1. Polyfuknčný dom postavený svojpomocne, stanovenie obstar. ceny (1 replies)
 2. Elektronické podávanie DP od 1.1.2012 - tlačová správa (6 replies)
 3. Zásielkový obchod do ČR a DPH (5 replies)
 4. Akcie materskej spolocnosti vyplacane zamestnancovi dcerskej spolocnosti (0 replies)
 5. Aká DPH? (2 replies)
 6. dovoz z USA (0 replies)
 7. Prenájom reklamnej plochy a odvod dph (2 replies)
 8. udrzba alebo technicke zhodnotenie? (1 replies)
 9. postup fakturacie - trojstranny obchod? (2 replies)
 10. Účtovanie budúceho obdobia (1 replies)
 11. Čerpanie soc. fondu (5 replies)
 12. DPH a koeficient (1 replies)
 13. Trénerska činnosť a DPH (4 replies)
 14. Riešenie účtovania pre e-shop (14 replies)
 15. nezdanitelna polozka (2 replies)
 16. Zmena poisťovne (3 replies)
 17. Slov. s.r.o., poskytuje sluzby do zahranicia, registrovat na DPH, ci nie? (0 replies)
 18. Nedokončená investícia v JU - účtovanie (0 replies)
 19. Management fee - charges (0 replies)
 20. Szčo a odvody (0 replies)
 21. Zahraničná pracovná cesta cez dve krajiny (7 replies)
 22. Elektronická registrácia (daňové prinzanie) (2 replies)
 23. účet 042 na konci roka (1 replies)
 24. Nahradia účtovníčky a účtovníkov roboty ? (7 replies)
 25. Odvody do zdravotnej poisťovne za minulí rok platené tento rok (1 replies)
 26. Je možné mať pracovný pomer v zahraničí a zároveň živnosť na Slovensku? (14 replies)
 27. ERP - prosím o vysvetlenie (5 replies)
 28. predaj zamestnaneckých akcií (2 replies)
 29. začínajúce podnikanie -nákup zariadenia (1 replies)
 30. ERP - ubytovanie (1 replies)
 31. poskytnutie služieb a registrečná pokladňa (8 replies)
 32. Spoluúčasť na prenajatom vozidle (2 replies)
 33. Nezaplatené odvody (1 replies)
 34. Vrátenie dane (1 replies)
 35. gumová podlaha do haly za 10 100 Eur (4 replies)
 36. je bazén nehnuteľnosť ? (1 replies)
 37. vratka (1 replies)
 38. pokladnicna kniha (1 replies)
 39. zápočet (14 replies)
 40. má sa registrovať ako platca DPH (3 replies)
 41. Kovový odpad a daňové priznanie (4 replies)
 42. Predaj bytu v osobnom vlastníctve (2 replies)
 43. nahlasovanie auta - SZCO (17 replies)
 44. vyclenie (0 replies)
 45. Nova s.r.o. a prihlasenie na DU kvoli IC DPH (13 replies)
 46. učtovanie dotacii v polnohospodarstve (0 replies)
 47. vyclenie (1 replies)
 48. technický preukaz (19 replies)
 49. Konkurz a DPH (0 replies)
 50. Prvé profesionálne Centrum bezpečnej jazdy na Slovensku (0 replies)
 51. prenájom pôdy (0 replies)
 52. uprava pracovného času (0 replies)
 53. prenájom ornej pôdy a DPH (0 replies)
 54. Nezdanitelna cast na manzelku pre rok 2011 (2 replies)
 55. Prenájom skladu zahraničnému podnikateľovi (0 replies)
 56. Nevymozitelne pohladavky (1 replies)
 57. zrušenie predajne (2 replies)
 58. Odpis HIM vo výške vstupnej ceny v prvom roku. (7 replies)
 59. Problém z názvami faktúr (2 replies)
 60. Paušálne výdavky a odpis auta (1 replies)
 61. evidencia pri paušálnych výdavkoch (7 replies)
 62. Informačný materiál (1 replies)
 63. Vyčíslenie zľavy na bločku z pokladne (0 replies)
 64. Preradenie zásob do majetku /JÚ/ (3 replies)
 65. možnosti investície a účet 413 Ostatné kapitálové fondy (21 replies)
 66. DPH z prác v zahraničí (2 replies)
 67. potreba interných smerníc pri externom účtovníctve (1 replies)
 68. výpočet základu dane FO (6 replies)
 69. Ubytovanie obchodnych partnerov (2 replies)
 70. Smrť SZČO a účtovníctvo do dedičského konania (10 replies)
 71. doklad po uzávierke (1 replies)
 72. pozastavenie živnosti -učtovníctvo (24 replies)
 73. cestovné náhrady (4 replies)
 74. Dan z prijmu zo zahranicia a nezdanitelna cast zakladu dane ... (23 replies)
 75. opcie (1 replies)
 76. nadmerny odpočet (3 replies)
 77. interne smernice (1 replies)
 78. Poistovne a ich zisk (6 replies)
 79. V akej mene fakturovať do iného štátu, ktorý nepoužíva EURO? (12 replies)
 80. Dan z podnajmu (5 replies)
 81. SZČO + dohoda o prac. pomere (1 replies)
 82. Platca DPH pre konkrétnu kajinu v zahraničí (7 replies)
 83. Vydaje (1 replies)
 84. Kniha alebo internetova stranka o jednoduchom uctovnictve (1 replies)
 85. Kniha alebo internetova stranka o jednoduchom uctovnictve (0 replies)
 86. súkromný automobil v podnikaní (0 replies)
 87. fiškalizácia (13 replies)
 88. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (28 replies)
 89. DPH a prijatá záloha z EU za služby (8 replies)
 90. odpisovanie osobneho automobilu (6 replies)
 91. odpisy auto (14 replies)
 92. CUD z Talianska (0 replies)
 93. Kvetinárstvo a ERP (3 replies)
 94. registracna pokladna (3 replies)
 95. Dotácia § 50a v jednoduchom účtovníctve (9 replies)
 96. registračná pokladňa - zabudnutý výdavok (10 replies)
 97. Preprava a DPH (2 replies)
 98. Preprava a DPH (1 replies)
 99. čo by vás zaujímalo,keby ste si vyberali rekvalifikačný kurz napr. účtovníctva? (2 replies)
 100. Minimálne odvody do SP v roku 2012 (25 replies)
 101. Zámeny položiek MRP (3 replies)
 102. Ako postupovať pri nadobudnutí tovaru z Holandska? (15 replies)
 103. platiť daň z motorových vozdiel (33 replies)
 104. nepeňažný príjem-podiely na zisku (1 replies)
 105. 80% paušlne výdavky PHM (2 replies)
 106. Nájomné (13 replies)
 107. pri ako obrate treba audit vo firme? (6 replies)
 108. Domáci internet-do nákladov? (4 replies)
 109. Zákon versus Zmluva o zam. dvoj. zdan. (3 replies)
 110. DZMV priznanie za r. 2011 po novom !!! (0 replies)
 111. účtovné prípady (12 replies)
 112. rocne zuctovanie 2011 (5 replies)
 113. Nákup z Ruska a DPH (1 replies)
 114. Praca na DIC (0 replies)
 115. Rezerva na lesnú pestovnú činnosť (3 replies)
 116. Podanie súhrného výkazu (7 replies)
 117. Prikazna zmluva - v 2011? (2 replies)
 118. Účtovanie cez zľavu dňa (3 replies)
 119. Dobropis v podvojnom účtovníctve (12 replies)
 120. Daň z príjmu zamestnanca pred rokom 1993 (5 replies)
 121. Ako zaúčtovať? (13 replies)
 122. musíme mať registračnú pokladnicu a fiškalizovať? (0 replies)
 123. prosim pomoc, co mi moze exekutor zobrat ked nic nemam? (6 replies)
 124. Môžu zmeniť pokutu ? (1 replies)
 125. Registrácia podľa §7a (2 replies)
 126. Lízing - účtovanie (44 replies)
 127. SPP - fa za opakovanú dodávku (1 replies)
 128. dobropis k FA z 2010 a dopad na DPH a daň z príjmu (8 replies)
 129. Nahlasovacia povinnosť od 3319,39 € (81 replies)
 130. dobrovolna registracia DPH (12 replies)
 131. Nákup tovaru zo zahraničia od neplatcu DPH (9 replies)
 132. Výpovedná doba - pre výpoveď v zmysle §63 ods.1 písm. e) (4 replies)
 133. Možme z prerokovania protokolu zhotovovat zvukový záznam ? (5 replies)
 134. evidencia a účtovanie výroby vína (3 replies)
 135. evidencia zákazníkov (9 replies)
 136. dobropis (1 replies)
 137. Ešte raz ohľadom zmeny od 1.1.2012 (1 replies)
 138. rozdiel zistený pri kúpe materiálu (3 replies)
 139. Kam zaučtovať hasiaci prístroj ? (7 replies)
 140. Zaradenie majetku (2 replies)
 141. Prišiel nám dobropis (3 replies)
 142. správny poplatok (1 replies)
 143. odkaz na §22 ods.3 zákon o DPH (0 replies)
 144. Poistenia v JU (8 replies)
 145. kupa mot vozidla (5 replies)
 146. platenie SP (4 replies)
 147. Náklady z domácnosti. (2 replies)
 148. školenie (3 replies)
 149. Daň z predaja bytu (0 replies)
 150. Intrastat kod (0 replies)
 151. Nárok na zľavu dane zo mzdy - čo je to? (10 replies)
 152. Oprava faktury (4 replies)
 153. Odpisy (21 replies)
 154. Rez.mat. do nakladov (3 replies)
 155. auto na lízing (1 replies)
 156. preddavky na daniach (41 replies)
 157. nákup potravinárskeho tovaru z Poľska (2 replies)
 158. Otvaracia suvaha v s.r.o. (0 replies)
 159. Ako sa vysporiadať ? (3 replies)
 160. Je potrebny certifikat pri kupe a zaroven predaji textilu z Ciny? (0 replies)
 161. REKLAMACIA - vratenie tovaru NIE dobierkou (2 replies)
 162. Súhrnný výkaz a DPH (3 replies)
 163. "POVINNE" Elektronické daňové priznanie za rok 2011 - právnické osoby? (12 replies)
 164. Koniec roka (4 replies)
 165. Sportova miestnost pre zamestnancov (7 replies)
 166. zostatková cena majetku pri predaji v JU (38 replies)
 167. Obchodovanie na burza a dane (7 replies)
 168. Účtovanie reštaurácie (1 replies)
 169. daňové priznanie....začinajúci živnostník (1 replies)
 170. dan z prijmu pri predaji lesneho pozemku (7 replies)
 171. súkromný majetok v podnikaní (1 replies)
 172. dodatočné DzPFO 2009 typ B (20 replies)
 173. Materská, rodičovský, práca na dohodu a povinnosti voči DÚ (1 replies)
 174. finančný prenájom - splátkový kalendár (3 replies)
 175. Zákon o používaní ERP (13 replies)
 176. reprezentačné (21 replies)
 177. Nákup materiálu (9 replies)
 178. Lehota na predloženie tovaru colnici (1 replies)
 179. daň z dotácie na solárne kolektory (2 replies)
 180. Dohoda o elktronických službách (4 replies)
 181. predaj automobilu (1 replies)
 182. Zahr. doklad, DPH bez IČ DPH? (4 replies)
 183. Ako nafakturovať platbu českému zákazníkovi? (4 replies)
 184. Ako zaúčtovať zľavu? (1 replies)
 185. Príspevok na podnikanie (0 replies)
 186. Darovanie dlhodobého majetku (1 replies)
 187. Dohoda o doručovaní písomností s DÚ (5 replies)
 188. pokuta za nadmerny odpocet (11 replies)
 189. zapožičanie kamerového systému (0 replies)
 190. zrusenie zivotnej poistky (2 replies)
 191. odobratie vozidla a DPH (3 replies)
 192. poľnohospodár a fiskálna pokladnica (0 replies)
 193. refakturácia nákladov (9 replies)
 194. Preregistrácia el.súhrnných výkazov DPH (14 replies)
 195. Subdovávateĺ (4 replies)
 196. únik vody - škoda (0 replies)
 197. daň za dotáciu (1 replies)
 198. kalendáre na rok 2012 zakúpené v roku 2011 (11 replies)
 199. Vrátenie nadmerného odpočtu (4 replies)
 200. Odpisy v JU (4 replies)
 201. Výroba billboardu (0 replies)
 202. Ako opraviť chybu v účtov. z r.2010? (3 replies)
 203. účtovanie rozdielu v poukážkach (1 replies)
 204. Dan z predaja nehnutelnosti (0 replies)
 205. Príjem z prenájmu (11 replies)
 206. Samozdanenie zálohovej faktúry (12 replies)
 207. auto na úver (2 replies)
 208. Výkon práce v zahraničí a stravné (1 replies)
 209. Daň z predaja nehnuteľnosti (2 replies)
 210. Neplatca / dobr. platca DPH (0 replies)
 211. Vystavovanie faktúr (1 replies)
 212. Súkromná výučba SJ do nákladov (4 replies)
 213. Podielovy list - uroky (1 replies)
 214. Zamestnaný a SZČO - kam posielať mzdu? (4 replies)
 215. odpočitateľná položka od 1.9.11 (17 replies)
 216. Predaj a kúpa CP (0 replies)
 217. Odpisy v JU - zle vypočítané? (7 replies)
 218. Dobrovoľné platenie odvodov do soc. poist v prvom roku podnikania (1 replies)
 219. Majetok (1 replies)
 220. tržby za vlastné výrobky (1 replies)
 221. Poistná udalosť - úhrada opravy (18 replies)
 222. Nové ERP (6 replies)
 223. Príjem mimo závislej činnosti a zdaňovanie (8 replies)
 224. zmluva na postupenie pohľadávky (1 replies)
 225. Stravné poukážky DEJEUNER (5 replies)
 226. Daňový bonus na dieťa r. 2011 (46 replies)
 227. Účtovanie stávk.kanc.Fortuna (1 replies)
 228. trovy oprávneného (0 replies)
 229. dan z nehnutelnosti nadobudnuta darovanim (5 replies)
 230. Ukončenie živnosti (5 replies)
 231. aký postup zvoliť? (2 replies)
 232. Náhrada škody (10 replies)
 233. 2% z dane pre OZ, potvrdenie o prideleni ICO (1 replies)
 234. výmer dph z colného úradu (14 replies)
 235. SRO a kúpa domu na prenájom (8 replies)
 236. oprava samozdanenia - ako? (4 replies)
 237. Ako znížiť základ dane pri investovaní do obnovy budovy (1 replies)
 238. nákup bezpečnostného systému a montáž (1 replies)
 239. cestovné náhrady (4 replies)
 240. SK platca DPH - ČR neplatca DPH (2 replies)
 241. POKLADNA / PPD - je to daňový doklad? (4 replies)
 242. predaj auta a DPH (4 replies)
 243. Platba za fa vystavenú v USD (1 replies)
 244. Tvorenie WEBu zadarmo a DANE... (2 replies)
 245. Nemám IČ DPH možem predávať do ČR? (3 replies)
 246. predaj prívesu (4 replies)
 247. Co vsetko bude treba platit ? (25 replies)
 248. sieť prevádzok - účtovanie (3 replies)
 249. Dohoda o vykonaní práce 2011 a daň zrazková (15 replies)
 250. Úhrada (14 replies)