1. Chybny prevod zo zahranicnej banky, vratenie prevodu. (4 replies)
 2. dohodár (6 replies)
 3. kniha jázd (7 replies)
 4. zopár otázok od začiatočníka :) (1 replies)
 5. firemný automobil využívaný na súkromné účely zamestnancom (2 replies)
 6. Zaúčtovanie nákupu z iného členského štátu (3 replies)
 7. Sprostredkovanie predaja (1 replies)
 8. sk zivnostnik a praca v zahranici (0 replies)
 9. Ako má legálne postupovať hudobná skupina pri vyberaní vstupného a provízie? (0 replies)
 10. uctovanie nevratenych paliet (1 replies)
 11. doprava na PPD (3 replies)
 12. Odpoveď na otázku z Finančnej správy-daň z úrokov z omeškania, čo vy na to??? (2 replies)
 13. Náomné platené kvartálne vopred a DPH (19 replies)
 14. Pokladňa (6 replies)
 15. Kúpa budovy - zaradenie do užívania (0 replies)
 16. dodanie tovaru do EU (4 replies)
 17. DAR - SPONZORSTVO (3 replies)
 18. Zlava dna, prevadzka restauracie a dph - do ktoreho obdobia? (2 replies)
 19. Zaúčtovanie nákupu PHL pred zaradením MV do užívania (1 replies)
 20. ERP a platba šekom (2 replies)
 21. Prerušenie živnosti a leasing (2 replies)
 22. Zaradenie stavby, jej výšky, pohľadávka voči dodávateľovi prác. (0 replies)
 23. SZČO + ošatenie (5 replies)
 24. Zdaňovacie obdobie - zmena zo štvrťročného na mesačné? (4 replies)
 25. Vývoz tovaru do tretích krajín-provízia za sprostredkovanie obchodu (0 replies)
 26. Darčekové poukážky, kolekcie, ... - účtovanie (5 replies)
 27. osobny vklad živnodtnika do pokladne (2 replies)
 28. Suma na účet prijatá vyššia ako na faktúre (1 replies)
 29. Faktúra za telefon a polozka za MHD vo faktúre (0 replies)
 30. Ako uctovat darcek zakaznikom? (4 replies)
 31. Zdanitelne plnenie pri zahranicnej fakture (14 replies)
 32. Účtovanie DPH (2 replies)
 33. Je škoda na automobile nad limit uhradený z havarijného poistenia daň. výdavkom? (2 replies)
 34. účtovanie a všetko okolo kupy ojazdeneho auta na podnikanie (0 replies)
 35. Ako zaúčtovať nákup kamiónu keĎ sú dve faktúry? (1 replies)
 36. Výpočet základu dane §66 (7 replies)
 37. faktury z 2011 (3 replies)
 38. Kombinovanie cestovných náhrad (6 replies)
 39. Vklad spoločníka (1 replies)
 40. Archivačná doba na daňových úradoch (4 replies)
 41. odpisovanie majetku par. 26, ods. 7 ZoDP (2 replies)
 42. služby spojené s vývozom (0 replies)
 43. Oslobodené plnenie a uplatnenie DPH na vstupe (5 replies)
 44. Elektronický identifikátor (11 replies)
 45. Aká je čistá minimálna mzda pri poberaní výsluhového dôchodku? (2 replies)
 46. Účtovníctvo začínajúceho živnostníka (11 replies)
 47. ako začať? (13 replies)
 48. osobne auto a dph (7 replies)
 49. cestovné náhrady (3 replies)
 50. školenie pre personálny rozvoj (0 replies)
 51. Refak.nájmu (4 replies)
 52. prijatá platba vopred z krajiny mimo EU (4 replies)
 53. klinicke štúdie a DPH v rámci EU (0 replies)
 54. predaj auta a predčasné ukončenie lízingovej zmluvy (5 replies)
 55. Zmena platcu dph na neplatcu a vystavenie faktury (2 replies)
 56. ukončenie leasingu z pohľadu DPH (9 replies)
 57. likvidácia materiálu , zrušenie strediska (4 replies)
 58. čiastková úhrada fa cez ERP (3 replies)
 59. Nový balík poistenia - vymeriavacie základy (2 replies)
 60. Príjmy s výkonu osobnej asistencie (2 replies)
 61. Chaos v systeme (4 replies)
 62. účtovanie DPH v autobazároch pri §66 zákona o DPH (1 replies)
 63. odpoveď z DU (1 replies)
 64. Predlzenie dobrovolneho nemocenskeho poistenia (DNP) (0 replies)
 65. ukončenie živosti (2 replies)
 66. Stretnutie predajcov (2 replies)
 67. vymáhanie dlhu (0 replies)
 68. mam ohlasovaciu povinnost? (2 replies)
 69. Účtovanie skladu (4 replies)
 70. treba jednoduche uct. k podvojnemu? (5 replies)
 71. Prenájom 1 izbového bytu (14 replies)
 72. Ako zaúčtovať kúpu nehnuteľnosti od 01.10.2012 od platiteľa DPH (28 replies)
 73. ako účtovať obchodné stretnutie (16 replies)
 74. Predaj MV DPH? (3 replies)
 75. účet 324 (1 replies)
 76. účet 324 (0 replies)
 77. Trojstranný obchod? (1 replies)
 78. Daň z MV_daňové priznanie-tlačivo_1.1.2013 (21 replies)
 79. Predaj nehnuteľnosti nachádzajúci sa v Maďarsku (0 replies)
 80. Dan z predaja záhrady (1 replies)
 81. Audit (7 replies)
 82. Dedenie po mame, povinnost dane (1 replies)
 83. peňažný vklad (0 replies)
 84. účtovanie prišlej faktúrya zálohovej faktúry (4 replies)
 85. Zahr.prac.cesta - prepočet kurzom (2 replies)
 86. nákup z tuzemska, tovar dodaný z EÚ (1 replies)
 87. Predaj nehnuteľnosti v Maďarsku (0 replies)
 88. Informácia o zrušení účtov štátnych príjmov zriadených pred 1.1.2012 (0 replies)
 89. Súhrnný výkaz (0 replies)
 90. Informácia k zverejneniu zoznamu osôb - § 81 (2 replies)
 91. úhrada faktúry (4 replies)
 92. Nahlasovacia povinnosť v roku 2012 (1 replies)
 93. Dodatočné DPH priznaninie (1 replies)
 94. DPH v likvidácii (0 replies)
 95. dan z nehnutelnosti po kolaudacii (0 replies)
 96. Nepeňažný príjem zamestnanca, resp. spoločníka (0 replies)
 97. dph - zoznam na stránke fin.riad. ešte nebude (0 replies)
 98. predaj auta (10 replies)
 99. Odvody do nákladov- ako to nakoniec p. Richter vymyslel? (10 replies)
 100. mzda ako vydavok v PU (4 replies)
 101. bezodplatný prenájom bytu (2 replies)
 102. Fakturácia (20 replies)
 103. DPH - ubytovanie v SR - fakturacia na platitelov DPH v EU (1 replies)
 104. Kupa auta - sukromna osoba alebo na firmu (3 replies)
 105. Učtovanie reštaurácie v JU (1 replies)
 106. Prenájom bytu popri zamestnaní, vlastné DIČ, ovplyvňuje to odvody zamestnávateľa ? (11 replies)
 107. Centrálny zoznam dlžníkov (8 replies)
 108. JU - správne zaúčtovanie penále, poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov (2 replies)
 109. JCD (0 replies)
 110. danove identifikacne cislo pre neplatcu (0 replies)
 111. Čo znamená Independent Contractor (1099)? (0 replies)
 112. Daň z výhry pre študenta (40 replies)
 113. faktúra prijatá z iného členského štátu (5 replies)
 114. Daň z príjmu pri dobrovoľnej nezamestnanosti (0 replies)
 115. Kúpa auta v zahraničí a prihlásenie auta na DU (6 replies)
 116. Úhrada faktúry cez spoločnosť AKCENTA /spotový kurz/ (24 replies)
 117. Služobná cesta konateľa (31 replies)
 118. Sprostredkovanie obchodu a registrácia DPH (1 replies)
 119. účtovanie preplatku zamestnávateľa z rzzp za rok 2011 (15 replies)
 120. Dovoz obrábacieho stroja rok výroby 2010 z Čiech (3 replies)
 121. Stavebni práce na nemovitosti (1 replies)
 122. Doklad z ERP (8 replies)
 123. Treba zaplatiť aj zdravotné poistenie z podielov pri výplate poistného plnenia (15 replies)
 124. Vyrobok v nakladoch 2012, chcem pre vlastnu spotrebu 2013 (1 replies)
 125. Správne účtovanie refakturácie (1 replies)
 126. Náklady na prevádzku (3 replies)
 127. Zaúčtovanie preplatku z RZ ZP 2011 za zamestnaca (3 replies)
 128. Seychelles Krabicovy softver (0 replies)
 129. doklady k výpisom z účtu (6 replies)
 130. Platba faktúry v hotovosti (6 replies)
 131. podiel zo zisku a VZ (13 replies)
 132. Konateľ, ktorý je zároveň zamestnancom... (11 replies)
 133. Činnosť na Dohodu aj na živnosť (4 replies)
 134. Chránená dielňa - účtovníctvo (1 replies)
 135. vyhlásenie o nezdaniteľnej čiastke (1 replies)
 136. finančný príspevok od mesta (0 replies)
 137. zaradenie majetku do užívania (5 replies)
 138. predaj podielu v sro (2 replies)
 139. DPH pri predaji nehnutelnosti (20 replies)
 140. Uplatnenie DPH z PHM z ČR (29 replies)
 141. Ako dostať späť peniaze za tovar ktorý som nedostal ? (5 replies)
 142. Daň z motorových vozidiel - prenajaté vozidlo (1 replies)
 143. Vedenie pokladničnej knihy JÚ (5 replies)
 144. Poškodenie prenajatého majetku (4 replies)
 145. registrácia DPH v IČS (2 replies)
 146. Ako učtovať finančný dar v RO (škola)? (0 replies)
 147. účtovanie predčasného ukončenie finančného leasingu z dôvodu predčasného splatenia (0 replies)
 148. ťarchopis (3 replies)
 149. limit na ochranné pomocky (10 replies)
 150. kúpa obrazov a fotografií zo zahraničia a zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia (5 replies)
 151. Predaj motorky (2 replies)
 152. zrážková daň !!!! (1 replies)
 153. kúpa nehnuteľnosti (0 replies)
 154. auto na lízing a ukončenie podnikania (2 replies)
 155. Pôžička konatelovy firmy (0 replies)
 156. Účtovanie DPH §7 v JU (2 replies)
 157. Firemné auto na súkromné účely (11 replies)
 158. účet Fiobanka (1 replies)
 159. § 7a ZDPH a registrácia (15 replies)
 160. Súhrnný výkaz DPH (1 replies)
 161. oznamovacia povinnosť k DzMV (3 replies)
 162. Nárok na daňový bonus (61 replies)
 163. chýbajúca faktúra a dobropis (19 replies)
 164. Účtovné odpisy (39 replies)
 165. Daň z príjmu (6 replies)
 166. v sro chcem pouzivat motorove vozidlo svoje os. - cestaky alebo naklady? -a dan z MV? (38 replies)
 167. Súdny poplatok (4 replies)
 168. Vratka DPH zo zahraničia. (0 replies)
 169. Elektronická faktúra od 1.1.2013 (13 replies)
 170. Ako účtovať software (4 replies)
 171. odpočítanie zálohy na ostrej fakture (3 replies)
 172. zdaňovanie výhier (2 replies)
 173. Priznanie k DPH a vratné obaly (1 replies)
 174. registračná pokladňa pri precvičovaní zumby (1 replies)
 175. Refakturácia bankových poplatkov (5 replies)
 176. Dobrý deň... (3 replies)
 177. registračný poplatok - účtovanie (9 replies)
 178. Zmluvy k registrácii na dobrovoľného platcu DPH (1 replies)
 179. Zástupca vlastníkov bytov, daň z príjmu a RZZP (3 replies)
 180. SZCO(Zivnost) prijmy z freelancer.com cez paypal (2 replies)
 181. Príjmy s výkonu osobnej asistencie (0 replies)
 182. Vyšlá faktúra vs. Dobropis na dodávateľa - súhrnný výkaz DPH (2 replies)
 183. Nákup PHM platobnou kartou 30.9. a výpis z BU 2.10. kedy je nárok na odpočet DPH (5 replies)
 184. socialka neakceptuje dodatocne dan. priznanie (9 replies)
 185. daňová optimalizácia (6 replies)
 186. Vymáhanie pohľadávok a DPH (0 replies)
 187. Paušálny príspevok vyplácaný obchodnemu zástupcovi (SZČO SR) PO z Rakúska (0 replies)
 188. daň z príjmu po predaji bytu (7 replies)
 189. Zdaňovacie obdobie DPH (23 replies)
 190. Neuhradené odberateľské faktúry z minulých rokov (2 replies)
 191. Vrátenie platby (3 replies)
 192. Faktúra pozastavenej firme (1 replies)
 193. ako zauctovat platbu platobnou kartou cez internet v ALFE Plus? (1 replies)
 194. preddavky na daň z príjmu FO (0 replies)
 195. K akému dátumu ohlásiť na daňový úrad kúpu auta na platenie dani z motorového vozidla (10 replies)
 196. auto-cesta (3 replies)
 197. Dobropis? (6 replies)
 198. mesačná uzávierka v ispine. (0 replies)
 199. registračná pokladňa (0 replies)
 200. Prenajom bytu fyzická osoba - budúca daň a výdavky (0 replies)
 201. Účtovanie v Urbáre (0 replies)
 202. Odpis PHM na sukromnom vozidle (3 replies)
 203. Odpis faktur mobilneho telefonu (2 replies)
 204. Dcéra je študentka a brigáduje... (10 replies)
 205. Byť alebo nebyť DPH platiteľom? (2 replies)
 206. refundácia nákladov NO (0 replies)
 207. Rakúšan registrovaný aj v SR (4 replies)
 208. Zmluvy v oblasti marketingu (1 replies)
 209. storno faktúra (17 replies)
 210. tlačivo na prihlásenie, resp. odhlásenie vozidla (3 replies)
 211. da sa podnikat v Taliansku a platit dane na Slovensku????? (0 replies)
 212. Poistná udalosť a DPH. (1 replies)
 213. Účtovanie zmluvy o výpožičke - bezodplatne. (0 replies)
 214. komu by mohol vzniknut problem? (6 replies)
 215. Prekročenie obratu 100 000 € k 30.09.2012 - kvartálny platca DPH (27 replies)
 216. Praca na dohodu na Slovensku ked zijem v zahranici (0 replies)
 217. kúpa administratívnej budovy na novú prevádzku (6 replies)
 218. Dotácia z PPA (2 replies)
 219. stravné a mzda (2 replies)
 220. pozastavený daň.bonus (1 replies)
 221. odpisy??? (2 replies)
 222. Prosím o radu pri pokladničných dokladoch z ERP (1 replies)
 223. Pracovná obuv (1 replies)
 224. Prirodzené úbytky potravín (3 replies)
 225. DPH koeficien a vyvoz služby do CR (0 replies)
 226. Neplatiteľ DPH, príjem služby zo zahraničia a zmeškaná registrácia k DPH (0 replies)
 227. vedenie valutovej pokladne v JÚ a prepočet kurzu (19 replies)
 228. Pokuta za nepodanie SV elektronicky? (4 replies)
 229. Služby poskytované do zahraničia a registrácia na DPH (14 replies)
 230. DP SZČO paušál a odvody v zahraničí (13 replies)
 231. Účtovanie reklamácie bytu a odstúpenia od zmluvy (0 replies)
 232. podpora v nezamestnanosti (46 replies)
 233. MKsoft,Omega (3 replies)
 234. DPH - kovový odpad zadarmo (0 replies)
 235. príjem na účet (6 replies)
 236. Zaradenie hmotného majetku (1 replies)
 237. Prefakturácia materiálu (5 replies)
 238. súhrnný výkaz k DPH (2 replies)
 239. Správne poplatky - zmena (6 replies)
 240. účtovanie cudzej meny v JÚ (0 replies)
 241. Prepis internetu na ičo (3 replies)
 242. dan z prijmov FO DP "A" prijem zo zahranicia (23 replies)
 243. Práca na dohodu po novom 2013 (0 replies)
 244. Obmedzanie hotovostných príjmov v ERP (2 replies)
 245. Dovoz vyrobkov z EU od platitela (11 replies)
 246. Uctovanie dodania obedov (4 replies)
 247. Fakturácia služby do ČR, služba vykonaná na území SR (5 replies)
 248. Záznamová povinnosť po novele zákona o DPH. (0 replies)
 249. Účtovanie tržieb ERP 2012 (12 replies)
 250. DPH ojazdené motorové vozidlo (2 replies)