PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 [176] 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. správny poplatok
 2. odkaz na §22 ods.3 zákon o DPH
 3. Poistenia v JU
 4. kupa mot vozidla
 5. platenie SP
 6. Náklady z domácnosti.
 7. školenie
 8. Daň z predaja bytu
 9. Intrastat kod
 10. Nárok na zľavu dane zo mzdy - čo je to?
 11. Oprava faktury
 12. Odpisy
 13. Rez.mat. do nakladov
 14. auto na lízing
 15. preddavky na daniach
 16. nákup potravinárskeho tovaru z Poľska
 17. Otvaracia suvaha v s.r.o.
 18. Ako sa vysporiadať ?
 19. Je potrebny certifikat pri kupe a zaroven predaji textilu z Ciny?
 20. REKLAMACIA - vratenie tovaru NIE dobierkou
 21. Súhrnný výkaz a DPH
 22. "POVINNE" Elektronické daňové priznanie za rok 2011 - právnické osoby?
 23. Koniec roka
 24. Sportova miestnost pre zamestnancov
 25. zostatková cena majetku pri predaji v JU
 26. Obchodovanie na burza a dane
 27. Účtovanie reštaurácie
 28. daňové priznanie....začinajúci živnostník
 29. dan z prijmu pri predaji lesneho pozemku
 30. súkromný majetok v podnikaní
 31. dodatočné DzPFO 2009 typ B
 32. Materská, rodičovský, práca na dohodu a povinnosti voči DÚ
 33. finančný prenájom - splátkový kalendár
 34. Zákon o používaní ERP
 35. reprezentačné
 36. Nákup materiálu
 37. Lehota na predloženie tovaru colnici
 38. daň z dotácie na solárne kolektory
 39. Dohoda o elktronických službách
 40. predaj automobilu
 41. Zahr. doklad, DPH bez IČ DPH?
 42. Ako nafakturovať platbu českému zákazníkovi?
 43. Ako zaúčtovať zľavu?
 44. Príspevok na podnikanie
 45. Darovanie dlhodobého majetku
 46. Dohoda o doručovaní písomností s DÚ
 47. pokuta za nadmerny odpocet
 48. zapožičanie kamerového systému
 49. zrusenie zivotnej poistky
 50. odobratie vozidla a DPH
 51. poľnohospodár a fiskálna pokladnica
 52. refakturácia nákladov
 53. Preregistrácia el.súhrnných výkazov DPH
 54. Subdovávateĺ
 55. únik vody - škoda
 56. daň za dotáciu
 57. kalendáre na rok 2012 zakúpené v roku 2011
 58. Vrátenie nadmerného odpočtu
 59. Odpisy v JU
 60. Výroba billboardu
 61. Ako opraviť chybu v účtov. z r.2010?
 62. účtovanie rozdielu v poukážkach
 63. Dan z predaja nehnutelnosti
 64. Príjem z prenájmu
 65. Samozdanenie zálohovej faktúry
 66. auto na úver
 67. Výkon práce v zahraničí a stravné
 68. Daň z predaja nehnuteľnosti
 69. Neplatca / dobr. platca DPH
 70. Vystavovanie faktúr
 71. Súkromná výučba SJ do nákladov
 72. Podielovy list - uroky
 73. Zamestnaný a SZČO - kam posielať mzdu?
 74. odpočitateľná položka od 1.9.11
 75. Predaj a kúpa CP
 76. Odpisy v JU - zle vypočítané?
 77. Dobrovoľné platenie odvodov do soc. poist v prvom roku podnikania
 78. Majetok
 79. tržby za vlastné výrobky
 80. Poistná udalosť - úhrada opravy
 81. Nové ERP
 82. Príjem mimo závislej činnosti a zdaňovanie
 83. zmluva na postupenie pohľadávky
 84. Stravné poukážky DEJEUNER
 85. Daňový bonus na dieťa r. 2011
 86. Účtovanie stávk.kanc.Fortuna
 87. trovy oprávneného
 88. dan z nehnutelnosti nadobudnuta darovanim
 89. Ukončenie živnosti
 90. aký postup zvoliť?
 91. Náhrada škody
 92. 2% z dane pre OZ, potvrdenie o prideleni ICO
 93. výmer dph z colného úradu
 94. SRO a kúpa domu na prenájom
 95. oprava samozdanenia - ako?
 96. Ako znížiť základ dane pri investovaní do obnovy budovy
 97. nákup bezpečnostného systému a montáž
 98. cestovné náhrady
 99. SK platca DPH - ČR neplatca DPH
 100. POKLADNA / PPD - je to daňový doklad?
 101. predaj auta a DPH
 102. Platba za fa vystavenú v USD
 103. Tvorenie WEBu zadarmo a DANE...
 104. Nemám IČ DPH možem predávať do ČR?
 105. predaj prívesu
 106. Co vsetko bude treba platit ?
 107. sieť prevádzok - účtovanie
 108. Dohoda o vykonaní práce 2011 a daň zrazková
 109. Úhrada
 110. poradca
 111. Česká "porada"
 112. predaj spoločnosti
 113. dátum na faktúre
 114. SZČO a osobný účet
 115. obdobie od podania žiadosti o registráciu DPH po vydanie osvedčenia
 116. Návrh opatrenia MF SR č. MF/27262/2011-74
 117. Dlhodobý bankový úver
 118. dotácie na kompenzáciu strát v poľnohospodárstve
 119. JE to Nákup zo zahraničia?
 120. cestvné náhrady - podnikateľ
 121. Rakuska firma neplati faktury.
 122. nadmerny odpocet DPH - opravne podanie
 123. subdodavky
 124. zúčtovanie poskytnutej zálohy
 125. Podpora v nezmestnanosti
 126. Nezdaniteľné minimum a hnuteľný majetok.
 127. vyučovanie v zahraničí
 128. vyučtovanie nákladov spojenych s uživaním nebytoveho priestoru
 129. Určenie miesta dodania služby pri CK a obratu pre DPH
 130. preplatok dani z francuzska
 131. Ako postupovat pri subdodavke?
 132. faktura vystavená a cudzej mene a DPH
 133. kontrola hlavnej knihy
 134. Leasing
 135. Tvorba opravnej položky k tovaru
 136. Doklad z registračky z obeda - nahrada stavného lístka ?
 137. Dobropis a súhrnný výkaz
 138. Preplatok na zálohovej faktúre
 139. dodatocne priznanie a pokuta
 140. Otvorenie novej prevadzky
 141. oprava súhrnného výkazu
 142. použitie koeficientu
 143. Skonto a DPH
 144. zádržné
 145. Účtovníčka na materskej
 146. Pohľadávky a záväzky
 147. Dan z nehnuteľnosti
 148. Vrátenie DPH z ČR - nájomné
 149. Podla coho si vybrat uctovnicku?
 150. Registracia na DU pri prenajme
 151. Základ pre výpočet dane z príjmu.
 152. Evidencia straty v PÚ
 153. problemy po vypovedi
 154. obrovsky dlh
 155. obstaranie osobného automobilu na konci roka 2011
 156. daňová povinnosť pri nadobnutí tovaru v tuzemsku z iného ČŠ
 157. Nakup sluzby z CR, s.r.o. neplatca DPH, zivnostnik neplatca DPH
 158. Danovy doklad
 159. neplatca DPH s klientelou v Česku - ako na dobrovoľné platcovstvo?
 160. POMOOOC!! našla sa nezaúčtovaná vyšlá fa z roku 2010 na vysokú sumu
 161. fakturácia do zahraničia - nehnuteľnosť, rôzne situácie
 162. FAQ DPH - student (zaciatocnik)
 163. Daň z motorových vozidiel
 164. Daň z prenájmu
 165. Spoločnosť v likvidácii
 166. peniaze, ktoré len "prebehnú" cez BÚ v s.r.o.
 167. PZP, amortizacia a uhrada skody ?
 168. finančné služby a koeficient
 169. Daňový odpis celej hodnoty dlhodobého hmotného majetku
 170. Zlava uplatnená na súde
 171. živnostník a zamestnanec (účtovníctvo a dane)
 172. zmena účtovania
 173. minusovy zostatok v pokladni
 174. Sme povinný platiť dan z MV
 175. SZČO a splátky
 176. Ako zaúčtovať poštovné a balné?
 177. Vlastná služba CK a DPH
 178. Výstupné doklady zo zamestnania a povinosť zamestnávateľa ich zaslať
 179. poskytované služby do EU
 180. Akým kurzom počítať?
 181. dodatočné danové z dph - pokuta
 182. Odpočitateľná položka na manžela
 183. opravné DPH alebo refakturácia
 184. Rezervy v RO, PO a obciach z hľadiska dani z príjmov
 185. Výpoveď podľa §63 ods. 1 písm. a, nevyplatenie odstupného
 186. dovoz z krajín mimo EU
 187. Faktúra bez ICO a DIC do nákladov?
 188. ekonomická klasifikácia
 189. odpisy v JÚ
 190. SV služby a uvedenie na správnu mieru
 191. neoprávnené odpisy
 192. faktura pomooc
 193. Narok na danovy bonus
 194. výdavky nevyhnutne vynaložené so začatím činnosti
 195. ERP od 1.1.2012
 196. Zimne pneumatiky
 197. faktúra do EÚ
 198. Aké účtovné doklady mám dávať externej účtovníčke?
 199. Fakturácia na Ukrajinu.
 200. Vyhra pobyt a DPH ??
 201. zavazok v uctovnictve
 202. registrácia pred prijatím služby z iného ČŠ
 203. Príjmy podľa §8 < 1/2 NČZD a DP DzP a RZZP za rok 2011
 204. Príjem podnikateľa
 205. zauctovanie financnej zabezpeky
 206. Nájomné s DPH, alebo bez DPH?
 207. zauctovanie
 208. poradte mi ako na pohladavku...
 209. Poskytovanie účtovných výkazov študentom VŠ
 210. Musím viesť skladové hospodárstvo?
 211. FO a dohoda
 212. poštovné VF - DPH?
 213. Vystavená faktúra do ČR, tovar a služba ostáva v SR
 214. Cestovné náhrady za použitie súkromného vozidla zamestnanca
 215. Daňový bonus
 216. Povinnost opravy JCD?
 217. BAKALÁRSKA PRÁCA
 218. ako zaúčtovat materiál daný priamo na predaj
 219. Dohoda vs. Dividenda v roku 2011
 220. výška nájomného v zmluve
 221. Vianočná výzdoba-osvetlenie
 222. Má študent nárok na vratenie dane ak presiahne 3559,3 NČZD ?
 223. Faktura z CZ
 224. DP DzMV za zdaňovacie obdobie 2012
 225. Regeneracia prac.sily
 226. Predschválený úver z banky
 227. Viazana zivnost - kto je potrebny na jej vykonavanie ?
 228. Komu originál a komu kópiu
 229. Dan z predaja nehnutelnosti.
 230. výstavba bytov
 231. výstavba bytov
 232. Platba za tovar stravnými lístkami
 233. zmeny vo finančnom prenájme od 1.1.2012
 234. Zákon o ERP od 1.1.2012, príloha č.1 bod 18
 235. Ako zaúčtovať čalúdnenie
 236. Účtovanie ERP v JÚ podľa zákona č. 289/2008 Z.z.
 237. Byt na firmu, alebo FO?
 238. Predaj bytu.
 239. postúpenie pohladávky-postupník
 240. Kúpa automobili, pneumatik a DPH
 241. Účtovanie poštovného, balného pri faktúrach
 242. Zrušenie kolkových známok od r. 2013
 243. SOZA - ako zaúčtovať ?
 244. Tvorba rezervného fondu
 245. dodanie tovaru do EU- ide o trojstranný obchod?
 246. Interná smernica
 247. zaradenie darovaného majetku
 248. MRP - fiskalny modul - ako nahadzovat Sluzby
 249. Účtovanie úveru nebankového