PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 [186] 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. S akým dátumom zaúčtovať zahraničnú faktúru?
 2. preddavok na mzdu...
 3. Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením
 4. Technické zhodnotenie kultúrnej pamiatky vykonané nájomcom
 5. odpisy
 6. nezaúčtovaný pozemok
 7. ako zauctovat????
 8. RP a spätné vytlačenie dokladu
 9. Registracia DPH
 10. montáž súčiastok
 11. kolko zaplatiť daň
 12. Platba tovaru poukazkami, hotovostou vs. 2 pokladnice a 2 DPHcky.
 13. DPH - program pohoda, nadmerny odpocet
 14. Viete mi poradiť.
 15. uznanie vydavku
 16. náklady na MV
 17. DOTÁCIA Z ÚP - učt. program ALFA
 18. Zdanenie zostatkovej hodnoty daroveného majetku
 19. zaúčtovanie vyučtovacej faktury a dph
 20. PHM 80 %
 21. Účtovanie stravy zamestnancov reštaurácie
 22. Odpisovanie umyvacky riadu a plastovych okien?
 23. fakturácia za prenájom auta
 24. Prevádzka v súkromných nebyt.priestoroch a DPH pri oprave
 25. Faktura z Ciech
 26. Online literatúra o účtovníctve
 27. vklad do ERP
 28. Postupovala som pri vypocte spravne?
 29. dodatočný sv
 30. predaj majetku
 31. DPH ????
 32. Daňové priznanie k DPH v ČR
 33. auto ako tovar??
 34. Služby v ČR a DPH
 35. FO ako platca DPH a cestovne vydavky
 36. S akým dátumom prijať zásoby na sklad?
 37. môžete mi prosím poraďáci poraďiť? Manželka darovala nákladný automobil manželovi
 38. Faktúra za lodnú prepravu tovaru firmou z tretej krajiny a jej ďalšia fakturácia
 39. uplatňujem správne DPH?
 40. prenajom nehnutelnosti
 41. Prekročenie hraníc SR-Rakúsko 2-3x denne, ako vypočítať diety?
 42. umrtie - dan z nehnutelnosti
 43. Postúpenie časti pohľadávky, provízia za odkúpenie
 44. Samozdanenie
 45. účtovanie výdavkov za telefón
 46. Priznanie DPH v programe Pohoda
 47. Ako uplatniť DPH?
 48. Ako účtovať pri zrušení a znovu založení živnosti?
 49. stavebné práce v ČR- dodanie tovaru alebo služby?
 50. refakturácia poistenia
 51. zostatok na ú. 336 - nesúlad
 52. zahraničné cesťáky
 53. výživné od rodiča
 54. Uroky z omeškania
 55. čo s faktúkturou a bločkom z minelého kvartálu
 56. DPH pri nezaplatenych fakturach
 57. Fa od neplatcu DPH
 58. príspevok upsvar - ako zaúčtovať
 59. fa zo zahraničia - Amazon
 60. Nadobudnutie tovaru +preprava z HU s DPH
 61. organizovanie kontertu §16 ods.3
 62. musí byť zaučtovaná FA?
 63. Vratenie tovaru - DPH
 64. Čerpanie sociálneho fondu
 65. Nakupovať z Česka produkty ako neplatca DPH
 66. neschválený projekt na budovu
 67. odvody do zdravotnej za minulý rok
 68. Koľko je lektorov toľko je výkladov ?
 69. Preprava osôb zo SR do Maďarska
 70. Prevod splatenych pohladavok zo zivnosti na s.r.o.
 71. DPH - súrne prosím
 72. faktúra za stravu na pracovnej ceste
 73. Univerzálna pokladničná kniha?
 74. vystavena faktura v roku 2009
 75. Dobropis
 76. Nákup nevymožiteľných pohľadávok
 77. prenosy DP versus registracia v inej krajine
 78. ako urychlit kontrolu DPH?
 79. Pomôžte prosím, odpis pokazeného tovaru
 80. Preddavok pred registráciou na DPH
 81. súhrnný výkaz dnes
 82. faktúra z Poľka za sprostredkovania predaja
 83. Výpis záväzkov z DÚ
 84. Faktura a IC DPH
 85. súhrnný výkaz
 86. Nákup tovaru zo zahraničia prostredníctvom internetu a DpH
 87. refakturácia depozitu do zahraničia
 88. dôchodca-nárok na vrátenie dane rok 2011
 89. DPH a služby z EU
 90. FO SZČO prenájom chaty
 91. lizing-zmena majitela auta
 92. Fa s DPH z Poľska
 93. Suhrnny vykaz
 94. príjem z celoročného prenájmu - par. 6 alebo 8?
 95. dph
 96. Účtovanie krátkodobého bankového úveru
 97. Stary doklad
 98. Vydaj vzoriek a preukazna dokumentacia
 99. dph kontrola a kniha jázd
 100. slov.firma - nákup a faktúra v ČR
 101. DPH
 102. Ako vypočítať výšku DPH pri registrácii zo ZC DHM?
 103. Poplatok za predĺženú splatnosť
 104. súhrnný výkaz pri dodaní služby do EU
 105. Trojstranný obchod ?!
 106. Colny dlh
 107. Čo s DPH ak je miesto dodania ČR ?
 108. Stačí pokladničný doklad namiesto faktúry?
 109. musím platiť daň z predaja pozemku?
 110. Sprostredkovanie služieb na Slovensku pre dodávateľa z ČR
 111. Podvojné účtovníctvo v komanditnej spoločnosti
 112. Náležitosti faktúr do EU a 3. štátov
 113. Odpisy v JÚ.
 114. zrusenie ziv.poistky
 115. Aké sú cestovné náhrady pre Slováka zamestnaného v ČR, ale pôsobiaceho na Slovensku
 116. Ako zaúčtovať plnenie k poistnej udalosti ?
 117. Som povinny viest uctovnictvo?
 118. Odpisovanie auta
 119. Zmena DPH = zmena splátkového kalendáru / uprava odpisov
 120. Grant - príjem znižujúci odpočitateľnú položku na manželku alebo nie?
 121. Nedoplatok na dani z prijmov FO ?
 122. Nakup z UK s VAT , platca DPH AKo dalej?
 123. Nakup v Zahranicnom internet.obchode tovaru na dalsi predaj PROBLEM
 124. Dan z predaja bytu
 125. odpredaj neodpísaného dlhodobého majetku
 126. Vystahovanie z bytu ......Problemy
 127. Mam narok na metersku v zahranici - CR?
 128. predaj vozidiel do tretích štátov - DPH
 129. Splatnosť faktúry
 130. škôlka + strava + dph
 131. výstavba nehnuteľnosti na predaj
 132. Odovzdanie uctovnej agendy
 133. trovy konania a uroky z omeškania
 134. Odpočet DPH pri registrácii za platcu z kúpeného MV
 135. zaplatená zahraničná záloha
 136. ako zaučtovať prevod FP pri zrušení bežného účtu
 137. Zdanenie podielov na zisku
 138. Architektonický návrh na predajňu mäsiarstva
 139. "Bezpečnostný prevod"???
 140. peňažný denník
 141. Kontrola návodu pre vyplnenie a odoslanie súhrnného výkazu
 142. Fiškálna pokladna
 143. Jednoduché či podvojné účt.
 144. Danova povinnost pri nadobudnuti tovaru z EU
 145. Nehnuteľnosť a DPH
 146. Predaj výrobkov s dopravou - účtovanie
 147. Nezaúčtovanie obchodného podielu
 148. leasing a odpisy
 149. pokladničná kniha a jej obsah
 150. DPH vykaz a fakturacne udaje
 151. je to služba?
 152. Vysporiadanie preddavkov na konci roka a kurzové rozdiely
 153. Zahraničná služobná cesta, začiatok a koniec
 154. kniha jázd/skúsenosti pri daňovej kontrole
 155. dorubenie DPH a penále
 156. elektronická služba
 157. odpisova skupina HIM
 158. odpisy daňové rovné účtovným
 159. odhlásenie auta z evidencie
 160. DPH v JU
 161. Časť prepravy pod colným dohľadom
 162. zrážková daň - dvojité zdanenie
 163. nesprávne naúčtovaná dodáv.faktúra z min.roka-daňový náklad
 164. štátna správa - problém s vystavovaním faktúr
 165. SZČO a materská - môžem podnikať???
 166. zabudnutá FA
 167. Lešenie - Aká odpisová skupina ?
 168. Stará a nová nehnuteľnosť a zaradenie do podnikania 2011
 169. ahojte, moho by mi to prosim nikto správne zaúčtovať lebo si niesom isty dikes...
 170. odvedená DPH v marci
 171. Poštová zásielka a dph
 172. pôžička od konateľa
 173. DPH PÚ
 174. Dobrý deň, chcem sa spýtať ako zaúčtovať v PU
 175. Zdanenie nájmu bytu vo výške energií?
 176. výpočet hodnoty zásob
 177. preprava osob par. 16 ods. 4 zase???
 178. SZCO a prenajom bytu
 179. vyrovnanie manka v pokladni podnikateľa
 180. Súhrnný výkaz a prepočet kurzu
 181. SZČO stravné lístky a odpočet DPH
 182. ako zaúčtovať spotrebu PHM v programe Pohoda
 183. Je nárok na uplatnenie DPH na vstupe
 184. Podnet na inšpektorát práce!!!!
 185. R. 180 PO priznania
 186. certificate of residence
 187. preprava pre švajčiarského odberateľa
 188. predaj zlata?
 189. Refakturácia novovzinknutej firme
 190. SZČO v SR, podnikanie v ČR
 191. V s.r.o. nedostávame stravné lístky. Čo máme robiť?
 192. Postup pri poskytovani sluzieb do ineho clenskeho statu
 193. nakup tovaru bez dodacieho listu
 194. Ako účtovať výdavky pred obstaraním nového osvedčenia o živnostenskom podnikaní ?
 195. DPH pri kúpe tovaru
 196. storno fa
 197. DPH a súhrnný výkaz
 198. Môžem škrtať a prepisovať údaje na cestovnom príkaze?
 199. Tovar z CZ , neplatca DPH platí DPH ???
 200. Prijem zdaneny zrazkou - dieta
 201. peňažný denník - chyba v DPH
 202. Zostatková cena hmotného majetku
 203. Prenájom veľvyslancovi
 204. Aky paragraf zo zakona 222/2004 hovori o tom že ako živnostnik niesom platcom DPH
 205. nerozdelený zisk a investícia - ako zaúčtovať
 206. živnostník a podvojné účtovníctvo
 207. Danovy Bonus
 208. Prenajom bytu rodicovi
 209. Prenájom súkromných nebytových priestorov - započítať do obratu na registráciu DPH???
 210. Majetok nakúpený zahraničnou centrálou pre pobočku
 211. Text faktúry
 212. Výdavok?
 213. Závislá činnosť vs. živnosť
 214. Prevod s.r.o. a obchodného podielu účtovanie
 215. refundácia § 50a
 216. na zaklade akej pravnej normy sa určuje vyška príspevku v materskej škole
 217. Zahraničná prijata faktura za naftu
 218. Zastupovanie a typ zmluvy
 219. pracovna zmluva na TPP - Rakusko
 220. Vrátenie dane z ČR
 221. Universall pass ako vklad podnikatela ?
 222. Predaj auta - DPH
 223. Reklamácia
 224. AKo zaúčtovat uver?
 225. Poruchovosť auta
 226. Faktúry za "cestovné"
 227. platy účtovníci
 228. Vyplatenie poistky na základe poistnej udalosti
 229. nakup majetku a odpočet dph
 230. kto vie riešenie?
 231. Mínusová faktúra v roku 2011 s 19% DPH
 232. Nájomná zmluva a zmena vlastíka nehnuteľnosti
 233. Fakturácia stavby v ČR
 234. Účtovanie ubytovania s raňajkami
 235. Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako sa zaúčtuje zahraničná faktúra platená v hotovosti.
 236. Dobropis k faktúre
 237. preprava zamestnancov - aký to je náklad
 238. prepis auta
 239. ako spravne vypocitat DPH
 240. Ako na DPH?
 241. Chybna faktura
 242. vystavenie faktúry
 243. Skládka odpadu - zaradenie, odpisovanie
 244. Kúpa auta od súkromnej osoby
 245. Software
 246. Poškodený tovar a DPH
 247. Predfaktúra
 248. Nepasuje mi súvaha a výkaz ziskov a strát
 249. SIROTA DO 26 ROKOV
 250. faktura do zahranicia