PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Môže byť poslancom mestského zastupiteľstva niekto, kto dlhuje štátu na daniach?
 2. elektronická komunikácia s finančnou správou 2018
 3. Daň z MV 2017
 4. Auto v majetku a daň z MV
 5. Analytika účtu 331
 6. Originálne kompetencie z roku 2017
 7. preplatenie dopravy do zamestnania mimo soc.fondu
 8. Výnosy budúcich období
 9. Odhlásenie zamestnanca zo SP
 10. Majetok pri predaji podniku odpisovať znova či pokračovať v odpisoch?
 11. Zdanovanie kryptomien
 12. Vie niekto napísať správnu odpoveď a účtovný postup k 2 príkladom?
 13. Povinnosť evidovať tržby v ERP a aj napriek tomu bola prijatá tržba na PPD - Aké následky z toho budú?
 14. mozem pouzit pausalne vydavky ak som niekomu vyplatil jadnu fakturu
 15. 379/321 na faktúre
 16. pausalne a skutocne vydavky
 17. Konateľ - odmeny
 18. Odvolanie predsedu představenstva v a.s. a povinnost voči daňovému úradu.
 19. Daň z motorový vozidiel
 20. Vklad spoločníka - oprava účtovania
 21. SZčO a zamestnanec
 22. daňová úľava DDS max. 34,20 EUR - platí aj pre rok 2017?
 23. Reklamný predmet - nad 17 eur
 24. Ako viesť evidenciu o tovare pri paušálnych výdavkoch?
 25. Dodanie tovaru do ČR
 26. softwér ako súčasť hardwéru - osobitne na faktúre - DPH a zaradenie od majetku?
 27. dan za auto
 28. Daň z MV a odhlásenie
 29. Nájomné priestorov športovému klubu fakturovať s DPH?
 30. Auto a DPH.
 31. daň z motorových vozidiel za rok 2017
 32. Bezplatný software na vystavovanie faktúr
 33. Ročný prevod v MRP
 34. Preplatok dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2015 použitý na preddavok z dane príjmu za obdobie 2017-účtovanie
 35. Oznámenie o dátume schválenia závierky
 36. DPH pri tovare z UK
 37. Vratenie dane
 38. Výdaj a príjem v PO-nepatriaci do účtovníctva
 39. Daňový výdavok na prelome roka
 40. schválenie účtovnej závierky
 41. správne zaučtovanie faktúry k zaplateným zálohám a zaučtovanie súhrnnej faktúry LUKOIL (Normbenz) ?
 42. zamestnanie na prac.zmluvu v čr a zdravotné poistenie
 43. Nezaplatené nájomné
 44. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV
 45. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania má už štruktúrovanú formu tlačiva...
 46. Nesprávne účtovanie DPH a zodpovednosť účtovníka.
 47. Ako sa vypočíta výška nezdaniteľnej časti dane na manželku?
 48. Je potrebná TD?
 49. Paušálne výdavky v r. 2017,ak živnosť nebola celý rok
 50. uctovnictvo - dovoz tovaru z Ciny - len okr. PK
 51. Poistna udalost v jednoduchom uctovnictve
 52. Musí byť platba v hotovosti za programovacie práce evidovaná v elektronickej pokladnici?
 53. elektronická komunikácia
 54. kupa PC a komponentov
 55. Dividenda 2017
 56. preplatok ktorý nie je v zostatkoch
 57. Ako postupovať pri prenájme nehnuteľnosti, keď som zároveň zamestnaným a keď som aj SZČO?
 58. Faktúra vystavena do Švajčiarska fyzickej osobe, práce s dodavkou tovaru budu vykonané na Slovensku sme platcami DPH ma sa vystaviť s DPH faktúra.
 59. Súkromné auto v s.r.o
 60. posledné zdaňovacie obdobie dph
 61. Oprava počiatočných stavov
 62. Dodatočné DP DPH - preplatok
 63. Úhrada pohľadávky - poradie
 64. Odpočet DPH
 65. Ako zaúčtovať platby prijaté na súkromný účet z ktorých bol odpočítaný poplatok faktúrovaný inému subjektu?
 66. Zrušenie registrácie k DPH- posledné zdaňovacie obdobie
 67. Aký je predmet fakturácie pri spolupráci pri prevode obchodného podielu?
 68. Opravné položky k pohľadávkam
 69. Dodatočné DP k DPH - aký VS?
 70. Došlý dobropis z augusta - do ktorého obdobia patrí?
 71. Vystavena FA do zahranicia a dp
 72. Dobropis - Opravná faktúra dodávke zemného plynu
 73. Učtovný prípad, ktorý sa týka (takmer) každého ! Tel.poplatky a čas.rozlíšenie, resp. nevyfaktúr.dodávky
 74. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane
 75. Podnikateľský účet
 76. Zaúčtovanie fotoaparátu
 77. Dátum dodania a vystavenia za nájom ku koncu roka
 78. Zmluva o dielo
 79. Sú úroky z úveru od materskej firmy daňovým výdavkom až po zaplatení?
 80. Kaufland - vrátenie tovaru, aké číslo pôvodného dokladu?
 81. bezúročná pôžička konateľa vlastnej s.r.o. a iné pôžičky v roku 2017
 82. príjem občianskeho združenia
 83. Preplatok na dani z príjmov
 84. FA za dočasné pridelenie zamestnanca
 85. Odpocitatelna polozka danovnika za rok 2017
 86. prerušenie podnikania
 87. Oprava základu DPH
 88. Môže sa dať vypísať na materskú dovolenku ak rodičovská dovolenka končí 19.1.2018 a termín pôrodu je 17.3.2018, t.j. 57 dní?
 89. STORNO faktúry - dodatočný KV a DPH
 90. dodatočné DPPO-dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty
 91. Prevod z bežného na podnikateľský účet z hľadiska daní a účtovníctva?
 92. Platba za faktúru
 93. Program Omega - aktualizácia
 94. Majetok na leasing a prerušenie odpisov
 95. Predaj na AMAZONE na živnost - účtovníctvo
 96. Ebay - zrušenie Paypal transakcie
 97. Nové vzory tlačív - závislá činnosť
 98. DPH novy vzor tlačiva 1.1.2018
 99. Aká bude pokuta za platbu v hotovosti nad 5000 €
 100. Doklad
 101. Pracovné oblečenie - predajca
 102. pracovník s mesačnou mzdou ktorý čerpal dovolenku a min.mzda
 103. Nakup zimných pneu ako učtovať v JÚ v sume 400€.
 104. účtovanie tržieb
 105. Dodanie tovaru
 106. Ako faktúrovat zľavu na faktúre?
 107. účtovanie dane mestu
 108. uplatňovanie výdavkov na PHL pri nájme vozidla
 109. neziskovka a výkazy
 110. konateľ a platba kartou
 111. prechod na SZCO - kedy zacat platit preddavky na dan?
 112. Účtovanie dotácie z PPA v roku, ku ktorému patrí
 113. Nákup spotrebného tovaru v ČR na blok z ERP vysporiadanie DPH v SR
 114. Môžem zmeniť zmeniť PHM 100% na PHM 80% teraz na konci roka, keď sme doteraz uplatňovali DPH vo výške zo 100%?
 115. Dátum dodania a dodací list
 116. Príjmy zo zisku bývalého spoločníka
 117. Prenájom podkrovia domu - povinnosti prenajímateľa
 118. Môže byť u DF prehodené poradie zd.plnenia v KV ak sú DF zaevidované podľa dátumu príchodu v KV?
 119. žena na materskej a daňový bonus
 120. Prenajom obchodu
 121. Paušálne výdavky a pozastavená živnosť
 122. Motorka - predaj pod hodnotu daňovej zostatkovej ceny
 123. Paušálne výdavky a auto v podnikaní
 124. Nepeňažná výhra-daň
 125. vynechané číslovanie v pokladni -VPD jedná sa o PÚ
 126. Prevedenie komisionárskej zmluvy na inú osobu
 127. Povinnosť uplatňovania výdajov v jednoduchom účtovníctve
 128. Odpisy
 129. Príležitostný predaj koláčov
 130. Odpisy starého traktora
 131. DZMV - predvyplnene finančnou správou tlačová beseda
 132. Cudzia faktúra v podvojnom účtovníctve
 133. Učtovanie strávných lístkov v MRP
 134. Zarátavajú sa nepeňažné príjmy do hrubej mzdy?
 135. Komisionálny predaj :-D.
 136. cena účtovníctva
 137. Konateľ - prenájom bytu
 138. Účtovanie úveru
 139. Odpisy
 140. Preprava tovaru v rámci EU platitelia DPH
 141. Predaj členstva je služba alebo materiál, ak za kúpu členstva dostane kupujúci tričko s názvom klubu?
 142. Nákup opcií za bitcoin FO, držanie 1+rok, je nutné platiť dane?
 143. kúpa staršieho auta a vstupná cena HIM
 144. Vydaná faktúra v CZK do ČR
 145. Vypocet pausalnych vydavkov 2017
 146. prenos danovej povinnosti
 147. oneskorená faktúra
 148. Do ktorej odpisovej skupiny patrí paketovací lis na papier Ekopack40?
 149. Vklad spoločníka na úhradu faktúry
 150. Dodatočné DPH a KV za 03/2015
 151. Cestovné náhrady zahraničného konateľa
 152. Ako zaúčtujem stornopoplatky za zrušenie školenia?
 153. Predĺženie záruky u MV - účtovanie
 154. Keď mám živnosť tu a platím dane u nás (budem platcom DPH), musím platiť aj v USA?
 155. Neskoro odovzdaný dobropis k fa
 156. DPH - dodatočný kontrolný výkaz - musím podať ???
 157. Môže spoločnosť vyplatiť fyzickej osobe odmenu za "recruiting fee"?
 158. Registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH
 159. 1/4 prac. úväzok - hodinová mzda
 160. PP na dobu určitú a nárok na dovolenku
 161. Môžem použiť faktúru z Pošty ako potvrdenie o úhrade v účtovníctve?
 162. Vrátené poistné szčo
 163. Na aký účet účtovať administratívny poplatok pri ukončení leasingu?
 164. Szčo kúpa auto na základe kúpnej zmluvy
 165. Bude odberateľovi z ČR vystavená faktúra za dodanie tovaru s DPH?
 166. MRP jednoduché účtovníctvo
 167. DP DPH pri nadmernom odpočte - vyplnenie DP
 168. Dodatočné DP k DPH
 169. Reklamne služby a dph
 170. Danova kontrola
 171. Dodatočná DPH a KV ako osoba povinná platiť daň podľa § 78 ods. 3
 172. účtovanie splátok z kreditnej karty
 173. Kde je miesto dodania v dolu opísanom obchode?
 174. Ako zaúčtovať cestovné náklady vyfakturované našim dodávateľom.
 175. Príjmy budúcich období
 176. Pracovna cesta na vlastnom mot.vozidla a vykazanie km
 177. Súkromné motorové vozidlo a DzMV
 178. Môžem si dať kávovar do nákladov ?
 179. Ako vystaviť faktúru za nájomné - dátum dodania
 180. Byt na hypotéku v majetku firmy a predaj firmy , ako sa to rieši ?
 181. Stratený doklad o úhrade faktúry ešte z roku 2016 - ako by ste to riešili?
 182. Spotreba v roku 2016, tržba v 2017
 183. zrazkova dan
 184. Posielanie dodatočného daňového priznania od 1.4.2016
 185. Ubytovanie - daňový náklad?
 186. Tovar odoslaný na proforme
 187. evidencia na up a dohoda
 188. Musí tovar fyzicky prejsť cez Slovensko pri zásielkovom predaji?
 189. Kedy nesmiem tvoriť sociálny fond vo výške 1%?
 190. odpočet na manželku
 191. Ako zauctovat odmenu zakaznika za recenziu?
 192. Avízo o výplate obratového bonusu
 193. Účtovanie bezplatne poskytnutej vody zamestnancom
 194. Darčekové kazety pre zákazníkov
 195. Poistenie majetku
 196. Odpisovanie majetku cez finančny leasing
 197. Aká dlhá výpovedná doba?
 198. Je zamestnanec povinný vyúčtovať si cestovné náhrady?
 199. Účtovanie výnosov zo služieb poskytovaných do zahraničia
 200. Stavba
 201. žiadost o preplatenie dovolenky v Rakúsku BUAK
 202. účet 355 čo s ním
 203. Vykonané práce - prenos daňovej povinnosti..???
 204. Kúpa auta cez ČSOB leasing
 205. szčo a kilometrovné
 206. Podanie danoveho priznania.
 207. Môžem účtovať dostavbu nehnuteľnosti zaradenej v obchodnom majetku sročky vo vlastnej réžii priamo na 042?
 208. Leasing - 1.navýšená leasing.splatka
 209. Preplatok vrátený na účet zdravot.poisť.
 210. služobné auto na súkromné účely
 211. Pôžička od spoločníka vlastnej firme v roku 2017
 212. Refundácia z ÚPSVaR
 213. Povinnosti po prechode do nového roka v PÚ
 214. vyplatené podiely členom pozemkového spoločenstva
 215. slovenka ma rakusku živnosť a je zamestnaná aj na dohodu na Slovensku
 216. Nespravne vyplatena cista mzda
 217. môžem odhlásiť dohodára dnes k 30.11.2017
 218. stravné lístky
 219. Oznamovacie povinnosti
 220. Ako opraviť dátum splatnosti faktúry po jej doručení? + povinnosti odberateľa
 221. uroky z omeskania v ZP-nazorny priklad?
 222. Musim platit dan z predaja nehnutelnosti?
 223. Zamestnankyňa je na PN a teraz nastupuje na MD - ako postupovať?
 224. Pôžička konateľovi
 225. dohoda o brigad.praci študenta opätovné uzavretie
 226. Evidencia zasob (DE, HM do 1700€)
 227. Dohoda a výkon práce v zahraničí
 228. Vklad konateľa do pokladne v hotovosti
 229. škoda na majetku živelnou pohromou,
 230. Je potrebné k pokladničnému dokladu, ktorý je platený kartou aj výstup/doklad z POS terminálu?
 231. Príjem z predaja auta preradeného z podnikania do osobného užívania do 5 rokov od vyradenia z obchodného majetku SZČO - aký doklad do príjmov v JÚ?
 232. Započítanie pôžičky
 233. Nedaňový výdaj
 234. Ako poskytovať služby účtovníctva švajčiarskym klientom na dialku na území SR?
 235. platba nad 5000 € v hotovosti
 236. Fakturacia platca DPH do CR pre SVB??
 237. Príležitostný prenájom
 238. Kedy povinna príloha - Vykaz príjmov a výdavkov
 239. samozdanenie pri 119 z EU
 240. Faktúra z nemecka
 241. Môže prenájimateľ zvýšiť sám zálohove platby bez úpravy zálohoveho predpisu od správcu
 242. Môžem si zaúčtovať nákup tovaru, ktorý som nakúpila ešte pred začiatkom založenia živnosti?
 243. odpocitanie DPH pri obstarani osobneho auta, ak sa majitel auta nestava drzitelom.
 244. Čo mám robiť? eOP podpis a hláška ´´neplatná autorizácia´´
 245. Faktura za dobitie kariet na stravu zamestnancov
 246. Pracovná večera-zúčtovanie
 247. VF do EU a registracia na §7a
 248. nadmerný odpočet prijatá úhrada ? Jednoduché účto
 249. Zmluva o výpožičke auta od 1.1.2017-ktoré výdavky áno a ktoré nie?
 250. Neuhradené účtovné služby 2016 zároveň neuhradený záväzok 2017. Upraviť ZD?