PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 [172] 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. STRAVNE LISTKY - Konečný zostatok účtovanie
 2. dôchodca - príjem § 5
 3. Inventarizačné rozdiely - účtovanie
 4. elektronický zápočet pohľadávok
 5. Tovar alebo materiál - pizzéria
 6. DANOVé PRIZNANIE A POčAS ROKA SA STAL DôCHODCOM
 7. účtovná zavierka 2011 s odpočtom straty
 8. Prenajom - skutocne alebo pausalne vydavky
 9. daňová kontrola a pokuta
 10. prenájom kancelárie
 11. DPFO A - vyplnenie na internete...
 12. Daňové priznanie star. dôchodcu a príjem z prenájmu
 13. auto napísané na IČO v TP
 14. Daňové priznanie A pre mnažela - aké tlačivá?
 15. Čislovanie vydaných faktúr v MRP
 16. Paušálne výdavky
 17. DP, rodičovská príspevok, práca na dohodu
 18. Zaplatené povinné poistné a príspevky
 19. Zaúčtovanie podn.úveru do 5 rokov
 20. vyuctovanie cestovnych vydavkov
 21. Príjem eur na účet vedený v ČR
 22. Spotový obchod
 23. Preplatok z ročného zúčtovania zdravotnej poistovne
 24. DP za rok 2011 -
 25. Vypocet dane z prijmu - zivnostnik - pausalne vydavky
 26. zivnost popri zamestnani - ako platit dan
 27. Prijmy zo zahranicia a zaklad dane
 28. Zabudnutá zahraničná faktúra
 29. prijatá zálohová platba
 30. Výpočet spotrebnej dane
 31. FA do AT neplatca DPH
 32. daňové priznanie - dôchodca a súčasne poberateľ opatrovateľského príspevku
 33. Zostatok na účte 261 ku koncu roka
 34. kontrola dph
 35. danovy bonus
 36. Tlačivo Vyhlásenie a stihnutie termínu do 15.2
 37. Príjem z Čiech
 38. DP typ "A" a zamestnanecká prémia ?
 39. obchodný register
 40. strata?
 41. šalovacie dielce,podpora pod roxory
 42. Príjem z prenájmu - reálne príjmy
 43. automobil v JU - zatiaľ nepoužívaný
 44. 0,5 % z dani - ako zaúčtovať
 45. Nezdaniteľná časť pre pracujúceho invalidného dôchodcu
 46. Odloženie termínu na podanie daň. priznania
 47. začiatok účtovania v PU
 48. oneskorená fa. z ČR za dodanie materiálu
 49. Odpočítateľná položka na manželku
 50. Dotácia a program Alfa
 51. Vyradenie nedoodpisovaneho majetku z uctovnictva
 52. ppd a vpd
 53. kreditný úrok a daň z úrokov účtovanie v JU
 54. opakované dodanie elekriny
 55. Zahraničná DPH
 56. medzinárodná preprava osôb a pokladnica
 57. FO povinnosť podať DP
 58. odvody do socialnej a zdravotnej poist.
 59. preradenie súkromného auta do podnikania
 60. prenajatie vozidla na podnikanie
 61. najomna zmluva - musí byť právnicky ošetrená zo strany realitky ?
 62. Príjem z Francúzska
 63. Vrátený nadmerný odpočet
 64. úhrada faktúr v hotovosti v roku 2012
 65. JÚ- prechod z paušálnych výdavkov na JÚ a zrušenie živnosti uprostred roka.
 66. DP daň z príjmi PO
 67. prevádzka vo vlastnom rodinnom dome
 68. krátkodobý majetok alebo materiál?
 69. Automobil v zostatkovej hodnote a predaj s 0 hodnotou
 70. Športovec - používania motorového vozidla
 71. Danova OP k pohladavkam
 72. Odpredaj kamiona ktorý nebol odpísaný
 73. provízia z poistenia a daňové priznanie
 74. Absolvenská prax a DP
 75. Dochodca-zdanenie jednorazoveho prijmu
 76. Prenajom nehnutelnosti ako obch. majetok
 77. Dôchodca SZČO a DP
 78. VÝKAZY ZA ROK 2011
 79. Prerušenie živnosti v roku 201120
 80. Dobrý deň
 81. Uctovanie auto uveru v JU
 82. Môžeme použiť PPD pri úhrade v hotovosti za tovar s montážou.Plech s namontovaním?
 83. czk pokladňa k 31.12.2011
 84. zaúčtovanie stravného zo SC
 85. Automobil a deliaca mriežka 2012
 86. Nákup stravných lístkov
 87. Daňové priznanie TYP A
 88. Spotrebná dan na alkoholické nápoje
 89. DP - dvaja zamestnavatelia + dohoda
 90. spotrebná daň na bionaftu
 91. prevod penazi, majetok z cudzej krajiny na SR
 92. Vrátenie dane z úrokov za rok 2011
 93. Fotobanky
 94. dan z nehnutelnosti-za co vlastne clovek plati.?
 95. Účtovanie vedlajších obstarávacích nákladov
 96. Rocne zuctovanie
 97. vyplatený podiel na zisku spoločníkovi
 98. Výpis z účtu
 99. Ceniny
 100. DPH a rozpočítanie nákladov na nebytový priestor v bytovom dome
 101. Vypisovanie vydavkovych pokladnicnych dokladov
 102. Daňové priznanie - dôchodca, pracovný asistent
 103. Ročné vyúčtovanie
 104. Študentka a príjem z ČR
 105. Zučtovanie dane a odpočítatelná položka na manželku
 106. zamestnanec a dohody
 107. Danove priznanie typ B a príjem zo zahraničia
 108. Vrátenie tovaru ?
 109. príjem podľa par. 6
 110. príjem v hotovosti
 111. Zaradenie majetku
 112. Neplatca DPH fakturuje služby poľskému platcovi DPH za práce na stavbe v Rakúsku
 113. Ako prefakturovat,s DPH alebo bez DPH?
 114. Nezdanitelná časť základu dane na rok 2011 študent/pracujúci
 115. Daňové tlačivá pre JÚ platné za rok 2011
 116. Testy Jaspis - podvojné účtovníctvo
 117. Uctovnicka z NZ
 118. Zákon o dani z prímov na rok 2012 s komentárom
 119. PREDAJ BYTU SO STRATOU, ZIVNOSTNIK JU
 120. CK a doprava
 121. ODPISOVANIE VOZIDLA V POHODE
 122. Odpocet danovej straty
 123. RK nákup-predaj družstevného bytu a DPH
 124. dovoz - prepravné služby
 125. Samozdanenie-tovar zo zahraničia
 126. Materiál použitý pri oprave nevyfakturovaný
 127. Odvody szčo do zdr. poisťovne - poberateľ starobného dôchodlu
 128. Prevod členských práv a povinností - predaj družstevného bytu.
 129. Znizenie mzdy
 130. technické zhodnotenie budov
 131. sluzba prijata v CR?
 132. zauctovanie
 133. žiadosť o vrátenie DPH z ČR
 134. danove priznanie
 135. Ako zaúčtovať fa z júla 2011
 136. účtovanie príjmov a výdajov v JU
 137. Faktúra - úhrada faktúry
 138. DzMV 2012 a oznamovacia povinnosť
 139. dan z prenajimania bytu
 140. danove priznanie za rok 2011 - poberanie materskeho + praca na dohodu
 141. 341 - problem
 142. Paušálny výdavok
 143. faktura za nadobudnutie tovaru v clenskom state z roku 2010
 144. predaj DHM
 145. Nezdaniteľná časť na manželku?
 146. Daňovy bonus a nezdaniteľná čast!
 147. Odpis auta SZČO
 148. predaj auta FO - SRO
 149. Danove priznanie A
 150. Registrácia neplatcu DPH
 151. SZČO stravné v zahraničí
 152. pokladna
 153. Mozem dat dobrovolne poistne do vydavkov SZCO?
 154. Zle sformulovaná Zápisnica z Val.Zhr. je možná oprava na OR?
 155. Danove priznanie po rozvode
 156. SZČO a účtovanie stravného a vreckového v zahraničí
 157. Súdny prekladateľ bez živnosti
 158. DP 2011 a zrazene preddavky z preplatku RZZP 2010
 159. Prosím poradte ako s daňami do 15.2
 160. zostatok na účte 082
 161. predaj tovaru v rámci EU miesto uršenia tretie štáty
 162. Prosím poradte ako s daňami do 15.2
 163. SK NACE, vyplňanie DP 2011
 164. Predaj osobného auta
 165. daňové priznanie za rok 2011
 166. JCD alebo faktúra, čo zaúčtovať?
 167. Kradez
 168. Prelom rokov
 169. odpis automobilu na leasing
 170. Náhrada za stratu na zárobku po skončení PN alebo pri invalidite u SZČO.
 171. SZČO auto na leasing
 172. Aký typ daňového priznania ?
 173. vyuctovanie skylink
 174. Hranica pre registraciu DPH
 175. Kto mi urobí zúčtovanie dane za minulý rok?
 176. výstavnícke služby
 177. Dobropisy v roku 2012
 178. Používanie "slovenského" auta v zahraničí. Je to v poriadku?
 179. Ročné zúčtovanie dane za rok 2011 u dôchodcu
 180. ukoncenie podnikania a danove priznanie
 181. DPH priznanie - Nadmerný odpočet verzus VDP
 182. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku - rodičovská dov. + z ČR
 183. Kurzový rozdiel na účte zriadenom v EÚ
 184. Mám povinnosť používať fiškálnu pokladnicu?
 185. Dobropis za vrátený tovar
 186. účtovanie drobného nehmotného majetku
 187. kupa osobneho vozidla od PO na FO
 188. DPH a eDane
 189. Aká výška odvodov - Prosím pomôžte mi
 190. ZOŠIT na preukazatelne vydavky pri prenajme
 191. Daňové priznanie za 2011
 192. odchod do zahranicia a danove priznanie
 193. Spotreba PHM na náklad. auto
 194. odvody a príjem člena poz.spoločenstva
 195. živnostník a dávky v hmotnej núdzi
 196. Potvrdenie zo soc.poisťovne
 197. Vydavky SZCo
 198. Prenájom bytu v budove zaradenej do obchodného majetku
 199. Prechod z pausalnych vydavkov na JU za rok 2011
 200. Daňové priznanie - ukončená VŠ a začiatok PP v jednom roku
 201. Predpis na vrátenie preplatku zákonnej poistky
 202. FAKTURACIA CECHOVI
 203. Daňové priznanie B - aké prílohy pri prenájme
 204. Daň z príjmu ak bol daňovník časť roka nezamestnaný
 205. Je potrebne podat danove priznanie ? (brigada)
 206. Spatny odpis DM
 207. SZČO - môžem dať do výdavkov prosím ?
 208. s
 209. prijatý úver - účtovanie
 210. Uznanie DPH neplátcovi do nákladov
 211. spotrebitelsky uver a dan z prijmu
 212. Tesári
 213. uplatnenie DPH na výstupe - advokátska kancelária - uznesenie zo súdu
 214. chybajuce sudne rozhodnutie
 215. Musí sa Občianské združenie registrovat na DÚ pre podanie daňového priznania?
 216. DPh - nadobudnutie
 217. Prevod peňazí zo zahraničnej banky do slovenskej a kurzové rozdiely
 218. Fiškálna pokladňa
 219. Daň z predaja nehnutelnosti
 220. Daňové priznanie FO typA
 221. daň z úrokov na BU - preúčtovanie
 222. Odchodné nad rámec zákona
 223. Opatrovateľka v Rakúsku na Slovenskú živnosť
 224. finančné služby a súhrnný výkaz
 225. DP a príspevok na dochádzku
 226. danove priznanie - rada
 227. Spravne uctovanie v PNS
 228. Darovanie a následné dedičstvo
 229. Dobropis + výdajka
 230. Prevod majetku SZČO na FO
 231. Evidencia príjmov a výdajov pri paušálnych výdavkoch
 232. STUDENT V ČECHáCH
 233. JEDNODUCHE UČTOVNICTVO - ALFA
 234. Dodanie aplikácie cez Apple - ako vystavovať faktúry a čo s DPH?
 235. účet 131
 236. čo do kolónky SK NACE
 237. Odpisovanie osobneho automobilu
 238. Bezodplatný prevod podielu - daňový/nedaňový náklad?
 239. Auto zamestnanca(konateľa, spoločníka) používané v SRO
 240. platba z osobného účtu cez plat.kartu
 241. ako vyrátať spotrebnú daň z medziproduktu
 242. dan z príjmu
 243. DPH ako daňový výdavok ?
 244. Danove a uctovne odpisy
 245. Evidencia údajov o odberateľoch
 246. Nadubudnutie služby mimo EU
 247. danovy bonus na syna - študent v zahraničí
 248. Kratkodoby majetok
 249. Dan z výhry
 250. hotovosť v ERP