1. Danovy bonus (22 replies)
 2. preplatok RZZP a zrážková daň (2 replies)
 3. Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozdiel. (4 replies)
 4. Lízing - konvergenčný proces (0 replies)
 5. dodanie tovaru do EU neplatca DPH neplatcovi DPH (1 replies)
 6. Nákup bez DPH (1 replies)
 7. Pzastavená živnosť plátcu DPH a predaj vozidla do zahraničia (0 replies)
 8. predaj majetku FO do s.r.o. platca DPH (5 replies)
 9. možem predat byt ked som najomca 27r? (1 replies)
 10. Odstupné pri ukončení pracovného pomeru dohodou podľa § 60 (12 replies)
 11. Ročné zúčtovanie - Výkaz nedoplatkov Dôvera (3 replies)
 12. Vývoz služby do EÚ, mimo EÚ (1 replies)
 13. parovanie banky - presúvanie úhrad z minulého roka (13 replies)
 14. Strata bločkov dennej uzávierky z ERP (1 replies)
 15. Odpisy prenajatého majetku (8 replies)
 16. konateľ a jeho auto v s.r.o, (3 replies)
 17. Vyplatenie príspevkov z UPSVaR (7 replies)
 18. Dohoda o vykonaní práce - výpoveď (29 replies)
 19. Nedoplatok na zdravotnom poisteni "vdaka" chybe zamestnavatela (2 replies)
 20. Smrt dochodcu - dohody (13 replies)
 21. spsráva likvidátora (2 replies)
 22. ukoncenie vyroby a odpisy (10 replies)
 23. Faktúra k prijatej platbe z EU (3 replies)
 24. prijata faktura zo zahraničia (59 replies)
 25. Prenájom vozidla otec-syn (0 replies)
 26. Prenájom tlačiarne (1 replies)
 27. exekučné trovy (0 replies)
 28. finančný dar a DPH (4 replies)
 29. príjem záloh a prerušenie PČ (0 replies)
 30. Vyradenie nepotrebných skladových zásob do osobnej spotreby v JÚ (0 replies)
 31. Prispevok na cestovanie do prace (4 replies)
 32. učtovanie recyklacie odpadu (1 replies)
 33. Odpocet DPH pri prechode FO na PO (4 replies)
 34. Účet 665 - výnosy z dlhodobého finančného majetku (5 replies)
 35. Ciastkovy zaklad dane PROSIM POMOC (12 replies)
 36. Zdaniteľné plnenie dobropis (6 replies)
 37. Platba za FA zaslaná na súkromný učet (3 replies)
 38. DF, OF (1 replies)
 39. Uctovnictvo vs. Pausal (36 replies)
 40. Číslovanie faktúr (1 replies)
 41. Výpočet, či sa oplatí byť platcom DPH - je správny? (7 replies)
 42. Faktúra bez IČO DIČ, všetko v poriadku ? (1 replies)
 43. registrácia za platcu DPH (1 replies)
 44. Prerušenie živnosti a leasing (1 replies)
 45. potvrdenie o nákupoch v účtovníctve (0 replies)
 46. platba fa stravnymi lístmi (1 replies)
 47. Prenájom nehnuteľnosti od Cyperskej spoločnosti a DPH (2 replies)
 48. ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 (11 replies)
 49. Stravné od 1.9.2012 - nové sadzby Tuzemsko (31 replies)
 50. Evidencia prijmov pri pausalnych vydavkoch, Slovensko, EU a tretie staty (3 replies)
 51. Ako je to s osobou, ktorá je evidovaná na úrade práce soc. vecí a rodiny (1 replies)
 52. Záporné Vlastné imanie (11 replies)
 53. Dobropis k vyúčtovaniu plynu (0 replies)
 54. drobné preplatky na vydaných faktúrach (7 replies)
 55. Nevymozitelne pohladavky (11 replies)
 56. Da sa uplatnit odpocet DPH v tomto pripade? (4 replies)
 57. Paragon z Čiech (1 replies)
 58. Doklady od DKV - prosím všetkých znalých problematiky o vyjadrenie názoru (3 replies)
 59. preprava zo Švajčiarska (1 replies)
 60. popisovacie zariadenie - zaradenie do odpisovej skupiny (0 replies)
 61. Realitná činnosť a DPH (1 replies)
 62. kurzove rozdiely saldokonto (14 replies)
 63. dodatočné priznanie k DPH (1 replies)
 64. Pausalne vydaje za uctovny rok 2012 (4 replies)
 65. Žiadost o vrátenie zahraničnej DPH (4 replies)
 66. Kúpa auta.. (6 replies)
 67. Faktúra za ubytovanie pre zahraničnú firmu (2 replies)
 68. Nákup tovaru v Nórsku (9 replies)
 69. SZČO + zamestnanec = ? preddavok na ZP (0 replies)
 70. Kúpna zmluva a DPH (5 replies)
 71. Platba DPH pri import tovaru do EU, ktory neprejde cez colnu spravu (5 replies)
 72. KOMIS + doklady + DPH (0 replies)
 73. Daň z výhry - výdavky (zníženie sumy o zaplatené poistné?) (47 replies)
 74. Predaj firemného vozidla súkromnej osobe a platba dane (4 replies)
 75. SZCO a dohody (3 replies)
 76. Nepodané daň.priznanie za rok 2010 (7 replies)
 77. DPH - konferencia (1 replies)
 78. Faktúra do EU a SV (2 replies)
 79. uplatnenie DPH pri demontáži síl (5 replies)
 80. Prechod z neplatcu na platcu DPH (3 replies)
 81. Faktúra z Čiech s DPH (2 replies)
 82. Účtovanie preplatku dane PO na preddavok dane. (7 replies)
 83. Sociálna poisťovňa -formulár E 101 v prípade dlžoby na povinnom poistení (0 replies)
 84. prac na dohodu (13 replies)
 85. Led TV, ktorý sa dá použiť aj ako monitor k PC (0 replies)
 86. Zrušenie preddavkov na daň (2 replies)
 87. Návrh novely daňového poriadku (od 30.12.2012) (2 replies)
 88. Prístrešok na auto v podnikaní....daňový výdavok? (13 replies)
 89. Platca DPH - čo musí? Ako postupovať? (5 replies)
 90. Príjem z prenájmu hnuteľných vecí (2 replies)
 91. DP a mimoriadna účtovná závierka pri zlúčení firiem (1 replies)
 92. dobrovoľná registrácia DPH (5 replies)
 93. Mesačný platiteľ DPH a podanie súhrnného výkazu (9 replies)
 94. nárok na dovolenku po materskej a rodičovskej dovolenke (36 replies)
 95. opravná položka k nedokončenej výrobe (1 replies)
 96. Zmena zdaňovacieho obdobia, kedy? (6 replies)
 97. DP SZČO za rok 2012 (3 replies)
 98. Mám na krku exekúciu... (1 replies)
 99. Jednoduché účtovníctvo (4 replies)
 100. Daň z predaja osobného mot. vozidla po skončení podnikania. (1 replies)
 101. platca dph (27 replies)
 102. požiadavky na zverejnenie informácií, týkajúce sa znižovania hodnoty majetku (2 replies)
 103. Výkaz nedoplatkov z Dôvery (6 replies)
 104. pokuta za nepodanie daň.priznania (4 replies)
 105. skladová evidencia - zberné suroviny (0 replies)
 106. dlhodobý hmotný majetok-inventarizácia (5 replies)
 107. Súhrnný výkaz a neplatiteľ DPH (12 replies)
 108. Registračná daň motorových vozdiel (0 replies)
 109. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2011 - vymeriavaci zaklad - prijem z vyhry (15 replies)
 110. faktúra (4 replies)
 111. Faktura Dansku, ale tovar do Ruska (0 replies)
 112. Osobny ucet - jednoduche uctovnictvo (44 replies)
 113. Výpočet nákupnej ceny (0 replies)
 114. Aký doklad (1 replies)
 115. Cestovné a dodávateľ (8 replies)
 116. vymazané sms (1 replies)
 117. Kúpa auta v IT od FO (1 replies)
 118. Platba CLA z USA. (1 replies)
 119. Pokuta za nepodanie štvrťročnu DPH (29 replies)
 120. Tovar nie je oslobodeny od dane (1 replies)
 121. Zahŕňajú sa do OC auta aj poplatky za kolky pre dopravný inšpektorát? (0 replies)
 122. Fa od Vietnamca (1 replies)
 123. Fa do USA a tovar zostáva v IT (1 replies)
 124. akcie robené pre naše odbory - zdaňujú sa? (1 replies)
 125. zľava z faktúry (1 replies)
 126. súvaha, výkaz k úveru (8 replies)
 127. Regisrácia účtu pre DPH (6 replies)
 128. Originál faktúry a DPH (5 replies)
 129. penále zo sociálnej poisťovne (6 replies)
 130. Školenia Trenčín a okolie (1 replies)
 131. spracovanie materiálu a dodanie do Ruska (2 replies)
 132. predaj podniku v likvidácii a DPH (4 replies)
 133. kód OKPO (1 replies)
 134. príjem za spracovanie sena pre občana (9 replies)
 135. vyplatenie zisku v ceskych korunach (7 replies)
 136. Technické zhodnotenie budovy - FO (3 replies)
 137. Obrat a prechod zo štvrťročného na mesačného platiteľa DPH (0 replies)
 138. Prechod na PU - FO (4 replies)
 139. Ako sa v PÚ účtuje došlá FA za tovar, z ktorej bola odrátaná odmena predajcovi? (0 replies)
 140. staré auto obstarané kúpou (2 replies)
 141. "refakturácia" s preškrtnutím odberateľa a DPH (8 replies)
 142. nákup darčekových predmetov v zahraničí - účtovanie (1 replies)
 143. ocenenie (0 replies)
 144. registrácia za dobrovoľného plátcu (3 replies)
 145. Zacinajuci podnikatel FO, registracia DPH a zriadovacie vydavky (0 replies)
 146. pokuta za nepodanie SV elektronickou formou (7 replies)
 147. Daňové registračné číslo (1 replies)
 148. Dodatočné daňové priznanie a 2% (1 replies)
 149. Vrátenie preddavkových daní - ako a kedy žiadať ? (4 replies)
 150. Musia sa zahrnúť všetky daňovo uznateľné výdavky do nákladov? (3 replies)
 151. Čo zahŕňa práca Account managera? (4 replies)
 152. novela DPH (3 replies)
 153. Darovaný majetok spoločníkom obdarovanej spoločnosti (9 replies)
 154. Registrácia na DPH v záložni u FO (8 replies)
 155. platba za energie pri nájme v hotovosti (1 replies)
 156. Faktúra za "refakturáciu" (21 replies)
 157. Tovar z Číny - stopnutá zásielka colným úradom! (5 replies)
 158. Účtovanie dph pri dovoze z Poľska (10 replies)
 159. Da sa to? (1 replies)
 160. príležitostný príjem (25 replies)
 161. Jednorázový predaj software , treba platiť daň ? (12 replies)
 162. Projekt na stavbu v Ázii a DPH (3 replies)
 163. zdravotné poist. z predaja súkr.nehnutelnosti (5 replies)
 164. škoda na majetku a DPH (1 replies)
 165. vyblednutý pokladničný doklad (6 replies)
 166. Odvody (18 replies)
 167. Spôsob splácania dlhu fyzickej osoby (1 replies)
 168. neskoršie zaradenie auta do majetku (2 replies)
 169. Dovoz vina na uzemie SR z tretieho štatu (0 replies)
 170. Uplatnenie DPH na vytvarne dielo vyhotovene na zmluvu o dielo (2 replies)
 171. Mám platiť daň z ubytovania obci, keď prenajímam dom na kratšie obdobie, turnusy? (12 replies)
 172. Ako zaradiť notebook, monitor + príslušenstvo (2 replies)
 173. Obrat (3 replies)
 174. Dochodca a prijem (14 replies)
 175. dodanie tovaru v tuzemsku pre odberetela z iného ČŠ (4 replies)
 176. DPH + zálohová faktúra (12 replies)
 177. bezúročná hypot=ka?? (1 replies)
 178. Ako zúčtovať preplatok zo VšZP (SZČO, JÚ, paušály)? (6 replies)
 179. Podiel z príjmu partnera??? (6 replies)
 180. Dlhodoby prenajom automobilu zo zahranicia (EU) od FO (0 replies)
 181. kontrola účtovníctva (1 replies)
 182. Faktúra za práce do zahraničia (2 replies)
 183. uznanie nákladov (1 replies)
 184. Firemné auto predané ako náhradné diely (16 replies)
 185. Kam uviesť predaj MV oslobodený od DPH podľa §42? (1 replies)
 186. Faktúra do CZ (2 replies)
 187. odpočet dph - nesplnenie nároku z dôvodu predaja majetku pred doodpisovaním (0 replies)
 188. Ako zaúčtujem príjem, ktorý sme získali na základe rozhodnutia súdu (6 replies)
 189. ako zauctovat naklady na zalozzenie SRO? (0 replies)
 190. Stravné poukážky DEJEUNER (4 replies)
 191. SZČO a DDS (2 replies)
 192. Odpisy DM????? (2 replies)
 193. Obchodný vestník (3 replies)
 194. úhrada nemocenských dávok sociálnej poisťovni (7 replies)
 195. prenajom dielne SZCO vlasnej SRO (1 replies)
 196. odpisovanie oddeliteľných súčastí hmotného majetku (1 replies)
 197. Dar pri príležitosti životného jubilea a DPH (1 replies)
 198. Daň z prenájmu automobilu na 25 rokov? (1 replies)
 199. Kedy mozem nakupovat bez dph ako zivnostnik ? (2 replies)
 200. Uplatnenie DPH pri nákup auta na úver (2 replies)
 201. lekárnička (2 replies)
 202. DPH pri predaji os.auta (7 replies)
 203. Konateľ a používanie cudzieho motorového vozidla. (2 replies)
 204. Odložené daňové priznanie (40 replies)
 205. Omyl pri číslovaní FA (1 replies)
 206. Přenesení daňové povinnosti (§92a zákona 235/2004 Sb. ČR) (7 replies)
 207. pokladničný doklad a ručne odrátaný vrátený tovar (6 replies)
 208. Zasielanie faktur (0 replies)
 209. Ako kúpit nehnutelnosť a pozemok od dvoch vlastnikov. (11 replies)
 210. Registračná povinnosť - obrat - služba oslobodená od dane (2 replies)
 211. Dodanie tovaru na dobierku a DPH (5 replies)
 212. číslovanie faktúr od Orange pod jedno cislo (4 replies)
 213. Náklady spojené s pôžičkou (5 replies)
 214. Nesúhlas so sídlom podnikania (2 replies)
 215. Oprava konečného zostatku účtu (7 replies)
 216. Súhrnný výkaz DPH = predaj nového auta neplátcovi (1 replies)
 217. predaj alkoholu (3 replies)
 218. Odovzdane zle vyplnené daňové priznanie SZČO- oprava (2 replies)
 219. Chyba nieco na fakture? (13 replies)
 220. Pocitanie zisku, postovne na fakture (1 replies)
 221. praca v CR, co mam nahlasovat a ako? (0 replies)
 222. Dodanie služby do EU fyzickej osobe neplatitelom DPH (2 replies)
 223. tržby vs. výnosy (0 replies)
 224. zdravotne poistenie pri praci v CR (0 replies)
 225. Uctovanie prijateho dlhodobeho uveru (2 replies)
 226. faktura a DL (4 replies)
 227. Odmena (12 replies)
 228. účtovanie preddavku z pokladnice na základe dokladu z ERP (2 replies)
 229. Cestovné náhrady (4 replies)
 230. akcie robené pre naše odbory - zdaňujú sa? (0 replies)
 231. Účtovanie odvodu regulovaného subjektu v energetike (1 replies)
 232. súkromná škol (2 replies)
 233. fakturacia (8 replies)
 234. Daň z nehnuteľností - privát - ubytovanie v súkromí (1 replies)
 235. danovy bonus na dieta (14 replies)
 236. Daň z príjmu pri predaji chaty s pozemkom (3 replies)
 237. Prevod financií (5 replies)
 238. ako učtovať dph pri registracii (1 replies)
 239. SZČO a stravné lístky a cestovné (46 replies)
 240. Jeden pokladnicny blok, tovar pre firmu a pre vlastnu spotrebu (4 replies)
 241. posunutie kontroly dph (3 replies)
 242. Termínovaný vklad v JÚ? (1 replies)
 243. Musí sa to časovo rozlišovať (8 replies)
 244. subezne pracovne pomery a max. VZ na SP (0 replies)
 245. Odovzdanie osvedčenia (0 replies)
 246. Daňové odpisy od roku 2012 (95 replies)
 247. Sluzobne motorove vozidlo, kniha jazd a cestovny prikaz (2 replies)
 248. Vznik daňovej povinnosti - zahraničná predfaktúra (3 replies)
 249. faktúra intrakomunit.dodanie (4 replies)
 250. pôžička konateľa (6 replies)