1. Jediný príjem 1200€ z prenájmu.Bude treba podať DP? (35 replies)
 2. vhodny kurz uctovnictva (1 replies)
 3. Prenajom bytu pausalne vzdavky (0 replies)
 4. Rozhodnutie jediného spoločníka ! VZOR (Tlačivo) (8 replies)
 5. Registračná pokladnica (2 replies)
 6. Masáže zo social.fondu??? (4 replies)
 7. PR & Materiál - raz a navždy (3 replies)
 8. PR & materiál raz a navždy (0 replies)
 9. Dovoz motorovej nafty z krajin EU (3 replies)
 10. Budova firmy-náklady (5 replies)
 11. Stavebná firma a ERP (1 replies)
 12. vycislenie DPH na fakture (16 replies)
 13. žiadosť o vratenie preplatku na ZP (12 replies)
 14. škoda na tovare spôsobená pri preprave (2 replies)
 15. Začiatok podnikania - odvody do SP a ZP (0 replies)
 16. dan z najmu a rodicovska dovolenka (0 replies)
 17. Výroba a predaj cukrárskych výrobkov (4 replies)
 18. príjmy podliehajúce dani, príjmy neovplyvňujúce základ dane (14 replies)
 19. príjazdová cesta (0 replies)
 20. zdravotné a soc.odvody - daňový alebo nedaňový výdavok? (2 replies)
 21. Musím mať IČ DPH (4 replies)
 22. Predaj webovej stranky ceskej firme a DPH (0 replies)
 23. zdanenie autorskeho primu za software (2 replies)
 24. Vlastnictví nemovitosti na Slovensku (3 replies)
 25. Materiál,alebo réžia? (27 replies)
 26. Vystavená fa do ČR (5 replies)
 27. Ako pokračovať pri zlomenej nohe ? (12 replies)
 28. Prerušenie živnosti, zatvorenie prevádzky (1 replies)
 29. Refundacia DPH z AT (3 replies)
 30. Čo je to vnútorný účtovný systém? (0 replies)
 31. prepočet zostatku účtu pohľadávok (1 replies)
 32. DPH - zahranicie (0 replies)
 33. pomoc pri zaraďovaní majetku KKP/odpisy (2 replies)
 34. DPH (33 replies)
 35. pokladničný príjm.doklad alebo tlač z registračnej pokladne ???? (36 replies)
 36. Aka je ciastka? (3 replies)
 37. Naklady (7 replies)
 38. Daň z prenájmu bytu - počítajú sa aj energie? (2 replies)
 39. Cenovky (2 replies)
 40. Nákup stroja do firmy od súkromnej osoby-treba v zmluve zadať podnikat.IČO,DIČ,IČDPH? (2 replies)
 41. Odmeňovanie (0 replies)
 42. Účtovanie s.r.o. (3 replies)
 43. Príjem z roku 2010 a daňové priznanie za rok 2011? (33 replies)
 44. Zásoby (3 replies)
 45. Dovoz tovaru z USA (3 replies)
 46. Dovoz tovaru z USA (0 replies)
 47. Nakup z rakuska (1 replies)
 48. Faktura dobropisovaná po registrácii DPH (2 replies)
 49. Krátkodobý hmotný majetok (15 replies)
 50. Pracovná cesta živnostníka? (1 replies)
 51. Nákup auta za 1EURO (6 replies)
 52. zákon o účtovníctve (0 replies)
 53. Porusenie podmienok financneh prenajmu a danova zostatkova cena (4 replies)
 54. Zriaďovacie výdavky z minulého roku (7 replies)
 55. Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti (12 replies)
 56. prepis chalupy pocas manzelstva (5 replies)
 57. Zaradenie welness (4 replies)
 58. paragrafu 34 ods. 6 zákona 595/2003 Z.z (0 replies)
 59. vyhlásenie o pôvode tovaru (2 replies)
 60. odpočítateľná položka - životné poistenie (1 replies)
 61. Danová kontrola (9 replies)
 62. Slovenské mýto (1 replies)
 63. Fakturácia českej firme - práce na Slovensku (11 replies)
 64. hladanie uctovnicky (0 replies)
 65. Nové tlačivá DPPO, DPFOB, DPFOA (37 replies)
 66. Konatel s.r.o. fakturuje vykon cinnosti s.r.o. (8 replies)
 67. DPH - preprava osôb, poskytnutie služby vedenia cudzieho motorového vozidla (2 replies)
 68. kúpa domu na ďalší predaj (12 replies)
 69. Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov (4 replies)
 70. sprostredkovatel predaja liehovych extraktov (0 replies)
 71. Ako si uplatniť náklady pri nákupe tovaru z dvora?? (0 replies)
 72. nepodane danove priznanie, neochota byvaleho zamestnavatela (5 replies)
 73. Problém s vypocitanim a otvorenim zaciatocneho uctu suvahoveho !!! (1 replies)
 74. Danove naklady? (3 replies)
 75. PRENÁJOM,MANŹELIA,BSM-dva rôzne spôsoby účtovania? (3 replies)
 76. Ako účtovať dotáciu? (8 replies)
 77. dodatocne Dph - vyhodenie PFA (7 replies)
 78. ako zauctovat (7 replies)
 79. pausalne vydavky vs. podvojne uctovnictvo (7 replies)
 80. ktore naklady su danovo uznatelne na znizenie dane? (26 replies)
 81. Interný doklad alebo výdavok z pokladnice? Či oboje? (20 replies)
 82. nakup obrazov od nepodnikatelov (1 replies)
 83. výpoved (1 replies)
 84. ako vypárovať zálohy z roku 2009 (5 replies)
 85. cestovné náhrady (13 replies)
 86. Sklad (9 replies)
 87. DPH a prijatá služba z iného členského štátu (2 replies)
 88. Účtovanie príjmu straveniek cez ERP (9 replies)
 89. Odpisy automobilu - používané 1 mesiac (2 replies)
 90. Náhrada za použitie súkromného vozidla szčo (2 replies)
 91. úhrada ZSE - daňový výdavok? (1 replies)
 92. paušálne výdavky na rok 2011 (37 replies)
 93. Úroky - § 5 alebo § 7 zákona o dani z príjmov? (30 replies)
 94. Objednávka & zmluva o dielo & dodací list (1 replies)
 95. je to služba? (2 replies)
 96. Zaradenie ojazdeného vozidla do odpisovej skupiny (6 replies)
 97. Vyúčtovanie zahraničnej službnej cesty (3 replies)
 98. Sadzby v CR (2 replies)
 99. Registračná pokladnica (11 replies)
 100. stav zásob pri prechode na platcu dph (0 replies)
 101. registračna pokladna (2 replies)
 102. fa na FO nie SZCO do JU? (5 replies)
 103. Zmluva o urovnaní záväzkov a DPH (5 replies)
 104. Zber a prekládka tovaru v inom členskom štáte a povinnosť registrácie DPH (1 replies)
 105. clo a dph (3 replies)
 106. Majetok na leasing - splátkový kalendár 60 mesiacov, zmluva 87 mesiacov (5 replies)
 107. Gastrolístky (16 replies)
 108. Montaz v CR (1 replies)
 109. Náklady na reprezentáciu a DPH (4 replies)
 110. Dôchodca a daň, dokedy pracovať (1 replies)
 111. orange/zľava a dph (3 replies)
 112. Riadok 3 a 4 priznania DPH (10 replies)
 113. riadok v priznani DPH - služba z EÚ (17 replies)
 114. ukončenie podnikanie a majetok (12 replies)
 115. Ako zaúčtovať preplatok z roku 2010? (6 replies)
 116. Prenájom a dańový bonus (34 replies)
 117. Dátumy účtovania dokladov (4 replies)
 118. Nájom-platca DPH- neplatcovi (8 replies)
 119. nárok na odpočet DPH fa Orange (2 replies)
 120. prijatá FA v s.r.o. od neplatcu DPH (5 replies)
 121. Vôbec neviem kde to mám zaradiť, kto pomôže? (1 replies)
 122. Úprava tovaru a následný predaj (7 replies)
 123. Pozastvenie živnost-povinnosti (2 replies)
 124. provizia z DPHcky (3 replies)
 125. stravné pri služobnej ceste (2 replies)
 126. Ceny do súťaže (0 replies)
 127. samoplatca alebo dohodar (0 replies)
 128. Fakturácia do Čiech (23 replies)
 129. športovec a daňove priznanie (6 replies)
 130. elektronicke podavanie dokumentov (5 replies)
 131. r.15 daňového priznania dph (6 replies)
 132. Česká faktúra so slovenským IČ DPH (4 replies)
 133. dan z príjmu (0 replies)
 134. riadok výkazu DPH (10 replies)
 135. Poisťovací agent a DPH (5 replies)
 136. Miesto dodania tovaru (1 replies)
 137. Fa k prijatej platbe vyššia ako konečná fa (1 replies)
 138. Daňový doklad vs. účtovný doklad?? (2 replies)
 139. Tovar mimo EÚ (1 replies)
 140. DPH minule roky (5 replies)
 141. Vedenie účtovníctva vs. certifikát (3 replies)
 142. Typ sumy v Omege pri zOF (0 replies)
 143. prosím o poradenie (5 replies)
 144. kúpa auta v ČR a vratenie dph (4 replies)
 145. cestovné náhrady (3 replies)
 146. Oprava asfaltu (0 replies)
 147. nárok na odpočet bez výstupných plneni? (1 replies)
 148. DPH pri predaji ojazdených áut dovezených zo zahraničia (2 replies)
 149. Preradenie hnuteľného majetku z osobného užívania do podnikania. (1 replies)
 150. daňový náklad pre poisťováka (5 replies)
 151. Tlačivá, pomocné účtovné knihy, peňažný denník... (0 replies)
 152. Prosím, aké sú obmedzenia pre vedenie jednoduchého účtovníctva? (5 replies)
 153. pozastavenie živnosti -ako ďalej z účtovníctvom (13 replies)
 154. ktorý riadok na DPH tlačive????? (5 replies)
 155. Hľadám účtovníčku (4 replies)
 156. účtovanie začiatočného zostatku pri novovzniknutej firme (1 replies)
 157. živnostník odpočítanie dane /DPH/ (5 replies)
 158. zaklad dane (8 replies)
 159. DPH pri zrušení registrácie podľa § 81 (2 replies)
 160. dph (1 replies)
 161. Poistná udalosť (3 replies)
 162. DPH a prijatý preddavok na stroj (2 replies)
 163. daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru (0 replies)
 164. chýbajúce ICDPH (7 replies)
 165. Začiatočník v JU (5 replies)
 166. Dar a DPH (5 replies)
 167. logo firmy (10 replies)
 168. velmi oneskorena dosla faktura (15 replies)
 169. Ako zaúčtovať pokladňu (4 replies)
 170. S akým dátumom samozdanenie? (2 replies)
 171. Česká faktúra (11 replies)
 172. mozem dat do danavo uznatelnych nakladov? (1 replies)
 173. kto má podať DP k DPH?? (4 replies)
 174. Neuvedená DPH-mesačná uzávierka (2 replies)
 175. Koncesionarske poplatky (10 replies)
 176. doprava stroja zo zahraničia (2 replies)
 177. preddavok na daň z príjmov záv. čin. - pokuta (5 replies)
 178. účtovanie tržieb z registračnej pokladne (18 replies)
 179. Podať súhrnný výkaz, áno či nie? (1 replies)
 180. dedičstvo po tatinovi 2011 a predaj dedičstva (2 replies)
 181. Zmluva o prenajme automobliu (0 replies)
 182. samozdanenie s vratkou dane (0 replies)
 183. MODERATOR-REDAKTOR (2 replies)
 184. Dodanie tovaru do štátov EU (6 replies)
 185. Suhrnny vykaz dph (15 replies)
 186. Danove uznatelna "manka, skody - 549" (4 replies)
 187. DPH a predaj podielu (3 replies)
 188. Nárok na odpočet DPH Maďarsko (0 replies)
 189. E-shop AMAZON a odpočítanie DPH na vstupe (1 replies)
 190. posledné zdaňovacie obdobie a dph (5 replies)
 191. Odpočet DPH (7 replies)
 192. Zmluva na TPP a zároveň dohoda o vykonaní práce??? (13 replies)
 193. fiškálna pokladňa - polopate (2 replies)
 194. ako uctovat nakup obrazov od nepodnikatelov? (16 replies)
 195. výpočet základu dane (1 replies)
 196. Valorizácia dôchodkov v roku 2012 (8 replies)
 197. preddavková faktúra vs. ostrá faktúra a dodanie tovaru (4 replies)
 198. Môžem zmeniť počiatočný stav (1 replies)
 199. Predať,alebo darovať firmu synovi? (2 replies)
 200. DPH na zahraničnej faktúre (0 replies)
 201. Prehľad zmien v súvahe od roku 1993 (2 replies)
 202. prenájom bytu+odhlásenie zo zdravotnej poisťovne (0 replies)
 203. DPH - prázdne riadky (35 replies)
 204. danove priznanie (6 replies)
 205. Kedy účtovať pohľadávku z titulu trov konania voči povinnému (3 replies)
 206. SV k DPH (3 replies)
 207. Dátum samozdanenia služby (9 replies)
 208. Problém s elektronickým podaním - súhrnný štvrťročnýmdaňovým výkaz (11 replies)
 209. Odpočet DPH pri rekonštrukcii (5 replies)
 210. Faktúra z ČR (15 replies)
 211. Je treba egistračná pokladňa ??? (6 replies)
 212. denne uzavierky (4 replies)
 213. odpisove skupiny (9 replies)
 214. dph a stravovanie (6 replies)
 215. náhrada škody (4 replies)
 216. Predaj materiálu ( spôsob B ) (9 replies)
 217. Faktura vystavená za práce v ČR slovenskej firme s prideleným aj českým IČ (3 replies)
 218. Faktúra zo zahraničia (3 replies)
 219. Zaslanie faktury a jej splatnosť (20 replies)
 220. Občianske združenie a doklady (1 replies)
 221. Ako na to? (2 replies)
 222. Neuhradená pohľávka a umrtie dlžníka (2 replies)
 223. Trinkgeld ako účtovať? (8 replies)
 224. Daňový poriadok (1 replies)
 225. Fakturácia nájomného-ukončenie činnosti FO a založenie PO (10 replies)
 226. Vyhotovenie portálu-NIM alebo služba (2 replies)
 227. DPH A Daňové priznanie po zomrelej FO (4 replies)
 228. nákup nákladného MV zo zahraničia (0 replies)
 229. Účtovanie uznanej reklamácie zo strany dodávateľa materiálu (1 replies)
 230. Môžem si zameniť € v českej zmenárni? (1 replies)
 231. preprava v rámci ČR a doklady k fakturácii (0 replies)
 232. Nákup nehnuteľnosti a notárska úschova (1 replies)
 233. Opravna položka a uhrada fa (1 replies)
 234. Účtovanie pokuty z DÚ (2 replies)
 235. nákup nakladného auta na leasing (5 replies)
 236. Predaj pozemku (1 replies)
 237. Účtovanie stravného a DDS príspevkov /mzdy/ (8 replies)
 238. Suhrný výkaz -súrne (66 replies)
 239. Prenájom haly a bez podielové spoluvlastníctvo manželov (0 replies)
 240. vymazanie a nahradenie analytickych účtov ? (10 replies)
 241. Kúpna cena leasing (2 replies)
 242. DPH (1 replies)
 243. "zádržné" (8 replies)
 244. Kedy odpočet DPH? (4 replies)
 245. občerstvenie pri prezentácii firmy (0 replies)
 246. METODICKÝ POKYN DRSR - k pomernému odpočítavaniu § 49a (2 replies)
 247. euro (5 replies)
 248. vznik s.r.o. - suvaha (1 replies)
 249. Zle očíslovane PPD (4 replies)
 250. cestovná kancelária (4 replies)