. Predaj nedoodpisovaného automobilu - určenie zostatkovej ceny
 98. DP ak je cely rok neplatene volno?
 99. Registračná pokladňa -potrebná ak je príjem len cez účet?
 100. Oprava chyby v JÚ
 101. Záväzky
 102. Uplatnenie NZČ na manželku po nástupe do zamestnania
 103. likvidácia spoločnosti mimoriadna uzávierka
 104. Je povinnost zamestnavatela vyplacat popri dietach aj vreckove ?
 105. Kde zistím prihlásené pohľadávky do konkurzu?
 106. Prečíslovanie interného dokladu v MRP
 107. Ucet 479 vysoké zostatky
 108. nerozdelený zisk z minulého obdobia ako dar
 109. Výroba odevu v EU - tovar alebo služba z pohľadu DPH
 110. zahranicna cesta let
 111. Parkovacia karta r.2018
 112. Faktúra s DPH alebo bez DPH? .. pocas obdobia kedy mal byt subjekt platitelom DPH ale nebol ..
 113. Uplatňovanie phm kniha jazd
 114. Je stanovené koľko minimálne % môžem dať do nákladov napr. nákup PHL na auto?
 115. Musia byť v nákladoch všetky faktúry, ak je príjem menší ako výdaj?
 116. kumulovanie nerozdeleného zisku z predošlé roky
 117. Danovy rezident/nerezident SR
 118. Je súčasťou obstarávacej ceny umývačky aj jej dovoz, montáž a demontáž ?
 119. Na aky riadok DP odpis pohladavky
 120. Je postačujúce vystavenie splátkového kalendára s paušálnou mesačnou sumou ako daňového dokladu v prípade opakovaného dodania služby, ktorá nesúvisí s nájmom ani platbami za energie?
 121. Material do nakladov - bez dokladu
 122. Darovanie auta do s.r.o.
 123. Precenenie stavu tovaru na sklade
 124. Dane v Česku a na Slovensku
 125. Účtovanie zásob spôsob B
 126. Príjem zo zamestnania
 127. DFA a prenos daň. povinnosti k 01.01.2018
 128. Danove priznanie vypocet - je to spravne?
 129. Súdne poplatok , úroky - účtovanie
 130. Vodič medzinárodnej dopravy do 3,5t
 131. spotrebný úver na auto
 132. Preddavkova faktura za domenu
 133. Odporúčate podať dôchodcovi daňové priznanie?
 134. výnosy za účtovné služby zdanenie
 135. Čo znamená v poznámkach k účtovnej závierke " Výnosy nepodliehajúce dani"
 136. Robím DP FO typ A dôchodcovi - čo priložiť
 137. Prechod z neplatcu DPH na platcu DPH v predajni a nakupený tovar.
 138. Portál FS - ŽIADOSŤ O AUTORIZÁCIU NA DAŇOVÝ SUBJEKT
 139. Úprava základu dane
 140. Preplatok RZP
 141. Platitel DPH a zamestnanie
 142. Sociálny fond - čerpanie
 143. súhrnný výkaz
 144. Platca dph od 1.2
 145. DP typ A 2017
 146. Vysvetlenie NČZD zamestnancovi
 147. DPFO B. Vypĺňa penzista III.oddiel aj keď neuplatňuje zníženie zákl.dane?
 148. Potvrdenia od manžela o invalidnom dôchodku k RZD
 149. diéty v zahraničí ,komu?
 150. Ako preuctovat zaplatenu dan?
 151. DP PO evidencia straty
 152. Stratený doklad o úhrade
 153. PZP
 154. Mám nárok na vrátenie daní, ak som bola PN následne MD?
 155. Ako preúčtovať účet 355AE po prevode obchodného podielu?
 156. Môžem podať daňové priznanie elektronicky aj bez podpisu?
 157. Preplatok z nezdaniteľnej časti - je potrebné podávať daňové priznanie?
 158. odpocitatelna polozka na manzelku
 159. prenos daň. povinnosti -typ dph
 160. slovak si žiada v čr bonus
 161. TZ prenajatého majetku a ukončenie SZČO
 162. Prenos daňovej povinnosti pre predaji do EU
 163. uctovanie kozmeticky ako?
 164. DPFO typ B a daňová strata
 165. obchodný majetok
 166. DP B daň z prenájmu len 6 mesiacov
 167. Platby Samostatne hospodáriaceho roľníka
 168. Sachbezug 2017
 169. Odpočítateľná položka na manželku
 170. Pokladnica v Alfe- zlý počiatočný stav
 171. stravné lístky v sw Pohoda
 172. Daňové priznanie za rok 2017 typ B?
 173. danové priznanie fyz.osoby
 174. ušlá mzda u SZČO
 175. Mám povinnosť prihlásiť sa na daňovom úrade a sociálnej poisťovni ako finančný poradca aj keď som študentka?
 176. Uplatnenie NCZD na manzelku a jej DP
 177. Sprostredkovateľ poistenia - účtovanie v JÚ
 178. Platba za ubytovanie a jej zúčtovanie
 179. pohotovosť
 180. Môže s.r.o. darovať spriaznenej osobe nehnuteľnosť, čo všetko k tomu potrebuje.
 181. Daňové priznanie a vyňaté príjmy
 182. Vyznačovanie závislých osôb na tlačivách daň. priznania za rok 2017
 183. Paušálne výdavky a dokladové účtovníctvo?
 184. Zrážková daň pri organizačnej zložke - platí aj pre nás ?
 185. Kam pôjde v KV prijatý dobropis z EU od platcu DPH?
 186. Preplatky a nedoplatky RZZP zamestnancov po skončení živnosti
 187. zaradenie dreveného prístrešku do odpisovania
 188. V akej cene vyradiť majetok?
 189. Nájomné faktúrované pozadu
 190. uctovanie obchodného zdruzenia v jednoduchom alebo podvojnom, zisk nemali
 191. Mám uviesť sumu starobného dôchodku do daňového priznania FO B, som SHR
 192. Daňové priznanie FO A dohodárka, invalidná dôchodkyňa, poberateľka rodičovského príspevku.
 193. Zníženie dávky v hmotnej núdzi na základe príjmu spoločne posudzovanej osoby
 194. Vyplatenie podielu na zisku za rok 2017 v roku 2018 - postup
 195. Existuje možnosť ako dostať úroky z úveru poskytnutého spoločníkovi do nákladov sro?
 196. ako sa účtuje VRP v JU
 197. Preplatok zo zdravotnej poisťovne
 198. príjem poisťovacieho agenta
 199. Odpočítateľná položka na manželku
 200. diéta nad rámec alebo nie?
 201. robia sa vybery vp VRP
 202. Uplatnenie nezdaniteľnej čiastky na manželku
 203. Daňové priznanie typ A
 204. PHM nedaňový výdavok - podvojné účtovníctvo
 205. Daňové priznanie typ B za rok 2017
 206. Zabudnutá došlá faktúra
 207. Aké doklady potrebujem k daňovému priznaniu typ A?
 208. Opravná položka k pohľadávke tvorba po čiastočnej úhrade
 209. Preprava SK-Švajčiarsko od 1.1.2018
 210. Ako zistiť dátum pridelenia IČ DPH
 211. Uplatnenie NZČD na dobrovoľné dôchodkové sporenie
 212. Predaj majetku - ako v danovom priznani PO
 213. VH - daňová licencia
 214. Faktúra za tovar z Číny
 215. ako zauctovat Reviziu plynoveho potrubia?
 216. Na aky učet zauctovat nakup plastovych okien aj s montazou ?
 217. Danovy bonus vo vyplate
 218. Trvalý príkaz na platbu Telekomu a viac krat zaplatená FA s rovnakým VS, ako túto chybu zaučtovat
 219. vyradenie neodpísaného majetku z evidencie
 220. Ako fakturovať poradenské služby do UK korporácii (ktoré sa dodaju tam), ked ja som s.r.o. neplatca DPH v svk?
 221. Ako vytvoriť pripočitatelnú položku v tomto prípade?
 222. Nákup vo veľkoobchode na súkromnú potrebu
 223. Kopia danoveho priznania
 224. Môže neplatca DPH vystaviť faktúru neskôr ako bola uhradená?
 225. DPH - predaj automobilu
 226. Faktúra a potvrdenie o prijatí platby za dobierku iné sumy
 227. Opravná položka v cudzej mene
 228. Danove priznanie dochodca + praca na dohodu
 229. registračná pokladňa
 230. Fakturácia slovenskému platcovi DPH za práce prevedené v ČR
 231. Eshop a faktúrácia
 232. Ako vysporiadať dane na konci roka?
 233. Čo s dokladmi na PHL, kt. mi šéf dal až teraz...
 234. Ryanair, Easyjet, Eurowings - ako získať daňový doklad?
 235. Paušálne výdavky a odpis malotraktora
 236. Poplatok za komunalny odpad za ubytovaných
 237. predaj napojov
 238. Daňové priznanie pomocou TAXA
 239. Oprava ZD a dane podľa § 25 - tuzemský dodávateľ
 240. Prenesenie danovej povinnosti
 241. Združenie FO, ktoré si nefakturuje medzi sebou
 242. Prijemka na sklad v MRP - tovar nadobudnuty z EU
 243. Úver
 244. Zdanovanie dividend
 245. Umyvarka - odpisová skupina
 246. Môžem vystaviť faktúru ak mám len DIČ?
 247. DP paušal. 60% pri prijme nad 42000 e
 248. LUKOIL - došlá faktúra k zaplateným zálohám a súhrnná faktúra - správne zaučtovanie....
 249. SZĆO fakturuje sám sebe
 250. daňové priznanie