PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 [161] 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. pregaj nehnuteľnosti a daňové priznanie
 2. Zápočet s firmou v konkurze
 3. Predaj auta
 4. Odpis a kradez auta
 5. Financny bonus
 6. call of stock
 7. zľava z ceny diela
 8. náklady pri prenájme auta ? a náklady pri prepise auta na firmu?
 9. vymahanie nedoplatkov za nezdanovany prenajaty byt
 10. Mám bločky za naftu z iného štátu a je tam DPH 19,6%
 11. SZČO, osobný asistent a PN
 12. Preájo morového vozdila
 13. Český plátce provádí montážní práce na Slovenksu pro českého plátce FA? DPH?
 14. platca dph nakupuje od neplatcu - vyhody/nevyhody
 15. Príjem z predaja výtvarného diela nepodlieha daňovej povinnosti (?)
 16. Ako prefakturovat pokladnu
 17. Daň z predaja akcií z prvej vlny kupónovej privatizácie
 18. zdaniteľné plnenie pri prenájme
 19. zrážková daň v DP PO 2011
 20. Práca na dohodu
 21. Odkupenie predaneho majetku v SR od zahranicneho platcu DPH
 22. evidovanie denných tržieb z ERP bločkov
 23. ZoDP - § 17, ods. 29
 24. Den dodania sluzby v pripade sprostredkovania zazitku-z pohladu dane z prijmov aj dph
 25. Učtovanie spôsob B
 26. Nočná práca vo sviatok
 27. Otázky
 28. Prečerpanie poistného z minulého roku
 29. použitie manželovho automobilu a potrebné doklady
 30. "Posledná známa daňová povinnosť."
 31. Ako vysporiadať platby?
 32. Zahraničná faktúra za predaj obchodného podielu
 33. Chladic do auta
 34. zmena auta z ICO na RC
 35. Čiastočný invalidný dôchodok.
 36. Predaj odpisaneho auta a DPH
 37. Fa zo zahranicia - pre neplatcu DPH
 38. Príjmy z prenájmu
 39. Správne zaúčtovanie
 40. rozúčtovanie energií - DPH
 41. Dlhopisy
 42. Krátenie DPH - koeficient
 43. Piloti v pracovnom pomere a DPH
 44. Reklamná prezentácia
 45. ako prebieha colné konanie?
 46. Cudia mena a Euro
 47. SZČO, konateľ v s.r.o. a odvody
 48. Musím nehnuteľnosť dať do majetku firmy
 49. Vrátená úhrada faktúry a DPH
 50. stavba v ČR a DPH -potrebujem poradiť súrne
 51. keď spočítam tržbu tak mi nesedí s dennou uzávierkou
 52. povinnosť viesť skladové zásoby
 53. registrácia na spotrebnú daň z elektriny
 54. Ako zauctovat dar?
 55. Daň z motorových vozidiel-účtovanie preplatku
 56. Treba podat danove priznanie, ak je prijem z prenajmu menej ako 500€ rocne?
 57. skrátená daňová evidencia § 6 ods. 14
 58. Nákup zeleniny a ovocia od farmára
 59. auto úver
 60. registračná pokladnica
 61. Prechodné položky - účtovanie, druhy
 62. Do ktorej skupiny mám zaradiť záložný zdroj?
 63. Oprava výkazu ziskov a strát.
 64. mimoriadná inventarizácia či nie
 65. mimoriadná inventarizácia
 66. Odpis pohladavky
 67. Chybné účtovníctvo za predošlé mesiace
 68. Účtovanie daňoveho preplatku
 69. Súvaha a výkaz ziskov a strát
 70. Daň z nehnuteľnosti | evidencia | dodatočné daňové
 71. Správa nezávislého audítora
 72. lízing pri uzatváraní roka
 73. Povinnosť registrácie pre DPH
 74. zriadenie izby vo firme
 75. Ako podat danove priznanie
 76. odpisova skupina motocyklu v roku 2012
 77. Čo s dotáciou ak chcem stroj vyradiť
 78. Metro
 79. Trzby z vyhernych pristrojov
 80. Auto v prenajme
 81. Vyučtovanie pracovnej cesty pre viacerych zamestnancov
 82. Predaj auta SZČO v ZC vlastnej s.r.o.
 83. Nedaňové cestovné
 84. účtovanie lekárov
 85. Zavedenie podnikateľského účtu
 86. zaradenie elektrickej brany
 87. brigáda u 2 zamestnávateľoch..
 88. RTVS z minulých období
 89. Daň s predaného domu.
 90. Zoznam platných akceptovaných čísiel z techn.preukazu
 91. Dan Nehnutelnost
 92. SK DPH - faktura přijatá od CZ plátce
 93. časové rozlíšenie - opravné položky
 94. Registrácia DPH § 7
 95. chranená dielna
 96. Dohoda o vykonaní práce v PU
 97. limit pre platby v hotovosti
 98. vystavovanie faktúr
 99. Prečo nefunguje Internetbanking v OTP banke???
 100. vrátenie preplatku zo Zdravot.poisťovne
 101. Súvahové účty 701,702
 102. oprava chyby
 103. nepeňažný vklad do ZI s.r.o. a DPH-rok 2012
 104. predaj sro
 105. Prepočet odvodov pre živnostníkov
 106. vystavna plocha u zakaznika
 107. prílohy k daňovému priznaniu (originál alebo kópie)
 108. ako zauctovat...
 109. Zberne suroviny-nahodny prijem
 110. zrušenie živnosti platcu DPH
 111. Práca v zahraničí, úrad práce, zdravotné poistenie ,....
 112. Aké príjmy sa berú do úvahy pri uplatňovaní daňového bonusu
 113. Kto plati aku dan(napr.cestnu)?Aka zmluva pri vyuzivani sukr.auta na sluzobne ucely?
 114. vyhlásenie na nezdaniteľné minimum, je možná zmena?
 115. vyplnenie tlačiva Bescheinigung
 116. Čo na nás chystajú
 117. s.r.o. na kluc - Zalohova faktura na fyzicku osobu - dodavatelska faktura na s.r.o.
 118. zvyšenie vysky odvodov na zaklade DP z roku 2010
 119. letenka a zrusena sluzobna cesta
 120. ako sa účtovalo o účtoch skupiny 38 pred zmenou zákona platnou od 2012 ?
 121. evidencia faktur
 122. Požčanie osobného auta SZČO druhej SZČO
 123. účtovanie zásob
 124. Aký kurz použiť pri platbe kartou v cudzej mene
 125. Vyúčtovanie nákladov v cudzej mene - rozdiel vo výške nákladov
 126. Dodatočný colný dlh
 127. Dodatok na súhrnný výkaz
 128. IČO, DIČ, IČ DPH v RAKÚSKU
 129. Daňové priznanie subjektu, ktorý založený počas roku 2011
 130. daň. kontrola
 131. Účtovanie str.lístkov zrazených z mzdy v rozpočtovej 611
 132. rekonstrukcia prenajatej budovy vs. prevadzkove naklady
 133. nedokončená investícia (rek.budovy) a co s prevádzkovými nákladmi na nu?
 134. Platenie inou kartou
 135. štatistiky uvádzajú,že pridaná hodnota v službách na Slovensku od roku 2003 medzir
 136. DPH pri predčasnom ukončení LZ
 137. Podmienka na registraciu platcu DPH
 138. Podnikatelia vs. rozpočtovky
 139. Slovenská živnosť v ČR a DPH
 140. schválenie účtovnej závierky
 141. Fakturácia do ČR na základe objednávky
 142. koncesná listina a vedenie účtovníctva
 143. ako postupovať pri účtovaní
 144. príjmový doklad
 145. Uhradzanie domacich platieb z uctu vedeneho v USD
 146. predaj neodpísaného autobusu
 147. Preplácanie výdavkov v zahraničí
 148. kúpa tovaru s montážou z EU
 149. Dodatočne vymeraný colný dlh
 150. DPH
 151. Zaúčtovanie nákupu osobného motorového vozidla
 152. Účtovanie tovaru s prácou
 153. Vzájomný zápočet českých faktúr
 154. info nespravne fakt. tovar z pred roku
 155. DPH a spotreba PHM z vlastnych zasob tovaru
 156. Dom darovat alebo nechat dedit ?
 157. zdravotné poistenie dobrovoľne nezamestnaného
 158. PZP pre Stroje
 159. preradenie majetku do os. užívania a následný predaj
 160. praca na dohodu ci zivnost? - ale popri zamestnani
 161. Kúpa auta na s.r.o. - možnosti odpisovania
 162. uctovny zisk...
 163. Kúpa stroja od súkromnej osoby - zaplatí daň??
 164. Obč. združenie a registrácia na DU - protichodné info
 165. Zahraničná faktúra - telefónne služby
 166. preprava - vykládka mimo EU
 167. očkovanie do nákladov?
 168. Oslobodenie od DPH - držiteľ preukazu ZŤP.
 169. Účtovanie pôžičky v JÚ
 170. Faktúra do Čiech
 171. novoregistrácia pri DPH §55
 172. bločky z obedov, prosím vas o radu :)
 173. Kópia dokladu
 174. účtovanie neznámej prijatej platby
 175. Opravné daňové priznanie k DPH
 176. Evidencia faktúry
 177. Podanie súhrrného výkazu
 178. Nadobudnutie tovaru z CS EU, sluzby v EU a nasledne premiestnenie do SR
 179. Auto na tretinky
 180. Daň z predaja nehnuteľností
 181. Predcasne ukoncenie lizingu a nasledny predaj IM !!!
 182. Dodanie sluzieb z Ruska
 183. Dodanie stavby na základe zmluvy o dielo
 184. Cestovné náhrady - samozdanenie
 185. Faktúra od českého dodávateľa - stavebné práce v ČR
 186. Školenie v ČR od neplatcu DPH
 187. Faktúra z Poľska
 188. Kohezna politika a socio-ekonomicke disparity v regionoch eu
 189. Colna dan pri dovoze zo zahranicia a postovne
 190. Co sa rozumie pod pojmom obrat ak sa jedna o platcovstvo DPH?
 191. Oznámenie o výške colného dlhu
 192. Odpocet DPH na referencnu stavbu
 193. Autodopravca a cestovné náhrady
 194. Dôchodca a príjem
 195. Korekcia v suvahe
 196. Predaj auta bez DPH.
 197. mínusová položka na FA
 198. Preplácanie tel. hovorov a odpočet DPH
 199. Predaj auta a DPH
 200. samozdanenie Švajčiarsko
 201. Sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti
 202. Zmena trvalého bydliska u SZČO
 203. preddavok na dan
 204. Zahraničná faktúra platená v hotovosti
 205. Predaj majetku so stratou
 206. zauctovanie bankoveho poplatku + jeho vratenie (reklamacia)
 207. Kupa a registracia auta v zahranici na SK zivnost
 208. Je možné použiť ešte "šibeničky"?
 209. taxi a dph
 210. Daň z príjmu z predaja nehnuteľností
 211. Fakturácia v rámci EU vznik nadmerného odpočtu
 212. Vklad peňazí zo súkromného účtu na podnikateľský
 213. Zálohová fa, dobropis a vyučtovacia fa
 214. Odstránená budova-zostatková cena
 215. pôžička poskytnutá dcérskej spoločnosti
 216. vrátený tovar
 217. Samovyměření DPH
 218. Poistná udalosť,rozbité sklá pri kosení trávy na verejnom priestranstve na sídlisku.
 219. nákup phl
 220. Daňovo uznateľný náklad
 221. predaj neodpísanej budovy + vyradenie
 222. postup účtovania pri legalizácií stavby
 223. služby projektantov pre nemeckého plátcu a SV
 224. Faktúra DKV - účtovanie
 225. zmena bankoveho uctu + nedolozene vypisy
 226. nárok na vrátenie DPH Nemecko
 227. Daň z úrokov z omeškania.
 228. predaj tovaru mimo EU
 229. Položky znižujúce výsledok hospodárenia
 230. Faktura z tretej krajiny, tovar dovezeny z Nemecka
 231. predaj auta
 232. predaj a kúpa auta
 233. Prenájom web stránky
 234. Predaj nakladného automobilu
 235. prosím, ako dostať do nákladov...
 236. účtovanie spôsobenej škody
 237. Ako zaúčtovať dividendy a zrážkovú daň z ruskej spoločnosti
 238. Preplatok DzP poštou a ERP
 239. paušálne výdavky
 240. Faktúry-preprava
 241. Ako sa robi štvrťrocný výkaz produkčnych odvetví v malých podnikoch
 242. Predaj odpisovaneho majetku a vyradenie.
 243. Komisionálny predaj - faktúra z ČR
 244. ako vypočítam ušlú mzdu SZČO?
 245. úhrada faktúry sms-kou
 246. nákup oblečenia - môže ísť do nákladov ovplyvňujúcich ZD?
 247. vrátenie daňe z nehnuteľno
 248. Finančné služby - § 39 zákona o DPH
 249. Uhrada nakladov FO,FP spravca
 250. Poradte, čo by ste urobili?