1. Mozem zauctovat odvody zaplatene v roku 2012 do roku 2011 v JU (23 replies)
 2. Nulové daňové priznanie. (4 replies)
 3. Čo všetko sa účtuje do réžie? (5 replies)
 4. PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI PODÁVANÍ na DÚ SO ZEP a s IDENTIFIKÁTOROM (12 replies)
 5. DPFO (2 replies)
 6. Zamestnanecká preémia (2 replies)
 7. účtovanie dph za stravenky (2 replies)
 8. Príjem v UK a daňové priznanie. (10 replies)
 9. nezdaniteľná časť základu dane na manželku (95 replies)
 10. DP a dôchodca (6 replies)
 11. Potrebujem súrne poradiť!!!!!!! (8 replies)
 12. Prenájom hnutelnej veci a DP FO (2 replies)
 13. Členenie DPH v programe POHODA (0 replies)
 14. Preddavkové faktúry a vystavené faktúry (2 replies)
 15. Faktúrovanie do zahraničia (0 replies)
 16. dávka v nezamestnanosti v DP 2011 (1 replies)
 17. SZČO a stravné (9 replies)
 18. Evidencia SBL od 1.1.2012 (4 replies)
 19. paušálne výdavky (2 replies)
 20. Môžem zaevidovať kúpno-predajnú zmluvu ako faktúru? (1 replies)
 21. DzP FO - mam podat danove priznanie? Prosim o radu (3 replies)
 22. opatrovatelka dan.priznanie (0 replies)
 23. môže fakturovať ak majú rovnaké trvalé bydlisko? (7 replies)
 24. Prosím poraďte mi!!!! (29 replies)
 25. daňové priznanie živnostník,teda B (5 replies)
 26. danové prizananie typ B (5 replies)
 27. Ako krátiť stravné? (4 replies)
 28. Zmeškané odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne (11 replies)
 29. Strata minulých rokov (7 replies)
 30. výška stravného (2 replies)
 31. SK NACE asistencia (3 replies)
 32. DPFO - riadok 10: Štát: čo sa píše? (1 replies)
 33. nákup auta SZČO (7 replies)
 34. opatrovateľka slovenske DP (8 replies)
 35. neplatca DPH (3 replies)
 36. Vysokozdvižný vozík a kniha jázd (4 replies)
 37. DP - zamestnanec iba PN + davka z garancneho poistenia (2 replies)
 38. Nákup zo Srbska , faktúra od DE (0 replies)
 39. Predaj pohladavok (0 replies)
 40. vyhlásenie o poukázaní sumy 2% - dátum zaplatenia (7 replies)
 41. refakturácia správnych poplatkov (0 replies)
 42. Zakazková výroba (0 replies)
 43. DP typ A - zvýšenie základu dane dds (5 replies)
 44. Nezdaniteľná časť na manžela . (7 replies)
 45. Ako zistím skutočné tržby za rok 2011 v prípade, že klient bol nespoľahlivý.... (10 replies)
 46. zaradenie majetku v obstarávacej cene (7 replies)
 47. Novela DPH od 1.4.2012 (3 replies)
 48. Musí sa podať danové priznanie (2 replies)
 49. Fiškálna DPH (3 replies)
 50. Vyplnenie DP dôchodcu (14 replies)
 51. Paušálne výdavky (1 replies)
 52. DP B prijem §6 odst. 2 pism. d (1 replies)
 53. Nepodanie daň. priznania (1 replies)
 54. uzavretie uctovnia (2 replies)
 55. daňove priznanie zahranicie (0 replies)
 56. materiál zaplatený cez osobný účet (2 replies)
 57. vyplnenie DP k dani z príjmov FO - práca na dohodu (6 replies)
 58. daň. priznanie -prenájom nehnuteľnosti (8 replies)
 59. Zúčtovanie 321 z roku 2010 (9 replies)
 60. slovenský dodávateľ faktúruje slovenskému odberateľovi v CZK (1 replies)
 61. Ako vystaviť faktúru v cudzej mene v pohode? (0 replies)
 62. zaplatenie bez nahlasenia (2 replies)
 63. Dobrovolnícka zmluva - zdanenie príjmu (1 replies)
 64. Predaj elektrickej energie vyrobenej fotovoltaickou elektrárňou - účtovanie (19 replies)
 65. Otváracia súvaha (1 replies)
 66. Dan z príjmov FO typ A (2 replies)
 67. Vyradenie zasob z JU (2 replies)
 68. náklady na leasingových zamestnancov (3 replies)
 69. Platca DPH -§ 7a a daňová evidencia (6 replies)
 70. zaučtovanie (1 replies)
 71. Výnosové úroky z úvěru a jejich zdanění (2 replies)
 72. Ak začínam účtovať firmu, ktorú rok pred tým účtoval niekto iný : (1 replies)
 73. Auto (1 replies)
 74. DPFOA - študent neplnoletý (2 replies)
 75. dátumy pri novovzniknutej s.r.o. (1 replies)
 76. Nákup tovaru z Čiech a DPH (8 replies)
 77. PN vyplatená zamestnancovi (1 replies)
 78. Preddavky dane z príjmu (2 replies)
 79. Preddavky dane z príjmu (13 replies)
 80. Inventurny supis (6 replies)
 81. postup účtování nakoupených pohledávek z úvěrú (3 replies)
 82. Registračná pokladňa (2 replies)
 83. ČID? Je potrebne podať danove priznanie? (1 replies)
 84. Nákup surovín na výrobu zmrzliny z Poľska. (1 replies)
 85. Daňové priznanie FO - typ:A (1 replies)
 86. povinnosť pečiatky s.r.o. ? (13 replies)
 87. Danove priznanie FO typ: B (0 replies)
 88. náhrada za km jazdy (3 replies)
 89. Dôchodca - príjem zo Sprostredkovateľskej zmluvy §774 Obč. zák. (1 replies)
 90. ani to nečítajte, pomýlila som sa (4 replies)
 91. Koľko si môže SZČO ročne odpočítať na dieťa (2 replies)
 92. Mám Musí dôchodkyňa podať daňové priznanie B? (2 replies)
 93. Money S3 (0 replies)
 94. stavebné práce v ČR (5 replies)
 95. Odpis pohľadávky v reštrukturalizácii (3 replies)
 96. Pobočka slovenského zamestnávateľa v Čechách (2 replies)
 97. valutová pokladňa... (25 replies)
 98. Aké doklady treba na výdavok uhradený cez účet v banke v JÚ, ako označiť na výpise ? (0 replies)
 99. Daňový bonus - doklady priložené k daňovému priznaniu typu B? (2 replies)
 100. Daňové priznanie FO "B" - príjem splnomocneného zástupcu (3 replies)
 101. Výdavky viacerých SZČO pri používaní spoločných priestorov (2 replies)
 102. Vratenie odvedenej dane z preplatku ZP roku 2010. (2 replies)
 103. posledne mesiace pred dochodkom (8 replies)
 104. účtovanie priestoru na podnikanie (1 replies)
 105. na faktúre zo zahraničia chýba deň dodania služby (8 replies)
 106. cestovné v zahraničí (1 replies)
 107. účtovanie víz (0 replies)
 108. nezdanitelna cast zakladu dane (11 replies)
 109. CR nerezident a SR rezident, dan z prijmu (10 replies)
 110. Nedoplatok DPH (1 replies)
 111. Zmena -na mesačného plátcu DPH (6 replies)
 112. Povinnosť podania DP za 2011 (SZČO, daňova stráta) (13 replies)
 113. Uvádzanie ceny s DPH a bez DPH pri samozdanení (32 replies)
 114. Prevod zo súkromných financií na podnikateľský účet (13 replies)
 115. daň z príjmu z predaja pozemku (4 replies)
 116. zabudnutie zaradenia dlhodobého majetku (2 replies)
 117. Daň z úrokov účtovanie (4 replies)
 118. odpisanie alkoholu (rozbitá fľaša alebo po záruke (0 replies)
 119. odpisy technické zhodnotenie (4 replies)
 120. Spoluúčasť na financovaní technického zhodnotenia budovy (1 replies)
 121. zamestnanec-predaj pozemku (2 replies)
 122. Zamestnanecká premia 2012 a daň (26 replies)
 123. vyplatenie zisku z s.r.o. a povinnosti z toho vyplývajúce (1 replies)
 124. Neoprávnene uplatnená NZČD (2 replies)
 125. paušálne výdavky ? (2 replies)
 126. Daň - Francúzsko (1 replies)
 127. Úroky ale mínusové (1 replies)
 128. Práca v Rakúsku na slovenskú živnosť (0 replies)
 129. Registrácia DPH a veci s tým súvisiace (9 replies)
 130. peňažný dennik v JU (0 replies)
 131. Dotácia ÚPSVaR na začiatku roka - JÚ (0 replies)
 132. výkazy k podvoj.učto (13 replies)
 133. Predaj tovaru do EU (4 replies)
 134. Faktúra z čiech (9 replies)
 135. prilohy k danovemu priznaniu (20 replies)
 136. ako inkasovať pohľadávky z minulého roku v hotovosti? (2 replies)
 137. zrážková daň z bankových úrokov (3 replies)
 138. odpisovanie majetku v JU (3 replies)
 139. Zahraničná DPH (0 replies)
 140. čo stým? (0 replies)
 141. e.SO - Integrované obslužné miesta (IOM) (2 replies)
 142. Predaj know how a dan z prijmu FO. (1 replies)
 143. Zauctovanie kupy domeny (7 replies)
 144. Zamestnanec zahranicnej firmy vykonavajuci pracovnu cinnost na SK (14 replies)
 145. Kedy zdaniť faktúru za december vystavenú v januári? (2 replies)
 146. DPH z Poľska (3 replies)
 147. Ako evidovať v peňažnom denníku? (3 replies)
 148. Riadok v daňovom priznani (8 replies)
 149. opencart slovenčina za 9,13 EUR - kúpiť na súkromnú osobu (1 replies)
 150. Nulový príjem - daň z prenájmu bytu? (14 replies)
 151. príjem za aktivačné práce (1 replies)
 152. Aký odpis na ojazdené vozidlo s nízkou kúpnou cenou? (1 replies)
 153. Odpisy - kupna zmluva so studentom (16 replies)
 154. DP typ B za rok 2011 - kde si ho mozem vyplnit v elektronickej forme? (5 replies)
 155. Prepočet stravného a zaokruhľovanie (4 replies)
 156. Prechod na JU (2 replies)
 157. SZČO a osobná asistencia (daňové priznanie) (4 replies)
 158. Dotácia - účtovanie z preukázateľných na percentuálne výdavky (0 replies)
 159. Zmluva o dielo-študent (8 replies)
 160. Neuhradené pohľadávky - zánik firiem (2 replies)
 161. DPH a súhrnný výkaz (1 replies)
 162. Prenájom pôdy mobilnému operátorovi (2 replies)
 163. zostatok v pokladnici (2 replies)
 164. spostredkovateľ pôžičiek a provízia (0 replies)
 165. Daň z príjmu - ukončené štúdium v roku 2011 (3 replies)
 166. Úhrada došlých faktúr - účtovanie (3 replies)
 167. Tovar na sklade dlhodobo (0 replies)
 168. DPFO typ A - poraďte červená chyba pri vypľňaní cez eDane (9 replies)
 169. Ako mám zaúčtovať Dohodu o uznaní dlhu v rozpočtovej organizácii? (0 replies)
 170. Ukončenie združenia - zostatková hodnota (0 replies)
 171. Dôchodca príjem zo závislej činnosti (3 replies)
 172. Ako zaúčtovať tržbu obchodu v denníku , rátať ju ako príjem podliehajúci dani? (15 replies)
 173. Sociálny fond v JÚ - zrušenie (2 replies)
 174. bezplatne stravovanie zamestnancov (12 replies)
 175. Daň z predaja nehnuteľnosti (1 replies)
 176. Nedobytné pohľadávky v JU (0 replies)
 177. Prechod z preukázateľných výdavkov na paušálne (3 replies)
 178. Nezdaniteľná časť na manžela (0 replies)
 179. Ahojte, chcela by som vás poprosiť o pomoc...Potrebujem pre klienta tlačivo E9 - prac (5 replies)
 180. platba kartou (3 replies)
 181. Poznámky k závierke - zmena údajov v r.2012 (4 replies)
 182. potvrdenie o vrátení dane z ročného zúčtovania zdravotného 2010 (1 replies)
 183. Vystavenie faktury - hotovost (10 replies)
 184. Nezdaniteľná čiastka pre zamestnanca (5 replies)
 185. Daňové priznanie -zamestnanie v zahraničí (45 replies)
 186. Riadok 37 a 38 v dodatočnom priznaní k DPH (7 replies)
 187. dátum dodania - prelom mesiacov (2 replies)
 188. spotrebné dane a DPH (2 replies)
 189. daňové priznanie s.r.o. (24 replies)
 190. Platí sa daň z predaja darovanej nehnuteľnosti? (0 replies)
 191. Prosim dobru dusu o radu ohladom DP k dani z prijmu PO (9 replies)
 192. szčo a danova evidencia (0 replies)
 193. Skoršie vyplatenie vratky DPH (0 replies)
 194. DP za byt, poraďte (13 replies)
 195. Nezdaniteľná čiastka SZČO (0 replies)
 196. Bionafta - vzťahuje sa na daň???? (2 replies)
 197. Spotrebná daň z bionafty (0 replies)
 198. Predaj zdedeného auta (0 replies)
 199. Príspevok na podnikanie (10 replies)
 200. Daňové priznanie - pracovala som na dohodu. (17 replies)
 201. Príkazná zmluva a príjem zo záv. činnosti. (0 replies)
 202. tlačivo (4 replies)
 203. DDS a DP typuA (2 replies)
 204. Danove priznanie A (0 replies)
 205. Daňové priznanie FO A - dôchodca a odpočiteteľná položka (14 replies)
 206. Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2011 (špecifiká) (16 replies)
 207. Potvrdenie o príjme (6 replies)
 208. Oznámenie o účte DÚ (17 replies)
 209. DPH uhradená v rakúsku (0 replies)
 210. stravné, vreckové (26 replies)
 211. predaj pozemku - DP B (2 replies)
 212. predaj sro (1 replies)
 213. Paušálne náklady a preúčtovanie (2 replies)
 214. daň z prenájmu bytu za rok 2011 (2 replies)
 215. Nákup podniku v EÚ (0 replies)
 216. spotrebný úver (0 replies)
 217. Dan z prijmov z predaja nehnutelnosti (1 replies)
 218. Prijatý dobropis (8 replies)
 219. trovy konania a priznané trovy súdneho zastúpenia -ostatné pokuty? (0 replies)
 220. Príjem podľa paragrafu 8 Zákona o dani z príjmov a daňové priznanie (5 replies)
 221. Daň z úroku na bežnom účte (18 replies)
 222. e-dane ráta správne výsledky?? (0 replies)
 223. mozem si odpocitat dobrovolne poistenie? (6 replies)
 224. doplnanie uctu (10 replies)
 225. prilohy k danovemu priznaniu (3 replies)
 226. Universal Social Charge - Irsko (3 replies)
 227. Športová činnosť a DVP (0 replies)
 228. Exekucia mzda. (0 replies)
 229. SK NACE zámočnícke práce (5 replies)
 230. Zdanenie vyhry (21 replies)
 231. daňový bonus (2 replies)
 232. Tlačivo FO typ B - ako vyplniť SK NACE a iné (0 replies)
 233. Dovoz tovaru z tretich statov a nasledna fakturacia do ineho clenskeho statu EU (2 replies)
 234. Ktorý riadok? - neuhradený sankčný úrok DÚ (3 replies)
 235. dan z prijmu pri praci na Cypre (0 replies)
 236. Nikto mi neporadil! Už týždeň (21 replies)
 237. 80 % paušal na PHM a ostatné náklady (5 replies)
 238. daň.priznanie a invalidný dôchodok (1 replies)
 239. Registracia DPH v Rakusku (3 replies)
 240. zrusene zivotne poistenie v r.2011 (1 replies)
 241. SZČO dôchodca (2 replies)
 242. na došlej faktúre nesedi IČ DPH (0 replies)
 243. paušálne výdavky- podnikateľ a zamestanec (2 replies)
 244. môžem podať DP A (9 replies)
 245. vyclené - uvoľnené do voľného obehu (1 replies)
 246. Starobný dôchodca a daňové priznanie (1 replies)
 247. Daňové priznanie a nedoplatky na poistnom (2 replies)
 248. Zákazník neeviduje našu faktúru z roku 2010 (2 replies)
 249. Podnik zahraničnej osoby-odpoč.položka (0 replies)
 250. cestovne náhrady (5 replies)