PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. Ako viesť evidenciu o tovare pri paušálnych výdavkoch?
 2. Dodanie tovaru do ČR
 3. softwér ako súčasť hardwéru - osobitne na faktúre - DPH a zaradenie od majetku?
 4. dan za auto
 5. Daň z MV a odhlásenie
 6. Nájomné priestorov športovému klubu fakturovať s DPH?
 7. Auto a DPH.
 8. daň z motorových vozidiel za rok 2017
 9. Bezplatný software na vystavovanie faktúr
 10. Ročný prevod v MRP
 11. Preplatok dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2015 použitý na preddavok z dane príjmu za obdobie 2017-účtovanie
 12. Oznámenie o dátume schválenia závierky
 13. DPH pri tovare z UK
 14. Vratenie dane
 15. Výdaj a príjem v PO-nepatriaci do účtovníctva
 16. Daňový výdavok na prelome roka
 17. schválenie účtovnej závierky
 18. správne zaučtovanie faktúry k zaplateným zálohám a zaučtovanie súhrnnej faktúry LUKOIL (Normbenz) ?
 19. zamestnanie na prac.zmluvu v čr a zdravotné poistenie
 20. Nezaplatené nájomné
 21. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV
 22. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania má už štruktúrovanú formu tlačiva...
 23. Nesprávne účtovanie DPH a zodpovednosť účtovníka.
 24. Ako sa vypočíta výška nezdaniteľnej časti dane na manželku?
 25. Je potrebná TD?
 26. Paušálne výdavky v r. 2017,ak živnosť nebola celý rok
 27. uctovnictvo - dovoz tovaru z Ciny - len okr. PK
 28. Poistna udalost v jednoduchom uctovnictve
 29. Musí byť platba v hotovosti za programovacie práce evidovaná v elektronickej pokladnici?
 30. elektronická komunikácia
 31. kupa PC a komponentov
 32. Dividenda 2017
 33. preplatok ktorý nie je v zostatkoch
 34. Ako postupovať pri prenájme nehnuteľnosti, keď som zároveň zamestnaným a keď som aj SZČO?
 35. Faktúra vystavena do Švajčiarska fyzickej osobe, práce s dodavkou tovaru budu vykonané na Slovensku sme platcami DPH ma sa vystaviť s DPH faktúra.
 36. Súkromné auto v s.r.o
 37. posledné zdaňovacie obdobie dph
 38. Oprava počiatočných stavov
 39. Dodatočné DP DPH - preplatok
 40. Úhrada pohľadávky - poradie
 41. Odpočet DPH
 42. Ako zaúčtovať platby prijaté na súkromný účet z ktorých bol odpočítaný poplatok faktúrovaný inému subjektu?
 43. Zrušenie registrácie k DPH- posledné zdaňovacie obdobie
 44. Aký je predmet fakturácie pri spolupráci pri prevode obchodného podielu?
 45. Opravné položky k pohľadávkam
 46. Dodatočné DP k DPH - aký VS?
 47. Došlý dobropis z augusta - do ktorého obdobia patrí?
 48. Vystavena FA do zahranicia a dp
 49. Dobropis - Opravná faktúra dodávke zemného plynu
 50. Učtovný prípad, ktorý sa týka (takmer) každého ! Tel.poplatky a čas.rozlíšenie, resp. nevyfaktúr.dodávky
 51. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane
 52. Podnikateľský účet
 53. Zaúčtovanie fotoaparátu
 54. Dátum dodania a vystavenia za nájom ku koncu roka
 55. Zmluva o dielo
 56. Sú úroky z úveru od materskej firmy daňovým výdavkom až po zaplatení?
 57. Kaufland - vrátenie tovaru, aké číslo pôvodného dokladu?
 58. bezúročná pôžička konateľa vlastnej s.r.o. a iné pôžičky v roku 2017
 59. príjem občianskeho združenia
 60. Preplatok na dani z príjmov
 61. FA za dočasné pridelenie zamestnanca
 62. Odpocitatelna polozka danovnika za rok 2017
 63. prerušenie podnikania
 64. Oprava základu DPH
 65. Môže sa dať vypísať na materskú dovolenku ak rodičovská dovolenka končí 19.1.2018 a termín pôrodu je 17.3.2018, t.j. 57 dní?
 66. STORNO faktúry - dodatočný KV a DPH
 67. dodatočné DPPO-dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty
 68. Prevod z bežného na podnikateľský účet z hľadiska daní a účtovníctva?
 69. Platba za faktúru
 70. Program Omega - aktualizácia
 71. Majetok na leasing a prerušenie odpisov
 72. Predaj na AMAZONE na živnost - účtovníctvo
 73. Ebay - zrušenie Paypal transakcie
 74. Nové vzory tlačív - závislá činnosť
 75. DPH novy vzor tlačiva 1.1.2018
 76. Aká bude pokuta za platbu v hotovosti nad 5000 €
 77. Doklad
 78. Pracovné oblečenie - predajca
 79. pracovník s mesačnou mzdou ktorý čerpal dovolenku a min.mzda
 80. Nakup zimných pneu ako učtovať v JÚ v sume 400€.
 81. účtovanie tržieb
 82. Dodanie tovaru
 83. Ako faktúrovat zľavu na faktúre?
 84. účtovanie dane mestu
 85. uplatňovanie výdavkov na PHL pri nájme vozidla
 86. neziskovka a výkazy
 87. konateľ a platba kartou
 88. prechod na SZCO - kedy zacat platit preddavky na dan?
 89. Účtovanie dotácie z PPA v roku, ku ktorému patrí
 90. Nákup spotrebného tovaru v ČR na blok z ERP vysporiadanie DPH v SR
 91. Môžem zmeniť zmeniť PHM 100% na PHM 80% teraz na konci roka, keď sme doteraz uplatňovali DPH vo výške zo 100%?
 92. Dátum dodania a dodací list
 93. Príjmy zo zisku bývalého spoločníka
 94. Prenájom podkrovia domu - povinnosti prenajímateľa
 95. Môže byť u DF prehodené poradie zd.plnenia v KV ak sú DF zaevidované podľa dátumu príchodu v KV?
 96. žena na materskej a daňový bonus
 97. Prenajom obchodu
 98. Paušálne výdavky a pozastavená živnosť
 99. Motorka - predaj pod hodnotu daňovej zostatkovej ceny
 100. Paušálne výdavky a auto v podnikaní
 101. Nepeňažná výhra-daň
 102. vynechané číslovanie v pokladni -VPD jedná sa o PÚ
 103. Prevedenie komisionárskej zmluvy na inú osobu
 104. Povinnosť uplatňovania výdajov v jednoduchom účtovníctve
 105. Odpisy
 106. Príležitostný predaj koláčov
 107. Odpisy starého traktora
 108. DZMV - predvyplnene finančnou správou tlačová beseda
 109. Cudzia faktúra v podvojnom účtovníctve
 110. Učtovanie strávných lístkov v MRP
 111. Zarátavajú sa nepeňažné príjmy do hrubej mzdy?
 112. Komisionálny predaj :-D.
 113. cena účtovníctva
 114. Konateľ - prenájom bytu
 115. Účtovanie úveru
 116. Odpisy
 117. Preprava tovaru v rámci EU platitelia DPH
 118. Predaj členstva je služba alebo materiál, ak za kúpu členstva dostane kupujúci tričko s názvom klubu?
 119. Nákup opcií za bitcoin FO, držanie 1+rok, je nutné platiť dane?
 120. kúpa staršieho auta a vstupná cena HIM
 121. Vydaná faktúra v CZK do ČR
 122. Vypocet pausalnych vydavkov 2017
 123. prenos danovej povinnosti
 124. oneskorená faktúra
 125. Do ktorej odpisovej skupiny patrí paketovací lis na papier Ekopack40?
 126. Vklad spoločníka na úhradu faktúry
 127. Dodatočné DPH a KV za 03/2015
 128. Cestovné náhrady zahraničného konateľa
 129. Ako zaúčtujem stornopoplatky za zrušenie školenia?
 130. Predĺženie záruky u MV - účtovanie
 131. Keď mám živnosť tu a platím dane u nás (budem platcom DPH), musím platiť aj v USA?
 132. Neskoro odovzdaný dobropis k fa
 133. DPH - dodatočný kontrolný výkaz - musím podať ???
 134. Môže spoločnosť vyplatiť fyzickej osobe odmenu za "recruiting fee"?
 135. Registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH
 136. 1/4 prac. úväzok - hodinová mzda
 137. PP na dobu určitú a nárok na dovolenku
 138. Môžem použiť faktúru z Pošty ako potvrdenie o úhrade v účtovníctve?
 139. Vrátené poistné szčo
 140. Na aký účet účtovať administratívny poplatok pri ukončení leasingu?
 141. Szčo kúpa auto na základe kúpnej zmluvy
 142. Bude odberateľovi z ČR vystavená faktúra za dodanie tovaru s DPH?
 143. MRP jednoduché účtovníctvo
 144. DP DPH pri nadmernom odpočte - vyplnenie DP
 145. Dodatočné DP k DPH
 146. Reklamne služby a dph
 147. Danova kontrola
 148. Dodatočná DPH a KV ako osoba povinná platiť daň podľa § 78 ods. 3
 149. účtovanie splátok z kreditnej karty
 150. Kde je miesto dodania v dolu opísanom obchode?
 151. Ako zaúčtovať cestovné náklady vyfakturované našim dodávateľom.
 152. Príjmy budúcich období
 153. Pracovna cesta na vlastnom mot.vozidla a vykazanie km
 154. Súkromné motorové vozidlo a DzMV
 155. Môžem si dať kávovar do nákladov ?
 156. Ako vystaviť faktúru za nájomné - dátum dodania
 157. Byt na hypotéku v majetku firmy a predaj firmy , ako sa to rieši ?
 158. Stratený doklad o úhrade faktúry ešte z roku 2016 - ako by ste to riešili?
 159. Spotreba v roku 2016, tržba v 2017
 160. zrazkova dan
 161. Posielanie dodatočného daňového priznania od 1.4.2016
 162. Ubytovanie - daňový náklad?
 163. Tovar odoslaný na proforme
 164. evidencia na up a dohoda
 165. Musí tovar fyzicky prejsť cez Slovensko pri zásielkovom predaji?
 166. Kedy nesmiem tvoriť sociálny fond vo výške 1%?
 167. odpočet na manželku
 168. Ako zauctovat odmenu zakaznika za recenziu?
 169. Avízo o výplate obratového bonusu
 170. Účtovanie bezplatne poskytnutej vody zamestnancom
 171. Darčekové kazety pre zákazníkov
 172. Poistenie majetku
 173. Odpisovanie majetku cez finančny leasing
 174. Aká dlhá výpovedná doba?
 175. Je zamestnanec povinný vyúčtovať si cestovné náhrady?
 176. Účtovanie výnosov zo služieb poskytovaných do zahraničia
 177. Stavba
 178. žiadost o preplatenie dovolenky v Rakúsku BUAK
 179. účet 355 čo s ním
 180. Vykonané práce - prenos daňovej povinnosti..???
 181. Kúpa auta cez ČSOB leasing
 182. szčo a kilometrovné
 183. Podanie danoveho priznania.
 184. Môžem účtovať dostavbu nehnuteľnosti zaradenej v obchodnom majetku sročky vo vlastnej réžii priamo na 042?
 185. Leasing - 1.navýšená leasing.splatka
 186. Preplatok vrátený na účet zdravot.poisť.
 187. služobné auto na súkromné účely
 188. Pôžička od spoločníka vlastnej firme v roku 2017
 189. Refundácia z ÚPSVaR
 190. Povinnosti po prechode do nového roka v PÚ
 191. vyplatené podiely členom pozemkového spoločenstva
 192. slovenka ma rakusku živnosť a je zamestnaná aj na dohodu na Slovensku
 193. Nespravne vyplatena cista mzda
 194. môžem odhlásiť dohodára dnes k 30.11.2017
 195. stravné lístky
 196. Oznamovacie povinnosti
 197. Ako opraviť dátum splatnosti faktúry po jej doručení? + povinnosti odberateľa
 198. uroky z omeskania v ZP-nazorny priklad?
 199. Musim platit dan z predaja nehnutelnosti?
 200. Zamestnankyňa je na PN a teraz nastupuje na MD - ako postupovať?
 201. Pôžička konateľovi
 202. dohoda o brigad.praci študenta opätovné uzavretie
 203. Evidencia zasob (DE, HM do 1700€)
 204. Dohoda a výkon práce v zahraničí
 205. Vklad konateľa do pokladne v hotovosti
 206. škoda na majetku živelnou pohromou,
 207. Je potrebné k pokladničnému dokladu, ktorý je platený kartou aj výstup/doklad z POS terminálu?
 208. Príjem z predaja auta preradeného z podnikania do osobného užívania do 5 rokov od vyradenia z obchodného majetku SZČO - aký doklad do príjmov v JÚ?
 209. Započítanie pôžičky
 210. Nedaňový výdaj
 211. Ako poskytovať služby účtovníctva švajčiarskym klientom na dialku na území SR?
 212. platba nad 5000 € v hotovosti
 213. Fakturacia platca DPH do CR pre SVB??
 214. Príležitostný prenájom
 215. Kedy povinna príloha - Vykaz príjmov a výdavkov
 216. samozdanenie pri 119 z EU
 217. Faktúra z nemecka
 218. Môže prenájimateľ zvýšiť sám zálohove platby bez úpravy zálohoveho predpisu od správcu
 219. Môžem si zaúčtovať nákup tovaru, ktorý som nakúpila ešte pred začiatkom založenia živnosti?
 220. odpocitanie DPH pri obstarani osobneho auta, ak sa majitel auta nestava drzitelom.
 221. Čo mám robiť? eOP podpis a hláška ´´neplatná autorizácia´´
 222. Faktura za dobitie kariet na stravu zamestnancov
 223. Pracovná večera-zúčtovanie
 224. VF do EU a registracia na §7a
 225. nadmerný odpočet prijatá úhrada ? Jednoduché účto
 226. Zmluva o výpožičke auta od 1.1.2017-ktoré výdavky áno a ktoré nie?
 227. Neuhradené účtovné služby 2016 zároveň neuhradený záväzok 2017. Upraviť ZD?
 228. Predaj motora Tatra
 229. Čo s pohľadávkou v prípade neprihlásenia?
 230. Nezdaniteľná časť základu dane - kde si ju je lepšie uplatniť a aký to ma na mňa vplyv?
 231. Pracovná cesta v tuzemsku i v zahraničí- v rámci jedného dňa
 232. Zaúčtovať odpisy a aj zostatkovú cenu pri predaji auta v JÚ?
 233. žiadosť o odpustenie lehoty zo strany DÚ
 234. Práca na stavbe v ČR krátkodobá
 235. Mobil na splátky v JU
 236. Ako je to daňovým priznaním pri úmrtí daňovníka ?
 237. Ako opraviť vzniknutú situáciu? - ostrá fa. vystavená so zlým (skorším) dátumom ako plnenie
 238. Ako zlikvidovať znehodnotené stroje?
 239. Preplatok na SP - zaúčtovanie v JÚ
 240. Účtovanie poplatkov za sťahovanie hudby, obrázkov z internetu - zahraničná faktúra
 241. Paušálne výdavky a časť roka plátca DPH
 242. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - nedoplatok a daň z príjmov
 243. Ako zadat do pohody cez interny doklad DPH za stravu pre zamestnanca?
 244. Kontrolný výkaz DPH
 245. Vrátenie poistného od Sociálnej poisťovne-ako zaúčtovať?
 246. Výstavba nekomerčnej budovy - účtovanie
 247. Exekúcia zo mzdy
 248. Zrušenie odpisov z dovodu požiaru
 249. Kúpa auta na firmu - daň z mot. vozidiel
 250. Prenájom nehnuteľnosti - verzus uplatnenie percent z ceny energií