PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 [169] 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Exekucia mzda.
 2. SK NACE zámočnícke práce
 3. Zdanenie vyhry
 4. daňový bonus
 5. Tlačivo FO typ B - ako vyplniť SK NACE a iné
 6. Dovoz tovaru z tretich statov a nasledna fakturacia do ineho clenskeho statu EU
 7. Ktorý riadok? - neuhradený sankčný úrok DÚ
 8. dan z prijmu pri praci na Cypre
 9. Nikto mi neporadil! Už týždeň
 10. 80 % paušal na PHM a ostatné náklady
 11. daň.priznanie a invalidný dôchodok
 12. Registracia DPH v Rakusku
 13. zrusene zivotne poistenie v r.2011
 14. SZČO dôchodca
 15. na došlej faktúre nesedi IČ DPH
 16. paušálne výdavky- podnikateľ a zamestanec
 17. môžem podať DP A
 18. vyclené - uvoľnené do voľného obehu
 19. Starobný dôchodca a daňové priznanie
 20. Daňové priznanie a nedoplatky na poistnom
 21. Zákazník neeviduje našu faktúru z roku 2010
 22. Podnik zahraničnej osoby-odpoč.položka
 23. cestovne náhrady
 24. Daňové priznanie FA B
 25. Prílohy k daňovému priznaniu SZČO
 26. dan a materska
 27. výstavba budovy svojpomocne -účtovanie miezd
 28. dátum v DP a výkazoch
 29. pozastavená živnosť szčo
 30. Stravné v cudzine ČR
 31. Majetok - vstupná cena??
 32. poslanie danoveho priznania zo zahranicia
 33. Ako treba postupovat pri podani danoveho priznania?
 34. Uctovna zavierka obcianskeho zdruzenia
 35. Kto má v tomto prípade urobiť ročné zúčtovanie dane?
 36. odpis pohladavky - vyhlaseny konkurz
 37. Nájom ornej pôdy
 38. ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s.
 39. DP JU, podnikateľ umrel 9.12.2011
 40. Pomoc pri vyplnaní DP FO A
 41. 2% podielu zaplatenej dane môže byť vyššia ako daň na úhradu?
 42. overenie správnosti výpočtu
 43. odpisy
 44. značenie a informačné tabule
 45. Nákup podielov v Urbáre s právnou subjektivitou
 46. SZCO - platba odvodov pocas PN
 47. nadspotreba PHL
 48. zaplatenie nakupu stravnými listkami - účtovanie
 49. vystavená faktúra
 50. Ročné zúčtovanie
 51. odchodné a daň
 52. zdanovanie a preukazovanie podielu obchodnej spolocnosti mimo Slovenska
 53. Evidencia v Knihe záväzkov
 54. Dodatočné daň.priznanie - vyplatenie daňového bonusu
 55. Dodatočné daň.priznanie - daˇ.bonu
 56. stravne listky za rok 2011
 57. Daňové priznanie B
 58. Nezdaniteľná časť na daňovníka pri neodpracovaní celého roka
 59. Účtovanie faktúr s minuloročným dátumom dodania
 60. Danove priznanie a prijmy v rakusku
 61. nezdanitelna cast na danovnika u dohodára uplatnená 2x za mesiac
 62. Dan s kupy nehnutelnosti
 63. Student pracujuci na dohodu o pracovnej cinnosti.
 64. SZČO + mandátna zmluva + dohoda
 65. Kúpno-predajná zmluva
 66. daň z motorových vozidiel
 67. Daňový bonus-ukončenie štúdia
 68. eDane - DPPO 2011 poradiť s vyplnením r.850
 69. Pomoc pri vyplneni DP
 70. Nezdaniteľná položka-cudzinec
 71. Účtovanie za služby platiteľovi DPH od neplatiteľa
 72. hranica príjmov pre povinné SP
 73. Daňové priznanie a poistné
 74. Kupovanie tovarov od dodávateľa v hotovosti, ale nemám reg.pokladňu
 75. Problem pri vypisovany DP k dani z prijov FO v Alfe.
 76. Doručenie daňového priznania
 77. DzP FO B
 78. Preukázateľné zapl. poist. na ZP za obdobie 01 až 04/2011
 79. Práca na dohodu v Čechách a HPP na Slovensku.
 80. DP
 81. Zapisovanie odvodov do DP typ B (zaplatené na soc. poist.)
 82. mínusový zostatok účtu 491
 83. danové priznanie v alfe
 84. Kupa tovaru v UK a nasledny predaj na SVK
 85. technické zhodnotenie
 86. Fakturácia tovaru do CZ spolu s poštovným
 87. Zaokrúhľovanie v účtovnom programe kros?
 88. Daňové priznanie
 89. Prenajom bytu ako priestoru na podnikanie
 90. Nárok na daňový bonus
 91. Prerušenie štúdia a práca
 92. vyučtovanie pracovnej cesty
 93. Odpis firemného nákladného auta na konci roka kúpeného v júli 2011
 94. Auto a PHM - zníženie DZ
 95. Na webe sú formuláre daňových priznaní
 96. zmeny v odpisovaní
 97. Praca na dohodu
 98. živnosť + prenájom
 99. Nakup knih
 100. zavierky a zverejnenie
 101. DP B, vratenie poistneho
 102. ceska pokladnicna kniha
 103. Leasing na 7 mesiacov, čo s odpismi?
 104. daň. priznanie za r. 2012
 105. Vrátenie DB a aj dane
 106. vyplatene podiely z urbarskeho spolocenstva
 107. danové výdavky §19
 108. Daňové priznanie typ B - riadok 78 - pomoc:-)
 109. Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzick
 110. Fakturácia obhliadky budovy po poistnej udalosti
 111. Paušálne výdaje - práca v lese
 112. sídlo firmy totožné s trvalým bydlisko štatutára
 113. Google Wallet a Google Voice
 114. PO typu A - Vrátenie dane
 115. DPFO B - oddiel IV - preukazateľne zaplatené poistné na ZP
 116. Faktúra pre firmu uhradená zo súkromnéhu účtu
 117. Invalidný dôchodca vrs. NČZD - dilema
 118. Zmluva o spolupráci §51 Občianského zákonníka
 119. Daňový bonus - ročné zúčtovanie dane
 120. Daňový bonus - ročné zúčtovanie dane
 121. Daň z pozemku
 122. Ročné zúčtovanie dane za rok 2011
 123. zdanovanie provizie
 124. Poskytnutie úveru
 125. Zahraničný platiteľ dane
 126. Náklady na PHM za 2011
 127. Ako vypočítať NČZD zamestnancovi
 128. ako sa uctuje postovne?
 129. Pristavba
 130. Daňová kontrola zložitý prípad.
 131. ročná percentuálna miera výnosov
 132. Paušálne výdavky
 133. darovanie/vklad spolocnika drobneho majetku do sro
 134. preprava z 3.krajín uskutočnená prepravcom z EU
 135. Daňový bonus
 136. NAHRADA ZA BENZIN V JU
 137. DP FO typ B
 138. ktoré daňové obdobie
 139. kam to zaradiť?
 140. uplatnenie DPH po skončení zdaňovacieho obdobia
 141. Daňové priznanie-dôchodca
 142. kurz
 143. Cestovný príkaz na súkromné auto bez PHM
 144. Ako "vynulovať" daňové pohľadávky a dotácie
 145. Kam mám vpísať číslo ban. účtu? program ALFA
 146. Výstavba nehnuteľností na predaj
 147. opatrovanie seniorov v AT
 148. oparovanie seniorov v AT
 149. Predaj rod.domu a daň z predaja
 150. vyúčtovanie skylinku
 151. Ako podať DP z tantiemov od hudobnej spoločnosti
 152. ako vypočítať preddavky/ FO podnikateľ
 153. Technické zhodnotenie účet 042000
 154. Zamestnanecká prémia
 155. DPH za dodanie služby v Nemecku
 156. elektronické podávanie od 1.1.2013???!!!
 157. Využitie dańovej straty
 158. dotácia z Up
 159. Občan ČR-živnosť v SR
 160. Výsluhový dôchodca a odpočítateľná položka v r. 2012
 161. skladove zasoby
 162. Mínusová provízia
 163. Paušálne výdavky 40%
 164. CLO Z ČÍNY
 165. Ako zahrnúť nehnuteľnosť do obchodného majetku, keď nie som živnostník?
 166. dodatočné daňové priznanie a nárok na daňový bonus
 167. paušálne výdavky
 168. SZČO + invalidný dôchodca.
 169. Faktura na prelome roka
 170. Daň na výstupe pri účtovaní obedov
 171. Vrátenie daní z Irska
 172. SZČO daňové priznanie a prechod z paušálu na JÚ
 173. OMEGA - kreditne uroky r.2011 - nedaňovy prijem
 174. úhrada odberateľ.FA na súkromný účet
 175. PHM na konci roka
 176. Otazka
 177. Uctovanie preddavkov na DzP v JU
 178. Zúčtovanie zahraničných cestovných príkazov
 179. Problem s DU
 180. Zahraničná PC SZČO a vyúčtovanie
 181. Účtovanie PHM
 182. Preddavok na daň z príjmu
 183. Príjem z predaja vozidla
 184. Čo je pracovná cesta SZČO?
 185. 1/2 NČZD
 186. Platí sa daň z predaja nehnuteľnosti získanej darovaním?
 187. SZCO, vreckové, cena PHM
 188. časové rozlíšenie nájom - 2 prenajímatelia
 189. Živnosť v ČR aj SR
 190. Príjem hotovosti - aké doklady vystaviť?
 191. Ročné zúčtovanie dane za rok 2011
 192. sídlo firmy a trvalé bydlisko štatutára
 193. Valutová kniha?
 194. Vrátenie dane
 195. dotácia z úradu práce a daňové priznanie typ B
 196. SZCO, vreckové, cena PHM
 197. Odpisy leasing od 01.03.2012
 198. Preplatok na DF a opravná položka
 199. príjmový pokladničný doklad/výdavkový pokladničný doklad nie je z ERP
 200. Vývoz tovaru do Čiech a DPH
 201. Dan z prijmu z nehnutelnosti
 202. zamestnanecká prémia
 203. Vianočný kupón od Slovak Telekom
 204. Poplatok do recyklacneho fondu - faktura
 205. Jedálne kupóny - účtovanie v podv. účtovníctve.
 206. SZČO a stravné v zahraničí
 207. ročné zúčtovanie
 208. Leasing nákladného vozidla a predčasné ukončenie zmluvy
 209. Výber kartou z BU v zahraničí
 210. Poskytnutie stravy zamestnancovi
 211. Prepočet kurzu pri nákupe tovaru v Poľsku
 212. Faktúra a konateľ
 213. ERP pri prerušení činnosti
 214. Daňovo uznatelný výdavok? 10 mobilných telefónov na firmu ktorá nemá zamestnancov.
 215. Problem s delimitaciou zlozky na DU a pridelenie IC DPH
 216. Na zamyslenie
 217. Odpočet dane
 218. Zabudnuté bloky a DPH
 219. Príjmy z kapitálového majetku FO.
 220. Platca dph v Maďarsku
 221. Podnikateľský účet
 222. SZČO bez príjmu
 223. DP-B pre dôchodcu podnikateľa zamestnanca
 224. začíname s programom ALFA
 225. IČO na dokladoch sa nezhoduje s IČO-m živnostníka....
 226. Cestovné náhrady
 227. účtovanie úveru od VÚB - VEĽMI SÚRNE , POMOŽTE prosím
 228. prijem na konzultantsku zmluvu
 229. DP B príjem za sprostredkovanie
 230. Preprava fakturovaná tuzemským plátcom DPH a ďalej prefakturovaná do EU
 231. aká je zostatková cena ?
 232. Odpisy
 233. Organizačná zložka v CR
 234. Zmluva o dielo, cestovné náhrady, dane
 235. prechod od paušálnych na dokladované výdavky a využívanie BÚ na podnikanie
 236. registrácia na DÚ -platca DPH
 237. Klient dostal faktúru, pri úhrade nevyplnil variabilný symbol
 238. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku
 239. dohoda o pracovnej činnosti - dôchodca
 240. Info o danovom priznani
 241. daň z prenájmu nehnuteľnosti
 242. Výkaz MaZ v JU u platcu DPH
 243. diety a cestovne nahrady
 244. Môžem zamestnať manžela?
 245. Oplati sa viac odpočet na manželku alebo každý sam danove priznanie ?
 246. Ako "opraviť" počiatočné stavy?
 247. Zaúčtovanie nízkej dane DPPO
 248. dan z nájmu
 249. prefakturácia dopravy
 250. Ako vyplniť šek na zaplatenie nedoplatku k daňovému priznaniu