PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. O koľko percent znížiť ročnú sadzbu dane z motorových vozidiel v tomtom prípade?
 2. Došlý dobropis ročný bonus za odber
 3. Storno prijatej faktury v MRP
 4. kedy ma dochodca nárok na odpocitatelnu polozku?
 5. Dan z nehnutelnosti pri vysporiadani spoluvlastnickeho podielu
 6. Odkiaľ sa berie číslo na výplatnej páske ? VYRIEŠENÉ
 7. náklad na reprezentáciu v jednoduchom účtovníctve
 8. Faktúra v CZK, platena kartou
 9. zaradenie do odpisovej skupiny nakladač
 10. neskoro podané DP z MV za rok 2017
 11. Nahlásenie zriadenie kancelárie neskôr aj prevádzkárne daňovému a živnostenskému úradu
 12. Zdaňovanie provízie za predaj kozmetiky
 13. Aké doklady potrebujem pre daňový úrad ak mi vydavateľ nezaplatil honorár?
 14. Bankový účet SZČO - osobný účet
 15. Sprostredkovanie poistenia - účtovanie sankcie v PÚ
 16. Ak mám došlé faktúry od google adwords ale bez DPH, môžem ich samozdaniť?
 17. DzMV riadok 01 -dátum prvej evidencie
 18. Výdavky % z príjmov a prijaté dobropisy
 19. prenos daňovej povinnosti
 20. príjem podľa §6 a príjem z prenájmu hnuteľnosti
 21. Odsúhlasenie / Inventarizácia pohľadávok v angličtine
 22. Ročné zúčtovanie počas PN v ochrannej lehote
 23. ako zaúčtovať vrátené poistného zo SP a zápočet penále v JU
 24. zaregistr.som sa na elekt.komunikaciu kvôli súhr.vykazom musím všetko už posielať elektronicky?
 25. Ako zauctovat fakturu?
 26. Réžia kúpená vo vlastnej predajni
 27. SZČO pracujúci v Nemecku pre Českú firmu
 28. Prenajom nehnutelnosti - co si mozem dat do nakladov?
 29. Dan z nehnutelnosti - danove priznanie
 30. Ukončenie a prerušenie živnosti a DzMV
 31. Dan z nehnutelnosti - danove priznanie
 32. DzMV - nechce mi ho načítať
 33. DzMV - nechce mi ho načítať do daňového
 34. Poistná udalosť - účtovanie v JU
 35. Kedy zaradiť auto do majetku firmy?
 36. DPH pri opakovanej platbe.
 37. prenos daňovej povinnosti
 38. DFA z ktorej SRO nemá nárok na odpočítanie dane - musí sa uviesť do kontrolného výkazu?
 39. Z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch je ktorý riadok čistý príjem?
 40. Môžem použiť 2 rozne kurzy vo vyuctovaní pracovnej cesty?
 41. Prenos daňovej povinnosti a jeho vplyv na koeficient DPH
 42. Daňové priznanie invalida s príjmom zo ZČ
 43. Prenos daňovej povinnosti pri dopr. výkone - stavebné práce
 44. Dodanie tovaru s montážou
 45. DPFO kde zaradiť prijaté odmeny?
 46. zaradenie a odpisovanie nového vozidla v PÚ
 47. Vozidlo na podnikanie evidované v ČR a dan
 48. Fakturácia za elektriku
 49. Motor auta - náhradný diel
 50. daň z motorových vozidiel
 51. Dan z predaja darovaneho bytu
 52. Výpočet VZ na platenie odvodov do ZP, ak živnosť nebola celý rok
 53. nezdaniteľná časľ zákl.dane
 54. Zmena držiteľa vozidla a DzMV
 55. Príspevok z úradu práce a paušálne výdavky
 56. Obchodníci ojazdenými autami
 57. dovoz alkoholu z členského štátu EU
 58. účtovanie zrážkovej dane z dividend zo zisku za 2017
 59. Odpočet DPH z fakúry DATART
 60. Bloček z Rumunska
 61. Pri výdavkoch % z príjmov sa nedoplatok z RZZP za rok 2016 a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti SZČO, uhradené v roku 2017, rátajú do odvodov?
 62. Opravná položka k pohľadávke - zlúčenie firiem
 63. Na aký účet zaúčtujem množstevný rabat za rok 2017?
 64. Prenesenie daňovej povinnosti - nákup tovaru a jeho následný predaj platiteľovi DPH.
 65. stravné lístky-zľava
 66. Mozem vystavit fakturu s datumom dodania skorsim ako ma predchadzajuca vystavena faktura?
 67. Zdanenie vedľajšieho príjmu
 68. Elektronicky danové priznanie k dani z motorových vozidiel ?
 69. Povinnosť priznať príjem od bývalého zamestnávateľa ktorý je v reštruktúre a spláca dlh na základe splátkového kalendára.
 70. Pohľadávka z min.roku v tohtoročnom DP
 71. Garáž a odpisy
 72. Nadmerný odpočet dve zdaňovacie obdobia po sebe.
 73. Ako účtovať v podvojnom účtovníctve kontokorent, ak transakcie prebiehajú cez bežný účet?
 74. Rozúčtovanie FA z ALZy.
 75. Vyúčtovanie EE - dobropis - účet 326
 76. Fakturácia dovozu do tretích krajín
 77. zánik daňovej povinnosti - daň z motorových vozidiel
 78. Zamestnanie konateľa vo vlastnej s.r.o.
 79. Oneskorená došla faktúra-oprava DPH
 80. MRP - zmena čísla interného dokladu
 81. Prevod obchodneho podielu
 82. Bankový účet v cudzej mene a pokladňa
 83. Kedy si môže odberateľ uplatniť odpočet DPH pri neuhradenej faktúre?
 84. Fakturacia zlomkov zlata platitelom dph neplatitelovi dph
 85. Povinná elektronická komunikácia OZ
 86. Dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti k DzMV za rok 2017.
 87. Poníženie účtu 472
 88. založenie sro
 89. Inventarizácia účtov - posúdenie reálnosti napr. pri 336, 341,342, 365, 381
 90. Ukončenie PP na dobu určitú počas MD - Preplatenie dovolenky
 91. Oneskorená registrácia k DPH
 92. daň z nehnuteľnosti - zánik
 93. Daň z motorových vozidiel 2017
 94. Občianske združenie a nákup tovaru,služieb z EÚ
 95. Rozhodnutie o zmarenej investícii - ako má vyzerať
 96. Musí sa samozdaniť každá prijatá služba od google adwords bez ohľadu na sumu?
 97. Ktora odpisova skupina?
 98. centové vyrovnanie v texte dodávateľskej fa-účtovanie
 99. Ako uctovat platbu kartou zo sukromneho uctu?
 100. dodatočný kontrolný výkaz
 101. Môžem si dať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane aj faktúru za dobitie kreditu z na heureke aj ked som neplatca DPH a heureka je platca DPH?
 102. Stav tachometra
 103. Ako zaúčtovať dlhodobú pôžičku sročke od tretieho subjektu, ak plnenie je úhrada iného záväzku, nie že prídu peniaze na účet?
 104. Môžem dať skrátený uväzok HPP na 1 hod denne 5 dní v týždni .
 105. Daň z motorových vozidiel.
 106. Pozastavená živnosť a odpočitateľná položka.
 107. Oznamuje zamestnávateľ zmenu sídla spoločnosti svojim zamestanncom, ak prevádzka zostáva nezmenená?
 108. Zaúčtovanie administratívneho poplatku pri prevode vlastníctva.
 109. stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení a sociálny fond
 110. Starobný dôchodca a nezdaniteľná časť
 111. Vypracovanie transferovej dokumentácie
 112. Prenesenie daňovej povinnosti - náležitosti na fa.
 113. Pozastavená živnosť.
 114. Daňové priznania za r. 2017
 115. zaradenie parkovacieho miesta v podzemnej garáži
 116. odberateľská faktúra za predaj tovaru + doprava - účtovanie
 117. Aké náležitosti mám splniť, ak chcem synovi prenajať dom a pozemok ako kanceláriu.
 118. kontrolný výkaz - platca dph
 119. Účtovanie stravného na prelome rokov
 120. Zmena príjemcu na daňovom doklade.
 121. musím v daňovom priznaní uvádzať výdavky?
 122. Meni sa Danove priznanie za rok 2017,oproti roku 2016 ?
 123. Daňové priznanie za rok 2017
 124. Ako evidovat kupu pozemku urceneho na stavbu a predaj nehnutelnosti s pozemkom ?
 125. Ako zabezpečiť legálne činnosť?
 126. Môžu si dôchodcovia (manželia BSM) pri prenájme nehnuteľnosti uplatniť nasledovné výdavky?
 127. Treba urobiť prepis vozidlá na polícii?
 128. Zmenila sa doba odpisovania kúpeľných domov?
 129. ako urobit predvyplnene danove priznanie za auto ?
 130. Ako zaúčtovať použitie 427 - ost. fondy?
 131. Žiadosť o zápis do registra výrobcov obalov
 132. nákup HIM pred zápisom do obch.registra
 133. Vystavenie dobropisu pre ZP po ukončení činnosti lekárne
 134. Rôzne ceny v rôznych kútoch sveta
 135. Nadobudnutie tovaru z EU a dátumy v DP a KV
 136. vzor faktury o premiestnení tovaru zo SR do ČR do konsignačného skladu
 137. Vrátenie PZP
 138. Samozdanenie pri čajoch, tuzemsko
 139. ak sa min. rok podávalo DPzMV za súkromné vozidlo použité na podnikanie a v tomto roku sa nepoužilo-treba oznamovať zánik?
 140. Ako fakturovať tovar - zásoby z 2017 - pletivo v 2018 - samozdanenie?
 141. SVB a daňové priznanie
 142. Daň z MT
 143. Daň z motorových vozidiel - dátum vzniku daňovej povinnosti
 144. Rezerva na pohladavky
 145. vyplatené podiely zo zisku do zahraničia komanditistovi za rok 2013
 146. Dátum vzniku daňovej povinnosti dane z motorových vozidiel za rok 2017
 147. Účtovanie leasingu v daňovej evidencii u neplátcu dph
 148. Dôvodova sprava ku koncesionarskym poplatkom
 149. Odberateľ v insolventnosti
 150. KORWIN - kto s nim účtuje?
 151. Vyúčtovacia faktúra za elektriku
 152. Práca na dohodu pocas MD, RD
 153. Platca DPH v ČR, daňový doklad k prijatej platbe a realizačná faktúra
 154. Ako zdanit prijem z elektronickej knizky (Amazon ebook)?
 155. Konateľ - stravné lístky, alebo aj stravné?
 156. Predaj kovových výrobkov od 1.1.2018
 157. Poradie úhrady pohľadávok.
 158. Úhrada DF, potom oprava
 159. ako evidovať daňový doklad za školenie z ČR
 160. Jú nespotrebovane zasoby pri konci zivnosti
 161. Za aku cenu predat odpisane firemne osobne auto ?
 162. Živnostník s pomocou
 163. zahraničný konateľ
 164. Predaj osobného automobilu
 165. Program omega
 166. Náklady živnostníkov
 167. súkromné vozidlo použité na podnikanie-vyplácanie cestových náhrad a výpočet predpokladanej dane r.40 V DzMV
 168. Prijatá pôžička od spoločníka
 169. ako účtovať dan za ubytovanie?
 170. Par. 69 ods.12 písm. f) a g) prenos daňovej povinnosti - od 1.1.2018
 171. Novela zákona o DPH zmena § 69 ods 12 najčastejšie otázky a odpovede Finančná správa
 172. cestovné náhrady
 173. 2 % z dane zamestnávateľ
 174. súbeh dohodár a szčo a stravné lísky
 175. Dobropis prelom rokov
 176. Mám nárok na preplatenie "paragrafu"?
 177. davate vianočny stromček ako danovy naklad?
 178. TV signál do nákladov?
 179. Daň z motor.vozidiel-zánik pri prenájme
 180. Daň z MV - oznámenie o zániku daň. povinnosti
 181. Daň z MV - oznámenie o zániku daň. povinnosti
 182. Nákladné vozidlo špeciálne - odpisová skupina
 183. Totálna škoda v jednoduchom účtovníctve
 184. Mám právo na odpočet DPH pri kúpe železa v hotovosti ?
 185. Vyradenie vozidla z majetku SZCO
 186. Nájom - môžem zaúčtovať cez ID do nákladov naraz celý rok?
 187. Refakturacia z čiech
 188. Ohlasovacia povinnost plastove tasky
 189. poradite software na podvojne uctovnictvo?
 190. DzMV za r. 2017 - daňová povinnosť sro pri kúpe vozidla od FO podnikateľa cez autobazár
 191. JÚ účtovanie úver MRP
 192. dodatočné DP a zápočet dane
 193. Koncesionárske poplatky za dohodárov ?
 194. Účtovníčka v škole
 195. Pausalne vydavky na PHL
 196. Moze si uplatnit SZCO?
 197. Doprava zamestnancov do zamestnania -
 198. doklad k prijatej platbe z ČR
 199. Zakon o odpade
 200. Čistý príjem živnostníka za rok 2017
 201. ako správne vyplnit registratúrny denník?
 202. Evidencia dochádzky u dohodárov - DOPČ, DOBPŠ
 203. Zmluva o nájme hnuteľnej veci + následné odkúpenie tejto veci
 204. účtovanie nulovej faktúry
 205. Uplatnenie NČZD na daňovníka - dôchodcu
 206. Predaj náhr. dielov
 207. Úprava základu dane závislých osôb vs. nepeňažný príjem zo závislej činnosti
 208. Dane a investovanie do akcii.
 209. Prechod z JU na paušálne výdavky. Ako mám postupovať?
 210. Dodatočný kontrolný výkaz
 211. musim pri cestovnej kancelarii analyticky rozclenit ubytovanie,a sprostredkovanie ubytovania ?
 212. Môžem vychádzať pri zaradení nehnuteľnosti a pozemku do majetku firmy z ceny určenej v znaleckom posudku?
 213. zakon o odpadoch zákaz dávania igelitových tašiek zadarmo
 214. autoservis účtovanie
 215. Je nove tlacivo k dani z motor.vozidiel za rok 2017 ?
 216. ktoré riadky v daňovom priznaní treba vyplniť?
 217. Zrážková daň z dividend
 218. Predvyplnené priznanie dani z motorových vozidiel
 219. Ako rozúčtovať náklady budúcich období ?
 220. pracujem v UK, dedim nehnutelnost na SK, trvaly pobyt SK-podlieham nejakemu zdaneniu aj v uk ?
 221. nákup a predaj auta na lízing
 222. Ako zaúčtovať províziu za sprostredkovateľskú zmluvu podľa Obč. zák.?
 223. Je možné platby za služby využívané sro-čkou, ale doklad znie na meno konateľa, zahrnúť do nákladov?
 224. nové tlačivo na oznámenie odkladu podania DP-kde nájdem?
 225. Je potrebné stiahnuť si predvyplnené tlačivá DP DzMV za r. 2017 na FS a tieto upraviť a poslať?
 226. Ročné vysporiadanie DPH koeficientom
 227. poplatok za prihlasenie auta
 228. DPH v CZ povinnosť platiť
 229. uplatnenie nájmu za byt v daňovom priznaní
 230. daň z MV - ktoré autá podliehajú dani?
 231. mozu sa uplatnit pausalne vydavky, ak zaklad dane smeruje do minusu po odcitani na danovnika 3803,33?
 232. platba dane z motorových vozidiel jednoduche účtovnictvo
 233. ako účtovať vyplatene podielu na zisku spoločnika s.r.o. ?
 234. výkaz za plastove tašky
 235. Vyhlasenie pre NčZD a FO, ktora si sama podava danove priznanie
 236. Dodanie tovaru pred vznikom sro
 237. Odpočítanie DPH a preddavková faktúra
 238. Čo s tovarom po záruke ?
 239. podanie danoveho z dedicstva
 240. dobropis a faktury
 241. DPH a tretie krajiny
 242. Prepis auta na sro - predaj alebo dar?
 243. ako si pridať klientov na svoje ID ako ekonomky
 244. daň z MV r. 2017 - výpočet predpokladanej dane správnosť
 245. Booking
 246. Nájomné prijaté szčo od s.r.o. za 1. Q/2018 v 12/2017 v JU je POZD u szčo v roku 2018 ?
 247. Daň z predaja nehnuteľností
 248. 211 analytika ERP
 249. Môžem faktúru uhradenú v hotovosti zaúčtovať ako nákup v hotovosti, lebo na faktúre nie je obchodné meno odberateľa?
 250. Prenos daňovej povinnosti