1. smrť zamestnanca - vyplatenie pozostalým (2 replies)
 2. Opravna položka k pohladavke (3 replies)
 3. Výkazy v JU pre rok 2011 (87 replies)
 4. nove tlacivo (2 replies)
 5. Úroky z vkladných knižiek v DP za rok 2011 (2 replies)
 6. exekucia (0 replies)
 7. oprava DPH (22 replies)
 8. vyradenie mot. vozidla (12 replies)
 9. Mozu si dohodari ziadat o vratenie dane? (1 replies)
 10. Likvidácia výrobkov (3 replies)
 11. Spolupráca platcu a nie-platcu DPH (1 replies)
 12. účtovanie nulových DP k DPH (4 replies)
 13. DPH zaplatená slovenským platiteľom v zahraničí a základ dane z príjmov (5 replies)
 14. Dátum na vystavenej faktúre do zahraničia (1 replies)
 15. Danové priznanie FO Typ B + HPP v ČR (0 replies)
 16. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň - priznaný inalidný dôchodok (5 replies)
 17. Daňové priznania, práca v rakúsku, pobyt na slovensku viac ako 183 dní. (2 replies)
 18. Umorovanie straty v 2011 (19 replies)
 19. Vedenie účtovníctva, auto, internetový obchod + práca (2 replies)
 20. Na prebiehajucej daňovej kontrole zistili že jeden z mojich odberateľov asi nepriznal (3 replies)
 21. dan za auto resp. z prijmu (3 replies)
 22. Zálohová faktúra na viac ako 15 dní (4 replies)
 23. zaúčtovanie dotácie z ÚPSVAR na chránenú dielňu (13 replies)
 24. odpis majetku nakúpeného v cudzej mene (6 replies)
 25. Sídlo s.r.o. u konateľa spoločnosti - uznanie alikvótnej časti prevádzkových nákladov (1 replies)
 26. Doteraz SZČO, ale už aj zamestnaný. Ako s daňou na to? (12 replies)
 27. Ako zaúčtovať ? (1 replies)
 28. Ako zaúčtovať ? (1 replies)
 29. Náklady na PHM pre SZČO (5 replies)
 30. náklady spoločnosti (4 replies)
 31. Ukladanie účtovnej závierky do zbierky listín (11 replies)
 32. znizenie kapitaloveho fondu (2 replies)
 33. Jednoduche uťtovníctvo (1 replies)
 34. Platím daň z príjmu pri predaji bytu? (14 replies)
 35. auto v majetku szčo (5 replies)
 36. Existuje niečo také, ako čiastočný odpočet DPH ? (1 replies)
 37. RD, dohoda a uplatnenie DB (4 replies)
 38. " Blbá otázka " o registračnej pokladni. (7 replies)
 39. Vrátenie Daní (28 replies)
 40. Poplatok za vystavenie potvrdenia od zdravotných poisťovní pre účely VO. (3 replies)
 41. Kniha jazd (6 replies)
 42. stravné (0 replies)
 43. Nespravodlivosť,ale podľa zákona.Dá sa niečo urobiť? (1 replies)
 44. szčo - tankovanie (8 replies)
 45. Vykonanie NČ základu dane (5 replies)
 46. Aké členenie DPH použiť pri prevode z bankového účtu do pokladne a spet? (4 replies)
 47. Poznámky k účtovnej závierke za rok 2011 (3 replies)
 48. Evidencia príjmov a výdavkov hotovosti (prehodené poradie) (3 replies)
 49. Dodacia adresa pri osobnom odbere (11 replies)
 50. leasingové odpisy pri predčasnom ukončení leasingu (1 replies)
 51. nezdaniteľná časť-dôchodca (12 replies)
 52. Oprava nevýznamných výnosov (0 replies)
 53. odovzdanie DIČ po ukončení sprostredkovateľskej činnosti (1 replies)
 54. potrebujem radu (6 replies)
 55. NČZD (10 replies)
 56. Práca v zahraničí (13 replies)
 57. Dohodár a potvrdenie o príjmoch (1 replies)
 58. Danové priznanie (2 replies)
 59. Dan. priznanie a nezdanitelná cast na manzelku (3 replies)
 60. POSTUPENIE POHLADAVKY (5 replies)
 61. Jednoduché účtovníctvo - úplný začiatočník (540 replies)
 62. Uctovanie sposobu platby na faktúre (8 replies)
 63. kurz anglického jazyka pre konateľa (0 replies)
 64. Poistné pri leasingu (3 replies)
 65. bakalárska práca - pohladávky a záväzky (0 replies)
 66. Nezdanená zásielka zo zahraničia (0 replies)
 67. viac brigád, čo z toho vyplýva??? (8 replies)
 68. ručný príjmový pokl. doklad od 2012 (11 replies)
 69. Tankovanie cez karty AS24 (0 replies)
 70. Paušálne výdavky (3 replies)
 71. konkrétna otázka o RP (1 replies)
 72. Žiadosť o vykonanie výpočtu dane (1 replies)
 73. zaradenie výdavkov na vzdelanie do účtovníctva (2 replies)
 74. Odpočet DPH (0 replies)
 75. odstupné spoločnosti a príjem (1 replies)
 76. Účtovanie druhotných surovín (4 replies)
 77. Podvojne uctovnictvo - uplny zaciatocnik. (39 replies)
 78. Faktúra z Číny z 08/2011, dodaná do účtovania v 12/2011 (1 replies)
 79. Dohodárka a daňové priznanie. (8 replies)
 80. predaj nehnutelnosti s vybavenim - DPH? (4 replies)
 81. Faktúra z ČR-samozdanenie (1 replies)
 82. DPH (3 replies)
 83. Tlacivo - potvrdene o prijmoch (3 replies)
 84. dodanenie DPH pri kontrole DU (2 replies)
 85. Daň z MV na 2012 - novela ? (6 replies)
 86. ÚČTOVANIE BONUSOV (2 replies)
 87. Ako je to z uctovaním na faktúru v hotovosti za sluzby? (1 replies)
 88. Dan z vyplatenia poistky - platit,ci nie? (6 replies)
 89. Nevyf.dodávky??? (2 replies)
 90. Žinostník zapísaný v obch. registri a paušálne výdavky. (6 replies)
 91. dan z 36mesacneho vkladu (1 replies)
 92. Platby kartou a výpisy z účtu (2 replies)
 93. zabezpečovacie zariadenie -sídlo firmy (5 replies)
 94. Ako viest pokladnicnu knihu (3 replies)
 95. "spätný" leasing (1 replies)
 96. Predfaktura (6 replies)
 97. Zalozenie zivnosti a ukoncenie SHR v roku 2011 (7 replies)
 98. vedenie skladu pri PÚ, (4 replies)
 99. DHM - zaradenie (2 replies)
 100. DP za rok 2011 (34 replies)
 101. Daňový bonus a daňové priznanie (1 replies)
 102. Daňové priznanie dohodárov (1 replies)
 103. Materský príspevok (1 replies)
 104. Služby poskytované v CZ (5 replies)
 105. Príjmy za výkon práce v Poľsku (17 replies)
 106. Prenájom kancelárie - je daňovým nákladom? (1 replies)
 107. faktury z roku 2010 (1 replies)
 108. môžem dať do JU??? (1 replies)
 109. Zmeškal som podpisovanie na úrade práce- Čo mám robiť? (6 replies)
 110. Nezaúčtovaná faktúra a úhrada z roku 2010 (3 replies)
 111. porucha registračnej pokladne - náhradný doklad (2 replies)
 112. JCD, clo, DPH (0 replies)
 113. Danove priznanie zamestnanec/zivnostnik (1 replies)
 114. Uctovanie clenskeho v obcianskom zdruzeni (2 replies)
 115. Neuhradené faktúry minulých rokov - v skutočnosti uhradené !! (6 replies)
 116. podavať daňové priznanie typ B? (1 replies)
 117. cestna dan (7 replies)
 118. miesto dodania (5 replies)
 119. Daň z nehnuteľnosti - daňový výdavok? (11 replies)
 120. uhrada postovneho klientovi (8 replies)
 121. Prenájom auta a DPH (3 replies)
 122. platba palivovou kartou v JÚ (0 replies)
 123. úhrada faktúry cez registračnú pokľadnu (4 replies)
 124. Zrýchlené odpisovanie DHM (0 replies)
 125. dodatočné dph (13 replies)
 126. predaj firem.auta Poliakom (0 replies)
 127. evidencia prijatých zľavových kupónov v ERP (1 replies)
 128. Daň z príjmu za predaj domu započítaním pohľadávok (0 replies)
 129. Danova kontrola po zruseni zivnosti (13 replies)
 130. Dohoda o vykonaní práce a DP (1 replies)
 131. Neplatca DPH prijal službu z EU a nezaregistroval sa podľa §7a (3 replies)
 132. Nezadanie predčíslia pri platení dane z MV (8 replies)
 133. zahraničný dobropis nezaplatený (0 replies)
 134. Pokuta za auto (28 replies)
 135. Daň z prenájmu - byt v bezpodielovom vlastníctve manželov (0 replies)
 136. účet 331 (5 replies)
 137. Účtovanie stravy zamestnanci a cudzí (5 replies)
 138. súhrnný výkaz - podanie prázdneho (1 replies)
 139. Stretny tovar nepoisteny postou (0 replies)
 140. mesačné uzávierky -čo dám do peňažného denníka (4 replies)
 141. úhrada cestnej dane (6 replies)
 142. danové priznanie (1 replies)
 143. Zálohova platba za prenájom priestorov (6 replies)
 144. oznamovacia povinnosť a platenie dane (10 replies)
 145. technické zhodnotenie (0 replies)
 146. Vrátenie dane študentovi z brigády v Rakúsku (3 replies)
 147. dodávateľská faktúra do českej republiky (2 replies)
 148. Opravné položky (2 replies)
 149. odhlásenie auta (11 replies)
 150. Ako sa účtujú cesťáky v jednoduchom účtovníctve (49 replies)
 151. Stavebné práce-paušál (2 replies)
 152. dan z cirkevnych stavieb (4 replies)
 153. Povinnosť registračnej pokladne áno/nie (31 replies)
 154. zaradenie automobilu do podnikania (5 replies)
 155. daňový bonus (1 replies)
 156. Nadobudnutie tovaru do konsigančného skladu - 2. odberateľ pri trojstr. obch. (2 replies)
 157. pracujúci dôchodca na DoVP - daň. priznanie typu A (1 replies)
 158. Preddavky na DPPO (110 replies)
 159. Tlačivá výkazov k dani z príjmov FO,PO (0 replies)
 160. Zníženie výdavkov (2 replies)
 161. Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2011 na manželku živnostníčku (2 replies)
 162. Cestna dan - prihlasenie automobilu na podnikanie (0 replies)
 163. dph a cestna dan!!!??? (3 replies)
 164. BORDELáRKA :-( (4 replies)
 165. diaľničné známky (2 replies)
 166. Auto na leasing obstarané v r. 2011, zaradené do užívania v r. 2012 (1 replies)
 167. Potrebujem poradiť, či si ako študent môžem nárokovať na vrátenie zplatených daní.... (3 replies)
 168. výdavky a kúpa bytu (2 replies)
 169. Auto zaplatene na Slovensku VISA kartou firmy zo Syrie (27 replies)
 170. Nezdanitelna polozka na manzelku (29 replies)
 171. Prechod z jednoduchého účtovníctva na paušál (12 replies)
 172. Prechod z jednoduchého účtovníctva na paušál (1 replies)
 173. Vrátenie DPH podnikateľom z EU krajín (3 replies)
 174. Fiskalna pokladnica (1 replies)
 175. Platenie dane na Slovensku ci v zahranici? (0 replies)
 176. Náklady na využitie domu (1 replies)
 177. Ochotníci (0 replies)
 178. náhrady za pohonné hmoty vo valutovej pokladni (0 replies)
 179. náklady na PHM-80% (2 replies)
 180. ako prefakturovať prepravu do zahraničia (4 replies)
 181. rozpracovane dielo (1 replies)
 182. Oneskorená faktúra (22 replies)
 183. Ohlasovacia povinnosť (1 replies)
 184. účet 379 (5 replies)
 185. vyradenie poškodeného tovaru zo skladu (0 replies)
 186. daň z mot. vozidiel - uplatnenie (1 replies)
 187. Daň z prenájmu za viac rokov (4 replies)
 188. príjem za auto (5 replies)
 189. Dôchodca - daň z príjmu (15 replies)
 190. Odklad daňového priznania (8 replies)
 191. mesačné uzávierky-vklad do peňažného denníka+prevádzková réžia alebo materiál? (1 replies)
 192. REFAKTURACIA NAKLADOV (11 replies)
 193. je podpora príjem pri uplatňovaní nezdaniteľnej čiastky? (2 replies)
 194. daň z motorových vozidiel (5 replies)
 195. PN (2 replies)
 196. Poberateľ pred. SD, základ dane, RZD za 2011. (0 replies)
 197. eDane - logické chyby (1 replies)
 198. Z letnej kuchynky kancelária (0 replies)
 199. leasing (1 replies)
 200. Predcislie? (5 replies)
 201. vložená hotovost do podnikania v pu (10 replies)
 202. bezodplatné ubytovanie vlastných zamestnancov (0 replies)
 203. Kupa osobneho pocitaca (2 replies)
 204. Doklad pri predaji FO-nepodnikateľovi (6 replies)
 205. práca v zahraničí (14 replies)
 206. daňové priznanie za rok 2011 + odpisy (3 replies)
 207. Dátum dodania služby - ako ho určiť správne? (6 replies)
 208. podať či nepodať daňové priznanie? (11 replies)
 209. Uplatnenie vydavku na zvysenie kvalifikacie do danovych vydavkov (0 replies)
 210. Paušálne náklady (2 replies)
 211. Zaplatenie DPH v januári 2012 na zlý účet (3 replies)
 212. uplatniene DPH pri prechode szco neplatca na sro platca DPH (0 replies)
 213. Možno platbu prijatú v roku 2011 zaúčtovať v roku 2012? (11 replies)
 214. Kam doručiť daňové priznanie z MV 2011? (3 replies)
 215. Nevyplatene faktury a danove priznanie (14 replies)
 216. osobné auto v podnikaní - s.r.o. (1 replies)
 217. Záväzky roky 2003,2004,2008 v JU (0 replies)
 218. združenie platca dph (0 replies)
 219. vyplnenie tlačiva dmv na 3 autááá ??? (9 replies)
 220. účet 314 - Poskytnuté preddavky (2 replies)
 221. Ktorý datum uviesť ako dátum vzniku daňovej povinnosti? (1 replies)
 222. Úroky z prevádzkových účtov - 662? (1 replies)
 223. Matematika dnesnych dni (9 replies)
 224. Čo všetko ... ? (15 replies)
 225. Daň z prenájmu bytu cez skutočné výdavky - správny výpočet?? (3 replies)
 226. Refakturácia oslobodeného plnenia (3 replies)
 227. Ako odpisovať stroj a nástroje k nemu (2 replies)
 228. Daň z príjmu percetom (1 replies)
 229. zaúčtovanie zápočtu a dobropisu v JÚ (1 replies)
 230. Daň z príjmu percetom (3 replies)
 231. DAŇ Z PRIJÍMOV FO - nezamestnaná a príjem so stŕhaním aj nestŕhaním dane (3 replies)
 232. Kúpa auta-hotovosť+úver (0 replies)
 233. Príjem zo živnosti a ako zamestnanec v Rakúsku (12 replies)
 234. Výmena stroja (1 replies)
 235. daňová evidencia (8 replies)
 236. Danove priznanie (2 replies)
 237. Úhrady samoplatiteľa zdravotného poistenia v daňovom priznaní FO (9 replies)
 238. Dôchodca živnostník (2 replies)
 239. Fakturácia renájmu (3 replies)
 240. fakturácia nájomného (0 replies)
 241. Vreckové pri zahraničnej ceste (7 replies)
 242. daňové priznanie (88 replies)
 243. zrušenie DDP a dodanenie (3 replies)
 244. Nadobudnutie tovaru v SR z CR a dph (9 replies)
 245. Obstaravacia cena DHM nadobudnuteho z EU - automobil (6 replies)
 246. ERP a účtovanie úhrad pohľadávok (1 replies)
 247. Reklamacia a vratenie tovaru. (1 replies)
 248. novoregistrovaný platca DPH (4 replies)
 249. Uhrada faktury cez šek (zahraničný) (22 replies)
 250. nerozdelená strata z minulého roka a zaúčtovanie (2 replies)