1. DPH podľa § 7a - ako elektronicky podávať výkazy? (1 replies)
 2. nenávratná pôžička (12 replies)
 3. Najnovšie info pre ekonómov a účtovníkov (10 replies)
 4. účtovanie predaja nehnutľnosti pri zrušení živnosti v združení (0 replies)
 5. holandsko pomocc!! (0 replies)
 6. Dokedy by mal dodavatel vratit duplicitnu uhradu faktury a na zaklade coho? (4 replies)
 7. Predaj auta a odpisy (17 replies)
 8. predaj výrobkov zamestnancom za zvýhodnenú cenu (4 replies)
 9. Vratenie DPH (19 replies)
 10. technické zhodnotenie odpísaného majetku (3 replies)
 11. kurz pri fakture zo zahraničia - učtovanie (6 replies)
 12. prílohy elektronickej faktúry (0 replies)
 13. Osoba opravnena podat danove priznanie (1 replies)
 14. Predaj nehnuteľnosti z obch.majetku SZČO a DPH (3 replies)
 15. zrusenie spolocnosti a DP k DzP (0 replies)
 16. zdanenie zahraničnej platby (2 replies)
 17. Darovanie uplne nového auta (10 replies)
 18. ako účtovať prijatú preddav.faktúru a následne riadnu faktúru? (7 replies)
 19. Daňovo neuznané služby zo zahraničia a DPH (4 replies)
 20. Daňovník registrovaný podľa par.7 a dovoz technológie z EÚ (8 replies)
 21. Faktúra do zahraničia (5 replies)
 22. rabaty, skontá, zľavy ich účtovanie a DPH (0 replies)
 23. Čo môžem dať do nákladov ? (6 replies)
 24. prijatá pôžička v JÚ (2 replies)
 25. Je vždy dobropis opravou základu dane? (26 replies)
 26. Postúpenie leasingu z pohľadu DPH (2 replies)
 27. Zálohová faktúra s DPH (47 replies)
 28. Pokladničná kniha k ERP (1 replies)
 29. refakturácia - Poľská či slovenská DPH? (11 replies)
 30. Nákup tovaru od plátcu DPH plátcom dph (5 replies)
 31. Dobropis (14 replies)
 32. nenávratný finančný príspevok (0 replies)
 33. Zakupenie "LICENCIE" pre malých živnostníkov. (29 replies)
 34. Občianske združenie TJ (1 replies)
 35. uctovanie faktur (5 replies)
 36. plátca dph v Rakúsku a nárok na odpočet z materiálu kúpeného v SK (4 replies)
 37. know how a goodwill fakturovať s DPH alebo bez? (2 replies)
 38. Účtovanie škody a jej náhrady - Kormorán (0 replies)
 39. Nahrady za sluzobnu cestu. (4 replies)
 40. koľko zobrať z vedenie JÚ? (12 replies)
 41. preplatenie školenia zamestnanca - je oslobodené od dane? (9 replies)
 42. nákup bez dph, predaj s dph??? (5 replies)
 43. Postúpenie pohľadávky spoločníkovi za jeho nárok na dividendu (2 replies)
 44. vrátená platba z banky (3 replies)
 45. Kúpa auta v čechách a dph (8 replies)
 46. odpisy auta, ktorého nie som vlastníkom (11 replies)
 47. živnosť a podnikateľský účet v banke (7 replies)
 48. Faktúra - Subdodávka (1 replies)
 49. Ako účtovať združenie FO? (2 replies)
 50. Účtovanie tržieb ERP v JU (7 replies)
 51. Vyplnené tlačivo DPH (4 replies)
 52. Zakladanie faktúr v JU (10 replies)
 53. vyuctovanie ??? (1 replies)
 54. Kupa auta s.r.o, neplatca DPH - individualny dovoz (2 replies)
 55. Certifikácia 1 stupeň (0 replies)
 56. Drobný hmotný majetok (14 replies)
 57. Úschova dokladov (6 replies)
 58. Došlá faktúra-dátum vystavenia PRED vznikom daňovej povinnosti (18 replies)
 59. Platí sa daň z predaja nehnuteľnosti (FO)? (16 replies)
 60. niekto kto mi poda vykaz o DPH cez svoje OUD (0 replies)
 61. doplatok poistného PZP za rok 2011 (1 replies)
 62. Príkazná zmluva na vypracovanie DP (1 replies)
 63. účtovanie v systéme pohoda (1 replies)
 64. Logo firmy (2 replies)
 65. Ceniny - kupony (1 replies)
 66. Zalozenie SRO (2 replies)
 67. Refundácia DPH (1 replies)
 68. fa bez dph do švajčiarska (7 replies)
 69. Vyradenie osobného auta z jednoduchého učtovníctva (28 replies)
 70. Predaj tovaru ako sada (1 replies)
 71. Odvádzanie dani (16 replies)
 72. Dobra firma zaoberajuca sa uctovnictvom v Kosiciach (0 replies)
 73. Poplatok, odmena za vytvorenie, použitie a šírenie umeleckého diela (0 replies)
 74. Spotreba PHM na Renault Master (0 replies)
 75. Paušálne výdavky a obrat na živnosti za rok len 7000 EUR (1 replies)
 76. Prechod z paušálnych výdavkov na skutočné náklady (3 replies)
 77. 16 roční a vrátenie daní z Nemecka (1 replies)
 78. Nehmotný majetok alebo služby? (6 replies)
 79. učtovanie faktúry od neplatcu DPH (3 replies)
 80. DP DPH - 80% paušálne výdavky na PHL (7 replies)
 81. prenájom auta (20 replies)
 82. Vyradenie drobného hmotného majetku (4 replies)
 83. Dodatočné daňové priznanie - samozdanenie tovaru (7 replies)
 84. zlikvidovanie minusového vlastného imania (6 replies)
 85. Rigorózna práca - miestne dane (3 replies)
 86. reklamácia (5 replies)
 87. doklad z minuleho roka (2 replies)
 88. odchod na predčasný dôchodok nezamestnaná (0 replies)
 89. Služba pre Európsku Komisiu (5 replies)
 90. Peňažná výhra (10 replies)
 91. Splatnosť vlastnej daňovej povinnosti (6 replies)
 92. správne vyplnenie daňového priznania (12 replies)
 93. odpocitatelne naklady pri dani z predaja nehnutelnosti - bytu (1 replies)
 94. vyplatenie hotovosti FO - potrebný občiansky preukaz? (0 replies)
 95. Faktura vyplatane v hotovosti (9 replies)
 96. odpočet DPH pri staršom vozidle (2 replies)
 97. Ako mam zauctovat zalkupený tovar v CR bez DPH ked som platca DPH (2 replies)
 98. sociálne poistenie (10 replies)
 99. Mám asi mimoriadne špecifický problém ohľadne DPH pri ojazdenom osobnom aute. (5 replies)
 100. nevratene palety (3 replies)
 101. Dodanie tovaru a cena na trhu (5 replies)
 102. Reklamácia do EU. (0 replies)
 103. Montaz fotovoltaickych elektrarni v Nemecku (2 replies)
 104. Seminár v ČR neplátca DPH? (8 replies)
 105. Účtovná závierka, zbierka listín (12 replies)
 106. Preprava do Nórska a DPH (5 replies)
 107. Vybudovanie parkoviska, na liste vlastníctva ho bude mať prenajímateľ pozemku pod ním (3 replies)
 108. Zábezpeka na daň od októbra sťaží registráciu nových subjektov (1 replies)
 109. vrátené palety - halo,ved mi pomôžte.. (3 replies)
 110. zamestnanec vyslaný na prácu do Číny (0 replies)
 111. Náležitosti faktúry firma evidované podla § 7a, fakturovane na Slovensko (5 replies)
 112. DPH pri nakupe ND v zahranici (2 replies)
 113. súhrnný výkaz (3 replies)
 114. Kilometrovné v sro ked mame prenajate auto od českej sro? (11 replies)
 115. Povinnost podat danove priznanie v UK (7 replies)
 116. Podmienky daňového priznania za rok 2012. (8 replies)
 117. ktoré riadky DPH? (1 replies)
 118. Evidencia skladovych zasob - ked sa z neplatcu DPH stane platca DPH (5 replies)
 119. moja vydaná faktúra pre maďarskú firmu (7 replies)
 120. faktúry pri kúpe vozidla a DPH (3 replies)
 121. Priestupok a DPH (7 replies)
 122. eshop a sklad v JU (1 replies)
 123. motocykel -predaj (1 replies)
 124. Môžem fakturovať zákazníkovi cestu k nemu a späť do firmy ak nemám auto v podnikaní?? (5 replies)
 125. Správne číslovanie dokladov v JU a správne zaúčtovanie platby s BÚ (súkromného účtu) (11 replies)
 126. Vyber penazi zo zivnosti (1 replies)
 127. Faktúry pri kúpe vozidla v POHODE (0 replies)
 128. Interná smernica-registračná pokladňa (5 replies)
 129. Príjmy podľa §6 odstavec 4 (22 replies)
 130. Je potrebné podávať nulový Súhrnný výkaz? (2 replies)
 131. Vysporiadanie dane z príjmu PO (16 replies)
 132. pokladna (10 replies)
 133. MRP JÚ ako oživiť program? (2 replies)
 134. Lesníctvo- pestovanie stromčekov (2 replies)
 135. deň dodania sluzby-vystavenie 3 faktur? (6 replies)
 136. Ako účtovať fotovoltaickú elektráreň? (0 replies)
 137. Problem - 3stranny obchod? ano, nie? (0 replies)
 138. Dodatočné priznanie DPH (0 replies)
 139. Výročná správa plus poznámky (7 replies)
 140. Fakturácia - programátor (SZČO) (1 replies)
 141. Technické zhodnotenie už odpísaného majetku (7 replies)
 142. Príspevok ÚPSVaR na dochádzku za zamestnaním SZČO (5 replies)
 143. Daň z príjmu a Dohoda o pracovnej činnosti.. (4 replies)
 144. predaj auta a dph (1 replies)
 145. poistenie predajne proti požiaru a krádeži (1 replies)
 146. Dátum dodania pri prenájme auta (10 replies)
 147. Povinnosť pri žatevných prácach v CZ (9 replies)
 148. DPH pri PHM a stravnom - daň. priznanie (3 replies)
 149. Posledné zdaňovacie obdobie a kúpa nového MV (4 replies)
 150. Prosím o konzultáciu (8 replies)
 151. Trojstranný obchod?? (2 replies)
 152. rezerva na zľavu (2 replies)
 153. Konateľ a cestovnie autobusom (4 replies)
 154. Ako účtovať sprostredkovanie dopravy? (0 replies)
 155. Čo všetko patrí do nákladov, ktoré si môžem pri predaji odpočítať od dane? (2 replies)
 156. Súhrnný výkaz (1 replies)
 157. Predčasné zrušenie IŽP (7 replies)
 158. DPH v CR (2 replies)
 159. Jednoosobová sro a predčasný dôchodca (1 replies)
 160. cestovne prikazy a zapocitanie blockov (2 replies)
 161. Je možne predat tovar? (8 replies)
 162. zaúčtovanie záväzku z čiech §7a (3 replies)
 163. Odvody SZČO verzus TPP (0 replies)
 164. zmluva o reklame (3 replies)
 165. DPH nájomné (7 replies)
 166. Cestovné príkazy (7 replies)
 167. Predaj starého stroja s DPH? (4 replies)
 168. Predaj automobilu a DPH (11 replies)
 169. Dohoda o urovnaní - znizenie 042 - danovy vydavok (12 replies)
 170. Osobný automobil v PO z rezervného fondu. (1 replies)
 171. súhrnný výkaz info (1 replies)
 172. Minerálky pre zamestnancov (8 replies)
 173. Ako rozpúšťať 381? (1 replies)
 174. neuhradená faktúra a dph (15 replies)
 175. Zahranicna fa z roku 2007 (0 replies)
 176. nárok od poisťovne (2 replies)
 177. nová budova + odpisy (3 replies)
 178. termin vratenia dane (6 replies)
 179. Prijatá fa. zo zahraničia a odpočet DPH (10 replies)
 180. Tovar z Madarska - faktura z Ciny (0 replies)
 181. Musím zadávať pri s.r.o.-čkovej faktúre - Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu... (1 replies)
 182. SZČO a pracovná cesta (8 replies)
 183. Účtovníčka (0 replies)
 184. záloha (1 replies)
 185. kedy zaradiť do technického zhodnotenia (1 replies)
 186. Príjmový pokladničný doklad (2 replies)
 187. slov. SZČO v Rakúsku - povinný platiť do systému BAUK? a aké má ďalšie povinnosti? (2 replies)
 188. Vyradenie auta z majetku (30 replies)
 189. DPH (2 replies)
 190. Uplatnenie DPH z faktúry. (3 replies)
 191. oprava verzus technické zhodnotenie (3 replies)
 192. objednanie stravných lístkov (2 replies)
 193. vyhlásené konkurzy (2 replies)
 194. Oprava vykonaná mimo EU (1 replies)
 195. Vyska obratu pre ucely registracie pre dph. (21 replies)
 196. Daňová kotrola po nadmernom odpočte DPH ... ? (9 replies)
 197. Vyplatenie podielu zo zisku autorovi diela eserockou (3 replies)
 198. Zrušenie prevádzky - účtovanie (4 replies)
 199. Ako účtovať drobný hmotný majetok???? (8 replies)
 200. Nákup motocykla a odvolávka na § 66 Zákona o DPH (2 replies)
 201. zaradenie do odpisovej skupiny (0 replies)
 202. prepočet peň. prostriedkov v cudzej mene váženým aritmetickým priemerov (11 replies)
 203. Daň z finančného daru (2 replies)
 204. účtovanie phm vo vozidlách, ktorých je GPS navigácia. (0 replies)
 205. Nákup drobného majetku z CZ (3 replies)
 206. pozastavenie živnosti (1 replies)
 207. Vklad SZČO pri založení (3 replies)
 208. Konkurz (5 replies)
 209. predaj auta v roku 2003 (13 replies)
 210. Invalidné poistenie (3 replies)
 211. Neoprávnené podnikanie (7 replies)
 212. Blocky platené inou osobou (17 replies)
 213. Účtovanie vrátenej DPH z krajín EÚ v jednoduchom účtovníctve (0 replies)
 214. zaúčtovanie-kamerový systém (5 replies)
 215. popri trvalemu pp mam aj zivnost (3 replies)
 216. predavam stavbu domu a nemam faktury ako je to s danami??? (9 replies)
 217. nárok na pracovné oblečenie (3 replies)
 218. 2x zaevidovaná faktúra (2 replies)
 219. daňový bonus na nemanželské dieťa? (4 replies)
 220. zákon 511/1992 platí alebo neplatí (5 replies)
 221. prenájom nehnuteľnosti (46 replies)
 222. Vystavovanie faktúr do štátov EU (4 replies)
 223. DPH (5 replies)
 224. príjem z Holandska (1 replies)
 225. príjem z Holandska (0 replies)
 226. obratový bonus (1 replies)
 227. TANKOVANIE v Rakúsku, (8 replies)
 228. Zaúčtovanie vydanej fa. u nového klienta z predchádzajúceho obdobia (7 replies)
 229. Aktuálne sadzby DPH v EÚ (0 replies)
 230. preprava osôb a študijný pobyt (0 replies)
 231. Platba kartou a fiskalna pokladna (2 replies)
 232. odpočet dph z nájmu (3 replies)
 233. Fa za službu z EU - oneskorene (46 replies)
 234. Výber peňazí na osobnú potrebu v PU (20 replies)
 235. Zdravotne a socialne poistenie - student (5 replies)
 236. zriadenie firemného fitness centra (5 replies)
 237. SZČO neplatca DPH a dodanie služby do zahraničia (6 replies)
 238. Príjem za rok 2012 a odvody 2013 (12 replies)
 239. Vyúčtovanie nákladov za rok 2011 (1 replies)
 240. Došlý dobropis v knihe DPH (7 replies)
 241. Dodatočné DP FO A (0 replies)
 242. tovar z CZ - ocenenie (1 replies)
 243. Číselný rad dokladov (6 replies)
 244. faktúra za stravné zamestnancom (9 replies)
 245. Preddavkové fa a DPH (1 replies)
 246. Postup pri ukončení prac. pomeru v zahraničí (1 replies)
 247. Faktura z CZ neplatca DPH (0 replies)
 248. Dodatok k zmluve na absolventskej praxi (0 replies)
 249. DPH vývoz do EU a súhrný výkaz (1 replies)
 250. rádio do nákladov (6 replies)