1. Platca dph v Maďarsku (0 replies)
 2. Podnikateľský účet (6 replies)
 3. SZČO bez príjmu (3 replies)
 4. DP-B pre dôchodcu podnikateľa zamestnanca (1 replies)
 5. začíname s programom ALFA (3 replies)
 6. IČO na dokladoch sa nezhoduje s IČO-m živnostníka.... (5 replies)
 7. Cestovné náhrady (10 replies)
 8. účtovanie úveru od VÚB - VEĽMI SÚRNE , POMOŽTE prosím (3 replies)
 9. prijem na konzultantsku zmluvu (3 replies)
 10. DP B príjem za sprostredkovanie (0 replies)
 11. Preprava fakturovaná tuzemským plátcom DPH a ďalej prefakturovaná do EU (6 replies)
 12. aká je zostatková cena ? (6 replies)
 13. Odpisy (8 replies)
 14. Organizačná zložka v CR (2 replies)
 15. Zmluva o dielo, cestovné náhrady, dane (0 replies)
 16. prechod od paušálnych na dokladované výdavky a využívanie BÚ na podnikanie (2 replies)
 17. registrácia na DÚ -platca DPH (1 replies)
 18. Klient dostal faktúru, pri úhrade nevyplnil variabilný symbol (5 replies)
 19. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (8 replies)
 20. dohoda o pracovnej činnosti - dôchodca (5 replies)
 21. Info o danovom priznani (1 replies)
 22. daň z prenájmu nehnuteľnosti (1 replies)
 23. Výkaz MaZ v JU u platcu DPH (1 replies)
 24. diety a cestovne nahrady (2 replies)
 25. Môžem zamestnať manžela? (2 replies)
 26. Oplati sa viac odpočet na manželku alebo každý sam danove priznanie ? (15 replies)
 27. Ako "opraviť" počiatočné stavy? (19 replies)
 28. Zaúčtovanie nízkej dane DPPO (1 replies)
 29. dan z nájmu (0 replies)
 30. prefakturácia dopravy (0 replies)
 31. Ako vyplniť šek na zaplatenie nedoplatku k daňovému priznaniu (8 replies)
 32. Dan z predaja zdedeneho pozemku (0 replies)
 33. majetok v JU (2 replies)
 34. EZU na DÚ (15 replies)
 35. kalkulácia vlastných nákladov v JÚ (1 replies)
 36. Faktúra k prijatej zálohe z ČR - tovar s inšt. a montážou (2 replies)
 37. Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2011 (1 replies)
 38. Kúpa podielu v obchodnej spoločnosti (v s.r.o) (2 replies)
 39. Kurz.rozd.-valut.pokl. (3 replies)
 40. Danové priznanie za rok 2011 z prenájmu nehnutelnosti za osobu FO žijucu vo VB (67 replies)
 41. Príkazná zmluva - jednorázová činnosť: daň a odvody (20 replies)
 42. Preukázateľne zaplatené poistné (42 replies)
 43. účtovanie registračnej pokladnice v JU (0 replies)
 44. Odkupenie restitucneho naroku a jeho nasledny predaj (0 replies)
 45. Odpisovanie softwéru (3 replies)
 46. Daňové priznanie a príjmy v zahraničí (108 replies)
 47. odmeny štatutárov - pripočítateľná položka (0 replies)
 48. Dovoz z Ciny, dph, clo - sukromna osoba (3 replies)
 49. Ako zauctovat zostatok neuhradenej pohladavky vo vyske 0.01E? (21 replies)
 50. Dan z prenajmu za podu (3 replies)
 51. Danove priznanie typu A (12 replies)
 52. poistenie na 3 roky dopredu (1 replies)
 53. obratový bonus a DPH (0 replies)
 54. Uplatnenie daňového bonusu obaja rodičia (5 replies)
 55. registrácia dph §7a (0 replies)
 56. účtovanie nadobudnutia družstevného bytu, odkúpenia do OV a predaja bytu v OV (3 replies)
 57. Dotácie 2011 -2012 - zákaz používať paušálne výdavky §6 odst.10 ZoDzP (195 replies)
 58. Danove priznanie typu A - student (2 replies)
 59. Kam podať daňové priznanie? (2 replies)
 60. príjem z prenájmu FO rok 2011 (11 replies)
 61. podnikateľ prenajíma byt (2 replies)
 62. Znižujú Daňový základ zaplatené odvody? (7 replies)
 63. Daňové priznanie - práca v Čechách (1 replies)
 64. Objednávanie tovaru z Poľska, Nemecka, Maďarska a Číny - prosím pomôžte (1 replies)
 65. rozdiel v účtovných a v daňových odpisoch (2 replies)
 66. Vysporiadanie účtu 343 (0 replies)
 67. elektr. podanie DPH - varovanie (1 replies)
 68. Daň za pozemok (0 replies)
 69. Vrátenie dane z príjmu za rok 2011 (0 replies)
 70. DP typu A (2 replies)
 71. Daňové priznanie - prenájom nehnuteľnosti a predaj nehnuteľnosti (0 replies)
 72. rozsudok a uroky z omeskania (2 replies)
 73. Ako postupovať? (1 replies)
 74. Ročné zúčtovanie dane (4 replies)
 75. sk nace (4 replies)
 76. Zamestnanecka premia (1 replies)
 77. Nehnuteľnosť určená na predaj (4 replies)
 78. Ako zaplatiť daň za ročné zúčtovanie? (2 replies)
 79. prosím viem mi niekto poradit...ohladne knihy jazd (10 replies)
 80. Podnikanie v ČR na slovenskú živnosť (1 replies)
 81. Leasing nákladného vozidla a predčasné ukončenie zmluvy (2 replies)
 82. záväzok v JÚ (2 replies)
 83. REGISTRACIA K DPH (1 replies)
 84. Dodavanie sluzieb do zahranicia (1 replies)
 85. Zamestnanecká prémia - áno či nie??? (4 replies)
 86. Ako zaradiť psa????? (1 replies)
 87. Doručovanie elektronicky na DÚ (2 replies)
 88. Stretnutie predajcov a DPH (2 replies)
 89. PN ka a urad prace (2 replies)
 90. 80% vydavky phl (7 replies)
 91. Školenie od Management service (0 replies)
 92. nezdaniteľná časť základu dane (2 replies)
 93. zamestnanecká prémia 2011 (3 replies)
 94. danove priznanie (19 replies)
 95. DPPO a DPFO 2011 (22 replies)
 96. Výdavky - rekonst. bytu (2 replies)
 97. Obchodny majetok a odpisy (1 replies)
 98. Významné a nevýznamné položky (0 replies)
 99. Daňové priznanie k dani z príjmov FO - pozastavená živnosť (8 replies)
 100. Výdavky vzniknute v roku 2011, činnosť sa začala prevádzkovať v roku 2012.. (1 replies)
 101. Daň z nepeňažnej výhry (3 replies)
 102. odpočitateľná položka manžel (3 replies)
 103. odpocitatelna položka na manžela (1 replies)
 104. Vrátenie daňového bonusu na dieťa (2 replies)
 105. Prerušenie živnosti - DP a paušalne výdavky (7 replies)
 106. Vyňatie príjmov a daňový bonus (7 replies)
 107. Prechod z JU na paušálne výdavky a opačne II. - prelom rokov 2010/2011 (23 replies)
 108. vrátenie daňového bonusu (2 replies)
 109. cestovne vydavky (1 replies)
 110. Staré diela ekonómov. (1 replies)
 111. Vrátenie daní z UK (3 replies)
 112. Su prijmy z nevyhernych hracich pristrojov aj predmetom dane z prijmov? (3 replies)
 113. budova, jej odpisy a dilema (5 replies)
 114. Dochodca - starobný dôchod, invalidný dôchodok - daňové priznanie (38 replies)
 115. ako účtovať náhradu škody za havarované auto? (1 replies)
 116. bezodplatné nadobudnutie použitého materiálu (2 replies)
 117. Urcenie danoveho domicilu a povinnost podania DP (6 replies)
 118. Odpočet pri registrácii a poskytnutá záloha v predchádzajúcom roku (1 replies)
 119. Vklad hotovosti na BU s.r.o. (1 replies)
 120. sú rezervy povinné? (0 replies)
 121. DPH (1 replies)
 122. Účtovanie zániku poistenia (6 replies)
 123. Aké daňové priznanie (13 replies)
 124. urbár (3 replies)
 125. odvody a daň z príjmu szčo (1 replies)
 126. SZČO a zdravotné zúčtovanie rok 2011 (32 replies)
 127. Daňove priznanie (4 replies)
 128. Zaplatenie dane (2 replies)
 129. DP typ A pomoc (2 replies)
 130. par. 17 ods 2 a 3 - miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu (1 replies)
 131. Som nováčik a porebujem vašu radu. (10 replies)
 132. nakup z holandska (0 replies)
 133. zálohová platba zaplatená na konci roku 2011 (2 replies)
 134. sadzba dane (4 replies)
 135. Výkaz (0 replies)
 136. zuctovanie opravnej polozky z minulych rokov (0 replies)
 137. preúčtovanie výnosov starého roku k vystaveným dobropisom nového roku (1 replies)
 138. vyrovnací podiel (2 replies)
 139. predaj auta (6 replies)
 140. dôchodca daňove priznanie rok 2011 (10 replies)
 141. preddavky na dan z prijmu - uhrada (6 replies)
 142. daňové a nedaňové výdavky pri benzíne (4 replies)
 143. zaúčtovanie nároku na poistné plnenie (0 replies)
 144. nezd.časť základu dane na daňovníka (1 replies)
 145. Cestovný príkaz (3 replies)
 146. Poraďte mi program na vyplňanie dańových tlačív. (4 replies)
 147. vyradenie vozidla - oprava (1 replies)
 148. Daňový bonus a invalidný dôchodok dieťaťa (3 replies)
 149. príjem z Tupperware (13 replies)
 150. Pôžička na založenie ? (0 replies)
 151. účet 314 a 324 v poznámkach (0 replies)
 152. faktúry v CZK a úhrady na bankovom účte (10 replies)
 153. príplatok za sobotu a nedeľu (2 replies)
 154. uctovanie szco - nakladna preprava (0 replies)
 155. Fakturácia položiek s nulovou hodnotou - BONUS k nákup (0 replies)
 156. ERP účtovanie denných tržieb v JU (42 replies)
 157. Pozcika od spolocnika - kreditna karta (0 replies)
 158. Pozastavena zivnost (4 replies)
 159. nárok na odpočet DPH (2 replies)
 160. Technické zhodnotenie (2 replies)
 161. Uvádzanie účtov v DP + DHIM vo výkaze majetku a záväzkov (1 replies)
 162. nárok na odpočet DPH (1 replies)
 163. surhnny vykaz (2 replies)
 164. ID a DP typ A - má nárok na zamestaneckú prémiu? (2 replies)
 165. OP k pohľadávkam (2 replies)
 166. príjem za predaj psíkov 1100 eur. (3 replies)
 167. danové priznanie SZČO časť roka a potom závisl.činnost ČR (3 replies)
 168. zostatok na 315 (3 replies)
 169. Vstupné náklady pred zaregistrovaním na daňovom úrade (1 replies)
 170. Ročné zúčtovanie dane (3 replies)
 171. zamestnanecká prémia (2 replies)
 172. Dan z prijmu - danovy bonus (3 replies)
 173. daň z darovania nehnuteľnosti (2 replies)
 174. potrebujem poradiť (2 replies)
 175. čerpanie soc. fondu na stravné lístky (2 replies)
 176. Auto (6 replies)
 177. leasing na konci roka (0 replies)
 178. daň z príjmu ČR (16 replies)
 179. POZNÁMKY k ÚZ (2 replies)
 180. odpocitatelna polozka na manzelku (5 replies)
 181. DPH pri postupení kamiona (0 replies)
 182. dan z prijmu z predaja bytu v ktorom nemam trvaly pobyt (3 replies)
 183. Pozastavená živnosť v roku 2011 (2 replies)
 184. 40% paušál - poisťovací (8 replies)
 185. zlúčenie spoločností (2 replies)
 186. e-Dane, tlačivo DP FOt_typ A (20 replies)
 187. Nesprávne vyplatený daňový bonus (8 replies)
 188. DPH nové tlačivo 2012? (12 replies)
 189. cudzinec-nezdaniteľná čiastka (3 replies)
 190. Vratenie preplatku z ČR (2 replies)
 191. Účtovanie na účte 323 (11 replies)
 192. Danový rezident SR a DP v Rakusku (0 replies)
 193. výhra (4 replies)
 194. nadmerná PHL - pripočítateľná položka (2 replies)
 195. Nedplatky do ZP a SP a daň z príjmu (5 replies)
 196. Účtovanie zrážky zo mzdy zamestnancom za vyučbu AJ vo firme (2 replies)
 197. Môže dôchodca požiadať o daňový bonus za rok 2011 (1 replies)
 198. Priznať všetky príjmy z dohôd? (2 replies)
 199. Ako zdaniť príjem z kuponovej privatizácie (0 replies)
 200. sk nace (10 replies)
 201. Platba na účet (1 replies)
 202. povinnosti prenajímateľa pri prenájme bytu podnikateľovi na živnosť (0 replies)
 203. náklady po pozastavení živnosti (3 replies)
 204. pozastavenie živnosti a ZD (1 replies)
 205. Pomoc pri zakladaní firmy v Rakúsku (4 replies)
 206. SZČO cestovné náhrady , práca v Nemecku (0 replies)
 207. Rakúska diaľničná známka kúpená na Slovensku (2 replies)
 208. Nezdaniteľná časť ZD - nárok (1 replies)
 209. je mozne po roku zmenit tip platenia dane ? (1 replies)
 210. DPH (2 replies)
 211. Pozastavená činnosť FO (2 replies)
 212. odpis pohľadávky a záväzku (0 replies)
 213. vklad pc do sro (0 replies)
 214. Kúpa auta na úver - majiteľ ČSOB Leasing (20 replies)
 215. Podanie daňového priznania k dani z príjmov FO pri poberaní materského príspevku (3 replies)
 216. nákup tovaru v roku 2011, predaj 2012 (2 replies)
 217. Príjmový doklad, alebo doklad z ERP ? (4 replies)
 218. Dan z prijmu - prijem v nemecku aj v SR (5 replies)
 219. Účtovné odpisy v n.o. (0 replies)
 220. Kde zistím ako dopadol vyhlásený konkurz? (1 replies)
 221. nákup tovaru v Poľsku v Zahraničí (3 replies)
 222. Príjem za predaj železného šrotu (20 replies)
 223. potvrdenie k Priznaniu k dani z príjmov FO elektronickou formou (1 replies)
 224. kupa a zaradenie auta do podnikania (1 replies)
 225. dodatočné DP DPH (5 replies)
 226. ubytovacie služby - DPH - do 3. krajín (2 replies)
 227. Ako účtovať zálohu s tým že pokiaľ zákazník odstúpi je nevratná (0 replies)
 228. Hypotéka pre mladých (2 replies)
 229. povinnosť platiť odvody (3 replies)
 230. postup účtovania pri budovaní optickej siete (0 replies)
 231. Stravné u SZČO (53 replies)
 232. ako zaúčtovať auto na úver (2 replies)
 233. Náklady po ukončení živnosti (15 replies)
 234. uctovanie kurzovych rozdielov na konci roka (0 replies)
 235. Nadmerný odpočet (7 replies)
 236. Vyplatenie danoveho bonusu (3 replies)
 237. Daňové priznanie opatrovateľka v Rakúsku (0 replies)
 238. Chaos v bločkoch a nákladoch (3 replies)
 239. Odmeny za platba kartou - ako výnos?? (11 replies)
 240. dlhodobé záväzky v JÚ (3 replies)
 241. Nákup pc hier z Izreala (0 replies)
 242. davka v hmotnej nudzi (30 replies)
 243. Daňové priznanie 2011 (2 replies)
 244. bloček z RP (3 replies)
 245. daňový bonus (6 replies)
 246. Účet 383 (3 replies)
 247. erp 2012 denná uzávierka pokladne (1 replies)
 248. platba na účet (0 replies)
 249. Služba prijatá z iného členského štátu (2 replies)
 250. paušálne výdavky a odvody uhradené za rok 2010 (6 replies)