1. MRP spárovanie 321 a 314 (15 replies)
 2. Podnet na daňovú kontrolu (49 replies)
 3. Prvy rok zivnosti - treba nieco nahlasit ZP? (0 replies)
 4. Je možná kombinácia výdavkov pri §6 ods.1b a 1d (2 replies)
 5. prosim,de najdem formular za rok 2011..aby som si mohla podat dan v Taliansku? (0 replies)
 6. Odvody do ZP za rok 2011 zaplatené až v roku 2012 (1 replies)
 7. Paušálne výdavky a dobrovoľné sociálne poistenie (1 replies)
 8. Zaúčtovanie faktúry (1 replies)
 9. Daňové priznanie typB (8 replies)
 10. Odvody do SP (29 replies)
 11. poznamky (2 replies)
 12. ako vypočítať nezdaniteľnú časť na donovníka v DP (11 replies)
 13. penále a DPH (8 replies)
 14. darovanie 2 % z dane (8 replies)
 15. Švajčiarská diaľničná známka a DPH (3 replies)
 16. Môžu ísť výdavky r.2012 do r.2011, keď sú v ňom zaplatené? (10 replies)
 17. kurzova strata (3 replies)
 18. dph (4 replies)
 19. zdaňovanie dôchodku zo zahraničia (0 replies)
 20. Daňové priznanie typ A !!! (6 replies)
 21. vykonané RZD a oprava (10 replies)
 22. Hlavny kontrolor obce - majetkove priznanie (6 replies)
 23. DP B ziadne prijmy (6 replies)
 24. zdaňovanie rozdeleného zisku (2 replies)
 25. Odklad DP (6 replies)
 26. zauctovanie "výberu z bankomatu, resp. výberu v hotovosti" v jedn. účtovníctve v PD (8 replies)
 27. Načo je podnikateľský účet? Na zarátanie si do nákladov? (9 replies)
 28. poskytnutie rod.domu do užívania (0 replies)
 29. daňové priznanie - poistné zo zahraničia (2 replies)
 30. Socialny fond (8 replies)
 31. Dobrovoľný platca dph paragraf 7 (6 replies)
 32. Danove priznanie za 1 odpracovany mesiac (16 replies)
 33. MRP uctovanie uhrady (1 replies)
 34. rocne zuctovanie+danove priznanie k dpfo (0 replies)
 35. Ako vyplniť do DP FO B prijmi a vydaje z prenájmu bytu? (0 replies)
 36. Ma zivnostnik SR danove zavazky voci USA alebo krajinam EU? (0 replies)
 37. elektronické daňové priznanie (14 replies)
 38. FO a daň z prijímu (2 replies)
 39. Prefakturovanie (0 replies)
 40. ako účtovať nákup hotového e-shopu? (0 replies)
 41. Stravné u živnostníka (1 replies)
 42. DP PO a daň zaplatená v čechách (0 replies)
 43. 1 splátka 1/4 splátky preddavkov na daň PO (11 replies)
 44. vratky DPH zo zahraničia (0 replies)
 45. Chyba v DP 2010 (2 replies)
 46. Povinnosť vedenia účtovníctva ako FO-neživnostník za prenájom bytu (6 replies)
 47. zníženie základu dane na manželku (8 replies)
 48. Ako zauctujem nasledovne uct. pripady? (5 replies)
 49. Kto podáva Výkaz o majetku a záväzkoch (23 replies)
 50. Daňové priznanie typ A + preddavok na daň (8 replies)
 51. Vyplatenie daňového bonusu u živnostníka, ktorý nemal za rok 2011 žiadne príjmy. (2 replies)
 52. Pozastavená živnosť + práca v zahraničí na zmluvu. (5 replies)
 53. zariadenie bez evidencie (7 replies)
 54. KUPA TOVARU NA SKLAD A JEHO NASLEDNY PREDAJ (0 replies)
 55. danove priznanie (1 replies)
 56. § 32 ods. 5 zákona - nahlasovanie platieb fyzickým osobám na DÚ (10 replies)
 57. Prijatá faktúra zo zahraničia za prvý kvartál 2012 - čo teraz? (3 replies)
 58. Odklad platenia preddavku na daň (0 replies)
 59. Zdanovacie obdobie PO (1 replies)
 60. Daňové priznanie B (10 replies)
 61. JÚ - zauctovanie (6 replies)
 62. Daňové priznanie a zmena názvu firmy (0 replies)
 63. Szčo a ND a ošetrovné (2 replies)
 64. Firma CZ a organizačná zložka SK (1 replies)
 65. Dan z prijmu Zmluva o dielo + prikazna zmluva ?! (0 replies)
 66. ODPISY VYTAHU (0 replies)
 67. Paušálne výdavky a účet (5 replies)
 68. Faktúra do Nórska (5 replies)
 69. Zasoby a DPH (1 replies)
 70. Daň.priznanie B (4 replies)
 71. kurz NBS (4 replies)
 72. Učtovnictvo a možný problém? (24 replies)
 73. Ake uctovnictvo viest eshop (8 replies)
 74. okresny sud a nulove danove priznanie (2 replies)
 75. dan z predaja zdedenej nehnutelnosti (3 replies)
 76. Pohľadávky a záväzky voči spoločníkovi (30 replies)
 77. DPH ako daňový výdavok osoby registrovanej podľa § 7a zákona o DPH (0 replies)
 78. Pozastavena zivnost (35 replies)
 79. DP z príjmov FO - A - danovy bonus a nezdanitelna cast na manzela (15 replies)
 80. Ročné zúčtovanie dane a daň. priznanie (2 replies)
 81. ukončenie živnosti (9 replies)
 82. Suvaha (5 replies)
 83. Používanie súkromného automobilu (1 replies)
 84. Zdaňuje sa príjem, ktorý poskytla nadácia? (2 replies)
 85. Zmena účtovného odpisového plánu (3 replies)
 86. predčíslie - druh dane (2 replies)
 87. opravné daňové priznanie typ A (0 replies)
 88. Prenajom ornej pody (3 replies)
 89. Daňový bonus práca na dohodu (6 replies)
 90. Výkaz o príjmoch a výdavkoch (7 replies)
 91. odkúpenie predmetu leasingu a jeho následný predaj (0 replies)
 92. Daňový bonus Ano - Nie ? (17 replies)
 93. príspevok z Úradu práce (4 replies)
 94. účtovanie auta (1 replies)
 95. Moznost pouzitia dotacie z UPSVaR (2 replies)
 96. Občan SR predal podielové listy v ČR - daňové priznanie k dani z príjmov FO (2 replies)
 97. Daňový bonus a prenájom (2 replies)
 98. Zálohy na majetok a DPH (1 replies)
 99. Daň z prenájmu nehnuteľností (2 replies)
 100. daň vyčíslená v daňovom priznaní/variabilný symbol (1 replies)
 101. zmluvné penále (1 replies)
 102. Zabudla som čo teraz? (1 replies)
 103. Paušálna náhrada (3 replies)
 104. Nákup rakúskej dialničnej známky v SR (1 replies)
 105. Ročné zúčtovanie dane a dodatočné uplatnenie nezdaniteľnej položky (7 replies)
 106. Odkedy je povinnosť podávať DPH elektronicky? (13 replies)
 107. Začiatok účtovania v Omege (3 replies)
 108. Súvaha 2012 (0 replies)
 109. Prenájom od nepodnikateľa ! (2 replies)
 110. prenájom a výdavky (0 replies)
 111. Prerušenie odpisov opakovane (9 replies)
 112. prenájom vozidla od nepodnikateľa (2 replies)
 113. Brigadnik a vratenie dani? (10 replies)
 114. sklad (0 replies)
 115. Fixácia úrokovej sadzby (0 replies)
 116. Športový klub v JU (0 replies)
 117. Jednoduché účtovníctvo - odpočitateľná položka na daňovníka (5 replies)
 118. Výpočet preddavkov na daň z príjmu (1 replies)
 119. Spotrebný úver-Zmluva o prevode práv a povinností u nového vlastníka (3 replies)
 120. DP a absolventská prax (0 replies)
 121. rezerva na odstupne (7 replies)
 122. Danove priznanie problem s vyplnenim :( (38 replies)
 123. DP z prenájmu bytu v SR + zamestnanec v ČR (0 replies)
 124. Zaučtovanie dobropisu (3 replies)
 125. príjem z prenájmu (0 replies)
 126. Netradičné - potvrdenie o príjmoch zo záv. činnosti (2 replies)
 127. Oneskoreny zaplateny stvrt. preddavok 20.3. 2012 dane mozem zaratat na dan 2011? (1 replies)
 128. Danove priznanie za r. 2011 - Ako s preddavkom na dan zrazenym podla par. 35 (10 replies)
 129. Rezerva na reklamácie a riadok daňového priznania (0 replies)
 130. DP študenta VŠ (10 replies)
 131. účet 501 (2 replies)
 132. Správa daní-doručenie v daňovom konaní (1 replies)
 133. Zaučtovanie dobropisu (0 replies)
 134. vysporiadanie účtu 331 a 336 (11 replies)
 135. FO A kde sa stala chyba? (10 replies)
 136. Zvýšenie základu dane (0 replies)
 137. daň z príjmov a podiel na zisku z urbariátu (0 replies)
 138. Zmluva o reklame a SZCO (0 replies)
 139. súvaha "bezprostredne predchádzajúce obdobie" (11 replies)
 140. Poznámky k DzPPO (3 replies)
 141. Uhrada predfa a vyuct. fa zo sukr. uctu (6 replies)
 142. Prehľad a 2 krát zaplatená daň (4 replies)
 143. Vyúčtovanie cestovného - mhd, SZČO (5 replies)
 144. Vyúčtovanie stravného SZČO (7 replies)
 145. paušalné výdavky za rok 2011 (2 replies)
 146. DzP PO (0 replies)
 147. Ktoré tlačivo použiť? (6 replies)
 148. !Kniha pohľadávok nesedí s účtom 311 v hlavnej knihe.! (9 replies)
 149. Platim dan alebo je nulova? (1 replies)
 150. Daň z príjmu §6 ods. 10 - Výkazy??? (2 replies)
 151. Preddavky zaplatene 2012 sa vyrovnavaju na dan. povinnost 2011? (1 replies)
 152. firma - PO založená v decembri- preddavky? (1 replies)
 153. DP-výdavky na prenajatý byt (0 replies)
 154. uctovanie dotacie a danove priznanie (0 replies)
 155. uctovanie dotacie a danove priznanie (0 replies)
 156. Treba robit poznamky k uctovnym vykazom? (2 replies)
 157. daňové priznanie.... (2 replies)
 158. registrácia na daň z príjmu (1 replies)
 159. Vyuzitie sukromneho auta pri sprostredkovatelskej cinnosti (2 replies)
 160. Ďaňové priznanie dôchodcu (6 replies)
 161. daň z prenájmu nehnuteľnosti (1 replies)
 162. Daňové odpisy a predaj majetku (4 replies)
 163. finančný dar v o.z. (0 replies)
 164. Odovzdané DIČ alebo rodné číslo na Daňovom priznaní za rok 2011 (1 replies)
 165. Príjem zo živnosti a prenájom nehnutelnosti - FO B (0 replies)
 166. Stavba na podnikanie. (0 replies)
 167. zníženie danového základu o stratu pri predaji podielov z podielových fondov (0 replies)
 168. Vhodný softvér (10 replies)
 169. Za rok 2011 (1 replies)
 170. Podat alebo nepodat danove priznanie za rok 2011 (21 replies)
 171. paragraf pri dobe určitej (1 replies)
 172. dôchodca (8 replies)
 173. Sprostredkovatelska cinnost a vedenie uctovnictva (3 replies)
 174. Neschválená účtovná záviera (2 replies)
 175. Skutočné vydavky -príjmy z prenajmu??? (1 replies)
 176. Odpis pohľadávky - s.r.o. bola presunutá do Maďarska (3 replies)
 177. Nakup z Česka v hotovosti (1 replies)
 178. Odpisy (0 replies)
 179. Kuzr CZK - prepočet ročných príjmov za rok 2011 (1 replies)
 180. Postupená a späťvzatá pohľadávka (0 replies)
 181. je možné zmeniť osnovu analytických účtov pre tento rok? (1 replies)
 182. Ako by ste postupovali (0 replies)
 183. zaplatena pokuta a dan z prijmov PO (1 replies)
 184. DP SZČO a nulovy prijem,prijem z dohody a uplatnenie NČZD (10 replies)
 185. Dobrý deň, potreboval by som poradiť ako to je v prípade nákupu a predaju tovaru v EU (0 replies)
 186. Daňové priznanie - dôchodca pracujúci v Nemecku na slovenskú živnosť (0 replies)
 187. faktúra za služby pre odberateľa mimo EÚ (1 replies)
 188. oneskorený doklad o úhrade faktúry (10 replies)
 189. Faktúra na vyššiu sumu ako bolo dohodnuté (9 replies)
 190. Daň z príjmu SZČO 2011 (0 replies)
 191. Denný študent + SZČO + "300" brigád za rok a je z toho guláš (11 replies)
 192. Odvody a paušálne výdavky! (5 replies)
 193. Prenájom hnuteľných vecí od nepodnikateľa (1 replies)
 194. VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZKOCH.... (5 replies)
 195. Paušálne výdavky - je potrebné prikladať nejaké doklady? (8 replies)
 196. Vozidlo pouzivane nielen v SR (2 replies)
 197. Príloha k nezdanitelnej položke na manželku (5 replies)
 198. Náklady v JU (21 replies)
 199. DP,SLOVENSKÁ ŽIVNOSť-ODVODY (1 replies)
 200. Zmluva o autorskom práve a DP (0 replies)
 201. majetok pod 1700 eur (44 replies)
 202. predaj kovového šrotu (12 replies)
 203. danove priznaniu typ B 2011 (11 replies)
 204. Dôchodca pracujúci v Nemecku na slovenskú živnosť (1 replies)
 205. minulorocnom danovom zapocitany rodicovsky prispevok (1 replies)
 206. Zostatok na ucte (2 replies)
 207. Súvaha podľa platných slovenských noriem a pravidiel? (0 replies)
 208. zaúčtovanie úveru (0 replies)
 209. Dobrý deň, chcela by som poprosiť o pomoc pri vypísaní DP, typ B. (3 replies)
 210. Odpisova skupina (1 replies)
 211. údaje do DP (19 replies)
 212. ocenenie nového majetku získaného zámenou (0 replies)
 213. Z čoho maturovať,ak chcem ísť na ekonómiu? (6 replies)
 214. Odpočitateľná položka (3 replies)
 215. časové rozlíšenie (16 replies)
 216. Daň z príjmu a predaj nehnutelnosti doklady (0 replies)
 217. Účtovanie SVB (0 replies)
 218. Odpis zásob aDPH (2 replies)
 219. výsluhový dôchodok v DP (6 replies)
 220. Prílohy k DP DzP FO - nepodnikateľ, typ B, ak vediem evidenciu podla par. 6 ods. 14. (0 replies)
 221. uplatnenie odpisu DNM (6 replies)
 222. Zostatok na účte sociálneho fondu (1 replies)
 223. vyradenie poškodeného tovaru zo skladu (0 replies)
 224. Platba za monitor v starom roku, Fa a dodanie v novom roku (2 replies)
 225. Ako určim, rezidentom ktoreho statu je danovnik? (1 replies)
 226. samozdanenie, zahr. fa, cudzia mena, rozne datumy (7 replies)
 227. Príjem za dember 2010 - daň. priznanie (7 replies)
 228. Daň z nehnutelnosti (0 replies)
 229. Osobný automobil v podnikaní (5 replies)
 230. Kde podať daňové? (1 replies)
 231. Daň z príjmu a odpredaj podielov (redemácia) (1 replies)
 232. oprava vykazu o majetku a zav. v JU za r. 2010 (0 replies)
 233. zaradenie majetku - odpisy (8 replies)
 234. poistenie vozidla - VOZD? (1 replies)
 235. Chýba potvrdenie o príjme zo zahraničia (1 replies)
 236. Nezd. časť na manželku (21 replies)
 237. reklamné letáky - účtovanie (6 replies)
 238. Dohoda o uznaní dlhu (4 replies)
 239. SAUNA A PLAVÁREŇ (7 replies)
 240. dan z prijmu (7 replies)
 241. Podnikateľ v cudzine (4 replies)
 242. DPH uhrada finančných prostriedkov na nesprávny účet a následná exekúcia. (4 replies)
 243. student, honorare a danove priznanie (1 replies)
 244. odpocet na manzelku pri podani DP (1 replies)
 245. Prerušenie živnosti od 01.01. - uprava ZD (1 replies)
 246. post terminál-inkaso iná firma??? (0 replies)
 247. nizky zaklad dane (12 replies)
 248. DP/zamestnanec/SZČO/dotácia z UPSVaR (38 replies)
 249. Chýbajúca dodávateľská faktúra z minulého obdobia (5 replies)
 250. daňová evidencia a paušál 40% (5 replies)