1. prehlad za 3 mesiac zo miezd (1 replies)
 2. Daňové priznanie na DPH, je nejaky rozdiel medzi JÚ a PÚ? (2 replies)
 3. archivácia dokladov v JÚ (2 replies)
 4. SRO: Registrácia DPH obrat pre DPH - záloha (5 replies)
 5. DPH a phm pri sukromnom vozidle (64 replies)
 6. Využívanie majetku (auta) offshore spoločnosti (0 replies)
 7. elektronické podávanie výkazov na daňový úrad (77 replies)
 8. Finančná analýza podniku - kniha (1 replies)
 9. spätný leasign - vystavenie faktúry. (1 replies)
 10. Vypisovanie vydavkovych pokladnicnych dokladov z pln na eur (8 replies)
 11. Poistné plnenie zo zodpovednosi zamestnanca pri výkone povolanie (1 replies)
 12. podpisový poriadok (2 replies)
 13. Rozdelenie zisku - dobrý deň, (4 replies)
 14. Púzdro na telefón, stojan na telefón - sú to daňové náklady? (9 replies)
 15. Vyhláška k ročnému zúčtovaniu zdravotného poistenia (22 replies)
 16. Dobropis a DPH (19 replies)
 17. dan z prijmu (1 replies)
 18. § 9 ods. 1 písm. b/ zákona o daní z príjmov s účinnosťou od 01.03.2012 (0 replies)
 19. Súhrnný výkaz (2 replies)
 20. Zúčtovanie OP k pohľadávke v konkurze (0 replies)
 21. dan.povinnost odpočet z nadmeraku (1 replies)
 22. Živnostník a jednoduché účtovníctvo (16 replies)
 23. Kód TARIC pre mp3 prehrávač (1 replies)
 24. dobropis z ČR (0 replies)
 25. nákup plachiet na zapožičiavanie (2 replies)
 26. DPH- registrácia? (2 replies)
 27. Nevyfaktúrované dodávky (1 replies)
 28. Uplatnenie DPH v krajinách európskej únie. (0 replies)
 29. predaj auta - platca dph (19 replies)
 30. Skonto v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 31. VÚB Leasing (3 replies)
 32. rozhodujúce obdobie pri určení starobného dôchodku (1 replies)
 33. Ako sa zaraďuje bazárový tovar do ekonomického programu Pohoda? (0 replies)
 34. Cestovny prikaz (2 replies)
 35. Živnostník, podvojné účtovníctvo (0 replies)
 36. DPH zo zásob (22 replies)
 37. Neplatca DPH na SR - predaj tovaru FO do ČR (1 replies)
 38. Nákup z vlastných finanč. zdrojov (3 replies)
 39. Kontrola z DÚ na nadmerný odpočet (0 replies)
 40. Suhrný výkaz k DPH (0 replies)
 41. daň z MV za prenajté auto z ČR (3 replies)
 42. Akú cenu nehnuteľnosti použiť v daňovom priznaní? (1 replies)
 43. Faktúra zo zahraničia bez DPH (2 replies)
 44. Fakturácia energií pre nájomníka (1 replies)
 45. Hľadať účtovníka,alebo nepomôže ani on? (1 replies)
 46. DPH a zahraničné faktúry (7 replies)
 47. Ako spravne postupovat pri prijati zalohy za sluzbu....? (0 replies)
 48. Ako zaúčtujem storno predajky? (0 replies)
 49. rocna uzavierka - zaznamy danoveho uradu (11 replies)
 50. faktúra z talianska od platcu dph pre neplatcu dph v SR (7 replies)
 51. Hlasenie prijmov FO pri kúpe DHM (4 replies)
 52. chybne zauctovanie (9 replies)
 53. FA od čiech za ubytovanie (1 replies)
 54. Vsemvs_2011 (0 replies)
 55. Zamestnanec v Rakúsku (1 replies)
 56. Podnikanie v NEMECKU na Nemecký ŽL (1 replies)
 57. Miera nezamestnanosti a ekonomická aktivita obyvateľstva (2 replies)
 58. účtovanie spôsobom A keď sa nepoužívajú kalkulačné účty (3 replies)
 59. Namiesto mzdy- študentom dar (12 replies)
 60. JU a PU v AJ (0 replies)
 61. nákup auta s odpisom DPH (11 replies)
 62. Faktúra z Poľska (12 replies)
 63. Prenájom vozidiel (2 replies)
 64. MAM PLATIT DPH Z PRENAJMU PRIESTORU AKO NEPLATCA DPH (3 replies)
 65. vypísanie DP (6 replies)
 66. Uzavreté účtovníctvo a neočakávaná úhrada faktúry. (7 replies)
 67. PU uctovanie sposobom B - inventura, skoda (3 replies)
 68. uctovanie DPH v money S3 (1 replies)
 69. preplatenie zahraničného šeku v slovenskej banke (0 replies)
 70. platenie odvodov do SP a odklad DP (3 replies)
 71. Odchod do invalidného dôchodku (3 replies)
 72. poradie v uctovnom denniku (3 replies)
 73. Poznámky k závierke 2011 (7 replies)
 74. Pozor na reištaláciu windowsu po pridelení identifikátora. (8 replies)
 75. Co je vyhodnejsie pri exporte do Ciech? (10 replies)
 76. Lehota na odpočet DPH (9 replies)
 77. vzorka diamantov a šperkov (2 replies)
 78. vznik danovej povinnosti (1 replies)
 79. Menové deriváty - ocenenie od 01.01.2012 (0 replies)
 80. Doklad z predchádzajúceho roku (4 replies)
 81. Predaj firemného auta (12 replies)
 82. Dan z prijmu a znluva o dielo podla 618/2003 - autorsky zakon (0 replies)
 83. Akú zmluvu použiť ak nechcem mať živnosť? (37 replies)
 84. odpisová skupina (0 replies)
 85. Neadekvátne zvýšenie poplatkov firmou KROS (121 replies)
 86. Zdaňovanie predaja obchodných podielov a pohľadávky (1 replies)
 87. zauctovanie skolneho v PU (2 replies)
 88. použitie automobilu zamestnancom a daň z MV (2 replies)
 89. zaplatené odvody zo zlého podnikat.účtu (2 replies)
 90. Chyba v poznámkach k DPPO (4 replies)
 91. Faktúry uplatniteľné na účely DPH (5 replies)
 92. zauctovanie drobnych vydavkov (5 replies)
 93. Účtovanie daňového bonusu v JÚ- vratenie na BU (3 replies)
 94. zmluva o dielo alebo prikazna zmluva (9 replies)
 95. Nákup tovaru zo zahraničia (1 replies)
 96. Cestovné náhrady v roku 2011 (34 replies)
 97. Vzájomný zápočet (2 replies)
 98. predaj pozemku so stavbou (3 replies)
 99. zdanenie zostatkovej hodnoty majetku u živnostníka, ktorý vkladá do s.r.o. (1 replies)
 100. predaj odpisovaného majetku - časová následnosť (0 replies)
 101. Obstaranie osobného auta aj na súkr. účely z pohľadu DPH a náväznosť na daň z príjmu. (59 replies)
 102. Oprava RZD za rok 2010 ako? (0 replies)
 103. oneskorené podania DP PO (7 replies)
 104. Aký účet k úhrade dane z príjmu FO, nepodnikateľa - kam zaplatiť? (3 replies)
 105. plánovaný výkaz ziskov a strát - metóda nulového bodu (2 replies)
 106. Daň z prenájmu (1 replies)
 107. prijem oslobodeny od dane... (0 replies)
 108. Sprostredkovanie a DPH (5 replies)
 109. Dodatočné DP (0 replies)
 110. danove priznanie 2011 (0 replies)
 111. Daň z príjmu z odplaty za postúpenie práv z rozhodnutia v reštitučnej veci (1 replies)
 112. Odpisy majetku v roku 1998 a karty majetku (2 replies)
 113. Daňová strata (1 replies)
 114. Vo faktúre som zabudol časť názvu firmy (5 replies)
 115. Súhrnný výkaz (1 replies)
 116. Daň na úhradu 0,07 eura (2 replies)
 117. fakturizacia do zahranicia (0 replies)
 118. V ktorej banke sa oplatí mať účet? (8 replies)
 119. Náklady pre SZČO (5 replies)
 120. Mesačné hlásenia na colný úrad - od 1.4.2012 ?????? (2 replies)
 121. Sankcia za dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu FO (5 replies)
 122. oznámenie ZP (2 replies)
 123. Nákup tovaru počas prerušenia živnosti. (1 replies)
 124. DDP a nadmerny odpocet (12 replies)
 125. vystavenie dobropisu a ukončenie živnosti (6 replies)
 126. Absolvovat kurz JU pre SZCO alebo ext. uctovnicka? (3 replies)
 127. Podávanie daňového priznania (2 replies)
 128. Prosim Vas co mam zaskrtnut v tom riadku, kde je na vyber a) alebo b)? (6 replies)
 129. DP a príjem z Holandska (0 replies)
 130. Blok-daňový doklad? (36 replies)
 131. Danove priznanie u nezamestnaneho s nizkym prijimom (2 replies)
 132. Daňové priznanie (1 replies)
 133. dosla faktura - datum vystavenia a datum vzniku danovej povinnosti (3 replies)
 134. splatenie úveru (0 replies)
 135. Predaj auta, kúpeného na autokredit (0 replies)
 136. exekucia (7 replies)
 137. Prevod peňazí do ČR (4 replies)
 138. Zabudnuté potvrdenie o príjme (?) (21 replies)
 139. stvrtročné prehlady (2 replies)
 140. Hladam uctovnika, ktory robi v OMEGE (2 replies)
 141. Materské a výpočet nezdaniteľnej časti na manželku (2 replies)
 142. uzávierka (1 replies)
 143. súkromné nákladné vozidlo v podnikaní (1 replies)
 144. DPH rébus na 1. kvartál (15 replies)
 145. Zrušenie platcovstva DPH a majetok (5 replies)
 146. ubytovanie SZČO pri výkone práce v inom mieste ako trvalé bydlisko (1 replies)
 147. Ako zdaniť živnostníkovi príjmy v ČR? (2 replies)
 148. oprava vykazu rok 2011 (3 replies)
 149. SKNACE a čestné prehlásenie (8 replies)
 150. Prijatá faktúra s adresou P.O.BOXu? (0 replies)
 151. Opravné DP (2 replies)
 152. Spätný leasing (3 replies)
 153. Mobilný telefón - náklady (4 replies)
 154. Zostatok na účte 131 (6 replies)
 155. Odloženie podania (1 replies)
 156. Ako zauctujem...? (1 replies)
 157. daňové priznanie typ B (2 replies)
 158. prilohy k DP - vykaz ziskov a strat, vykaz majetku a zavazkov - su povinne??? (6 replies)
 159. úhrada dane šekom, označenie dane (6 replies)
 160. Ako legálne odstránim odpísaný automobil z majetku, účtujem v JU, som platca DPH, dík (7 replies)
 161. Ako postupovať pri daňovom priznaní pre fyzicku osobu ? (10 replies)
 162. Vrátený preplatok zo VŠZP - zamestnanec a zároveň SZČO (1 replies)
 163. Príkazná zmluva (14 replies)
 164. Poradte ako si vypočítať od zamestnávateľa netto, som aj szčo, je to iné ?? (2 replies)
 165. predaj nehnuteľnosti nadobudnutej v dražbe (2 replies)
 166. Ako postupovať pri daňovom priznaní pre fyzicku osobu ? (0 replies)
 167. Postúpenie pohľadávky banke (0 replies)
 168. Účtovanie výdavkov (2 replies)
 169. Invalidny dôchodca a odvody (1 replies)
 170. Česká faktúra s DPH za službu (2 replies)
 171. kúpno predajná zmluva v účtovníctve (1 replies)
 172. DP k dani z príjmu PO a daň z úrokov (5 replies)
 173. Kniha jázd - večný problém - povinná alebo nie ? (6 replies)
 174. Je osobný vklad podnikateľa zarátaný do hrubého príjmu? (2 replies)
 175. Podnik v likvidácii (6 replies)
 176. Neviem výšku nespotrebovaného poistného (2 replies)
 177. Prenajom traktora (4 replies)
 178. začiatočník (0 replies)
 179. životná poistka v daňovom priznaní (1 replies)
 180. prenájom bytu (3 replies)
 181. Práca na dohodu vs. pracovná zmluva (1 replies)
 182. Faktúra z min. roka uhradená v tomto roku (2 replies)
 183. Leasing v záväzkoch... (2 replies)
 184. oprava VBU (5 replies)
 185. Iná osoba registrovaná pre daň, možnosť odpisu DPH pri vstupe (4 replies)
 186. MRP spárovanie 321 a 314 (15 replies)
 187. Podnet na daňovú kontrolu (49 replies)
 188. Prvy rok zivnosti - treba nieco nahlasit ZP? (0 replies)
 189. Je možná kombinácia výdavkov pri §6 ods.1b a 1d (2 replies)
 190. prosim,de najdem formular za rok 2011..aby som si mohla podat dan v Taliansku? (0 replies)
 191. Odvody do ZP za rok 2011 zaplatené až v roku 2012 (1 replies)
 192. Paušálne výdavky a dobrovoľné sociálne poistenie (1 replies)
 193. Zaúčtovanie faktúry (1 replies)
 194. Daňové priznanie typB (8 replies)
 195. Odvody do SP (29 replies)
 196. poznamky (2 replies)
 197. ako vypočítať nezdaniteľnú časť na donovníka v DP (11 replies)
 198. penále a DPH (8 replies)
 199. darovanie 2 % z dane (8 replies)
 200. Švajčiarská diaľničná známka a DPH (3 replies)
 201. Môžu ísť výdavky r.2012 do r.2011, keď sú v ňom zaplatené? (10 replies)
 202. kurzova strata (3 replies)
 203. dph (4 replies)
 204. zdaňovanie dôchodku zo zahraničia (0 replies)
 205. Daňové priznanie typ A !!! (6 replies)
 206. vykonané RZD a oprava (10 replies)
 207. Hlavny kontrolor obce - majetkove priznanie (6 replies)
 208. DP B ziadne prijmy (6 replies)
 209. zdaňovanie rozdeleného zisku (2 replies)
 210. Odklad DP (6 replies)
 211. zauctovanie "výberu z bankomatu, resp. výberu v hotovosti" v jedn. účtovníctve v PD (8 replies)
 212. Načo je podnikateľský účet? Na zarátanie si do nákladov? (9 replies)
 213. poskytnutie rod.domu do užívania (0 replies)
 214. daňové priznanie - poistné zo zahraničia (2 replies)
 215. Socialny fond (8 replies)
 216. Dobrovoľný platca dph paragraf 7 (6 replies)
 217. Danove priznanie za 1 odpracovany mesiac (16 replies)
 218. MRP uctovanie uhrady (1 replies)
 219. rocne zuctovanie+danove priznanie k dpfo (0 replies)
 220. Ako vyplniť do DP FO B prijmi a vydaje z prenájmu bytu? (0 replies)
 221. Ma zivnostnik SR danove zavazky voci USA alebo krajinam EU? (0 replies)
 222. elektronické daňové priznanie (14 replies)
 223. FO a daň z prijímu (2 replies)
 224. Prefakturovanie (0 replies)
 225. ako účtovať nákup hotového e-shopu? (0 replies)
 226. Stravné u živnostníka (1 replies)
 227. DP PO a daň zaplatená v čechách (0 replies)
 228. 1 splátka 1/4 splátky preddavkov na daň PO (11 replies)
 229. vratky DPH zo zahraničia (0 replies)
 230. Chyba v DP 2010 (2 replies)
 231. Povinnosť vedenia účtovníctva ako FO-neživnostník za prenájom bytu (6 replies)
 232. zníženie základu dane na manželku (8 replies)
 233. Ako zauctujem nasledovne uct. pripady? (5 replies)
 234. Kto podáva Výkaz o majetku a záväzkoch (23 replies)
 235. Daňové priznanie typ A + preddavok na daň (8 replies)
 236. Vyplatenie daňového bonusu u živnostníka, ktorý nemal za rok 2011 žiadne príjmy. (2 replies)
 237. Pozastavená živnosť + práca v zahraničí na zmluvu. (5 replies)
 238. zariadenie bez evidencie (7 replies)
 239. KUPA TOVARU NA SKLAD A JEHO NASLEDNY PREDAJ (0 replies)
 240. danove priznanie (1 replies)
 241. § 32 ods. 5 zákona - nahlasovanie platieb fyzickým osobám na DÚ (10 replies)
 242. Prijatá faktúra zo zahraničia za prvý kvartál 2012 - čo teraz? (3 replies)
 243. Odklad platenia preddavku na daň (0 replies)
 244. Zdanovacie obdobie PO (1 replies)
 245. Daňové priznanie B (10 replies)
 246. JÚ - zauctovanie (6 replies)
 247. Daňové priznanie a zmena názvu firmy (0 replies)
 248. Szčo a ND a ošetrovné (2 replies)
 249. Firma CZ a organizačná zložka SK (1 replies)
 250. Dan z prijmu Zmluva o dielo + prikazna zmluva ?! (0 replies)