PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. Ako postupovať?
 2. Ročné zúčtovanie dane
 3. sk nace
 4. Zamestnanecka premia
 5. Nehnuteľnosť určená na predaj
 6. Ako zaplatiť daň za ročné zúčtovanie?
 7. prosím viem mi niekto poradit...ohladne knihy jazd
 8. Podnikanie v ČR na slovenskú živnosť
 9. Leasing nákladného vozidla a predčasné ukončenie zmluvy
 10. záväzok v JÚ
 11. REGISTRACIA K DPH
 12. Dodavanie sluzieb do zahranicia
 13. Zamestnanecká prémia - áno či nie???
 14. Ako zaradiť psa?????
 15. Doručovanie elektronicky na DÚ
 16. Stretnutie predajcov a DPH
 17. PN ka a urad prace
 18. 80% vydavky phl
 19. Školenie od Management service
 20. nezdaniteľná časť základu dane
 21. zamestnanecká prémia 2011
 22. danove priznanie
 23. DPPO a DPFO 2011
 24. Výdavky - rekonst. bytu
 25. Obchodny majetok a odpisy
 26. Významné a nevýznamné položky
 27. Daňové priznanie k dani z príjmov FO - pozastavená živnosť
 28. Výdavky vzniknute v roku 2011, činnosť sa začala prevádzkovať v roku 2012..
 29. Daň z nepeňažnej výhry
 30. odpočitateľná položka manžel
 31. odpocitatelna položka na manžela
 32. Vrátenie daňového bonusu na dieťa
 33. Prerušenie živnosti - DP a paušalne výdavky
 34. Vyňatie príjmov a daňový bonus
 35. Prechod z JU na paušálne výdavky a opačne II. - prelom rokov 2010/2011
 36. vrátenie daňového bonusu
 37. cestovne vydavky
 38. Staré diela ekonómov.
 39. Vrátenie daní z UK
 40. Su prijmy z nevyhernych hracich pristrojov aj predmetom dane z prijmov?
 41. budova, jej odpisy a dilema
 42. Dochodca - starobný dôchod, invalidný dôchodok - daňové priznanie
 43. ako účtovať náhradu škody za havarované auto?
 44. bezodplatné nadobudnutie použitého materiálu
 45. Urcenie danoveho domicilu a povinnost podania DP
 46. Odpočet pri registrácii a poskytnutá záloha v predchádzajúcom roku
 47. Vklad hotovosti na BU s.r.o.
 48. sú rezervy povinné?
 49. DPH
 50. Účtovanie zániku poistenia
 51. Aké daňové priznanie
 52. urbár
 53. odvody a daň z príjmu szčo
 54. SZČO a zdravotné zúčtovanie rok 2011
 55. Daňove priznanie
 56. Zaplatenie dane
 57. DP typ A pomoc
 58. par. 17 ods 2 a 3 - miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu
 59. Som nováčik a porebujem vašu radu.
 60. nakup z holandska
 61. zálohová platba zaplatená na konci roku 2011
 62. sadzba dane
 63. Výkaz
 64. zuctovanie opravnej polozky z minulych rokov
 65. preúčtovanie výnosov starého roku k vystaveným dobropisom nového roku
 66. vyrovnací podiel
 67. predaj auta
 68. dôchodca daňove priznanie rok 2011
 69. preddavky na dan z prijmu - uhrada
 70. daňové a nedaňové výdavky pri benzíne
 71. zaúčtovanie nároku na poistné plnenie
 72. nezd.časť základu dane na daňovníka
 73. Cestovný príkaz
 74. Poraďte mi program na vyplňanie dańových tlačív.
 75. vyradenie vozidla - oprava
 76. Daňový bonus a invalidný dôchodok dieťaťa
 77. príjem z Tupperware
 78. Pôžička na založenie ?
 79. účet 314 a 324 v poznámkach
 80. faktúry v CZK a úhrady na bankovom účte
 81. príplatok za sobotu a nedeľu
 82. uctovanie szco - nakladna preprava
 83. Fakturácia položiek s nulovou hodnotou - BONUS k nákup
 84. ERP účtovanie denných tržieb v JU
 85. Pozcika od spolocnika - kreditna karta
 86. Pozastavena zivnost
 87. nárok na odpočet DPH
 88. Technické zhodnotenie
 89. Uvádzanie účtov v DP + DHIM vo výkaze majetku a záväzkov
 90. nárok na odpočet DPH
 91. surhnny vykaz
 92. ID a DP typ A - má nárok na zamestaneckú prémiu?
 93. OP k pohľadávkam
 94. príjem za predaj psíkov 1100 eur.
 95. danové priznanie SZČO časť roka a potom závisl.činnost ČR
 96. zostatok na 315
 97. Vstupné náklady pred zaregistrovaním na daňovom úrade
 98. Ročné zúčtovanie dane
 99. zamestnanecká prémia
 100. Dan z prijmu - danovy bonus
 101. daň z darovania nehnuteľnosti
 102. potrebujem poradiť
 103. čerpanie soc. fondu na stravné lístky
 104. Auto
 105. leasing na konci roka
 106. daň z príjmu ČR
 107. POZNÁMKY k ÚZ
 108. odpocitatelna polozka na manzelku
 109. DPH pri postupení kamiona
 110. dan z prijmu z predaja bytu v ktorom nemam trvaly pobyt
 111. Pozastavená živnosť v roku 2011
 112. 40% paušál - poisťovací
 113. zlúčenie spoločností
 114. e-Dane, tlačivo DP FOt_typ A
 115. Nesprávne vyplatený daňový bonus
 116. DPH nové tlačivo 2012?
 117. cudzinec-nezdaniteľná čiastka
 118. Vratenie preplatku z ČR
 119. Účtovanie na účte 323
 120. Danový rezident SR a DP v Rakusku
 121. výhra
 122. nadmerná PHL - pripočítateľná položka
 123. Nedplatky do ZP a SP a daň z príjmu
 124. Účtovanie zrážky zo mzdy zamestnancom za vyučbu AJ vo firme
 125. Môže dôchodca požiadať o daňový bonus za rok 2011
 126. Priznať všetky príjmy z dohôd?
 127. Ako zdaniť príjem z kuponovej privatizácie
 128. sk nace
 129. Platba na účet
 130. povinnosti prenajímateľa pri prenájme bytu podnikateľovi na živnosť
 131. náklady po pozastavení živnosti
 132. pozastavenie živnosti a ZD
 133. Pomoc pri zakladaní firmy v Rakúsku
 134. SZČO cestovné náhrady , práca v Nemecku
 135. Rakúska diaľničná známka kúpená na Slovensku
 136. Nezdaniteľná časť ZD - nárok
 137. je mozne po roku zmenit tip platenia dane ?
 138. DPH
 139. Pozastavená činnosť FO
 140. odpis pohľadávky a záväzku
 141. vklad pc do sro
 142. Kúpa auta na úver - majiteľ ČSOB Leasing
 143. Podanie daňového priznania k dani z príjmov FO pri poberaní materského príspevku
 144. nákup tovaru v roku 2011, predaj 2012
 145. Príjmový doklad, alebo doklad z ERP ?
 146. Dan z prijmu - prijem v nemecku aj v SR
 147. Účtovné odpisy v n.o.
 148. Kde zistím ako dopadol vyhlásený konkurz?
 149. nákup tovaru v Poľsku v Zahraničí
 150. Príjem za predaj železného šrotu
 151. potvrdenie k Priznaniu k dani z príjmov FO elektronickou formou
 152. kupa a zaradenie auta do podnikania
 153. dodatočné DP DPH
 154. ubytovacie služby - DPH - do 3. krajín
 155. Ako účtovať zálohu s tým že pokiaľ zákazník odstúpi je nevratná
 156. Hypotéka pre mladých
 157. povinnosť platiť odvody
 158. postup účtovania pri budovaní optickej siete
 159. Stravné u SZČO
 160. ako zaúčtovať auto na úver
 161. Náklady po ukončení živnosti
 162. uctovanie kurzovych rozdielov na konci roka
 163. Nadmerný odpočet
 164. Vyplatenie danoveho bonusu
 165. Daňové priznanie opatrovateľka v Rakúsku
 166. Chaos v bločkoch a nákladoch
 167. Odmeny za platba kartou - ako výnos??
 168. dlhodobé záväzky v JÚ
 169. Nákup pc hier z Izreala
 170. davka v hmotnej nudzi
 171. Daňové priznanie 2011
 172. bloček z RP
 173. daňový bonus
 174. Účet 383
 175. erp 2012 denná uzávierka pokladne
 176. platba na účet
 177. Služba prijatá z iného členského štátu
 178. paušálne výdavky a odvody uhradené za rok 2010
 179. Žiadosť alebo daňové priznanie ?
 180. nakup software v USA
 181. poznámky k DP PO za rok 2011
 182. DP dôchodcu ako osobného asistenta
 183. označovanie došlých faktúr
 184. Kedy začať účtovať v jednoduchom účtovníctve
 185. Uctovnictvo RO - publikacia
 186. Stavebné práce oprava parkoviska
 187. Ročné zúčtovanie dane alebo DP u dôchodcu?
 188. Ukončenie živnosti a daňové priznanie
 189. otázka
 190. daň z príjmu pri prenájme bytu 2011
 191. daňové priznanie
 192. SZČO - Postup pri prechode na paušálne výdavky
 193. leasing a PHM
 194. Fa z minul. roka v JU
 195. Prenájom hnuteľných vecí
 196. Predaj kovového šrtou
 197. Daňový bonus - základ dane alebo daňová povinnosť
 198. Prosim poradte, pretoze ja neviem poradit
 199. predčasné zrušenie investičného životného poistenia
 200. dph za sluzby z rakuska do ciech
 201. Nezdanene prijmy a prevzate uctovnictvo
 202. učtovanie v PU pozemkovými spoločenstvami
 203. zľava na bloku z PHM
 204. predaj do s.r.o prac.pomocky
 205. daň nižšia ako 16,60 Eur
 206. súbeh živnosti na Slovensku a zamestnanec v Nemecku
 207. dotácia a súkromný účet
 208. Prehliadka u lekára ako výdavok u SZCO
 209. SZčO, zamestnanec a ročné zúčtovanie
 210. choroba z povolania - doplatok straty na zárobku
 211. odpočítanie nadmerného odpočtu od daňovej povinnosti
 212. DP PO dodatočné
 213. Konečný zostatok BU
 214. Súvaha
 215. Predfaktúra jednoduché účtovníctvo
 216. prenájom pôdy
 217. SHR - dotácia na plochu a vyrovnavací príspevok na znevýhodnené oblasti
 218. účtovanie
 219. Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti
 220. VOUCHER A DPH
 221. pouzitie mv zivnostnikom
 222. rezervný fond
 223. Pôžička v s. r. o. od konateľa
 224. Prispevok na opatrovanie - zapocitanie do nezdan. casti zakl. dane na manzelku
 225. nepodnikateľ - príjem z prenájmu nehnuteľností
 226. odpočítateľný náklad
 227. tovar s nulovou cenou /zdarma/ na faktúre/
 228. daň z úrokov a výsledovka
 229. § 52j ods. 2 zákona o dani z príjmov
 230. Príjem z ČR
 231. vrátenie zákonnej poistky
 232. Mínusový zostatok na bankovom účte
 233. Zámenná zmluva a daň
 234. ošetrovné a nemocenské
 235. Tlacivo - potvrdenie o prijmoch
 236. Aké SK NACE priradiť
 237. Potvrdenie o prijme pre odídených zamestancov
 238. SK NACE
 239. tankovanie v EU a odpočet DPH
 240. daňové priznanie A riadok 58
 241. Dodatočné DP PO
 242. daňový bonus
 243. Stravné lístky
 244. Zdaniteľný príjem FO - Poskytnutie dotácie pri založení živnosti
 245. peňažný denník v MRP JU
 246. vypocet preddavkov
 247. Uhrada straty
 248. JU - ktore knihy musim povinne viest?
 249. eshop v čechcach prevadzkovaný slovenskou firmou
 250. Dan z prijmu a dedičstvo