1. Preplatok z ročného zúčtovania zdravotnej poistovne (0 replies)
 2. DP za rok 2011 - (4 replies)
 3. Vypocet dane z prijmu - zivnostnik - pausalne vydavky (1 replies)
 4. zivnost popri zamestnani - ako platit dan (6 replies)
 5. Prijmy zo zahranicia a zaklad dane (3 replies)
 6. Zabudnutá zahraničná faktúra (1 replies)
 7. prijatá zálohová platba (7 replies)
 8. Výpočet spotrebnej dane (4 replies)
 9. FA do AT neplatca DPH (2 replies)
 10. daňové priznanie - dôchodca a súčasne poberateľ opatrovateľského príspevku (12 replies)
 11. Zostatok na účte 261 ku koncu roka (17 replies)
 12. kontrola dph (0 replies)
 13. danovy bonus (2 replies)
 14. Tlačivo Vyhlásenie a stihnutie termínu do 15.2 (11 replies)
 15. Príjem z Čiech (0 replies)
 16. DP typ "A" a zamestnanecká prémia ? (3 replies)
 17. obchodný register (3 replies)
 18. strata? (1 replies)
 19. šalovacie dielce,podpora pod roxory (0 replies)
 20. Príjem z prenájmu - reálne príjmy (2 replies)
 21. automobil v JU - zatiaľ nepoužívaný (0 replies)
 22. 0,5 % z dani - ako zaúčtovať (0 replies)
 23. Nezdaniteľná časť pre pracujúceho invalidného dôchodcu (6 replies)
 24. Odloženie termínu na podanie daň. priznania (5 replies)
 25. začiatok účtovania v PU (1 replies)
 26. oneskorená fa. z ČR za dodanie materiálu (1 replies)
 27. Odpočítateľná položka na manželku (0 replies)
 28. Dotácia a program Alfa (4 replies)
 29. Vyradenie nedoodpisovaneho majetku z uctovnictva (10 replies)
 30. ppd a vpd (5 replies)
 31. kreditný úrok a daň z úrokov účtovanie v JU (12 replies)
 32. opakované dodanie elekriny (0 replies)
 33. Zahraničná DPH (2 replies)
 34. medzinárodná preprava osôb a pokladnica (5 replies)
 35. FO povinnosť podať DP (6 replies)
 36. odvody do socialnej a zdravotnej poist. (33 replies)
 37. preradenie súkromného auta do podnikania (5 replies)
 38. prenajatie vozidla na podnikanie (0 replies)
 39. najomna zmluva - musí byť právnicky ošetrená zo strany realitky ? (0 replies)
 40. Príjem z Francúzska (3 replies)
 41. Vrátený nadmerný odpočet (0 replies)
 42. úhrada faktúr v hotovosti v roku 2012 (3 replies)
 43. JÚ- prechod z paušálnych výdavkov na JÚ a zrušenie živnosti uprostred roka. (5 replies)
 44. DP daň z príjmi PO (13 replies)
 45. prevádzka vo vlastnom rodinnom dome (15 replies)
 46. krátkodobý majetok alebo materiál? (0 replies)
 47. Automobil v zostatkovej hodnote a predaj s 0 hodnotou (2 replies)
 48. Športovec - používania motorového vozidla (2 replies)
 49. Danova OP k pohladavkam (2 replies)
 50. Odpredaj kamiona ktorý nebol odpísaný (1 replies)
 51. provízia z poistenia a daňové priznanie (14 replies)
 52. Absolvenská prax a DP (2 replies)
 53. Dochodca-zdanenie jednorazoveho prijmu (7 replies)
 54. Prenajom nehnutelnosti ako obch. majetok (0 replies)
 55. Dôchodca SZČO a DP (6 replies)
 56. VÝKAZY ZA ROK 2011 (2 replies)
 57. Prerušenie živnosti v roku 201120 (2 replies)
 58. Dobrý deň (2 replies)
 59. Uctovanie auto uveru v JU (4 replies)
 60. Môžeme použiť PPD pri úhrade v hotovosti za tovar s montážou.Plech s namontovaním? (1 replies)
 61. czk pokladňa k 31.12.2011 (7 replies)
 62. zaúčtovanie stravného zo SC (2 replies)
 63. Automobil a deliaca mriežka 2012 (2 replies)
 64. Nákup stravných lístkov (4 replies)
 65. Daňové priznanie TYP A (236 replies)
 66. Spotrebná dan na alkoholické nápoje (0 replies)
 67. DP - dvaja zamestnavatelia + dohoda (1 replies)
 68. spotrebná daň na bionaftu (7 replies)
 69. prevod penazi, majetok z cudzej krajiny na SR (1 replies)
 70. Vrátenie dane z úrokov za rok 2011 (14 replies)
 71. Fotobanky (1 replies)
 72. dan z nehnutelnosti-za co vlastne clovek plati.? (10 replies)
 73. Účtovanie vedlajších obstarávacích nákladov (4 replies)
 74. Rocne zuctovanie (4 replies)
 75. vyplatený podiel na zisku spoločníkovi (16 replies)
 76. Výpis z účtu (7 replies)
 77. Ceniny (1 replies)
 78. DPH a rozpočítanie nákladov na nebytový priestor v bytovom dome (0 replies)
 79. Vypisovanie vydavkovych pokladnicnych dokladov (19 replies)
 80. Daňové priznanie - dôchodca, pracovný asistent (0 replies)
 81. Ročné vyúčtovanie (3 replies)
 82. Študentka a príjem z ČR (4 replies)
 83. Zučtovanie dane a odpočítatelná položka na manželku (9 replies)
 84. zamestnanec a dohody (4 replies)
 85. Danove priznanie typ B a príjem zo zahraničia (0 replies)
 86. Vrátenie tovaru ? (0 replies)
 87. príjem podľa par. 6 (10 replies)
 88. príjem v hotovosti (1 replies)
 89. Zaradenie majetku (4 replies)
 90. Neplatca DPH fakturuje služby poľskému platcovi DPH za práce na stavbe v Rakúsku (4 replies)
 91. Ako prefakturovat,s DPH alebo bez DPH? (1 replies)
 92. Nezdanitelná časť základu dane na rok 2011 študent/pracujúci (1 replies)
 93. Daňové tlačivá pre JÚ platné za rok 2011 (30 replies)
 94. Testy Jaspis - podvojné účtovníctvo (0 replies)
 95. Uctovnicka z NZ (1 replies)
 96. Zákon o dani z prímov na rok 2012 s komentárom (0 replies)
 97. PREDAJ BYTU SO STRATOU, ZIVNOSTNIK JU (4 replies)
 98. CK a doprava (0 replies)
 99. ODPISOVANIE VOZIDLA V POHODE (0 replies)
 100. Odpocet danovej straty (12 replies)
 101. RK nákup-predaj družstevného bytu a DPH (2 replies)
 102. dovoz - prepravné služby (3 replies)
 103. Samozdanenie-tovar zo zahraničia (4 replies)
 104. Materiál použitý pri oprave nevyfakturovaný (1 replies)
 105. Odvody szčo do zdr. poisťovne - poberateľ starobného dôchodlu (2 replies)
 106. Prevod členských práv a povinností - predaj družstevného bytu. (0 replies)
 107. Znizenie mzdy (1 replies)
 108. technické zhodnotenie budov (1 replies)
 109. sluzba prijata v CR? (5 replies)
 110. zauctovanie (6 replies)
 111. žiadosť o vrátenie DPH z ČR (0 replies)
 112. danove priznanie (1 replies)
 113. Ako zaúčtovať fa z júla 2011 (1 replies)
 114. účtovanie príjmov a výdajov v JU (2 replies)
 115. Faktúra - úhrada faktúry (9 replies)
 116. DzMV 2012 a oznamovacia povinnosť (58 replies)
 117. dan z prenajimania bytu (1 replies)
 118. danove priznanie za rok 2011 - poberanie materskeho + praca na dohodu (11 replies)
 119. 341 - problem (2 replies)
 120. Paušálny výdavok (1 replies)
 121. faktura za nadobudnutie tovaru v clenskom state z roku 2010 (0 replies)
 122. predaj DHM (10 replies)
 123. Nezdaniteľná časť na manželku? (148 replies)
 124. Daňovy bonus a nezdaniteľná čast! (10 replies)
 125. Odpis auta SZČO (4 replies)
 126. predaj auta FO - SRO (1 replies)
 127. Danove priznanie A (22 replies)
 128. Registrácia neplatcu DPH (0 replies)
 129. SZČO stravné v zahraničí (0 replies)
 130. pokladna (2 replies)
 131. Mozem dat dobrovolne poistne do vydavkov SZCO? (6 replies)
 132. Zle sformulovaná Zápisnica z Val.Zhr. je možná oprava na OR? (5 replies)
 133. Danove priznanie po rozvode (22 replies)
 134. SZČO a účtovanie stravného a vreckového v zahraničí (58 replies)
 135. Súdny prekladateľ bez živnosti (0 replies)
 136. DP 2011 a zrazene preddavky z preplatku RZZP 2010 (0 replies)
 137. Prosím poradte ako s daňami do 15.2 (1 replies)
 138. zostatok na účte 082 (10 replies)
 139. predaj tovaru v rámci EU miesto uršenia tretie štáty (1 replies)
 140. Prosím poradte ako s daňami do 15.2 (41 replies)
 141. SK NACE, vyplňanie DP 2011 (1 replies)
 142. Predaj osobného auta (0 replies)
 143. daňové priznanie za rok 2011 (7 replies)
 144. JCD alebo faktúra, čo zaúčtovať? (6 replies)
 145. Kradez (2 replies)
 146. Prelom rokov (2 replies)
 147. odpis automobilu na leasing (3 replies)
 148. Náhrada za stratu na zárobku po skončení PN alebo pri invalidite u SZČO. (2 replies)
 149. SZČO auto na leasing (6 replies)
 150. Aký typ daňového priznania ? (1 replies)
 151. vyuctovanie skylink (2 replies)
 152. Hranica pre registraciu DPH (5 replies)
 153. Kto mi urobí zúčtovanie dane za minulý rok? (13 replies)
 154. výstavnícke služby (0 replies)
 155. Dobropisy v roku 2012 (11 replies)
 156. Používanie "slovenského" auta v zahraničí. Je to v poriadku? (2 replies)
 157. Ročné zúčtovanie dane za rok 2011 u dôchodcu (2 replies)
 158. ukoncenie podnikania a danove priznanie (1 replies)
 159. DPH priznanie - Nadmerný odpočet verzus VDP (1 replies)
 160. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku - rodičovská dov. + z ČR (1 replies)
 161. Kurzový rozdiel na účte zriadenom v EÚ (0 replies)
 162. Mám povinnosť používať fiškálnu pokladnicu? (13 replies)
 163. Dobropis za vrátený tovar (0 replies)
 164. účtovanie drobného nehmotného majetku (0 replies)
 165. kupa osobneho vozidla od PO na FO (2 replies)
 166. DPH a eDane (14 replies)
 167. Aká výška odvodov - Prosím pomôžte mi (49 replies)
 168. ZOŠIT na preukazatelne vydavky pri prenajme (3 replies)
 169. Daňové priznanie za 2011 (6 replies)
 170. odchod do zahranicia a danove priznanie (3 replies)
 171. Spotreba PHM na náklad. auto (9 replies)
 172. odvody a príjem člena poz.spoločenstva (0 replies)
 173. živnostník a dávky v hmotnej núdzi (2 replies)
 174. Potvrdenie zo soc.poisťovne (4 replies)
 175. Vydavky SZCo (1 replies)
 176. Prenájom bytu v budove zaradenej do obchodného majetku (0 replies)
 177. Prechod z pausalnych vydavkov na JU za rok 2011 (8 replies)
 178. Daňové priznanie - ukončená VŠ a začiatok PP v jednom roku (9 replies)
 179. Predpis na vrátenie preplatku zákonnej poistky (1 replies)
 180. FAKTURACIA CECHOVI (7 replies)
 181. Daňové priznanie B - aké prílohy pri prenájme (18 replies)
 182. Daň z príjmu ak bol daňovník časť roka nezamestnaný (9 replies)
 183. Je potrebne podat danove priznanie ? (brigada) (16 replies)
 184. Spatny odpis DM (0 replies)
 185. SZČO - môžem dať do výdavkov prosím ? (5 replies)
 186. s (0 replies)
 187. prijatý úver - účtovanie (7 replies)
 188. Uznanie DPH neplátcovi do nákladov (2 replies)
 189. spotrebitelsky uver a dan z prijmu (1 replies)
 190. Tesári (2 replies)
 191. uplatnenie DPH na výstupe - advokátska kancelária - uznesenie zo súdu (0 replies)
 192. chybajuce sudne rozhodnutie (1 replies)
 193. Musí sa Občianské združenie registrovat na DÚ pre podanie daňového priznania? (8 replies)
 194. DPh - nadobudnutie (1 replies)
 195. Prevod peňazí zo zahraničnej banky do slovenskej a kurzové rozdiely (0 replies)
 196. Fiškálna pokladňa (6 replies)
 197. Daň z predaja nehnutelnosti (1 replies)
 198. Daňové priznanie FO typA (10 replies)
 199. daň z úrokov na BU - preúčtovanie (1 replies)
 200. Odchodné nad rámec zákona (2 replies)
 201. Opatrovateľka v Rakúsku na Slovenskú živnosť (2 replies)
 202. finančné služby a súhrnný výkaz (1 replies)
 203. DP a príspevok na dochádzku (2 replies)
 204. danove priznanie - rada (3 replies)
 205. Spravne uctovanie v PNS (0 replies)
 206. Darovanie a následné dedičstvo (7 replies)
 207. Dobropis + výdajka (0 replies)
 208. Prevod majetku SZČO na FO (0 replies)
 209. Evidencia príjmov a výdajov pri paušálnych výdavkoch (0 replies)
 210. STUDENT V ČECHáCH (0 replies)
 211. JEDNODUCHE UČTOVNICTVO - ALFA (10 replies)
 212. Dodanie aplikácie cez Apple - ako vystavovať faktúry a čo s DPH? (2 replies)
 213. účet 131 (8 replies)
 214. čo do kolónky SK NACE (116 replies)
 215. Odpisovanie osobneho automobilu (1 replies)
 216. Bezodplatný prevod podielu - daňový/nedaňový náklad? (1 replies)
 217. Auto zamestnanca(konateľa, spoločníka) používané v SRO (3 replies)
 218. platba z osobného účtu cez plat.kartu (1 replies)
 219. ako vyrátať spotrebnú daň z medziproduktu (10 replies)
 220. dan z príjmu (2 replies)
 221. DPH ako daňový výdavok ? (2 replies)
 222. Danove a uctovne odpisy (0 replies)
 223. Evidencia údajov o odberateľoch (1 replies)
 224. Nadubudnutie služby mimo EU (2 replies)
 225. danovy bonus na syna - študent v zahraničí (11 replies)
 226. Kratkodoby majetok (7 replies)
 227. Dan z výhry (26 replies)
 228. hotovosť v ERP (3 replies)
 229. Slovak, majitel zahranicnej firmy (7 replies)
 230. paušálne výdaje a kurz.rozdiely (2 replies)
 231. Skrachovany obchod online, vracanie penazi (0 replies)
 232. Lizing - odpisy v roku predaja (1 replies)
 233. Danove priznanie - vydavky (2 replies)
 234. Škoda na majetku (1 replies)
 235. SZČO platba za tovar z karty mojej mamy? (4 replies)
 236. Leasing a odpis (6 replies)
 237. DP (4 replies)
 238. odpisy (1 replies)
 239. Jednoduche uctovnictvo alebo evidencia prijmov? (2 replies)
 240. Náhrada za používania motorového vozidla v nákladoch SZČO (4 replies)
 241. zamestnany v zahraniči (0 replies)
 242. Prenajímať nehnuteľnosť ako SZČO alebo FO? (2 replies)
 243. Povinnosť viesť ERP - stavebníctvo? (1 replies)
 244. Nezdanitelná časť na manželku a zamestnanecká prémia (1 replies)
 245. Danove priznanie - zapocitava sa zdravotne za december 2011 zaplatene v january 2012? (44 replies)
 246. Ako správene evidovať položky - v JU ? (1 replies)
 247. Cenné papiere (1 replies)
 248. Odpočítateľná položka na manželku (4 replies)
 249. Daňové priznanie-doktorand-práca na dohodz (6 replies)
 250. účtovanie mýta (1 replies)