PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 [164] 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Nákup tovaru zo zahraničia
 2. Cestovné náhrady v roku 2011
 3. Vzájomný zápočet
 4. predaj pozemku so stavbou
 5. zdanenie zostatkovej hodnoty majetku u živnostníka, ktorý vkladá do s.r.o.
 6. predaj odpisovaného majetku - časová následnosť
 7. Obstaranie osobného auta aj na súkr. účely z pohľadu DPH a náväznosť na daň z príjmu.
 8. Oprava RZD za rok 2010 ako?
 9. oneskorené podania DP PO
 10. Aký účet k úhrade dane z príjmu FO, nepodnikateľa - kam zaplatiť?
 11. plánovaný výkaz ziskov a strát - metóda nulového bodu
 12. Daň z prenájmu
 13. prijem oslobodeny od dane...
 14. Sprostredkovanie a DPH
 15. Dodatočné DP
 16. danove priznanie 2011
 17. Daň z príjmu z odplaty za postúpenie práv z rozhodnutia v reštitučnej veci
 18. Odpisy majetku v roku 1998 a karty majetku
 19. Daňová strata
 20. Vo faktúre som zabudol časť názvu firmy
 21. Súhrnný výkaz
 22. Daň na úhradu 0,07 eura
 23. fakturizacia do zahranicia
 24. V ktorej banke sa oplatí mať účet?
 25. Náklady pre SZČO
 26. Mesačné hlásenia na colný úrad - od 1.4.2012 ??????
 27. Sankcia za dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu FO
 28. oznámenie ZP
 29. Nákup tovaru počas prerušenia živnosti.
 30. DDP a nadmerny odpocet
 31. vystavenie dobropisu a ukončenie živnosti
 32. Absolvovat kurz JU pre SZCO alebo ext. uctovnicka?
 33. Podávanie daňového priznania
 34. Prosim Vas co mam zaskrtnut v tom riadku, kde je na vyber a) alebo b)?
 35. DP a príjem z Holandska
 36. Blok-daňový doklad?
 37. Danove priznanie u nezamestnaneho s nizkym prijimom
 38. Daňové priznanie
 39. dosla faktura - datum vystavenia a datum vzniku danovej povinnosti
 40. splatenie úveru
 41. Predaj auta, kúpeného na autokredit
 42. exekucia
 43. Prevod peňazí do ČR
 44. Zabudnuté potvrdenie o príjme (?)
 45. stvrtročné prehlady
 46. Hladam uctovnika, ktory robi v OMEGE
 47. Materské a výpočet nezdaniteľnej časti na manželku
 48. uzávierka
 49. súkromné nákladné vozidlo v podnikaní
 50. DPH rébus na 1. kvartál
 51. Zrušenie platcovstva DPH a majetok
 52. ubytovanie SZČO pri výkone práce v inom mieste ako trvalé bydlisko
 53. Ako zdaniť živnostníkovi príjmy v ČR?
 54. oprava vykazu rok 2011
 55. SKNACE a čestné prehlásenie
 56. Prijatá faktúra s adresou P.O.BOXu?
 57. Opravné DP
 58. Spätný leasing
 59. Mobilný telefón - náklady
 60. Zostatok na účte 131
 61. Odloženie podania
 62. Ako zauctujem...?
 63. daňové priznanie typ B
 64. prilohy k DP - vykaz ziskov a strat, vykaz majetku a zavazkov - su povinne???
 65. úhrada dane šekom, označenie dane
 66. Ako legálne odstránim odpísaný automobil z majetku, účtujem v JU, som platca DPH, dík
 67. Ako postupovať pri daňovom priznaní pre fyzicku osobu ?
 68. Vrátený preplatok zo VŠZP - zamestnanec a zároveň SZČO
 69. Príkazná zmluva
 70. Poradte ako si vypočítať od zamestnávateľa netto, som aj szčo, je to iné ??
 71. predaj nehnuteľnosti nadobudnutej v dražbe
 72. Ako postupovať pri daňovom priznaní pre fyzicku osobu ?
 73. Postúpenie pohľadávky banke
 74. Účtovanie výdavkov
 75. Invalidny dôchodca a odvody
 76. Česká faktúra s DPH za službu
 77. kúpno predajná zmluva v účtovníctve
 78. DP k dani z príjmu PO a daň z úrokov
 79. Kniha jázd - večný problém - povinná alebo nie ?
 80. Je osobný vklad podnikateľa zarátaný do hrubého príjmu?
 81. Podnik v likvidácii
 82. Neviem výšku nespotrebovaného poistného
 83. Prenajom traktora
 84. začiatočník
 85. životná poistka v daňovom priznaní
 86. prenájom bytu
 87. Práca na dohodu vs. pracovná zmluva
 88. Faktúra z min. roka uhradená v tomto roku
 89. Leasing v záväzkoch...
 90. oprava VBU
 91. Iná osoba registrovaná pre daň, možnosť odpisu DPH pri vstupe
 92. MRP spárovanie 321 a 314
 93. Podnet na daňovú kontrolu
 94. Prvy rok zivnosti - treba nieco nahlasit ZP?
 95. Je možná kombinácia výdavkov pri §6 ods.1b a 1d
 96. prosim,de najdem formular za rok 2011..aby som si mohla podat dan v Taliansku?
 97. Odvody do ZP za rok 2011 zaplatené až v roku 2012
 98. Paušálne výdavky a dobrovoľné sociálne poistenie
 99. Zaúčtovanie faktúry
 100. Daňové priznanie typB
 101. Odvody do SP
 102. poznamky
 103. ako vypočítať nezdaniteľnú časť na donovníka v DP
 104. penále a DPH
 105. darovanie 2 % z dane
 106. Švajčiarská diaľničná známka a DPH
 107. Môžu ísť výdavky r.2012 do r.2011, keď sú v ňom zaplatené?
 108. kurzova strata
 109. dph
 110. zdaňovanie dôchodku zo zahraničia
 111. Daňové priznanie typ A !!!
 112. vykonané RZD a oprava
 113. Hlavny kontrolor obce - majetkove priznanie
 114. DP B ziadne prijmy
 115. zdaňovanie rozdeleného zisku
 116. Odklad DP
 117. zauctovanie "výberu z bankomatu, resp. výberu v hotovosti" v jedn. účtovníctve v PD
 118. Načo je podnikateľský účet? Na zarátanie si do nákladov?
 119. poskytnutie rod.domu do užívania
 120. daňové priznanie - poistné zo zahraničia
 121. Socialny fond
 122. Dobrovoľný platca dph paragraf 7
 123. Danove priznanie za 1 odpracovany mesiac
 124. MRP uctovanie uhrady
 125. rocne zuctovanie+danove priznanie k dpfo
 126. Ako vyplniť do DP FO B prijmi a vydaje z prenájmu bytu?
 127. Ma zivnostnik SR danove zavazky voci USA alebo krajinam EU?
 128. elektronické daňové priznanie
 129. FO a daň z prijímu
 130. Prefakturovanie
 131. ako účtovať nákup hotového e-shopu?
 132. Stravné u živnostníka
 133. DP PO a daň zaplatená v čechách
 134. 1 splátka 1/4 splátky preddavkov na daň PO
 135. vratky DPH zo zahraničia
 136. Chyba v DP 2010
 137. Povinnosť vedenia účtovníctva ako FO-neživnostník za prenájom bytu
 138. zníženie základu dane na manželku
 139. Ako zauctujem nasledovne uct. pripady?
 140. Kto podáva Výkaz o majetku a záväzkoch
 141. Daňové priznanie typ A + preddavok na daň
 142. Vyplatenie daňového bonusu u živnostníka, ktorý nemal za rok 2011 žiadne príjmy.
 143. Pozastavená živnosť + práca v zahraničí na zmluvu.
 144. zariadenie bez evidencie
 145. KUPA TOVARU NA SKLAD A JEHO NASLEDNY PREDAJ
 146. danove priznanie
 147. § 32 ods. 5 zákona - nahlasovanie platieb fyzickým osobám na DÚ
 148. Prijatá faktúra zo zahraničia za prvý kvartál 2012 - čo teraz?
 149. Odklad platenia preddavku na daň
 150. Zdanovacie obdobie PO
 151. Daňové priznanie B
 152. JÚ - zauctovanie
 153. Daňové priznanie a zmena názvu firmy
 154. Szčo a ND a ošetrovné
 155. Firma CZ a organizačná zložka SK
 156. Dan z prijmu Zmluva o dielo + prikazna zmluva ?!
 157. ODPISY VYTAHU
 158. Paušálne výdavky a účet
 159. Faktúra do Nórska
 160. Zasoby a DPH
 161. Daň.priznanie B
 162. kurz NBS
 163. Učtovnictvo a možný problém?
 164. Ake uctovnictvo viest eshop
 165. okresny sud a nulove danove priznanie
 166. dan z predaja zdedenej nehnutelnosti
 167. Pohľadávky a záväzky voči spoločníkovi
 168. DPH ako daňový výdavok osoby registrovanej podľa § 7a zákona o DPH
 169. Pozastavena zivnost
 170. DP z príjmov FO - A - danovy bonus a nezdanitelna cast na manzela
 171. Ročné zúčtovanie dane a daň. priznanie
 172. ukončenie živnosti
 173. Suvaha
 174. Používanie súkromného automobilu
 175. Zdaňuje sa príjem, ktorý poskytla nadácia?
 176. Zmena účtovného odpisového plánu
 177. predčíslie - druh dane
 178. opravné daňové priznanie typ A
 179. Prenajom ornej pody
 180. Daňový bonus práca na dohodu
 181. Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 182. odkúpenie predmetu leasingu a jeho následný predaj
 183. Daňový bonus Ano - Nie ?
 184. príspevok z Úradu práce
 185. účtovanie auta
 186. Moznost pouzitia dotacie z UPSVaR
 187. Občan SR predal podielové listy v ČR - daňové priznanie k dani z príjmov FO
 188. Daňový bonus a prenájom
 189. Zálohy na majetok a DPH
 190. Daň z prenájmu nehnuteľností
 191. daň vyčíslená v daňovom priznaní/variabilný symbol
 192. zmluvné penále
 193. Zabudla som čo teraz?
 194. Paušálna náhrada
 195. Nákup rakúskej dialničnej známky v SR
 196. Ročné zúčtovanie dane a dodatočné uplatnenie nezdaniteľnej položky
 197. Odkedy je povinnosť podávať DPH elektronicky?
 198. Začiatok účtovania v Omege
 199. Súvaha 2012
 200. Prenájom od nepodnikateľa !
 201. prenájom a výdavky
 202. Prerušenie odpisov opakovane
 203. prenájom vozidla od nepodnikateľa
 204. Brigadnik a vratenie dani?
 205. sklad
 206. Fixácia úrokovej sadzby
 207. Športový klub v JU
 208. Jednoduché účtovníctvo - odpočitateľná položka na daňovníka
 209. Výpočet preddavkov na daň z príjmu
 210. Spotrebný úver-Zmluva o prevode práv a povinností u nového vlastníka
 211. DP a absolventská prax
 212. rezerva na odstupne
 213. Danove priznanie problem s vyplnenim :(
 214. DP z prenájmu bytu v SR + zamestnanec v ČR
 215. Zaučtovanie dobropisu
 216. príjem z prenájmu
 217. Netradičné - potvrdenie o príjmoch zo záv. činnosti
 218. Oneskoreny zaplateny stvrt. preddavok 20.3. 2012 dane mozem zaratat na dan 2011?
 219. Danove priznanie za r. 2011 - Ako s preddavkom na dan zrazenym podla par. 35
 220. Rezerva na reklamácie a riadok daňového priznania
 221. DP študenta VŠ
 222. účet 501
 223. Správa daní-doručenie v daňovom konaní
 224. Zaučtovanie dobropisu
 225. vysporiadanie účtu 331 a 336
 226. FO A kde sa stala chyba?
 227. Zvýšenie základu dane
 228. daň z príjmov a podiel na zisku z urbariátu
 229. Zmluva o reklame a SZCO
 230. súvaha "bezprostredne predchádzajúce obdobie"
 231. Poznámky k DzPPO
 232. Uhrada predfa a vyuct. fa zo sukr. uctu
 233. Prehľad a 2 krát zaplatená daň
 234. Vyúčtovanie cestovného - mhd, SZČO
 235. Vyúčtovanie stravného SZČO
 236. paušalné výdavky za rok 2011
 237. DzP PO
 238. Ktoré tlačivo použiť?
 239. !Kniha pohľadávok nesedí s účtom 311 v hlavnej knihe.!
 240. Platim dan alebo je nulova?
 241. Daň z príjmu §6 ods. 10 - Výkazy???
 242. Preddavky zaplatene 2012 sa vyrovnavaju na dan. povinnost 2011?
 243. firma - PO založená v decembri- preddavky?
 244. DP-výdavky na prenajatý byt
 245. uctovanie dotacie a danove priznanie
 246. uctovanie dotacie a danove priznanie
 247. Treba robit poznamky k uctovnym vykazom?
 248. daňové priznanie....
 249. registrácia na daň z príjmu
 250. Vyuzitie sukromneho auta pri sprostredkovatelskej cinnosti