PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. SZĆO fakturuje sám sebe
 2. daňové priznanie
 3. Metro-prenos daňovej povinnosti
 4. Faktúra z Rakúska za diaľničnú známku
 5. Postúpenie spätného leasingu - účtovanie
 6. Dodanie tovaru-kovy od 01.01.2018
 7. softvér na účtovanie podnikateľa neplatca DPH (Alfa Plus nedovolí)
 8. podpísaný platový dekrét na min. mzdu 2018 (konateľ ako zamestnanec)
 9. Hospodársky rok
 10. Zníženie daňového základu o zaplatené úroky
 11. Casova postupnost vystavenia faktur
 12. Ako zaúčtovať úroky z vymáhanej pohľadávky.
 13. ako si môžem znížiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti?
 14. Čerpanie dovolenky pred vznikom nároku
 15. Ako zaúčtujem poníženie pohľadávky o zrazenú a odvedenú zrážkovú daň?
 16. Clo za nakup z USA do 50e
 17. Danove priznanie 2017
 18. Stavebné práce - miesto výkonu práce
 19. Ak predavam tovar na ktory sa vztahuje "prenesenie DP" v roku 2018, ale nakupeny minuly rok aj s DPH, ako ho fakturujem?
 20. PN, ukončenie pracovného pomeru, odvody
 21. SZČO má slovenskú živnosť a odvody platí v ČR
 22. Elektronicky podpis SZCO
 23. Ak je rodinný dom využívaný ako chata, aká daň sa platí?
 24. dan z motorovych vozidiel zivnstnik
 25. Daňové priznanie v AT
 26. Likvidacia spolocnosti ukoncenie
 27. Likvidácia spoločnosť
 28. Ako budem upravovať DPPO pri postúpenie pohľadávky
 29. Evidencia jázd a spotreba vozidla
 30. Dve darovacie zmluvy za rok
 31. DPH - obchodovanie s 3-ťou krajinou
 32. Nespravne obdobie v suhrnom vykaze
 33. Elektronická kominikácia s DU
 34. Daňové priznanie - práca v Spojených arabských emirátoch
 35. Palivové karty
 36. Spätná úhrada koncesionárskych poplatkov - ako zaúčtovať?
 37. Storno faktúry v oddieli kv dph
 38. U MUJ časovo rozlíšiť ESET licenciu na PC
 39. Z-nec, cestovný príkaz a parkovné
 40. Môže predseda pozemkového spoločenstva kúpiť stroj bez súhlasu valného zhromaždenia?
 41. Potrebujem previest tovar zo sukromnej osoby na s.r.o, ako je mozne to spravit?
 42. účtovníctvo a vrp
 43. obratový bonus
 44. Môžem si uplatniť DPH z pohostenia pre hostí vrámci prezentačnej akcie, ktorú som robila pre inú firmu?
 45. Fa z r. 2017 prijatá 2/2018
 46. Ako zaradiť umývačku riadu do majetku?
 47. Zdravotné poistenie
 48. Daňová uznateľnosť výdavkov za rekvalifikačný kurz
 49. Danove priznanie na Slovensku a vrátenie dani z UK
 50. SZČO, neplatca DPH, paušálne výdavky - nezaplatená časť faktúry
 51. Rocne zuctovanie ZP- nedoplatok
 52. Prenos daň. povinnosti pri stavebných prácach
 53. Príjem z Úradu práce a priznanie Typ B
 54. Odpočitateľná položka
 55. Daň z motorových vozidiel - dátum vzniku daň.povinnosti
 56. Dobrovoľné používanie Virtuálnej ERP
 57. Paušálne výdavky 80% bez knihy jázd
 58. Daň z pozemku
 59. Paušál za súkromné auto
 60. K prenosu daňovej povinnosti ,ktoré patria do kapitoly 72-železo
 61. Źiadosť o vykonanie RZD - douplatnenie si DB
 62. RZD a odpocítateľná položka
 63. Používanie súkromného auta na podnikanie
 64. Akú odvolávku dať na faktúru vystavenú pri vývoze do tretích krajín?
 65. Rekonštrukcia účtovníctva
 66. Musi SHR bez prijmov podat danove priznanie?
 67. Dobijacie karty do mobilu do nakladov
 68. 80% nakladov na auto a dan z MV
 69. povinnosť elektronickej komunikacie
 70. Vznik DPzMV - platiteľ DzMV
 71. Daň z MV účtovanie
 72. Žiadosť o ročne zúčtovanie dane a nárok na daňový bonus
 73. Ako sa účtuje o VRP v Money S3?
 74. Predaj obch. podielu v s.r.o. a povinnosti
 75. Kombinovaná preprava a daň z MV
 76. Dan z motorovych vozidiel
 77. Vyplnenie žiadosti o ročné zúčtovanie preddavkov za daň/uplatnenie nezdaniteľných častí na manželku.
 78. Musim registrovať podla par. 7a?
 79. daň z nehnuteľnosti
 80. Ako správne zaúčtovať bločky z ERP za obedy za celý rok 2017?
 81. RZD a daňový bonus neuplatňovaný mesačne - ako vysporiadať s DU?
 82. miesto nadobudnutia tovaru a správna fakturácia
 83. S.r.o musi podavat danove priznanie len elekronicky? ide o jedno vozidlo.
 84. Prerušenie odpisov
 85. "zabudnutý" zostatok na účte 381
 86. Návesová jazdná súprava
 87. Nákup z ALZY bez DPH použitý na súkromné účely
 88. daň z MV 2017
 89. Prenesenie danovej povinnosti podla par.69 ods.10 az 12 zakona č.222/2004
 90. finančný leasing a prenájom tretej osobe
 91. cestovné náhrady
 92. Danove priznanie za rok 2017 cast roka praca DE a cast SR
 93. Daňové priznanie k Dani z motorových vozidiel
 94. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel -
 95. Daň z MV - špeciálne vozidlo
 96. Prenájom časti budovy
 97. Dodatočné DP z príjmu FO r. 2016
 98. Príspevková organizácia mesta uctovanie rezerv
 99. Ako funguje prenos daňovej povinnosti pri obchode medzi dodávateľom, 1. odberateľom a 2. odberateľom, ak sú všetci platcovia DPH a obchoduje sa len v rámci tuzemska?
 100. DMV, nepoužívané auto 4 mesiace a následne predané
 101. Pokladna - zakladanie dokladov
 102. Ako zaúčtujem zábezpeky za nájom?
 103. elektronické podanie za PO
 104. prehlad danovej straty v DP
 105. zabudli sme zaplatiť ročné nájomné za prenájom nehnuteľnosti a konateľ chce mať tento výdaj aj v DPPO v r.2017
 106. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 107. Ziadost o rodinne pridavky
 108. Stratila som zápočtový list
 109. kúpa bicyklov pre zamestnancov
 110. nesprávna ŠPZ v daňovom priznaní k dani z MV za rok 2016
 111. Vystavenie zálohovej fa alebo faktúry
 112. Výplata na výpl. páske nesedí
 113. Dobropis na prelome roku
 114. neplatca DPH a dovoz tovaru zo zahraničia
 115. Daň z príjmu FO zo zamestnania + ostatné vedľajšie príjmy
 116. Dz MV_predpokladana daň r. 40
 117. Optimalizácia dane pri predaji časti podniku
 118. Predplacanie si Zoom = sluzba na videohovory(podobne ako skype) - ide podla zakona o DPH o elektronicky prijatu sluzbu?
 119. Príspevok na SZČO a jeho účtovanie....
 120. Daň z MV za rok 2017 - zmeny oproti roku 2016?
 121. Daň z predaja nehnuteľnosti
 122. Zmluva o účinkovaní bez podania umeleckého výkonu. Aký je to príjem?
 123. Ako učtovat dodatočnu dan z MV ?
 124. Faktura do ČR z 01/18 kde je uvedene kompenzacia za 12/17
 125. Faktura z ČR s DIC SK30...
 126. Musí žena podať daňové priznanie ak prenajímala jeden mesiac nehnuteľnosť za 150 €?
 127. špedička a daňová povinnosť
 128. narok na danovy bonus
 129. faktúra z čr - zvláštny režim
 130. Knihy bez dokladu o kúpe môžem predať na IČO?
 131. nadspotreba u plachtovej dodávky
 132. Uhrada dane z prijmu
 133. Pripočitateľná položka
 134. ako mám vyradiť auto z majetku?
 135. Oprava chýb minulých období
 136. Prenájom lesného pozemku
 137. odmena zo sociálneho fondu
 138. Ako odpočítať DPH z auta kúpeného pred registráciu za platiteľa DPH pri finančnom leasingu
 139. Ryža a prenesenie daňovej poivnnosti
 140. Ak danove priznanie podat ak som pracoval a nasledne podnikal?
 141. Faktúra s nesprávnymi údajmi
 142. Nepeňažný príjem u lekárov za rok 2017
 143. Dane v Nemecku
 144. nezdanit.časť na danovníka 2018
 145. Koeficient DPH
 146. Dan MV za rok 2017
 147. Tlačivo oznámenia
 148. Zánik daňovej povinnosti nákladného motorového vozidla
 149. Daň z MV a aplikácia e dane
 150. Faktúra s prenosom dań. povinnosti a KV DPH
 151. Pri podani DP DPH za december 2017 elektronicky mám použiť tlačivo platné od 1.1.2018?
 152. Môžem neplátca dph reg §7 samozdaniť prijaté služby z EU z augusta teraz v decembri?
 153. Odpočet DPH z parkovacieho státia
 154. Moze sa tovar s hodnotou nizsou ako 1700,- € zaradit do dlhodobeho majetku a byt financovany z kapitáloveho rozpoctu?
 155. Zánik daňovej povinnosti MV
 156. Prijatá služba z CZE - obaja neplatitelia DPH
 157. Ako účtovať faktúru z Metra - ryža, mak bez DPH - prenesenie daňovej povinnosti ?
 158. Vystavená faktúra, opravná a nová opravená faktúra - musia ísť všetky 3 do účtovníctva?
 159. zasielanie KV a DP DPH elektronicky
 160. Kde nájdem podrobný zoznam tovarov Spoločného colného sadzobníka?
 161. Nákup materiálu z ebay. Ako účtovať platbu kartou?
 162. DzMV – zánik daňovej povinnosti
 163. Ako opraviť faktúry s nesprávne uplatnenou DPH? (mal byť prenos daňovej povinnosti)
 164. Je to náklad ne repre alebo oprávnený náklad s odpočítaním DPH?
 165. Inventarizácia majetku
 166. Cestovný príkaz-ubytovanie u rodičov - ako uviesť v CP?
 167. Kontrolný výkaz - odbereteľa len s DIČ
 168. Refakturácia PHM
 169. Exekučný príkaz
 170. Poistne plnenie a danove priznanie
 171. Musím zaregistrovať firmu ako platiteľa dane zo ZČ , ak zamestnáva iba jednu osobu na DoBPŠ?
 172. reklam.kampaň - ako zaúčtovať
 173. Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty, kurz NBS alebo suma z dokladu
 174. Faktura FB - datum dodania do KV
 175. Tretie štáty - fakturácia
 176. Dovoz tovaru z EÚ
 177. Občianske združenie a registračná pokladňa
 178. omylom zaplatená platba z firemného účtu kartou
 179. Môžem účtovať v JU vo VOZD - napr. opravu kúpelní práca + materiál na budove, ktorú máme v prenájme ?
 180. účtovanie zabudnutých dokladov do pokladne v PÚ
 181. OP k pohladavke mozem v jednom roku vytvorit a hned aj odpisat?
 182. SZČO - predaj odevov - igelitové tašky, spoplatniť? registrovať na ministerstve ŽP?
 183. Daň z MV 2017 - cestovné náhrady
 184. nákup stravných lístkov szčo
 185. Vyuctovanie zalohovej faktury v program KTK - CZ
 186. potrebovala by som poradiť s účtovníctvom podvojným pre fyzickú os. ukrajinec,
 187. dan z motorvych vozidiel
 188. Zaradenie pozemku do majetku
 189. účtovanie občianske združenie
 190. Faktúra zo zahraničia s prechodom do roku 2018
 191. iné zmluvné príjmy podľa par. 8 od r. 2018 - daň, ZP, SP ako?
 192. Servis výťahu a prenesenie DP
 193. Dph na základe prijatej platby
 194. Typy DPH v MRP
 195. "Divná" zahraničná faktúra a jej zaúčtovanie
 196. DP motorové vozidlá
 197. prepočet poistného pri zdanit.príjmov z čr
 198. Ako je to s daňovým priznaním u dohodárov?
 199. použitie súkromného auta na služobke - daň z MV ako?
 200. PPD za nákup tovaru z Čiech
 201. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a NČZD
 202. DPzMV daňovník podľa §3
 203. príjem z rakúska+príjem z dohody na SK
 204. Ročné zúčtovanie dane
 205. Zmluva o budúcej zmluve - účtovanie
 206. Môže byť telka daňovým výdavkom?
 207. DPH nadmerný odpočet bol vyšší ako je vlastná daň.povinnosť
 208. Sociálny fond k 31.12.
 209. Výroba a montáž madla ucet 501 alebo 518?
 210. Ako účtovať poplatky RTVS
 211. uznateľnosť nákladov-kávovar pri opísanej situácii
 212. Ťahače a návesy riadok v TP
 213. danove priznanie z motorovych vozidiel
 214. Účtovanie daňového bonusu pri mesačnom uplatnení v JÚ - KROS
 215. Neskoro doručený dobropis
 216. Môže byť výdavkom?
 217. Ako zaúčtovať kúpu obchodného podielu v s.r.o. X a Y
 218. Číslo faktúry z dokladu od Alza.
 219. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti
 220. Ako previesť auto z FO na s.r.o.
 221. Cestovný lístok na meno zamestnanca platený kartou spoločnosti
 222. Podanie priznania na daň z motorového vozidla
 223. Odvody do zdravotnej poisťovne
 224. faktúra s rôznymi rokmi
 225. DOVP je to pravidelný či nepravidelný ?
 226. Prenos daňovej povinnosti
 227. Stavba domu na rekreačné účely
 228. Mínus v pokladni v s.r.o.-čke
 229. DP typ B paušálne výdavky + príjem zo zamestnania
 230. Dlhodobé ochorenie externého účtovníka
 231. Kedy sa vypláca DPH za 11/2017?
 232. Účtovanie poistného
 233. Neskoro vystavená faktúra za prenájom nebytových priestorov
 234. účtovanie Google a zdanovanie
 235. Obec a daňové priznanie z motorových vozidiel
 236. Môžem si ako živnostník popri zamestnaní uplatniť paušálne výdavky a viesť tak len evidenciu o prímoch, zásobách a pohľadávkach?
 237. Účtovanie pri vymáhaní pohľadávky
 238. Odvody SZČO
 239. Ukončenie živnosti a vysporiadanie DPH pri neodpísanom majetku
 240. Príjem do 500,-€
 241. daň z nehnuteľnosti - spoluvlastníctvo
 242. Opravná položka k pohľ. (§20 ods. 14 Zákona o DZP) - tvorba len v 3. roku.
 243. účtovanie výroby alebo služby - účtovanie systémových, sklenených priečok, oceľovej konštrukcie
 244. Uprava rocnej sadzby dane
 245. klinická štúdia lekárov a DPH
 246. Naklady na prelome rokov
 247. odvody 2018, danove priznanie za 2017, paušalne vydavky
 248. preprava tovaru z CZ do Nórska
 249. Je nejaká lehota na ukončenie drobnej stavby?
 250. účtovanie kúpnej zmluvy PÚ