PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 [171] 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Spotový obchod
 2. Preplatok z ročného zúčtovania zdravotnej poistovne
 3. DP za rok 2011 -
 4. Vypocet dane z prijmu - zivnostnik - pausalne vydavky
 5. zivnost popri zamestnani - ako platit dan
 6. Prijmy zo zahranicia a zaklad dane
 7. Zabudnutá zahraničná faktúra
 8. prijatá zálohová platba
 9. Výpočet spotrebnej dane
 10. FA do AT neplatca DPH
 11. daňové priznanie - dôchodca a súčasne poberateľ opatrovateľského príspevku
 12. Zostatok na účte 261 ku koncu roka
 13. kontrola dph
 14. danovy bonus
 15. Tlačivo Vyhlásenie a stihnutie termínu do 15.2
 16. Príjem z Čiech
 17. DP typ "A" a zamestnanecká prémia ?
 18. obchodný register
 19. strata?
 20. šalovacie dielce,podpora pod roxory
 21. Príjem z prenájmu - reálne príjmy
 22. automobil v JU - zatiaľ nepoužívaný
 23. 0,5 % z dani - ako zaúčtovať
 24. Nezdaniteľná časť pre pracujúceho invalidného dôchodcu
 25. Odloženie termínu na podanie daň. priznania
 26. začiatok účtovania v PU
 27. oneskorená fa. z ČR za dodanie materiálu
 28. Odpočítateľná položka na manželku
 29. Dotácia a program Alfa
 30. Vyradenie nedoodpisovaneho majetku z uctovnictva
 31. ppd a vpd
 32. kreditný úrok a daň z úrokov účtovanie v JU
 33. opakované dodanie elekriny
 34. Zahraničná DPH
 35. medzinárodná preprava osôb a pokladnica
 36. FO povinnosť podať DP
 37. odvody do socialnej a zdravotnej poist.
 38. preradenie súkromného auta do podnikania
 39. prenajatie vozidla na podnikanie
 40. najomna zmluva - musí byť právnicky ošetrená zo strany realitky ?
 41. Príjem z Francúzska
 42. Vrátený nadmerný odpočet
 43. úhrada faktúr v hotovosti v roku 2012
 44. JÚ- prechod z paušálnych výdavkov na JÚ a zrušenie živnosti uprostred roka.
 45. DP daň z príjmi PO
 46. prevádzka vo vlastnom rodinnom dome
 47. krátkodobý majetok alebo materiál?
 48. Automobil v zostatkovej hodnote a predaj s 0 hodnotou
 49. Športovec - používania motorového vozidla
 50. Danova OP k pohladavkam
 51. Odpredaj kamiona ktorý nebol odpísaný
 52. provízia z poistenia a daňové priznanie
 53. Absolvenská prax a DP
 54. Dochodca-zdanenie jednorazoveho prijmu
 55. Prenajom nehnutelnosti ako obch. majetok
 56. Dôchodca SZČO a DP
 57. VÝKAZY ZA ROK 2011
 58. Prerušenie živnosti v roku 201120
 59. Dobrý deň
 60. Uctovanie auto uveru v JU
 61. Môžeme použiť PPD pri úhrade v hotovosti za tovar s montážou.Plech s namontovaním?
 62. czk pokladňa k 31.12.2011
 63. zaúčtovanie stravného zo SC
 64. Automobil a deliaca mriežka 2012
 65. Nákup stravných lístkov
 66. Daňové priznanie TYP A
 67. Spotrebná dan na alkoholické nápoje
 68. DP - dvaja zamestnavatelia + dohoda
 69. spotrebná daň na bionaftu
 70. prevod penazi, majetok z cudzej krajiny na SR
 71. Vrátenie dane z úrokov za rok 2011
 72. Fotobanky
 73. dan z nehnutelnosti-za co vlastne clovek plati.?
 74. Účtovanie vedlajších obstarávacích nákladov
 75. Rocne zuctovanie
 76. vyplatený podiel na zisku spoločníkovi
 77. Výpis z účtu
 78. Ceniny
 79. DPH a rozpočítanie nákladov na nebytový priestor v bytovom dome
 80. Vypisovanie vydavkovych pokladnicnych dokladov
 81. Daňové priznanie - dôchodca, pracovný asistent
 82. Ročné vyúčtovanie
 83. Študentka a príjem z ČR
 84. Zučtovanie dane a odpočítatelná položka na manželku
 85. zamestnanec a dohody
 86. Danove priznanie typ B a príjem zo zahraničia
 87. Vrátenie tovaru ?
 88. príjem podľa par. 6
 89. príjem v hotovosti
 90. Zaradenie majetku
 91. Neplatca DPH fakturuje služby poľskému platcovi DPH za práce na stavbe v Rakúsku
 92. Ako prefakturovat,s DPH alebo bez DPH?
 93. Nezdanitelná časť základu dane na rok 2011 študent/pracujúci
 94. Daňové tlačivá pre JÚ platné za rok 2011
 95. Testy Jaspis - podvojné účtovníctvo
 96. Uctovnicka z NZ
 97. Zákon o dani z prímov na rok 2012 s komentárom
 98. PREDAJ BYTU SO STRATOU, ZIVNOSTNIK JU
 99. CK a doprava
 100. ODPISOVANIE VOZIDLA V POHODE
 101. Odpocet danovej straty
 102. RK nákup-predaj družstevného bytu a DPH
 103. dovoz - prepravné služby
 104. Samozdanenie-tovar zo zahraničia
 105. Materiál použitý pri oprave nevyfakturovaný
 106. Odvody szčo do zdr. poisťovne - poberateľ starobného dôchodlu
 107. Prevod členských práv a povinností - predaj družstevného bytu.
 108. Znizenie mzdy
 109. technické zhodnotenie budov
 110. sluzba prijata v CR?
 111. zauctovanie
 112. žiadosť o vrátenie DPH z ČR
 113. danove priznanie
 114. Ako zaúčtovať fa z júla 2011
 115. účtovanie príjmov a výdajov v JU
 116. Faktúra - úhrada faktúry
 117. DzMV 2012 a oznamovacia povinnosť
 118. dan z prenajimania bytu
 119. danove priznanie za rok 2011 - poberanie materskeho + praca na dohodu
 120. 341 - problem
 121. Paušálny výdavok
 122. faktura za nadobudnutie tovaru v clenskom state z roku 2010
 123. predaj DHM
 124. Nezdaniteľná časť na manželku?
 125. Daňovy bonus a nezdaniteľná čast!
 126. Odpis auta SZČO
 127. predaj auta FO - SRO
 128. Danove priznanie A
 129. Registrácia neplatcu DPH
 130. SZČO stravné v zahraničí
 131. pokladna
 132. Mozem dat dobrovolne poistne do vydavkov SZCO?
 133. Zle sformulovaná Zápisnica z Val.Zhr. je možná oprava na OR?
 134. Danove priznanie po rozvode
 135. SZČO a účtovanie stravného a vreckového v zahraničí
 136. Súdny prekladateľ bez živnosti
 137. DP 2011 a zrazene preddavky z preplatku RZZP 2010
 138. Prosím poradte ako s daňami do 15.2
 139. zostatok na účte 082
 140. predaj tovaru v rámci EU miesto uršenia tretie štáty
 141. Prosím poradte ako s daňami do 15.2
 142. SK NACE, vyplňanie DP 2011
 143. Predaj osobného auta
 144. daňové priznanie za rok 2011
 145. JCD alebo faktúra, čo zaúčtovať?
 146. Kradez
 147. Prelom rokov
 148. odpis automobilu na leasing
 149. Náhrada za stratu na zárobku po skončení PN alebo pri invalidite u SZČO.
 150. SZČO auto na leasing
 151. Aký typ daňového priznania ?
 152. vyuctovanie skylink
 153. Hranica pre registraciu DPH
 154. Kto mi urobí zúčtovanie dane za minulý rok?
 155. výstavnícke služby
 156. Dobropisy v roku 2012
 157. Používanie "slovenského" auta v zahraničí. Je to v poriadku?
 158. Ročné zúčtovanie dane za rok 2011 u dôchodcu
 159. ukoncenie podnikania a danove priznanie
 160. DPH priznanie - Nadmerný odpočet verzus VDP
 161. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku - rodičovská dov. + z ČR
 162. Kurzový rozdiel na účte zriadenom v EÚ
 163. Mám povinnosť používať fiškálnu pokladnicu?
 164. Dobropis za vrátený tovar
 165. účtovanie drobného nehmotného majetku
 166. kupa osobneho vozidla od PO na FO
 167. DPH a eDane
 168. Aká výška odvodov - Prosím pomôžte mi
 169. ZOŠIT na preukazatelne vydavky pri prenajme
 170. Daňové priznanie za 2011
 171. odchod do zahranicia a danove priznanie
 172. Spotreba PHM na náklad. auto
 173. odvody a príjem člena poz.spoločenstva
 174. živnostník a dávky v hmotnej núdzi
 175. Potvrdenie zo soc.poisťovne
 176. Vydavky SZCo
 177. Prenájom bytu v budove zaradenej do obchodného majetku
 178. Prechod z pausalnych vydavkov na JU za rok 2011
 179. Daňové priznanie - ukončená VŠ a začiatok PP v jednom roku
 180. Predpis na vrátenie preplatku zákonnej poistky
 181. FAKTURACIA CECHOVI
 182. Daňové priznanie B - aké prílohy pri prenájme
 183. Daň z príjmu ak bol daňovník časť roka nezamestnaný
 184. Je potrebne podat danove priznanie ? (brigada)
 185. Spatny odpis DM
 186. SZČO - môžem dať do výdavkov prosím ?
 187. s
 188. prijatý úver - účtovanie
 189. Uznanie DPH neplátcovi do nákladov
 190. spotrebitelsky uver a dan z prijmu
 191. Tesári
 192. uplatnenie DPH na výstupe - advokátska kancelária - uznesenie zo súdu
 193. chybajuce sudne rozhodnutie
 194. Musí sa Občianské združenie registrovat na DÚ pre podanie daňového priznania?
 195. DPh - nadobudnutie
 196. Prevod peňazí zo zahraničnej banky do slovenskej a kurzové rozdiely
 197. Fiškálna pokladňa
 198. Daň z predaja nehnutelnosti
 199. Daňové priznanie FO typA
 200. daň z úrokov na BU - preúčtovanie
 201. Odchodné nad rámec zákona
 202. Opatrovateľka v Rakúsku na Slovenskú živnosť
 203. finančné služby a súhrnný výkaz
 204. DP a príspevok na dochádzku
 205. danove priznanie - rada
 206. Spravne uctovanie v PNS
 207. Darovanie a následné dedičstvo
 208. Dobropis + výdajka
 209. Prevod majetku SZČO na FO
 210. Evidencia príjmov a výdajov pri paušálnych výdavkoch
 211. STUDENT V ČECHáCH
 212. JEDNODUCHE UČTOVNICTVO - ALFA
 213. Dodanie aplikácie cez Apple - ako vystavovať faktúry a čo s DPH?
 214. účet 131
 215. čo do kolónky SK NACE
 216. Odpisovanie osobneho automobilu
 217. Bezodplatný prevod podielu - daňový/nedaňový náklad?
 218. Auto zamestnanca(konateľa, spoločníka) používané v SRO
 219. platba z osobného účtu cez plat.kartu
 220. ako vyrátať spotrebnú daň z medziproduktu
 221. dan z príjmu
 222. DPH ako daňový výdavok ?
 223. Danove a uctovne odpisy
 224. Evidencia údajov o odberateľoch
 225. Nadubudnutie služby mimo EU
 226. danovy bonus na syna - študent v zahraničí
 227. Kratkodoby majetok
 228. Dan z výhry
 229. hotovosť v ERP
 230. Slovak, majitel zahranicnej firmy
 231. paušálne výdaje a kurz.rozdiely
 232. Skrachovany obchod online, vracanie penazi
 233. Lizing - odpisy v roku predaja
 234. Danove priznanie - vydavky
 235. Škoda na majetku
 236. SZČO platba za tovar z karty mojej mamy?
 237. Leasing a odpis
 238. DP
 239. odpisy
 240. Jednoduche uctovnictvo alebo evidencia prijmov?
 241. Náhrada za používania motorového vozidla v nákladoch SZČO
 242. zamestnany v zahraniči
 243. Prenajímať nehnuteľnosť ako SZČO alebo FO?
 244. Povinnosť viesť ERP - stavebníctvo?
 245. Nezdanitelná časť na manželku a zamestnanecká prémia
 246. Danove priznanie - zapocitava sa zdravotne za december 2011 zaplatene v january 2012?
 247. Ako správene evidovať položky - v JU ?
 248. Cenné papiere
 249. Odpočítateľná položka na manželku
 250. Daňové priznanie-doktorand-práca na dohodz