1. stravné a mzda (2 replies)
 2. pozastavený daň.bonus (1 replies)
 3. odpisy??? (2 replies)
 4. Prosím o radu pri pokladničných dokladoch z ERP (1 replies)
 5. Pracovná obuv (1 replies)
 6. Prirodzené úbytky potravín (3 replies)
 7. DPH koeficien a vyvoz služby do CR (0 replies)
 8. Neplatiteľ DPH, príjem služby zo zahraničia a zmeškaná registrácia k DPH (0 replies)
 9. vedenie valutovej pokladne v JÚ a prepočet kurzu (19 replies)
 10. Pokuta za nepodanie SV elektronicky? (4 replies)
 11. Služby poskytované do zahraničia a registrácia na DPH (14 replies)
 12. DP SZČO paušál a odvody v zahraničí (13 replies)
 13. Účtovanie reklamácie bytu a odstúpenia od zmluvy (0 replies)
 14. podpora v nezamestnanosti (46 replies)
 15. MKsoft,Omega (3 replies)
 16. DPH - kovový odpad zadarmo (0 replies)
 17. príjem na účet (6 replies)
 18. Zaradenie hmotného majetku (1 replies)
 19. Prefakturácia materiálu (5 replies)
 20. súhrnný výkaz k DPH (2 replies)
 21. Správne poplatky - zmena (6 replies)
 22. účtovanie cudzej meny v JÚ (0 replies)
 23. Prepis internetu na ičo (3 replies)
 24. dan z prijmov FO DP "A" prijem zo zahranicia (23 replies)
 25. Práca na dohodu po novom 2013 (0 replies)
 26. Obmedzanie hotovostných príjmov v ERP (2 replies)
 27. Dovoz vyrobkov z EU od platitela (11 replies)
 28. Uctovanie dodania obedov (4 replies)
 29. Fakturácia služby do ČR, služba vykonaná na území SR (5 replies)
 30. Záznamová povinnosť po novele zákona o DPH. (0 replies)
 31. Účtovanie tržieb ERP 2012 (12 replies)
 32. DPH ojazdené motorové vozidlo (2 replies)
 33. Treba viesť knihu jázd na prenajaté auto, na ktoré sa platí cestná daň? (2 replies)
 34. Zmena rozpočtu (0 replies)
 35. Zdaňovanie príjmu z prenájmu budovy (0 replies)
 36. Určenie ceny neplatcu DPH na Slovensku za nákup s DPH z Anglicka (3 replies)
 37. Ppríjmy zo zahraničia a dividendá (0 replies)
 38. Cestovné náhrady (3 replies)
 39. účtovanie pôžičky živnostníka z banky (2 replies)
 40. Manipulačný poplatok za vrátenie tovaru (3 replies)
 41. Vrátenie DPH z ČR (2 replies)
 42. ako zaúčtovať počiatočný stav účtu, ktorý sa začal používať aj ako podnikateľský? (1 replies)
 43. DPH pri kúpe ojazdeného motorového vozidla (7 replies)
 44. Zaplatená DPH v ČR (2 replies)
 45. Olovrant a DPH (4 replies)
 46. Zaúčtovanie čistej mzdy (5 replies)
 47. zmena účtovného softwaru uprostred roka (2 replies)
 48. Prefakturovanie nákladov za nájom (3 replies)
 49. Študentka + TPP = vrátenie dane? (9 replies)
 50. Zálohová platba a DPH (2 replies)
 51. GPS navigácia - faktúra z EÚ od Sycada a k tomu dobropis od LKW (5 replies)
 52. Uroky v banke + zrazkova dan, kam uviest alebo neuviest ? (2 replies)
 53. Seminár so Zdenkou Jablonkovou k novele zákona o DPH, Bratislava (1 replies)
 54. DPH - faktúra za PHM s DPH + platenie DPH na Slovensku (3 replies)
 55. Aký program na účtovanie v podvojnom a jednoduchom účtovníctve? (1 replies)
 56. Ako začať? (11 replies)
 57. Problematika prenajmu bytu na zivnost + SZCO (0 replies)
 58. Zrušenie registrácie - od kedy? (1 replies)
 59. Predaj poľnohospodárskej techniky(kombajna) na Ukrajinu. (6 replies)
 60. Filter na vodu - máme nárok na odpčet DPH? (2 replies)
 61. Registracna povinnost - obrat za 12 mesiacov je podla datum Fa alebo datum platby? (15 replies)
 62. akou čiastkou sa odvádza dan z predaja zdedenej nehnutelnosti ? (6 replies)
 63. Fotoaparát v podnikaní (2 replies)
 64. Daň z príjmu pri dlhodobej pracovnej ceste v zahraničí (3 replies)
 65. Vydané faktúry (3 replies)
 66. Nakup produktov bez faktury/blocku a nasledny predaj (6 replies)
 67. Ako vyplatiť stravné ??? (11 replies)
 68. zmluva o predčasnom ukončení lízingovej zmluvy (1 replies)
 69. Jedno IČ DPH pre celú EÚ? (4 replies)
 70. leasing-prenájom (1 replies)
 71. Intenzívny jazykový kurz v zahraničí (0 replies)
 72. Vo fakture polozka za nula eur (1 replies)
 73. Zivnost v SR aj v Holandsku (1 replies)
 74. predaj DHM do EU a DPH (1 replies)
 75. Je potrebné poslať z RO preplatok plynu na obec, ktorý prišiel v septembri 2012? (0 replies)
 76. Je poštovné resp. doprava pri nadobudnutí tovaru dodaním služby? (6 replies)
 77. likvidácia spoločnosti (0 replies)
 78. odpocet dph (0 replies)
 79. Prechod z neplatcu DPH na platcu DPH v predajni a nakupený tovar (22 replies)
 80. FAktúra vystavená slov. firmou pre ČR -práca sa vykonávala v ČR. Odberateľ je platca (1 replies)
 81. Čo robiť v prípade počas 2 rokov zle vyplneného tlačiva daňového priznania k DPH? (6 replies)
 82. ubytovanie zákazníkov (2 replies)
 83. zjednodušená faktúra (5 replies)
 84. Treba vystaviť príijmový pokl. doklad pri dotácii pokladnice? (2 replies)
 85. DPH (2 replies)
 86. Registracia podla § 7a - je platitelom? (2 replies)
 87. Stravne listky (4 replies)
 88. Zhotovenie plynovej prípojky a jej následné odpredanie (0 replies)
 89. SZČO reg.v SR, ako zdaniť príjmy z Nemecka za rok 2011 - potvrdenie -podiel spoločník (0 replies)
 90. Faktúra od dodávateľa-s akým dátumom zaevidovať do knihy DPH (6 replies)
 91. pripočitateľná položka k DZ (4 replies)
 92. Hudobník - aké náklady si môže uplatniť??? (1 replies)
 93. Moze byt datum vystavenia skor ako datum dodania sluzby? (12 replies)
 94. Fakturácia prepravných služieb v rámci EÚ PO z 3. štátu s prideleným SK IČ DPH. (3 replies)
 95. mylná platba (2 replies)
 96. leasing budovy (6 replies)
 97. nákup s DPH, predaj bez DPH? (17 replies)
 98. Plnenie odvodov FO s jednorazovým príjmom na základe zmluvy o dielo (4 replies)
 99. maximálna výška hotovostnej platby (8 replies)
 100. Na faktúre tovar, ktorý je pre zamestnanca (18 replies)
 101. Príspevok na stravovanie zo SF nad rozsah ZP (4 replies)
 102. vlastna danova povinnost (6 replies)
 103. predaj pozemku označeného ako ostatné plochy (2 replies)
 104. Poštovné prevodom - účtovanie v JÚ (4 replies)
 105. Konkurz a DP pred vyhlásením konkurzu (1 replies)
 106. FA do Holandska (3 replies)
 107. Účtovanie konferencie (1 replies)
 108. Môže SZČO registrovaná na SK prijímať platbu za FA v hotovosti? (30 replies)
 109. Nezdanitelny prijem dochodca (12 replies)
 110. Nas zamestnanec v Rakusku (0 replies)
 111. Nájde sa niekto kto pracuje v Norise? (0 replies)
 112. Súdny poplatok (2 replies)
 113. Oprava účtovania na 411 - zmena akcii spoločnosti (2 replies)
 114. Neuhradená strata pri preberaní podniku (0 replies)
 115. Zaradenie a odpisy ojazdeného automobilu (2 replies)
 116. Pôžička od akcionára pre as - na účet 365? (3 replies)
 117. Dan z prijmu pre FO pri predaji tovaru (8 replies)
 118. vzor zmluvy o bezodplatnom prenajme motoroveho vozidla (2 replies)
 119. Prechod z platcu na neplatcu DPH a dodanenie DPH (1 replies)
 120. Predaj tovaru - bez RP?da sa to? (1 replies)
 121. účtovanie vo vlastnej režií (0 replies)
 122. škoda na tovare (2 replies)
 123. nespotrebovane poistne , ako učtovat? (10 replies)
 124. Mimoriadne stravovanie z-ncov v reštaurácii (5 replies)
 125. Služba oslobodená od DPH v cudzine, mám samozdaniť v SR? (1 replies)
 126. Daň z výnosu z podielových fondov (2 replies)
 127. anonymny bankový účet (9 replies)
 128. Zdanenie príjmu starobného dôchodcu (0 replies)
 129. Správne dátumy pri zúčtovaní DPH (6 replies)
 130. Ako to správne účtovať v peň. denníku? (3 replies)
 131. Slobodné povolanie a sociálna poisťovňa (14 replies)
 132. Daň z príjmu 25% od 1.1.2013 (13 replies)
 133. Gastro lístky - nákup pozadu (1 replies)
 134. Priemerná mzda samostatnej účtovníčky (2 replies)
 135. Ako zaúčtovať kachlovú pec (2 replies)
 136. Faktura na A4 (0 replies)
 137. Naklady, odvody, dan z prijmu (9 replies)
 138. Kód z colného sadzobníka (2 replies)
 139. Ubytovanie (2 replies)
 140. Nákup domu v zahraničí (0 replies)
 141. Čerpanie SF - koncert STING (6 replies)
 142. Hladam uctovnicku na "mailovy hotline" (1 replies)
 143. inventarizácia pokladničnej hotovosti (9 replies)
 144. Zaradenie služieb zo zahraničia (zo štátu EU) do DP DPH (8 replies)
 145. Faktura s DPH,al.bez DPH? (3 replies)
 146. Dotácia (1 replies)
 147. Podielove vlastnictvo prístroja (1 replies)
 148. Informácia k zákonu o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach (3 replies)
 149. Vstupenka na veľtrh v Nemecku a DPH (0 replies)
 150. Škoda - dorátanie cla a DPH z dovozu u USA (1 replies)
 151. Dobropis a DPH (38 replies)
 152. Chcem nakupovať tovar od neplatiča DPH, pričom sám som neplatič. (1 replies)
 153. Vrátenie DPH - iná mena ako je mena daného členského štátu (0 replies)
 154. Chybne zaučtovane (7 replies)
 155. Povinnosť registrácie k DPH (už registrovaný subjekt podľa paragrafu 7a) (12 replies)
 156. Je zásielkový tovar? (1 replies)
 157. Prečo ZP strhávajú daň z preplatkov? (10 replies)
 158. PU zauctovanie Faktury (1 replies)
 159. účtovanie pôžičky (0 replies)
 160. Aké sú pokuty od inšpektorátu ak zamestnávateľ nedával zamestnancom stravné lístky? (0 replies)
 161. Prečerpaná záloha (9 replies)
 162. registracia podla par. 7 ... nebola podana, co teraz robit???? (5 replies)
 163. Predaj bytu v osobnom vlastníctve (1 replies)
 164. príležitostný príjem živnostníka (2 replies)
 165. Tlac brozur, letakov (9 replies)
 166. Jazda tankom ako reprezentačné náklady (2 replies)
 167. konkurz- vyrovnanie (1 replies)
 168. nakup lešenia - obstarávacia cena majetku (1 replies)
 169. JCD pri vyvoze do tretich krajin (0 replies)
 170. Poistenie zodpovednosti za škodu zaplatené zamestnávateľom. (0 replies)
 171. Intrastat - súrne prosím (1 replies)
 172. predaj cez internet a živnosť (8 replies)
 173. ako a komu zaplatiť daň z výhry (12 replies)
 174. Vypočet štipendia na Sš (4 replies)
 175. Dobrovoľná registrácia DPH - návšteva z DÚ. (4 replies)
 176. Predajcovia tabaku a tabakových výrobkov pozor na §16 Zákona 335/2011 (23 replies)
 177. Vratene peniaze z Alianzu (4 replies)
 178. Interný predpis (2 replies)
 179. Odpočet DPH (38 replies)
 180. Sú účtovné doklady archivnym dokumentom? (3 replies)
 181. Ťarchopis a príloha (2 replies)
 182. Kupa kamióna z EU a DPH (2 replies)
 183. MONEY S3 skladové hospodárstvo (1 replies)
 184. Platca a neplatca DPH (5 replies)
 185. DPH (7 replies)
 186. Študent - práca v ČR (1 replies)
 187. ukončenie leasingu v JU (0 replies)
 188. Ročné zučtovanie pre Zdravotnú Pojistovnu. (7 replies)
 189. Dan z prijmov zahranicny spolocnik V.O.S. (pravnicka osoba) (2 replies)
 190. Opatrenia ECB, týkajúce sa nákupu dlhopisov ?? (0 replies)
 191. Aké dopady podľa Vášho názoru môže mať opatrenie Európskej centrálnej banky na rie (1 replies)
 192. Nakup sluzieb z krajin EU paragraf 7a (48 replies)
 193. Účtovanie obchodných služieb u poisťovákov (1 replies)
 194. Odvody (9 replies)
 195. ZC majetku a jeho vyradenie (3 replies)
 196. Kosolidacia - dokedy vyhotovit? (1 replies)
 197. Predaj súkromného auta, ktoré bolo vpodnikaní (2 replies)
 198. DPH pri preprave do členského štátu a späť (4 replies)
 199. Spoločnosť v likvidácii (4 replies)
 200. auto FO na lízing (1 replies)
 201. DPH v ČR (0 replies)
 202. szčo a súhrnné výkazy (1 replies)
 203. dovoz vina z Talianska-registracia na spotrebnu dan (3 replies)
 204. Stravne seky (4 replies)
 205. Fakturácia českej firme registrovanej v SR (2 replies)
 206. odvody z dohôd posunuli na 1.1.2013 (6 replies)
 207. Vyplácanie prémií (2 replies)
 208. Ročné zúčtovanie DzP zo ZČ za rok 2011 (5 replies)
 209. kapitalllove trhy (2 replies)
 210. kontrola zo zdravotnej poisťovne (4 replies)
 211. podpora v nezamestnanosti v SR (1 replies)
 212. prijatá služba z AT od neplatcu DPH (9 replies)
 213. Odpočítanie daňovej povinnosti od dmerného odpočtu. (13 replies)
 214. Predaj pod skladovu cenu - specificky pripad (1 replies)
 215. Spriaznene osoby (1 replies)
 216. Refakturácia vízového poplatku ambasády klientovi. Má byť s DPH či bez ? (2 replies)
 217. zábezpeka (3 replies)
 218. Vdovsky dochodok (4 replies)
 219. Členský vklad v družstve (0 replies)
 220. zaúčtovanie leasingu (4 replies)
 221. Upratovacie služby v nákladoch (3 replies)
 222. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (12 replies)
 223. Nezaplatená faktúra (2 replies)
 224. štúdium- ekonomický smer (1 replies)
 225. daň z predaja bytu (17 replies)
 226. exekúcia na plat (0 replies)
 227. auto predaj ako vyradit (1 replies)
 228. Preplatok z RZZP za rok 2011 (1 replies)
 229. Nedoplatky a preplatky RZZP za rok 2011 (0 replies)
 230. Krádež dokladov, predaj zostatkového tovaru, kontroly na trhoviskách (3 replies)
 231. Daňový doklad k zálohe z Rakúska (2 replies)
 232. Daňovo uznateľný náklad (stravne listky) (46 replies)
 233. Dar pre škôlku (1 replies)
 234. Vzniká mi stála prevádzkáreň v ČR? (1 replies)
 235. Predaj tovaru bez vyskladnenia v predajni (4 replies)
 236. Certifikácia účtovníka II. stupeň (1 replies)
 237. DPH - ako správne fakturovať (SR1->SR2->DE) a (SR2->SR1->DE)?? (1 replies)
 238. DPH (5 replies)
 239. Potrebujem certifikat na dovoz nabytku v ramci EU? (0 replies)
 240. DPH-služby vykonané na Slovensku pre českého zákazníka (18 replies)
 241. Nárok na dávku v nezamestnanosti a príjem z prenájmu? (5 replies)
 242. Paušálne výdavky a sklad (0 replies)
 243. SZČO: Úrok z hypotéky ako uznateľný výdavok (18 replies)
 244. učtovanie zalohovej fa a nasledne fakture k prijatej zalohe (2 replies)
 245. Dan v Nemecku: Freistellung - oslobodenie od zrazkovej dane zo stavebnej cinnosti (3 replies)
 246. ako prepocitat zavazok v jenoch na dolare? (5 replies)
 247. zmluva o umeleckom vykone (1 replies)
 248. Vyplatenie zo zdedeného bytu (1 replies)
 249. Dobrý deň, chcem sa spýtať ako zaúčtovať v PU (2 replies)
 250. Gastrolistky pre SZCO (0 replies)