PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 [170] 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Dan z predaja zdedeneho pozemku
 2. majetok v JU
 3. EZU na DÚ
 4. kalkulácia vlastných nákladov v JÚ
 5. Faktúra k prijatej zálohe z ČR - tovar s inšt. a montážou
 6. Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2011
 7. Kúpa podielu v obchodnej spoločnosti (v s.r.o)
 8. Kurz.rozd.-valut.pokl.
 9. Danové priznanie za rok 2011 z prenájmu nehnutelnosti za osobu FO žijucu vo VB
 10. Príkazná zmluva - jednorázová činnosť: daň a odvody
 11. Preukázateľne zaplatené poistné
 12. účtovanie registračnej pokladnice v JU
 13. Odkupenie restitucneho naroku a jeho nasledny predaj
 14. Odpisovanie softwéru
 15. Daňové priznanie a príjmy v zahraničí
 16. odmeny štatutárov - pripočítateľná položka
 17. Dovoz z Ciny, dph, clo - sukromna osoba
 18. Ako zauctovat zostatok neuhradenej pohladavky vo vyske 0.01E?
 19. Dan z prenajmu za podu
 20. Danove priznanie typu A
 21. poistenie na 3 roky dopredu
 22. obratový bonus a DPH
 23. Uplatnenie daňového bonusu obaja rodičia
 24. registrácia dph §7a
 25. účtovanie nadobudnutia družstevného bytu, odkúpenia do OV a predaja bytu v OV
 26. Dotácie 2011 -2012 - zákaz používať paušálne výdavky §6 odst.10 ZoDzP
 27. Danove priznanie typu A - student
 28. Kam podať daňové priznanie?
 29. príjem z prenájmu FO rok 2011
 30. podnikateľ prenajíma byt
 31. Znižujú Daňový základ zaplatené odvody?
 32. Daňové priznanie - práca v Čechách
 33. Objednávanie tovaru z Poľska, Nemecka, Maďarska a Číny - prosím pomôžte
 34. rozdiel v účtovných a v daňových odpisoch
 35. Vysporiadanie účtu 343
 36. elektr. podanie DPH - varovanie
 37. Daň za pozemok
 38. Vrátenie dane z príjmu za rok 2011
 39. DP typu A
 40. Daňové priznanie - prenájom nehnuteľnosti a predaj nehnuteľnosti
 41. rozsudok a uroky z omeskania
 42. Ako postupovať?
 43. Ročné zúčtovanie dane
 44. sk nace
 45. Zamestnanecka premia
 46. Nehnuteľnosť určená na predaj
 47. Ako zaplatiť daň za ročné zúčtovanie?
 48. prosím viem mi niekto poradit...ohladne knihy jazd
 49. Podnikanie v ČR na slovenskú živnosť
 50. Leasing nákladného vozidla a predčasné ukončenie zmluvy
 51. záväzok v JÚ
 52. REGISTRACIA K DPH
 53. Dodavanie sluzieb do zahranicia
 54. Zamestnanecká prémia - áno či nie???
 55. Ako zaradiť psa?????
 56. Doručovanie elektronicky na DÚ
 57. Stretnutie predajcov a DPH
 58. PN ka a urad prace
 59. 80% vydavky phl
 60. Školenie od Management service
 61. nezdaniteľná časť základu dane
 62. zamestnanecká prémia 2011
 63. danove priznanie
 64. DPPO a DPFO 2011
 65. Výdavky - rekonst. bytu
 66. Obchodny majetok a odpisy
 67. Významné a nevýznamné položky
 68. Daňové priznanie k dani z príjmov FO - pozastavená živnosť
 69. Výdavky vzniknute v roku 2011, činnosť sa začala prevádzkovať v roku 2012..
 70. Daň z nepeňažnej výhry
 71. odpočitateľná položka manžel
 72. odpocitatelna položka na manžela
 73. Vrátenie daňového bonusu na dieťa
 74. Prerušenie živnosti - DP a paušalne výdavky
 75. Vyňatie príjmov a daňový bonus
 76. Prechod z JU na paušálne výdavky a opačne II. - prelom rokov 2010/2011
 77. vrátenie daňového bonusu
 78. cestovne vydavky
 79. Staré diela ekonómov.
 80. Vrátenie daní z UK
 81. Su prijmy z nevyhernych hracich pristrojov aj predmetom dane z prijmov?
 82. budova, jej odpisy a dilema
 83. Dochodca - starobný dôchod, invalidný dôchodok - daňové priznanie
 84. ako účtovať náhradu škody za havarované auto?
 85. bezodplatné nadobudnutie použitého materiálu
 86. Urcenie danoveho domicilu a povinnost podania DP
 87. Odpočet pri registrácii a poskytnutá záloha v predchádzajúcom roku
 88. Vklad hotovosti na BU s.r.o.
 89. sú rezervy povinné?
 90. DPH
 91. Účtovanie zániku poistenia
 92. Aké daňové priznanie
 93. urbár
 94. odvody a daň z príjmu szčo
 95. SZČO a zdravotné zúčtovanie rok 2011
 96. Daňove priznanie
 97. Zaplatenie dane
 98. DP typ A pomoc
 99. par. 17 ods 2 a 3 - miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu
 100. Som nováčik a porebujem vašu radu.
 101. nakup z holandska
 102. zálohová platba zaplatená na konci roku 2011
 103. sadzba dane
 104. Výkaz
 105. zuctovanie opravnej polozky z minulych rokov
 106. preúčtovanie výnosov starého roku k vystaveným dobropisom nového roku
 107. vyrovnací podiel
 108. predaj auta
 109. dôchodca daňove priznanie rok 2011
 110. preddavky na dan z prijmu - uhrada
 111. daňové a nedaňové výdavky pri benzíne
 112. zaúčtovanie nároku na poistné plnenie
 113. nezd.časť základu dane na daňovníka
 114. Cestovný príkaz
 115. Poraďte mi program na vyplňanie dańových tlačív.
 116. vyradenie vozidla - oprava
 117. Daňový bonus a invalidný dôchodok dieťaťa
 118. príjem z Tupperware
 119. Pôžička na založenie ?
 120. účet 314 a 324 v poznámkach
 121. faktúry v CZK a úhrady na bankovom účte
 122. príplatok za sobotu a nedeľu
 123. uctovanie szco - nakladna preprava
 124. Fakturácia položiek s nulovou hodnotou - BONUS k nákup
 125. ERP účtovanie denných tržieb v JU
 126. Pozcika od spolocnika - kreditna karta
 127. Pozastavena zivnost
 128. nárok na odpočet DPH
 129. Technické zhodnotenie
 130. Uvádzanie účtov v DP + DHIM vo výkaze majetku a záväzkov
 131. nárok na odpočet DPH
 132. surhnny vykaz
 133. ID a DP typ A - má nárok na zamestaneckú prémiu?
 134. OP k pohľadávkam
 135. príjem za predaj psíkov 1100 eur.
 136. danové priznanie SZČO časť roka a potom závisl.činnost ČR
 137. zostatok na 315
 138. Vstupné náklady pred zaregistrovaním na daňovom úrade
 139. Ročné zúčtovanie dane
 140. zamestnanecká prémia
 141. Dan z prijmu - danovy bonus
 142. daň z darovania nehnuteľnosti
 143. potrebujem poradiť
 144. čerpanie soc. fondu na stravné lístky
 145. Auto
 146. leasing na konci roka
 147. daň z príjmu ČR
 148. POZNÁMKY k ÚZ
 149. odpocitatelna polozka na manzelku
 150. DPH pri postupení kamiona
 151. dan z prijmu z predaja bytu v ktorom nemam trvaly pobyt
 152. Pozastavená živnosť v roku 2011
 153. 40% paušál - poisťovací
 154. zlúčenie spoločností
 155. e-Dane, tlačivo DP FOt_typ A
 156. Nesprávne vyplatený daňový bonus
 157. DPH nové tlačivo 2012?
 158. cudzinec-nezdaniteľná čiastka
 159. Vratenie preplatku z ČR
 160. Účtovanie na účte 323
 161. Danový rezident SR a DP v Rakusku
 162. výhra
 163. nadmerná PHL - pripočítateľná položka
 164. Nedplatky do ZP a SP a daň z príjmu
 165. Účtovanie zrážky zo mzdy zamestnancom za vyučbu AJ vo firme
 166. Môže dôchodca požiadať o daňový bonus za rok 2011
 167. Priznať všetky príjmy z dohôd?
 168. Ako zdaniť príjem z kuponovej privatizácie
 169. sk nace
 170. Platba na účet
 171. povinnosti prenajímateľa pri prenájme bytu podnikateľovi na živnosť
 172. náklady po pozastavení živnosti
 173. pozastavenie živnosti a ZD
 174. Pomoc pri zakladaní firmy v Rakúsku
 175. SZČO cestovné náhrady , práca v Nemecku
 176. Rakúska diaľničná známka kúpená na Slovensku
 177. Nezdaniteľná časť ZD - nárok
 178. je mozne po roku zmenit tip platenia dane ?
 179. DPH
 180. Pozastavená činnosť FO
 181. odpis pohľadávky a záväzku
 182. vklad pc do sro
 183. Kúpa auta na úver - majiteľ ČSOB Leasing
 184. Podanie daňového priznania k dani z príjmov FO pri poberaní materského príspevku
 185. nákup tovaru v roku 2011, predaj 2012
 186. Príjmový doklad, alebo doklad z ERP ?
 187. Dan z prijmu - prijem v nemecku aj v SR
 188. Účtovné odpisy v n.o.
 189. Kde zistím ako dopadol vyhlásený konkurz?
 190. nákup tovaru v Poľsku v Zahraničí
 191. Príjem za predaj železného šrotu
 192. potvrdenie k Priznaniu k dani z príjmov FO elektronickou formou
 193. kupa a zaradenie auta do podnikania
 194. dodatočné DP DPH
 195. ubytovacie služby - DPH - do 3. krajín
 196. Ako účtovať zálohu s tým že pokiaľ zákazník odstúpi je nevratná
 197. Hypotéka pre mladých
 198. povinnosť platiť odvody
 199. postup účtovania pri budovaní optickej siete
 200. Stravné u SZČO
 201. ako zaúčtovať auto na úver
 202. Náklady po ukončení živnosti
 203. uctovanie kurzovych rozdielov na konci roka
 204. Nadmerný odpočet
 205. Vyplatenie danoveho bonusu
 206. Daňové priznanie opatrovateľka v Rakúsku
 207. Chaos v bločkoch a nákladoch
 208. Odmeny za platba kartou - ako výnos??
 209. dlhodobé záväzky v JÚ
 210. Nákup pc hier z Izreala
 211. davka v hmotnej nudzi
 212. Daňové priznanie 2011
 213. bloček z RP
 214. daňový bonus
 215. Účet 383
 216. erp 2012 denná uzávierka pokladne
 217. platba na účet
 218. Služba prijatá z iného členského štátu
 219. paušálne výdavky a odvody uhradené za rok 2010
 220. Žiadosť alebo daňové priznanie ?
 221. nakup software v USA
 222. poznámky k DP PO za rok 2011
 223. DP dôchodcu ako osobného asistenta
 224. označovanie došlých faktúr
 225. Kedy začať účtovať v jednoduchom účtovníctve
 226. Uctovnictvo RO - publikacia
 227. Stavebné práce oprava parkoviska
 228. Ročné zúčtovanie dane alebo DP u dôchodcu?
 229. Ukončenie živnosti a daňové priznanie
 230. otázka
 231. daň z príjmu pri prenájme bytu 2011
 232. daňové priznanie
 233. SZČO - Postup pri prechode na paušálne výdavky
 234. leasing a PHM
 235. Fa z minul. roka v JU
 236. Prenájom hnuteľných vecí
 237. Predaj kovového šrtou
 238. Daňový bonus - základ dane alebo daňová povinnosť
 239. Prosim poradte, pretoze ja neviem poradit
 240. predčasné zrušenie investičného životného poistenia
 241. dph za sluzby z rakuska do ciech
 242. Nezdanene prijmy a prevzate uctovnictvo
 243. učtovanie v PU pozemkovými spoločenstvami
 244. zľava na bloku z PHM
 245. predaj do s.r.o prac.pomocky
 246. daň nižšia ako 16,60 Eur
 247. súbeh živnosti na Slovensku a zamestnanec v Nemecku
 248. dotácia a súkromný účet
 249. Prehliadka u lekára ako výdavok u SZCO
 250. SZčO, zamestnanec a ročné zúčtovanie