1. Do ktorého štvrťročného súhrnného výkazu zaradiť službu dodanú 26.09. a vyfakturovanú 04.10? (1 replies)
 2. Ako zapísať osobné auto do PD v jednoduchom účtovníctve? (4 replies)
 3. Platba súkromnou kartou na služobnej ceste v zahranici (1 replies)
 4. Praca vo sviatok a dovolenka (14 replies)
 5. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť omietací stroj (2 replies)
 6. registracia Paragraf 7a (3 replies)
 7. Samozdanenie (1 replies)
 8. Ako zaúčtujem manipulačný poplatok a spotrebnú daň z uhlia? (0 replies)
 9. Ako zaúčtovať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (4 replies)
 10. Cashback (1 replies)
 11. Režim DPH medzi zahraničným zriaďovateľom a sloven.organiz.zložkou (4 replies)
 12. SVB a kontrolný výkaz (2 replies)
 13. Fakturácia služby vykonanej vo vlastnej réžii konateľa (7 replies)
 14. ako zaúčtovať JCD-čko zastupujúcou firmou? (0 replies)
 15. Účtovanie PHM (1 replies)
 16. Oneskorené doručenie faktúry a povinnosť platiť daň pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z IČŠ? (3 replies)
 17. Fakturácia predaja plechu + strihanie, ohýbanie plechu a DPH? (0 replies)
 18. Motor. vozidlo u SZČO (2 replies)
 19. Výmena 30.10. za 02.11. v mzdovej učtárni (2018) (5 replies)
 20. Je potrebná transférová dokumentácia pri dotácii bankového účtu konateľom (spoločníkom)? (1 replies)
 21. Nedoložený doklad o úhrade (5 replies)
 22. Platba za naftu bank. kartou zamestnanca (6 replies)
 23. obstarávacia cena HM prepočet z CZK na EUR (0 replies)
 24. Letenka z EÚ do tretej krajiny (1 replies)
 25. Ktorý dátum uviesť v KV DPH v časti B1 z prijatej fa za tovar z EU? Z údajov na fa: dátum vystavenia alebo dátum dodania? Reálny kedy som tovar prevzala? (0 replies)
 26. Rozdiel medzi zákazkovou výrobou a nedokončenou výrobou (5 replies)
 27. Ubytovanie v SR a registrácia DPH (1 replies)
 28. prenos danovej povinnosti alebo fakturovanie s DPH (5 replies)
 29. Súťaž pre zamestnancov - finančná výhra - ako účtovať? 548/333 a potom 333/211? (1 replies)
 30. Občianske zduženie (4 replies)
 31. DPH pri dovoze zanovneho auta z Nemecka (1 replies)
 32. Odpisova skupina pre napajaci stlpik elektromobilu (5 replies)
 33. Vzájomný zápočet so zdrav. poisťovňou (9 replies)
 34. Márna jazda s DPH a bez DPH ??? (3 replies)
 35. Obstaranie tovaru na dobierku MALL (2 replies)
 36. Účtovné odpisy rovné daňovým (0 replies)
 37. Čerpanie SF (4 replies)
 38. Odberateľ - zmena názvu spoločnosti (0 replies)
 39. E-kolok (0 replies)
 40. Daňová zostatková cena vyššia ako účtovná (1 replies)
 41. Môžem podať daňové priznanie k DPH skôr ako pošlem kontrolný výkaz? (3 replies)
 42. Ukončenie DP FO v JU po smrti szčo (0 replies)
 43. Zvárací stôl - zaradenie do odpisovej skupiny (11 replies)
 44. §48 DPH (2 replies)
 45. Zaradenie skládky odpadu (0 replies)
 46. Zásielkový predaj v Česku (3 replies)
 47. Ako podať daňové priznanie? (2 replies)
 48. Ako zaúčtovať v sro úver od banky, ak sú traja dlžníci? (5 replies)
 49. DPH pri kúpe auta, nevedenie knihy jázd (1 replies)
 50. Úhrada dane za platbu za prevod členských práv k družstevnému bytu. (6 replies)
 51. stravné počas volieb (0 replies)
 52. Účtovanie poštovného (1 replies)
 53. Vzorky tovaru z pohladu DPH a Dane z prijmov (0 replies)
 54. Má občan,dôchodca,nepodnikateľ povinnosť vystavovať faktúru za prenájom? (5 replies)
 55. Cestovné náhrady (2 replies)
 56. Ako začať účtovať fyzickú osobu - podnikateľa v podvojnom účtovníctve? (Nie prechod z JU na PU) (0 replies)
 57. Transférové oceňovanie, nákup tovaru (0 replies)
 58. Materská- 2 zamestnávatelia (0 replies)
 59. Dan z predaja nehnutelnosti (10 replies)
 60. Poukážky na pracovné oblečenie (3 replies)
 61. Intrastat (6 replies)
 62. Aký je rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou? (3 replies)
 63. Do ktorého riadku DP k DPH (3 replies)
 64. Prenos daňovej povinnosti - TEXT v angličtine (6 replies)
 65. opis danového priznania ako on požiadať elektronicky? (5 replies)
 66. účtovanie nákupu a vysadenie stromov Javor (3 replies)
 67. Aké sú podmienky uplatnenia daňového bonusu pri ročnom zúčtovaní. (4 replies)
 68. Uctovnictvo SRO neplatca DPH - ake zlozite je uctovnictvo? (7 replies)
 69. Kde platit socialne a zdravotne poistenie pri zivnosti v cudzine ? (2 replies)
 70. Hydraulický agregát (3 replies)
 71. Material nakupovaný v zahraničí (7 replies)
 72. Daňové priznanie zamestnanec + živnosť (1 replies)
 73. Licencia Omega (7 replies)
 74. Ako zaúčtovať zverenie majetku mesta do správy školských zariadení? (1 replies)
 75. Daňová evidencia - priebežné položky (4 replies)
 76. rozúčtovanie leasingu z dlhodobých na ročné (1 replies)
 77. zuctovanie sluzby CK (0 replies)
 78. Nepravidelný príjem a Dohoda o brigádnickej práci študentov (2 replies)
 79. Ako účtovať leasing bez DPH u platiteľa DPH (1 replies)
 80. Správny poplatok za auto - Súčasť OC alebo priamo do nákladov (3 replies)
 81. Účtovanie vratných pohárov na kultúrnom podujatí (15 replies)
 82. ČSOB leasing na auto - poplatok za prevod vlastnictva (0 replies)
 83. účtovanie faktúry za tvorbu web stránky 1000 Eur (1 replies)
 84. Podnikateľ z tretieho štátu - miesto dodania služby tuzemsko - fakturácia bez DPH? (1 replies)
 85. predaj ojazdeného auta (3 replies)
 86. Predaj stavby a DPH (2 replies)
 87. Je potrebné dodatočné daňové priznanie? (2 replies)
 88. Zrušenie regisrácie DPH (0 replies)
 89. ELDP pri ukončenej dohode,pracovník ostáva na pracovný pomer naďalej (3 replies)
 90. ako zaučtovat penála z oneskorenej platby dan z prijmu predavky (2 replies)
 91. Neplatca DPH a kupa auta (10 replies)
 92. ERP (6 replies)
 93. Dovoz z Číny, cez nemeckého partnera (0 replies)
 94. Elekronicka komunikacia - registracia (3 replies)
 95. Klimatizácia - odpisovať? (4 replies)
 96. Skladová evidencia (0 replies)
 97. DPH pri zaslaní tovaru mimo EÚ - súkromná osoba (2 replies)
 98. konateľ a ukončenie odmeňovania (0 replies)
 99. Sponzorské prostriedky na osobitnom účte RO (0 replies)
 100. Preplatenie cestovných náhrad členovi dozornej rady (3 replies)
 101. Podpisovanie cez ZEP (10 replies)
 102. odstupné pracovník odmenovaný mes.mzdou ako vypočítať (9 replies)
 103. Odpočet DPH (13 replies)
 104. opravná faktúra (5 replies)
 105. Auto ako tovar a jeho poplatky (0 replies)
 106. DPH pri nedaňových výdavkoch? (9 replies)
 107. Neplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel (2 replies)
 108. Česká firma s poľských bankovým účtom (4 replies)
 109. Môže byť technické zhodnotenie pod 1 700 € (1 replies)
 110. DPH a poštovné (2 replies)
 111. Môže szčo vybrať z pokladne na osobnú spotrebu za rok viac ako 5000 € (3 replies)
 112. Zahraničná pracovná cesta (6 replies)
 113. Poistne plnenie a vrátená spoluúčasť (6 replies)
 114. Odhlasenie najomnika retrospektivne (10 replies)
 115. Ako zaúčtovať uznesenie o súdnom zmieri. (0 replies)
 116. Cestovne nahrady Slovensko/Rakúsko (5 replies)
 117. Úhrada faktúry nad 5.000,--Eur (3 replies)
 118. Faktúra na kongres-samozdanenie? (1 replies)
 119. V DP FO "B" VI.oddiel v tab. č.1 a, stĺpec 2 má byť aká hodnota ak skončil živnosť v prebehu roka (0 replies)
 120. faktura z cr samozdanenie (10 replies)
 121. nespravne uctovanie 324/600 ? (10 replies)
 122. Ako účtovať peniaze, ktoré len prejdú účtom a musím ich poslať ďalej klientovi (0 replies)
 123. Servisna podpora súčasť OC majetku? (0 replies)
 124. Tuzemské samozdanenie od roku 2018 (1 replies)
 125. prihlásenie dohodára na 1 deň (0 replies)
 126. Odpisy na majetok a ukončenie živnosti (2 replies)
 127. Aký kurz použiť pri zahraničnej pracovnej ceste? (1 replies)
 128. Platba E shop - účtovanie (6 replies)
 129. Oneskorena registracia DPH podla § 7a zákona o DPH, ako dalej? (0 replies)
 130. Fakturácia - pomocné práce (4 replies)
 131. Darovanie plne odpísaného automobilu spoločníkovi (1 replies)
 132. Pri súbehu živnosti a TPP sú možné preddavky do SP a ZP 0€? (1 replies)
 133. Rekreačné poukazy (16 replies)
 134. Zmena číslovania účtovných dokladov (1 replies)
 135. Pokladničný doklad - daňové a nedaňové náklady spolu v jednom doklade (1 replies)
 136. Inventúrny nález - oprava predošlého roku? (1 replies)
 137. Oprava chybného rezimu dane - dobropis a kv dph (0 replies)
 138. Kto určuje daňový domicil a na základe akého zákona? (1 replies)
 139. opravné dp dph (3 replies)
 140. povinnosť vzniku prevádzkarne (0 replies)
 141. Česká faktúra bez označenia prenesenie daňovej povinnosti (0 replies)
 142. dohodár-študent (0 replies)
 143. vie niekto poradiť s účtovaním projektu ? (2 replies)
 144. ako vyhodne vyberat v irsku peniaze (6 replies)
 145. kúpa nehnuteľnosti v EU - DPH (0 replies)
 146. Stravné (3 replies)
 147. Základ dane (dan z prijmov) a rezerva na zľavy poskytované zakaznikom (2 replies)
 148. Mám podať dodatočný KV k DPH ak robím dodatočné daňové priznanie k DPH len kvôli neskoro došlej faktúre z EU? (0 replies)
 149. Kedy je splatný? (5 replies)
 150. oneskorena registracia k DPH v Cechach (0 replies)
 151. Ako dlho uschovávať účtovné doklady? (3 replies)
 152. Pokuta právnika od okr. súdu (2 replies)
 153. Dohoda o vykonaní práce (4 replies)
 154. Zjednodušený daňový doklad - náležitosti (7 replies)
 155. Predaj auta a KV DPH (2 replies)
 156. Aký je postup pri odpredaji neodpísaného dlhodobého maketku? (0 replies)
 157. Registrácia platca DPH zivnostnik (5 replies)
 158. Potvrdenie z Holandska - Jaaropgave preklad (1 replies)
 159. Vyplatenie PN od zamestnávateľa (7 replies)
 160. Vracia VŠZP preplatky? (3 replies)
 161. s.r.o. - dovoz tovaru z Ciny - vstup do EU v UK (1 replies)
 162. FA s miestom výkonu služby iný štát EÚ vstupuje do KV a DP DPH? (0 replies)
 163. hypoteka a materska (1 replies)
 164. Mám platiť odvody ako 25/26 ročná študentka dennej VŠ v Česku? (0 replies)
 165. Zaúčtovanie júnovej Fa v júli (4 replies)
 166. Auto na finančný lízing. (2 replies)
 167. Zle zauctovane zakladne imanie (4 replies)
 168. Musí sa zahraničná osoba registrovať pre DPH pri premiestnení tovaru? (0 replies)
 169. Cestovné náhrady. (3 replies)
 170. Ako zaúčtovať nákup WC na výmenu v budove, ktorá je zaradená v obchodnom majetku? (1 replies)
 171. Platená záloha za službu z ČR - daňový doklad? (2 replies)
 172. Zjednodušený daňový doklad (0 replies)
 173. Vrátený preplatok z VŠZP v PÚ, ako zaúčtovat (2 replies)
 174. Čo sa rozumie pod termínom deň výplaty? (8 replies)
 175. Kód CPA - likvikácia klimatizácie - nevie náhodou niekto, neviem to nájsť (0 replies)
 176. Prechod na platcu DPH - fakturácia v medziobdobí (4 replies)
 177. Kedy vyšlú faktúru z EU zaradiť do DPH? (1 replies)
 178. Sú náhradné diely do stroja považované za investíciu? (1 replies)
 179. Odpočet DPH zo vstupov (1 replies)
 180. Príležitostná činnosť a príležitostný príjem (0 replies)
 181. preplatok RZZP zamestnávateľa v jednoduchom účtovníctve (3 replies)
 182. faktúra do ČR s DPH za opravu nehnuteľnosti (0 replies)
 183. Ako zaúčtovať nový krátkodobý úver (0 replies)
 184. kurz pri zahraničnej ceste (2 replies)
 185. ako zauctovat prijatu fakturu za tech.zabezpec.balonovej brany (2 replies)
 186. Účtovanie poistnej udalosti a postúpenia pohľadávky (3 replies)
 187. registrácia platcu dph (5 replies)
 188. Zahraničná osoba (4 replies)
 189. Návrat po rodičovskej a výpočet náhrady dovolenky, ukončenie pracovného pomeru (1 replies)
 190. živnosť (12 replies)
 191. Dodatočný kontrolný vykaz (2 replies)
 192. predaj neodpisaneho vozidla (1 replies)
 193. stavbár-szčo môže vystaviť doklad o úhrade faktúry v hotovosti? (1 replies)
 194. Dodatočná DPH a následný nadmerný odpočet (3 replies)
 195. Faktúra za DEMO system so 100% zľavou (5 replies)
 196. Má niekto skúsenosti s účtovaním prostriedkov z minulých období v príspevkovej organizácii? (0 replies)
 197. Doba uschovávania pásiek a kníhy pokladne (0 replies)
 198. Zálohová faktúra (5 replies)
 199. neuplatnený odpočet DPH pri predčasnom ukončení leasingu (0 replies)
 200. Je možné nejako zaúčtovať nákladovú položku omylom vyplatenú z bežného a nie podnikateľského účtu? (3 replies)
 201. Sklady A - oprava ocenenia (1 replies)
 202. Obnovenie živnosti a odvody. (1 replies)
 203. Občianske združenie - účtovníctvo v rámci darov a jeho existencia (1 replies)
 204. Ako zaúčtovať auto na splátky? (1 replies)
 205. Zaúčtovanie SIM karty. (0 replies)
 206. Darčekové PHM karty od Slovnaftu (1 replies)
 207. Ako zaúčtujem nákup multi SIM karty v hotovosti do poplachového systému v budove? (3 replies)
 208. Kúpa ojazdeného auta a povinnosť nahlásenia na daňový úrad (8 replies)
 209. Zaplatenie dane z firemného účtu inej PO (0 replies)
 210. Do ktorého mesiaca účtovať colné dlhy? (4 replies)
 211. Môže ubytovanie platiť s.r.o živnostníkovi za akých podmienok. (5 replies)
 212. FA z Ceskej republiky za material - podla akého § samozdanit? (2 replies)
 213. Dohody (5 replies)
 214. Dovoz auta z Nemecka - faktúra s DPH (2 replies)
 215. Prenájom bytu na hypotéku. (4 replies)
 216. Oprava HM alebo TZ ? (3 replies)
 217. Omega uctovanie zahr fa za sluzbu (0 replies)
 218. Pohľadávka -neprihlásenie pohľadávky do konkurzu (1 replies)
 219. DP manzela a davka v nezamestnanosti manzelky (2 replies)
 220. ALZA DPH (2 replies)
 221. Kurzom ktorého dňa sa prepočíta preddavok na stravné na menu euro pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca? (1 replies)
 222. IČ - DPH Poľsko (PL) - odpočet dane (1 replies)
 223. Elektronická komunikácia - príslušnosť (0 replies)
 224. vystavená faktúra platiteľ DPH -správnosť zdaniteľného plnenia (6 replies)
 225. Stavba a následný prenájom (2 replies)
 226. Ako vymôcť neuhradené pohľadávky (0 replies)
 227. Nákup ms office z CZ, riadky DPH? (1 replies)
 228. Predaj offroad motocykla do EU fyzickej osobe (7 replies)
 229. Ako vyfakturovať disciplinárne konanie voči živnostníkovi? (4 replies)
 230. Prihlasovanie dohodárov (1 replies)
 231. Zaplatená záloha v hotovosti (4 replies)
 232. DPH zabudnutá prijatá faktúra (4 replies)
 233. Musím účtovať faktúru , ktorá je len pre colné účely? (2 replies)
 234. Preddavky na daň - nepožiadané o vrátenie (zápočet) (8 replies)
 235. Ako účtujete registračný poplatok na polícii pri kúpe auta - DHM v jednoduchom účtovníctve? (1 replies)
 236. Nákup aplikácii z Google play (0 replies)
 237. Je vypovedná lehota v skušobnej dobe ? (6 replies)
 238. FO na PN - ohlasovacia povinnosť. (8 replies)
 239. Elektronicka komunikacia (1 replies)
 240. Poistná udalosť na aute (4 replies)
 241. darčekové poukážky pre zamestnancov (0 replies)
 242. Zaúčtovanie kúpy domu s pozemkom - kúpno-predajná zmluva jednou sumou (7 replies)
 243. Účtujem správne typ DPH pri nasledovnej zahraničnej fa.? (1 replies)
 244. Tovar ako vzorka (2 replies)
 245. Vratka DPH (1 replies)
 246. Je potrebné transferové oceňovanie: (4 replies)
 247. elektr.komunikacia prerušená živnosť (3 replies)
 248. novozaložená sro (0 replies)
 249. nadmerný odpočet do 5 eur (3 replies)
 250. RZZP preplatok (2 replies)