1. Vyber penazi zo zivnosti (1 replies)
 2. Faktúry pri kúpe vozidla v POHODE (0 replies)
 3. Interná smernica-registračná pokladňa (5 replies)
 4. Príjmy podľa §6 odstavec 4 (22 replies)
 5. Je potrebné podávať nulový Súhrnný výkaz? (2 replies)
 6. Vysporiadanie dane z príjmu PO (16 replies)
 7. pokladna (10 replies)
 8. MRP JÚ ako oživiť program? (2 replies)
 9. Lesníctvo- pestovanie stromčekov (2 replies)
 10. deň dodania sluzby-vystavenie 3 faktur? (6 replies)
 11. Ako účtovať fotovoltaickú elektráreň? (0 replies)
 12. Problem - 3stranny obchod? ano, nie? (0 replies)
 13. Dodatočné priznanie DPH (0 replies)
 14. Výročná správa plus poznámky (7 replies)
 15. Fakturácia - programátor (SZČO) (1 replies)
 16. Technické zhodnotenie už odpísaného majetku (7 replies)
 17. Príspevok ÚPSVaR na dochádzku za zamestnaním SZČO (5 replies)
 18. Daň z príjmu a Dohoda o pracovnej činnosti.. (4 replies)
 19. predaj auta a dph (1 replies)
 20. poistenie predajne proti požiaru a krádeži (1 replies)
 21. Dátum dodania pri prenájme auta (10 replies)
 22. Povinnosť pri žatevných prácach v CZ (9 replies)
 23. DPH pri PHM a stravnom - daň. priznanie (3 replies)
 24. Posledné zdaňovacie obdobie a kúpa nového MV (4 replies)
 25. Prosím o konzultáciu (8 replies)
 26. Trojstranný obchod?? (2 replies)
 27. rezerva na zľavu (2 replies)
 28. Konateľ a cestovnie autobusom (4 replies)
 29. Ako účtovať sprostredkovanie dopravy? (0 replies)
 30. Čo všetko patrí do nákladov, ktoré si môžem pri predaji odpočítať od dane? (2 replies)
 31. Súhrnný výkaz (1 replies)
 32. Predčasné zrušenie IŽP (7 replies)
 33. DPH v CR (2 replies)
 34. Jednoosobová sro a predčasný dôchodca (1 replies)
 35. cestovne prikazy a zapocitanie blockov (2 replies)
 36. Je možne predat tovar? (8 replies)
 37. zaúčtovanie záväzku z čiech §7a (3 replies)
 38. Odvody SZČO verzus TPP (0 replies)
 39. zmluva o reklame (3 replies)
 40. DPH nájomné (7 replies)
 41. Cestovné príkazy (7 replies)
 42. Predaj starého stroja s DPH? (4 replies)
 43. Predaj automobilu a DPH (11 replies)
 44. Dohoda o urovnaní - znizenie 042 - danovy vydavok (12 replies)
 45. Osobný automobil v PO z rezervného fondu. (1 replies)
 46. súhrnný výkaz info (1 replies)
 47. Minerálky pre zamestnancov (8 replies)
 48. Ako rozpúšťať 381? (1 replies)
 49. neuhradená faktúra a dph (15 replies)
 50. Zahranicna fa z roku 2007 (0 replies)
 51. nárok od poisťovne (2 replies)
 52. nová budova + odpisy (3 replies)
 53. termin vratenia dane (6 replies)
 54. Prijatá fa. zo zahraničia a odpočet DPH (10 replies)
 55. Tovar z Madarska - faktura z Ciny (0 replies)
 56. Musím zadávať pri s.r.o.-čkovej faktúre - Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu... (1 replies)
 57. SZČO a pracovná cesta (8 replies)
 58. Účtovníčka (0 replies)
 59. záloha (1 replies)
 60. kedy zaradiť do technického zhodnotenia (1 replies)
 61. Príjmový pokladničný doklad (2 replies)
 62. slov. SZČO v Rakúsku - povinný platiť do systému BAUK? a aké má ďalšie povinnosti? (2 replies)
 63. Vyradenie auta z majetku (30 replies)
 64. DPH (2 replies)
 65. Uplatnenie DPH z faktúry. (3 replies)
 66. oprava verzus technické zhodnotenie (3 replies)
 67. objednanie stravných lístkov (2 replies)
 68. vyhlásené konkurzy (2 replies)
 69. Oprava vykonaná mimo EU (1 replies)
 70. Vyska obratu pre ucely registracie pre dph. (21 replies)
 71. Daňová kotrola po nadmernom odpočte DPH ... ? (9 replies)
 72. Vyplatenie podielu zo zisku autorovi diela eserockou (3 replies)
 73. Zrušenie prevádzky - účtovanie (4 replies)
 74. Ako účtovať drobný hmotný majetok???? (8 replies)
 75. Nákup motocykla a odvolávka na § 66 Zákona o DPH (2 replies)
 76. zaradenie do odpisovej skupiny (0 replies)
 77. prepočet peň. prostriedkov v cudzej mene váženým aritmetickým priemerov (11 replies)
 78. Daň z finančného daru (2 replies)
 79. účtovanie phm vo vozidlách, ktorých je GPS navigácia. (0 replies)
 80. Nákup drobného majetku z CZ (3 replies)
 81. pozastavenie živnosti (1 replies)
 82. Vklad SZČO pri založení (3 replies)
 83. Konkurz (5 replies)
 84. predaj auta v roku 2003 (13 replies)
 85. Invalidné poistenie (3 replies)
 86. Neoprávnené podnikanie (7 replies)
 87. Blocky platené inou osobou (17 replies)
 88. Účtovanie vrátenej DPH z krajín EÚ v jednoduchom účtovníctve (0 replies)
 89. zaúčtovanie-kamerový systém (5 replies)
 90. popri trvalemu pp mam aj zivnost (3 replies)
 91. predavam stavbu domu a nemam faktury ako je to s danami??? (9 replies)
 92. nárok na pracovné oblečenie (3 replies)
 93. 2x zaevidovaná faktúra (2 replies)
 94. daňový bonus na nemanželské dieťa? (4 replies)
 95. zákon 511/1992 platí alebo neplatí (5 replies)
 96. prenájom nehnuteľnosti (46 replies)
 97. Vystavovanie faktúr do štátov EU (4 replies)
 98. DPH (5 replies)
 99. príjem z Holandska (1 replies)
 100. príjem z Holandska (0 replies)
 101. obratový bonus (1 replies)
 102. TANKOVANIE v Rakúsku, (8 replies)
 103. Zaúčtovanie vydanej fa. u nového klienta z predchádzajúceho obdobia (7 replies)
 104. Aktuálne sadzby DPH v EÚ (0 replies)
 105. preprava osôb a študijný pobyt (0 replies)
 106. Platba kartou a fiskalna pokladna (2 replies)
 107. odpočet dph z nájmu (3 replies)
 108. Fa za službu z EU - oneskorene (46 replies)
 109. Výber peňazí na osobnú potrebu v PU (20 replies)
 110. Zdravotne a socialne poistenie - student (5 replies)
 111. zriadenie firemného fitness centra (5 replies)
 112. SZČO neplatca DPH a dodanie služby do zahraničia (6 replies)
 113. Príjem za rok 2012 a odvody 2013 (12 replies)
 114. Vyúčtovanie nákladov za rok 2011 (1 replies)
 115. Došlý dobropis v knihe DPH (7 replies)
 116. Dodatočné DP FO A (0 replies)
 117. tovar z CZ - ocenenie (1 replies)
 118. Číselný rad dokladov (6 replies)
 119. faktúra za stravné zamestnancom (9 replies)
 120. Preddavkové fa a DPH (1 replies)
 121. Postup pri ukončení prac. pomeru v zahraničí (1 replies)
 122. Faktura z CZ neplatca DPH (0 replies)
 123. Dodatok k zmluve na absolventskej praxi (0 replies)
 124. DPH vývoz do EU a súhrný výkaz (1 replies)
 125. rádio do nákladov (6 replies)
 126. pokuta za nesplnenie oznamovacej povinnosti (0 replies)
 127. výhra podlieha dani z príjmu (4 replies)
 128. Faktúra za tovar od firmy A pre firmu B - zaplatila a spotrebovala firma C???? (11 replies)
 129. účtovanie príspevku z úradu práce na zdrav. a sociálne poistenie platené zamestnancom (2 replies)
 130. Daň z obratu na nemeckej faktúre (0 replies)
 131. DPH pri sportovych akciach (1 replies)
 132. Faktura za obedy a dph (0 replies)
 133. Otvorenie pobočky vo Francuzsku (0 replies)
 134. Metódy merania neuhradených pohľadávok (0 replies)
 135. Sluzba do CR (1 replies)
 136. registracia DPH / zahranicna faktura (5 replies)
 137. Stravné zamestnancov (9 replies)
 138. Dohoda o prevzatí dlhu a tvorba opravných položiek (0 replies)
 139. Zahranicna firma na Slovensku a platba DPH (1 replies)
 140. zmluva o poskytnutej pôžičke - účtovanie (4 replies)
 141. Účtovanie stravného kartou Ticket Restaurant (1 replies)
 142. daňový bonus v dodatočnom DP (4 replies)
 143. Ako platiť odvody do Sociálnej poisťovne počas PN (3 replies)
 144. Ucet 391 a suvaha (7 replies)
 145. dan z vyplaty (13 replies)
 146. Odpisy-ako sa vyhnúť odpisovaniu (3 replies)
 147. registrácia pre dph (10 replies)
 148. Dovoz a prepracovanie tovaru v tretej krajine (0 replies)
 149. Faktúra za tlačiarenske služby z EÚ (4 replies)
 150. Aký kurz použiť (5 replies)
 151. Podvojné účto ručne. (13 replies)
 152. Nákup 100 % akcií v inej hodnote (1 replies)
 153. nepoužívanie firemného vozidla počas trvania leasingu (5 replies)
 154. Odpisy vydavkov na prestavbu prenajateho priestoru (0 replies)
 155. Zacinam podnikat,hladam pomoc s platenim odvodov (7 replies)
 156. Náklady na opravu a technické zhodnotenie (7 replies)
 157. technické zhodnotenie a výpočet odpisov (1 replies)
 158. Úhrada FA bez FA (4 replies)
 159. Poznámky k účtovnej závierke (22 replies)
 160. Uroky z penazi za predaj v pasienkovom spolocenstve (1 replies)
 161. SZCO - socialne, zdravotne a preddavky na dan (60 replies)
 162. prepravná služba (1 replies)
 163. Prevod záväzkov medzi dvomi s.r.o. (2 replies)
 164. zdanenie tovaru na sklade (6 replies)
 165. Leasing a nesprávne vypočítané odpisy (20 replies)
 166. Dobrovoľné odvody konateľa (4 replies)
 167. Zápočty (7 replies)
 168. kupa auta+zničenie+vyradenie (4 replies)
 169. Umorenie daňovej straty- výpis tlačiva DPPO (9 replies)
 170. vynos z predaja casti podniku (0 replies)
 171. dobropis na faktúru z roku 2007 (2 replies)
 172. Nehnuteľnosť - manžel prenajme manželkinej s.r.o. 1 izbu v byte (0 replies)
 173. Spriaznená osoba - pomoc (0 replies)
 174. Školenie (0 replies)
 175. Cena za účtovníctvo- Potrebujem súrne pomoc!!! Prosím !!! (36 replies)
 176. Zaplatenie dane zo zahraničia (0 replies)
 177. pes v uctovnictve (6 replies)
 178. Mozem si do pausalnych vydajov zapocitat aj samotny nakup tovaru za ucelom dalsieho p (3 replies)
 179. PORADCA (6 replies)
 180. DPH a poisťovňa (7 replies)
 181. Pausalne vydavky SZCO a pred tym skutocne vydavky (2 replies)
 182. Dátum zdaniteľného plnenia (1 replies)
 183. nezdanitelna cast na manzela - SZCO a kombinovany prijem - zamestnanie+DIC (1 replies)
 184. Odpočítateľná položka na daňovníka (6 replies)
 185. daňový bonus áno či nie??? (15 replies)
 186. Vznik jednoosobovej sro (2 replies)
 187. DP preukázateľne zaplatené poistné (3 replies)
 188. Viacstranný obchod (5 replies)
 189. odpocet straty v danovom priznani (1 replies)
 190. podpora v nezamestnanosti,prispevok na podnikanie,prijem z podnikania DP (9 replies)
 191. Účtovanie pohybov súvisiacich so zahranič.prac.cestou (1 replies)
 192. Príspevok na podnikanie z Úpsvar v daňovom priznaní (6 replies)
 193. SZCO a zamestnanec zaroven - vykaz prijmov a vydavkov (5 replies)
 194. Sťahovanie zamestnanca (23 replies)
 195. ODVODY do Sociálnej Poisťovne (32 replies)
 196. v akom poradi evidovat došle faktury do zaväzkov? (7 replies)
 197. ERP a zlá DPH (2 replies)
 198. zamestnanec a finančný agent POMOC! (2 replies)
 199. Registračná pokladňa (1 replies)
 200. Vedenie uctovnictva pre e-shop (0 replies)
 201. Ubytovanie a FO registrovana podla §7a (5 replies)
 202. termín pre podanie daňového priznania. (5 replies)
 203. 431 výsledok hospodárenia v schvaľovaní (3 replies)
 204. Prenájom a zaradenie budovy do majetku (5 replies)
 205. Čo robiť, ak chce dať výpoveď??? (23 replies)
 206. Ako postupovať? (4 replies)
 207. Vratenie preplatku DPH (23 replies)
 208. DPH pri sprostredkovani sluzieb do zahranicia (0 replies)
 209. organizácia festivalu a daň (0 replies)
 210. Dotácia / príspevok na začiatok podnikania z ÚP (117 replies)
 211. Vrátenie dane pri vykonávaní 2 dohôd o brigádnickej práci študentov (8 replies)
 212. nákup a predaj vozidla (4 replies)
 213. Kúpa pozemkov od neplatcu miestnych daní (4 replies)
 214. Povinnosť auditu-obrat (0 replies)
 215. Prijem na podnikatelsky ucet po ukonceni zivnosti. (15 replies)
 216. praca v zahranici pre slovensku firmu (5 replies)
 217. Dodanie služieb do zahraničia a priznanie DPH (4 replies)
 218. Spracovanie účtovníctva pre spoločnosť registrovanú v ČR (1 replies)
 219. Práca v Rakúsku (0 replies)
 220. Platitel spotrebnej dane (0 replies)
 221. účtovanie dobropisu (12 replies)
 222. Koeficient dph (7 replies)
 223. SZCO (1 replies)
 224. Byt kupeny za ucelom dalsieho predaja (2 replies)
 225. účet 701 v OMEGE (3 replies)
 226. Daňová kontrola na DPH (27 replies)
 227. nákupovanie tovaru bez dane a cla (0 replies)
 228. Faktúra z roku 2011 (4 replies)
 229. zrážková daň z úrokov zo zahraničnej pôžičky (1 replies)
 230. Materiál na úpravu budovy (4 replies)
 231. kolko mi moze exekutor zobrat z platu,ked ,moj plat v cistom je 300eur? (4 replies)
 232. Vie mi niekto poradiť či je pri predaji podniku predaj bežného účtu daňovým príjmom?? (0 replies)
 233. predaj majetku v konkurze (3 replies)
 234. Na čo má právo Daňový úrad v prípade, že občan prenajíma nehnuteľnosť (17 replies)
 235. Sankcie z DÚ - účtovanie a DPPO (11 replies)
 236. Dovoz z tretích krajín (11 replies)
 237. Oprava DP (8 replies)
 238. Preda auta pri pozastavenej živnosti - DPH (2 replies)
 239. Precenenie zvierat zaradených do zakladného stáda (0 replies)
 240. Došlá faktúra z CZ (2 replies)
 241. vydaná faktura do CZ (1 replies)
 242. Kde je AYYA??? (12 replies)
 243. Fa za sprostredkovanie zájazdu obstaraného od českej CK (2 replies)
 244. uhrada ZF (2 replies)
 245. Kúpa auta a zaradenie do firmy (3 replies)
 246. Nakup z ciny pod 22e / faktura (5 replies)
 247. časové rozlíšenie v autoškole (5 replies)
 248. prenajom nehnutelnosti (2 replies)
 249. danovy bonus na deti (2 replies)
 250. Použitie sociálneho fondu na nakup posilovacich strojov (16 replies)