PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 [163] 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. zosatok PHL pri predaji firemného automobilu
 2. zahraničná faktúra v systéme pohoda
 3. faktúra na dobierku bez poštovného
 4. Zokrúhľovanie vo faktúrach
 5. Kalkulacia spotreby PHM - 80% paušál
 6. zdanovanie minimalnej mzdy
 7. Služby SR-ČR- Rakúsko
 8. Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti
 9. Uver na bývanie a rekonštrukciu
 10. DP FO SK slovenskeho obcana zivnostnika v CR
 11. Je limitovaný príjem, počas predčasného dôchodku, ... ?
 12. práca v zahraničí cez slovenského živnostníka
 13. Zmluva o zamedzeni dvojiteho zdanenia
 14. Dodatočné DP 2011 FO
 15. dodatočné daňové přiznanie DPPO
 16. Kde sa zacat ucit
 17. Súhrnný výkaz
 18. Náležitosti faktúry v PDF formáte
 19. problém uplatnenia výdavkov vynaložených na oplotenie a iné úpravy pozemku
 20. Nadmerný odpočet - daňová povinnosť.
 21. SZČO + hlavný pracovný pomer - platenie odvodov
 22. chybna uzavierka cez registračku
 23. daň z nehnuteľností
 24. Zdaniteľné plnenie
 25. prijatie služby z tretích štátov a DPH
 26. nevýherný hrací automat
 27. DPH z leasingovej splatky
 28. Zaúčtovenie predaju na splátky ......
 29. Odpočet DPH pri refundácii za energie bytového družstva.
 30. Chyba v výkaze DEV 1-12 do Národnej banky SR
 31. szco leasing a sro
 32. oprava vyšlej faktúry z roku 2011
 33. Oceňovanie majetku
 34. samozdanenie-tovar
 35. účtovanie v MRP švajčiarsky dovoz
 36. Platca DPH - dovoz tovaru od neplatcu DPH
 37. Účtovanie skladu
 38. účet 429 verzus 431
 39. Ako správne vyplniť DP pri vývoze služieb
 40. závodné auto - ešte z iného hľadiska
 41. faktúry za colné služby a DPH
 42. závodné auto
 43. Školenie zamestnanca v ČR
 44. nezaúčtované úroky z pôžičky v r.2011
 45. Občan s ŤZP bez ERP ako účtovať?
 46. Sluzby, pri ktorych plati prijemca dan
 47. pn v den nastupu do prac.pomeru
 48. vystavovanie faktúr
 49. Priznaný úrok od DU zo sumy NO DPH
 50. Darčekové poukážky - účtovanie v PU
 51. doprava tovaru zo švajčiarska
 52. Predaj budovy - pouzitie uctu 413 ?
 53. vrátenie daní-kedy?
 54. Koeficient DPH
 55. stravne listky dejeuner - učtovanie
 56. dohoda o prevode práv a povinností
 57. obhorene moje auto od druheho ktore zacalo horiet mam narok na skodu..??
 58. ako spravit z niekolkych kusov tovaru SET
 59. Dá sa podať opravné daňové priznanie po dvoch rokoch?
 60. Vodicsky preukaz C a DPH
 61. DPH a platby za el.energiu
 62. Poškodené denné uzávierky - teplocitlivý papier
 63. Dátum vystavenia faktury a uhrada u SZČO - pomôžte začiatočníkovi prosím
 64. DPH - osobná spotreba
 65. výdavky percentom
 66. Dph a kovový šrot
 67. ročné zúčtovanie dane s príjmov zamestnancov
 68. prenájom vozdidla ak obe firmy využívajú auto
 69. co vsetko dat na EZU
 70. svajciarka dodávka
 71. používanie služobného auta aj na súkromné účely a DPH
 72. Zrušenie platcovstva DPH a fakturacia
 73. Zrážková daň z úrokov - prejaví sa pri VH po zdanení?!
 74. DZMV a prenajom automobilu
 75. Ako získať ročné zúčtovanie od zamestnávateľa?
 76. ušlý zisk
 77. Neplatca DPH predaj do UK
 78. Účtovanie rezervačnej zábezpeky v realitnej kancelárii
 79. Odpisova skupina
 80. Alfa a elektronické podávanie DPH, nesedí zaokrúhlenie dph riadok 04
 81. Vyplatenie polročnej odmeny zamestnancovi na DPN a na materskej dovolenke
 82. Reklamačný poriadok - autoservis
 83. Kam zaúčtovať ?
 84. Daň s minimálnej mzdy.
 85. Dodanie tovaru do ČR
 86. Slovenská firma neplatca DPH s českým IČ DPH
 87. Spotrebná daň z 1 balenia tabaku
 88. Poistenie zo zahraničia u neplatiteľa DPH
 89. 2% zo zaplatenej dane a daň z príjmu
 90. Dátum vzniku DzMV
 91. účtovné odpisy - POHODA
 92. Súhrnný výkaz
 93. Dovoz tovaru Ukrajina - Litva - Slovensko
 94. vratka dane
 95. Daň z MV za rok 2011
 96. Bloček z ERP + dodaci list
 97. Ubytovanie pracovnikov v Rakúsku - registrácia
 98. Dovoz aut s EU
 99. Nákup tovaru od fyzickej osoby
 100. DPH reklama
 101. Dobropis za energiu za minulý rok
 102. Česká DPH - na ktoré riadky vypísať
 103. Cestovné náhrady - čas strávený v mhd a stravné
 104. Autokredit - krádež
 105. Daňový bonus-zníž.predd.DzPzo závisl.č.
 106. zaučtovanie fa rok 2011
 107. DPH a dodanie tovaru zo zahranicia MRP
 108. Naklady pred vznikom sro - nie zriadovacie naklady
 109. Nadmerný odpocet dph
 110. Literatúra k PÚ -Mohli by ste mi prosím súrne poradiť?
 111. Číselné poradie vystavených faktúr
 112. Príprava-akontácia dokladov
 113. Nákup motorového vozidla
 114. 2x podané dodatočne daň.priznanie k DPH ???
 115. vratenie dani v roku 2012
 116. Daň z náhodného príjmu
 117. Tovar z Česka a DPH
 118. Splátkový kalendár v omege
 119. účtovanie hud. a kultúrneho podujatia
 120. Ukončenie SZČO
 121. Odovzdanie účtovnej agendy pri predaji firmy
 122. účtovanie pohonných látok
 123. Čerpanie zo sociálneho fondu
 124. neplatiteľ DPH a zahraničná DPH - daňový/nedaňový náklad?
 125. Gastronomia a povolenia
 126. Nakup tovaru z EU a nasledovny predaj do EU
 127. daňový bonus
 128. Stretnutie spoločníkov a predajcov
 129. uctovanie vratky nadmerného odpočtu v jednoduchom účtovníctve
 130. odpisy traktora
 131. Ako zauctovat fakturu vystavenu v 2011 a vyplatenu v 2012 ?
 132. Je nutne platit dan ak predavam nehnutelnost so stratou???
 133. Uctujete niekto pre realitnu kancelariu ?
 134. dan z príjmu - predaj pozemku
 135. Ukončenie živnosti v priebehu roka
 136. Je potrebné tvoriť sociálny fond, keď z neho nečerpáme?
 137. daň z odstupného dôchodca
 138. Elektronické registračné pokladnice - opakovaný problém - daňový zákad -DPH
 139. Nezdaniteľná časť na manželku
 140. DPH a dodanie sluzieb do zahranicia
 141. Vaše skúsenosti s programom Alfa Plus
 142. Výkaz o majetku a zaväzkoch
 143. Vratenie dane z preplatku na zdrav. poisteni
 144. kupa nehnutelnosti
 145. Otázka na vyhlásenie na zdanenie príjmov.
 146. úrok na bankovom účte a zrážková daň
 147. Dobropis k prijatej zálohe
 148. Predaj pozemku-faktúra?
 149. Úhrada Fa z ČR po zrušení živnosti
 150. prehlad za 3 mesiac zo miezd
 151. Daňové priznanie na DPH, je nejaky rozdiel medzi JÚ a PÚ?
 152. archivácia dokladov v JÚ
 153. SRO: Registrácia DPH obrat pre DPH - záloha
 154. DPH a phm pri sukromnom vozidle
 155. Využívanie majetku (auta) offshore spoločnosti
 156. elektronické podávanie výkazov na daňový úrad
 157. Finančná analýza podniku - kniha
 158. spätný leasign - vystavenie faktúry.
 159. Vypisovanie vydavkovych pokladnicnych dokladov z pln na eur
 160. Poistné plnenie zo zodpovednosi zamestnanca pri výkone povolanie
 161. podpisový poriadok
 162. Rozdelenie zisku - dobrý deň,
 163. Púzdro na telefón, stojan na telefón - sú to daňové náklady?
 164. Vyhláška k ročnému zúčtovaniu zdravotného poistenia
 165. Dobropis a DPH
 166. dan z prijmu
 167. § 9 ods. 1 písm. b/ zákona o daní z príjmov s účinnosťou od 01.03.2012
 168. Súhrnný výkaz
 169. Zúčtovanie OP k pohľadávke v konkurze
 170. dan.povinnost odpočet z nadmeraku
 171. Živnostník a jednoduché účtovníctvo
 172. Kód TARIC pre mp3 prehrávač
 173. dobropis z ČR
 174. nákup plachiet na zapožičiavanie
 175. DPH- registrácia?
 176. Nevyfaktúrované dodávky
 177. Uplatnenie DPH v krajinách európskej únie.
 178. predaj auta - platca dph
 179. Skonto v jednoduchom účtovníctve
 180. VÚB Leasing
 181. rozhodujúce obdobie pri určení starobného dôchodku
 182. Ako sa zaraďuje bazárový tovar do ekonomického programu Pohoda?
 183. Cestovny prikaz
 184. Živnostník, podvojné účtovníctvo
 185. DPH zo zásob
 186. Neplatca DPH na SR - predaj tovaru FO do ČR
 187. Nákup z vlastných finanč. zdrojov
 188. Kontrola z DÚ na nadmerný odpočet
 189. Suhrný výkaz k DPH
 190. daň z MV za prenajté auto z ČR
 191. Akú cenu nehnuteľnosti použiť v daňovom priznaní?
 192. Faktúra zo zahraničia bez DPH
 193. Fakturácia energií pre nájomníka
 194. Hľadať účtovníka,alebo nepomôže ani on?
 195. DPH a zahraničné faktúry
 196. Ako spravne postupovat pri prijati zalohy za sluzbu....?
 197. Ako zaúčtujem storno predajky?
 198. rocna uzavierka - zaznamy danoveho uradu
 199. faktúra z talianska od platcu dph pre neplatcu dph v SR
 200. Hlasenie prijmov FO pri kúpe DHM
 201. chybne zauctovanie
 202. FA od čiech za ubytovanie
 203. Vsemvs_2011
 204. Zamestnanec v Rakúsku
 205. Podnikanie v NEMECKU na Nemecký ŽL
 206. Miera nezamestnanosti a ekonomická aktivita obyvateľstva
 207. účtovanie spôsobom A keď sa nepoužívajú kalkulačné účty
 208. Namiesto mzdy- študentom dar
 209. JU a PU v AJ
 210. nákup auta s odpisom DPH
 211. Faktúra z Poľska
 212. Prenájom vozidiel
 213. MAM PLATIT DPH Z PRENAJMU PRIESTORU AKO NEPLATCA DPH
 214. vypísanie DP
 215. Uzavreté účtovníctvo a neočakávaná úhrada faktúry.
 216. PU uctovanie sposobom B - inventura, skoda
 217. uctovanie DPH v money S3
 218. preplatenie zahraničného šeku v slovenskej banke
 219. platenie odvodov do SP a odklad DP
 220. Odchod do invalidného dôchodku
 221. poradie v uctovnom denniku
 222. Poznámky k závierke 2011
 223. Pozor na reištaláciu windowsu po pridelení identifikátora.
 224. Co je vyhodnejsie pri exporte do Ciech?
 225. Lehota na odpočet DPH
 226. vzorka diamantov a šperkov
 227. vznik danovej povinnosti
 228. Menové deriváty - ocenenie od 01.01.2012
 229. Doklad z predchádzajúceho roku
 230. Predaj firemného auta
 231. Dan z prijmu a znluva o dielo podla 618/2003 - autorsky zakon
 232. Akú zmluvu použiť ak nechcem mať živnosť?
 233. odpisová skupina
 234. Neadekvátne zvýšenie poplatkov firmou KROS
 235. Zdaňovanie predaja obchodných podielov a pohľadávky
 236. zauctovanie skolneho v PU
 237. použitie automobilu zamestnancom a daň z MV
 238. zaplatené odvody zo zlého podnikat.účtu
 239. Chyba v poznámkach k DPPO
 240. Faktúry uplatniteľné na účely DPH
 241. zauctovanie drobnych vydavkov
 242. Účtovanie daňového bonusu v JÚ- vratenie na BU
 243. zmluva o dielo alebo prikazna zmluva
 244. Nákup tovaru zo zahraničia
 245. Cestovné náhrady v roku 2011
 246. Vzájomný zápočet
 247. predaj pozemku so stavbou
 248. zdanenie zostatkovej hodnoty majetku u živnostníka, ktorý vkladá do s.r.o.
 249. predaj odpisovaného majetku - časová následnosť
 250. Obstaranie osobného auta aj na súkr. účely z pohľadu DPH a náväznosť na daň z príjmu.