1. brigáda u 2 zamestnávateľoch.. (1 replies)
 2. RTVS z minulých období (13 replies)
 3. Daň s predaného domu. (2 replies)
 4. Zoznam platných akceptovaných čísiel z techn.preukazu (0 replies)
 5. Dan Nehnutelnost (7 replies)
 6. SK DPH - faktura přijatá od CZ plátce (0 replies)
 7. časové rozlíšenie - opravné položky (4 replies)
 8. Registrácia DPH § 7 (1 replies)
 9. chranená dielna (0 replies)
 10. Dohoda o vykonaní práce v PU (2 replies)
 11. limit pre platby v hotovosti (1 replies)
 12. vystavovanie faktúr (1 replies)
 13. Prečo nefunguje Internetbanking v OTP banke??? (4 replies)
 14. vrátenie preplatku zo Zdravot.poisťovne (1 replies)
 15. Súvahové účty 701,702 (0 replies)
 16. oprava chyby (19 replies)
 17. nepeňažný vklad do ZI s.r.o. a DPH-rok 2012 (2 replies)
 18. predaj sro (14 replies)
 19. Prepočet odvodov pre živnostníkov (0 replies)
 20. vystavna plocha u zakaznika (0 replies)
 21. prílohy k daňovému priznaniu (originál alebo kópie) (1 replies)
 22. ako zauctovat... (9 replies)
 23. Zberne suroviny-nahodny prijem (5 replies)
 24. zrušenie živnosti platcu DPH (36 replies)
 25. Práca v zahraničí, úrad práce, zdravotné poistenie ,.... (4 replies)
 26. Aké príjmy sa berú do úvahy pri uplatňovaní daňového bonusu (6 replies)
 27. Kto plati aku dan(napr.cestnu)?Aka zmluva pri vyuzivani sukr.auta na sluzobne ucely? (7 replies)
 28. vyhlásenie na nezdaniteľné minimum, je možná zmena? (3 replies)
 29. vyplnenie tlačiva Bescheinigung (2 replies)
 30. Čo na nás chystajú (176 replies)
 31. s.r.o. na kluc - Zalohova faktura na fyzicku osobu - dodavatelska faktura na s.r.o. (3 replies)
 32. zvyšenie vysky odvodov na zaklade DP z roku 2010 (2 replies)
 33. letenka a zrusena sluzobna cesta (2 replies)
 34. ako sa účtovalo o účtoch skupiny 38 pred zmenou zákona platnou od 2012 ? (0 replies)
 35. evidencia faktur (9 replies)
 36. Požčanie osobného auta SZČO druhej SZČO (2 replies)
 37. účtovanie zásob (2 replies)
 38. Aký kurz použiť pri platbe kartou v cudzej mene (7 replies)
 39. Vyúčtovanie nákladov v cudzej mene - rozdiel vo výške nákladov (3 replies)
 40. Dodatočný colný dlh (1 replies)
 41. Dodatok na súhrnný výkaz (2 replies)
 42. IČO, DIČ, IČ DPH v RAKÚSKU (0 replies)
 43. Daňové priznanie subjektu, ktorý založený počas roku 2011 (1 replies)
 44. daň. kontrola (5 replies)
 45. Účtovanie str.lístkov zrazených z mzdy v rozpočtovej 611 (0 replies)
 46. rekonstrukcia prenajatej budovy vs. prevadzkove naklady (0 replies)
 47. nedokončená investícia (rek.budovy) a co s prevádzkovými nákladmi na nu? (1 replies)
 48. Platenie inou kartou (3 replies)
 49. štatistiky uvádzajú,že pridaná hodnota v službách na Slovensku od roku 2003 medzir (0 replies)
 50. DPH pri predčasnom ukončení LZ (2 replies)
 51. Podmienka na registraciu platcu DPH (2 replies)
 52. Podnikatelia vs. rozpočtovky (0 replies)
 53. Slovenská živnosť v ČR a DPH (3 replies)
 54. schválenie účtovnej závierky (1 replies)
 55. Fakturácia do ČR na základe objednávky (2 replies)
 56. koncesná listina a vedenie účtovníctva (5 replies)
 57. ako postupovať pri účtovaní (2 replies)
 58. príjmový doklad (4 replies)
 59. Uhradzanie domacich platieb z uctu vedeneho v USD (11 replies)
 60. predaj neodpísaného autobusu (1 replies)
 61. Preplácanie výdavkov v zahraničí (4 replies)
 62. kúpa tovaru s montážou z EU (1 replies)
 63. Dodatočne vymeraný colný dlh (5 replies)
 64. DPH (19 replies)
 65. Zaúčtovanie nákupu osobného motorového vozidla (2 replies)
 66. Účtovanie tovaru s prácou (13 replies)
 67. Vzájomný zápočet českých faktúr (2 replies)
 68. info nespravne fakt. tovar z pred roku (2 replies)
 69. DPH a spotreba PHM z vlastnych zasob tovaru (1 replies)
 70. Dom darovat alebo nechat dedit ? (1 replies)
 71. zdravotné poistenie dobrovoľne nezamestnaného (4 replies)
 72. PZP pre Stroje (3 replies)
 73. preradenie majetku do os. užívania a následný predaj (3 replies)
 74. praca na dohodu ci zivnost? - ale popri zamestnani (6 replies)
 75. Kúpa auta na s.r.o. - možnosti odpisovania (18 replies)
 76. uctovny zisk... (7 replies)
 77. Kúpa stroja od súkromnej osoby - zaplatí daň?? (2 replies)
 78. Obč. združenie a registrácia na DU - protichodné info (1 replies)
 79. Zahraničná faktúra - telefónne služby (3 replies)
 80. preprava - vykládka mimo EU (2 replies)
 81. očkovanie do nákladov? (3 replies)
 82. Oslobodenie od DPH - držiteľ preukazu ZŤP. (8 replies)
 83. Účtovanie pôžičky v JÚ (2 replies)
 84. Faktúra do Čiech (2 replies)
 85. novoregistrácia pri DPH §55 (6 replies)
 86. bločky z obedov, prosím vas o radu :) (0 replies)
 87. Kópia dokladu (13 replies)
 88. účtovanie neznámej prijatej platby (16 replies)
 89. Opravné daňové priznanie k DPH (10 replies)
 90. Evidencia faktúry (9 replies)
 91. Podanie súhrrného výkazu (9 replies)
 92. Nadobudnutie tovaru z CS EU, sluzby v EU a nasledne premiestnenie do SR (3 replies)
 93. Auto na tretinky (5 replies)
 94. Daň z predaja nehnuteľností (0 replies)
 95. Predcasne ukoncenie lizingu a nasledny predaj IM !!! (0 replies)
 96. Dodanie sluzieb z Ruska (2 replies)
 97. Dodanie stavby na základe zmluvy o dielo (1 replies)
 98. Cestovné náhrady - samozdanenie (17 replies)
 99. Faktúra od českého dodávateľa - stavebné práce v ČR (1 replies)
 100. Školenie v ČR od neplatcu DPH (3 replies)
 101. Faktúra z Poľska (18 replies)
 102. Kohezna politika a socio-ekonomicke disparity v regionoch eu (0 replies)
 103. Colna dan pri dovoze zo zahranicia a postovne (5 replies)
 104. Co sa rozumie pod pojmom obrat ak sa jedna o platcovstvo DPH? (5 replies)
 105. Oznámenie o výške colného dlhu (2 replies)
 106. Odpocet DPH na referencnu stavbu (2 replies)
 107. Autodopravca a cestovné náhrady (7 replies)
 108. Dôchodca a príjem (0 replies)
 109. Korekcia v suvahe (3 replies)
 110. Predaj auta bez DPH. (32 replies)
 111. mínusová položka na FA (2 replies)
 112. Preplácanie tel. hovorov a odpočet DPH (1 replies)
 113. Predaj auta a DPH (4 replies)
 114. samozdanenie Švajčiarsko (3 replies)
 115. Sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti (2 replies)
 116. Zmena trvalého bydliska u SZČO (2 replies)
 117. preddavok na dan (13 replies)
 118. Zahraničná faktúra platená v hotovosti (4 replies)
 119. Predaj majetku so stratou (6 replies)
 120. zauctovanie bankoveho poplatku + jeho vratenie (reklamacia) (4 replies)
 121. Kupa a registracia auta v zahranici na SK zivnost (2 replies)
 122. Je možné použiť ešte "šibeničky"? (2 replies)
 123. taxi a dph (2 replies)
 124. Daň z príjmu z predaja nehnuteľností (1 replies)
 125. Fakturácia v rámci EU vznik nadmerného odpočtu (6 replies)
 126. Vklad peňazí zo súkromného účtu na podnikateľský (3 replies)
 127. Zálohová fa, dobropis a vyučtovacia fa (7 replies)
 128. Odstránená budova-zostatková cena (2 replies)
 129. pôžička poskytnutá dcérskej spoločnosti (9 replies)
 130. vrátený tovar (2 replies)
 131. Samovyměření DPH (1 replies)
 132. Poistná udalosť,rozbité sklá pri kosení trávy na verejnom priestranstve na sídlisku. (3 replies)
 133. nákup phl (2 replies)
 134. Daňovo uznateľný náklad (1 replies)
 135. predaj neodpísanej budovy + vyradenie (9 replies)
 136. postup účtovania pri legalizácií stavby (5 replies)
 137. služby projektantov pre nemeckého plátcu a SV (1 replies)
 138. Faktúra DKV - účtovanie (3 replies)
 139. zmena bankoveho uctu + nedolozene vypisy (0 replies)
 140. nárok na vrátenie DPH Nemecko (2 replies)
 141. Daň z úrokov z omeškania. (1 replies)
 142. predaj tovaru mimo EU (2 replies)
 143. Položky znižujúce výsledok hospodárenia (1 replies)
 144. Faktura z tretej krajiny, tovar dovezeny z Nemecka (0 replies)
 145. predaj auta (0 replies)
 146. predaj a kúpa auta (21 replies)
 147. Prenájom web stránky (3 replies)
 148. Predaj nakladného automobilu (2 replies)
 149. prosím, ako dostať do nákladov... (5 replies)
 150. účtovanie spôsobenej škody (14 replies)
 151. Ako zaúčtovať dividendy a zrážkovú daň z ruskej spoločnosti (0 replies)
 152. Preplatok DzP poštou a ERP (8 replies)
 153. paušálne výdavky (5 replies)
 154. Faktúry-preprava (2 replies)
 155. Ako sa robi štvrťrocný výkaz produkčnych odvetví v malých podnikoch (24 replies)
 156. Predaj odpisovaneho majetku a vyradenie. (21 replies)
 157. Komisionálny predaj - faktúra z ČR (1 replies)
 158. ako vypočítam ušlú mzdu SZČO? (3 replies)
 159. úhrada faktúry sms-kou (8 replies)
 160. nákup oblečenia - môže ísť do nákladov ovplyvňujúcich ZD? (18 replies)
 161. vrátenie daňe z nehnuteľno (1 replies)
 162. Finančné služby - § 39 zákona o DPH (16 replies)
 163. Uhrada nakladov FO,FP spravca (16 replies)
 164. Poradte, čo by ste urobili? (1 replies)
 165. daň z príjmu nehnuteľností (6 replies)
 166. Platba za know-how do zahranicia (4 replies)
 167. účtovníctvo v praxi (29 replies)
 168. Alternatívne možnosti platieb správnych poplatkov po 01.01.2013 (0 replies)
 169. odhlasenie z platcovstva dane zo zavislej cinnosti (4 replies)
 170. Nájom tenisového kurtu. (4 replies)
 171. Prijem z CR aj SR- odpocet preddavkov v DP A (7 replies)
 172. Pozastavená živnosť-predaj majetku (4 replies)
 173. Problém pri podaní daňového priznania (2 replies)
 174. Vyradenie HM a následný predaj do Čiech (5 replies)
 175. Prosim o radu (3 replies)
 176. Osoba povinnná priznať daň (19 replies)
 177. Kniha jázd - ecidencia súkromných jázd (2 replies)
 178. S DPH, či bez DPH? (6 replies)
 179. Je možný odpočet DPH??? (21 replies)
 180. Účtovanie refundácie (vrátenie tovaru) predaný cez ERP ??? v OMEGE od KROSU (4 replies)
 181. začiatočník - vedenie PU v autobazáre - účtovný program (1 replies)
 182. nákup voľnopredajných liekov do lekárničky a DPH (1 replies)
 183. DAnove priznanie za rok 2011 (1 replies)
 184. Formulár E9 a prechodný pobyt (0 replies)
 185. Trojstranny obchod a preprava (7 replies)
 186. Ako zadať počiatočné stavy v OBERON-e? (4 replies)
 187. financovanie projektov zo štrukturálnych fondov (1 replies)
 188. Formulár E9 a prechodný pobyt (0 replies)
 189. Operatívny lízing a údržba/drobné opravy (6 replies)
 190. Zostatok na vyšlej zahraničnej faktúre (5 replies)
 191. Vklad nehnuteľnosti do podnikania (16 replies)
 192. OC dlhod.hmotn.majetku (3 replies)
 193. poštovné (1 replies)
 194. Odpis či Náklad (5 replies)
 195. reklama alebo prezentacia (8 replies)
 196. storno poplatek je daňově uznaný? (1 replies)
 197. Faktúra za služby (7 replies)
 198. Daňový úrad mešká s vrátením preplatku dane z príjmu. (96 replies)
 199. Prenájom aut z Čiech (3 replies)
 200. Nesprávne uplatnený preplatok (2 replies)
 201. nakup investicneho striebra (4 replies)
 202. Učtovanie tržieb cez terminál (12 replies)
 203. Účtovanie zrušenia SRO bez likvidácie (4 replies)
 204. Stavba na cudzom pozemku a daňovo uznané náklady (1 replies)
 205. Faktura za sluzby z roku 1999-2002 (13 replies)
 206. likvidacia (3 replies)
 207. Fakturácia služby od inej s.r.o. (4 replies)
 208. kedy "samozdaniť"? (5 replies)
 209. Podnikateľ platca DPH kúpi od slovenského podnikat.platcu DPH tovar, ale na územi ČR. (16 replies)
 210. daňový náklad pri vyradení HIM predajom (13 replies)
 211. Účtovanie nákupov cez platobnú kartu od r. 2012 (48 replies)
 212. Dodatočné DPFO typ A - chce daňový bonus (0 replies)
 213. povinnosť davat vklad v registračnej pokladnici (3 replies)
 214. Bude to trojstranný obchod ? (8 replies)
 215. Ako správne zaúčtovať (2 replies)
 216. Chyba minulého roka - duplicitne zaúčtovaná faktúra (10 replies)
 217. "Fakturačná smernica" (8 replies)
 218. zdanenie detských prídavkov zo zahraničia (5 replies)
 219. Fa za služby pre SK s.r.o., ktorá má org.zložku v Poľsku-DPH (4 replies)
 220. DPH na fa z Bulharska (2 replies)
 221. DPH na odpočítaná z miestneho poplatku za ubytovanie (6 replies)
 222. Ako predať dielo, keď nie som registrovaná a ako z príjmu zaplatiť daň? (0 replies)
 223. Oslobodene dodanie tovaru do CR, na ktorom je robena uprava este v ramci SR (1 replies)
 224. zdanenie príjmov z pracovného pomeru a dohody (14 replies)
 225. Aku cenu za PHL používať? (4 replies)
 226. Staviam budovu časť budú byty a časť obchody ako účtovať? (3 replies)
 227. zivnostnik neplatca dph a fakturacia (9 replies)
 228. prax študenta OA (1 replies)
 229. Žiadosť o registráciu záložného práva na nehnuteľnosť (1 replies)
 230. poskytnutý preddavok na tovar a DPH (5 replies)
 231. likvidacie (4 replies)
 232. Priznáva sa predaj bytu oslobodený od dane? (1 replies)
 233. Skonto pri došlej faktúre (2 replies)
 234. Ako odviezť daň. (5 replies)
 235. Zrušenie registrácie DPH (6 replies)
 236. Kreditový sytém (8 replies)
 237. CP - spotrebovaná PHM (2 replies)
 238. DANOVA EVIDENCIA a praca na ZL (7 replies)
 239. Odvody do zdravotnej poistovne, socialnej poistovne a dane. (8 replies)
 240. ECR-vedenie tržieb a výberu (5 replies)
 241. nadčasy -ludia prosim o pomoc (3 replies)
 242. Ako dobropisovat ked bol vystaveny len blocek ERP (1 replies)
 243. účtovná závierka (2 replies)
 244. Vrátenie dani z Talianska - ktorá firma je dobrá? (0 replies)
 245. vyradené auto (3 replies)
 246. Refundácia odvodov (2 replies)
 247. Začtovanie prijatých zálohových faktúr v ALFE (16 replies)
 248. Odpisovanie zimných pneumatík na auto? (2 replies)
 249. Spotrebna dan a trojstranny obchod (0 replies)
 250. 2 ROKY SOM NEODOVZDAL DANOVE PRIZNANIE. (14 replies)