1. Nákup nevymožiteľných pohľadávok (2 replies)
 2. prenosy DP versus registracia v inej krajine (0 replies)
 3. ako urychlit kontrolu DPH? (49 replies)
 4. Pomôžte prosím, odpis pokazeného tovaru (8 replies)
 5. Preddavok pred registráciou na DPH (4 replies)
 6. súhrnný výkaz dnes (20 replies)
 7. faktúra z Poľka za sprostredkovania predaja (0 replies)
 8. Výpis záväzkov z DÚ (7 replies)
 9. Faktura a IC DPH (4 replies)
 10. súhrnný výkaz (7 replies)
 11. Nákup tovaru zo zahraničia prostredníctvom internetu a DpH (0 replies)
 12. refakturácia depozitu do zahraničia (2 replies)
 13. dôchodca-nárok na vrátenie dane rok 2011 (2 replies)
 14. DPH a služby z EU (0 replies)
 15. FO SZČO prenájom chaty (0 replies)
 16. lizing-zmena majitela auta (0 replies)
 17. Fa s DPH z Poľska (2 replies)
 18. Suhrnny vykaz (1 replies)
 19. príjem z celoročného prenájmu - par. 6 alebo 8? (6 replies)
 20. dph (1 replies)
 21. Účtovanie krátkodobého bankového úveru (2 replies)
 22. Stary doklad (11 replies)
 23. Vydaj vzoriek a preukazna dokumentacia (1 replies)
 24. dph kontrola a kniha jázd (28 replies)
 25. slov.firma - nákup a faktúra v ČR (0 replies)
 26. DPH (4 replies)
 27. Ako vypočítať výšku DPH pri registrácii zo ZC DHM? (0 replies)
 28. Poplatok za predĺženú splatnosť (2 replies)
 29. súhrnný výkaz pri dodaní služby do EU (9 replies)
 30. Trojstranný obchod ?! (25 replies)
 31. Colny dlh (5 replies)
 32. Čo s DPH ak je miesto dodania ČR ? (0 replies)
 33. Stačí pokladničný doklad namiesto faktúry? (2 replies)
 34. musím platiť daň z predaja pozemku? (7 replies)
 35. Sprostredkovanie služieb na Slovensku pre dodávateľa z ČR (0 replies)
 36. Podvojné účtovníctvo v komanditnej spoločnosti (1 replies)
 37. Náležitosti faktúr do EU a 3. štátov (3 replies)
 38. Odpisy v JÚ. (3 replies)
 39. zrusenie ziv.poistky (1 replies)
 40. Aké sú cestovné náhrady pre Slováka zamestnaného v ČR, ale pôsobiaceho na Slovensku (0 replies)
 41. Ako zaúčtovať plnenie k poistnej udalosti ? (7 replies)
 42. Som povinny viest uctovnictvo? (6 replies)
 43. Odpisovanie auta (3 replies)
 44. Zmena DPH = zmena splátkového kalendáru / uprava odpisov (5 replies)
 45. Grant - príjem znižujúci odpočitateľnú položku na manželku alebo nie? (14 replies)
 46. Nedoplatok na dani z prijmov FO ? (10 replies)
 47. Nakup z UK s VAT , platca DPH AKo dalej? (3 replies)
 48. Nakup v Zahranicnom internet.obchode tovaru na dalsi predaj PROBLEM (0 replies)
 49. Dan z predaja bytu (4 replies)
 50. odpredaj neodpísaného dlhodobého majetku (5 replies)
 51. Vystahovanie z bytu ......Problemy (0 replies)
 52. Mam narok na metersku v zahranici - CR? (3 replies)
 53. predaj vozidiel do tretích štátov - DPH (0 replies)
 54. Splatnosť faktúry (2 replies)
 55. škôlka + strava + dph (0 replies)
 56. výstavba nehnuteľnosti na predaj (1 replies)
 57. Odovzdanie uctovnej agendy (3 replies)
 58. trovy konania a uroky z omeškania (1 replies)
 59. Odpočet DPH pri registrácii za platcu z kúpeného MV (1 replies)
 60. zaplatená zahraničná záloha (1 replies)
 61. ako zaučtovať prevod FP pri zrušení bežného účtu (3 replies)
 62. Zdanenie podielov na zisku (3 replies)
 63. Architektonický návrh na predajňu mäsiarstva (1 replies)
 64. "Bezpečnostný prevod"??? (5 replies)
 65. peňažný denník (5 replies)
 66. Kontrola návodu pre vyplnenie a odoslanie súhrnného výkazu (6 replies)
 67. Fiškálna pokladna (45 replies)
 68. Jednoduché či podvojné účt. (17 replies)
 69. Danova povinnost pri nadobudnuti tovaru z EU (3 replies)
 70. Nehnuteľnosť a DPH (4 replies)
 71. Predaj výrobkov s dopravou - účtovanie (10 replies)
 72. Nezaúčtovanie obchodného podielu (5 replies)
 73. leasing a odpisy (5 replies)
 74. pokladničná kniha a jej obsah (2 replies)
 75. DPH vykaz a fakturacne udaje (12 replies)
 76. je to služba? (2 replies)
 77. Vysporiadanie preddavkov na konci roka a kurzové rozdiely (6 replies)
 78. Zahraničná služobná cesta, začiatok a koniec (1 replies)
 79. kniha jázd/skúsenosti pri daňovej kontrole (1 replies)
 80. dorubenie DPH a penále (4 replies)
 81. elektronická služba (0 replies)
 82. odpisova skupina HIM (0 replies)
 83. odpisy daňové rovné účtovným (16 replies)
 84. odhlásenie auta z evidencie (1 replies)
 85. DPH v JU (15 replies)
 86. Časť prepravy pod colným dohľadom (0 replies)
 87. zrážková daň - dvojité zdanenie (1 replies)
 88. nesprávne naúčtovaná dodáv.faktúra z min.roka-daňový náklad (5 replies)
 89. štátna správa - problém s vystavovaním faktúr (15 replies)
 90. SZČO a materská - môžem podnikať??? (14 replies)
 91. zabudnutá FA (46 replies)
 92. Lešenie - Aká odpisová skupina ? (1 replies)
 93. Stará a nová nehnuteľnosť a zaradenie do podnikania 2011 (0 replies)
 94. ahojte, moho by mi to prosim nikto správne zaúčtovať lebo si niesom isty dikes... (27 replies)
 95. odvedená DPH v marci (9 replies)
 96. Poštová zásielka a dph (7 replies)
 97. pôžička od konateľa (12 replies)
 98. DPH PÚ (2 replies)
 99. Dobrý deň, chcem sa spýtať ako zaúčtovať v PU (7 replies)
 100. Zdanenie nájmu bytu vo výške energií? (1 replies)
 101. výpočet hodnoty zásob (0 replies)
 102. preprava osob par. 16 ods. 4 zase??? (8 replies)
 103. SZCO a prenajom bytu (24 replies)
 104. vyrovnanie manka v pokladni podnikateľa (7 replies)
 105. Súhrnný výkaz a prepočet kurzu (1 replies)
 106. SZČO stravné lístky a odpočet DPH (3 replies)
 107. ako zaúčtovať spotrebu PHM v programe Pohoda (7 replies)
 108. Je nárok na uplatnenie DPH na vstupe (12 replies)
 109. Podnet na inšpektorát práce!!!! (2 replies)
 110. R. 180 PO priznania (1 replies)
 111. certificate of residence (7 replies)
 112. preprava pre švajčiarského odberateľa (1 replies)
 113. predaj zlata? (0 replies)
 114. Refakturácia novovzinknutej firme (9 replies)
 115. SZČO v SR, podnikanie v ČR (2 replies)
 116. V s.r.o. nedostávame stravné lístky. Čo máme robiť? (10 replies)
 117. Postup pri poskytovani sluzieb do ineho clenskeho statu (8 replies)
 118. nakup tovaru bez dodacieho listu (1 replies)
 119. Ako účtovať výdavky pred obstaraním nového osvedčenia o živnostenskom podnikaní ? (5 replies)
 120. DPH pri kúpe tovaru (4 replies)
 121. storno fa (10 replies)
 122. DPH a súhrnný výkaz (6 replies)
 123. Môžem škrtať a prepisovať údaje na cestovnom príkaze? (4 replies)
 124. Tovar z CZ , neplatca DPH platí DPH ??? (47 replies)
 125. Prijem zdaneny zrazkou - dieta (8 replies)
 126. peňažný denník - chyba v DPH (21 replies)
 127. Zostatková cena hmotného majetku (1 replies)
 128. Prenájom veľvyslancovi (1 replies)
 129. Aky paragraf zo zakona 222/2004 hovori o tom že ako živnostnik niesom platcom DPH (10 replies)
 130. nerozdelený zisk a investícia - ako zaúčtovať (1 replies)
 131. živnostník a podvojné účtovníctvo (2 replies)
 132. Danovy Bonus (10 replies)
 133. Prenajom bytu rodicovi (4 replies)
 134. Prenájom súkromných nebytových priestorov - započítať do obratu na registráciu DPH??? (2 replies)
 135. Majetok nakúpený zahraničnou centrálou pre pobočku (2 replies)
 136. Text faktúry (2 replies)
 137. Výdavok? (11 replies)
 138. Závislá činnosť vs. živnosť (2 replies)
 139. Prevod s.r.o. a obchodného podielu účtovanie (7 replies)
 140. refundácia § 50a (10 replies)
 141. na zaklade akej pravnej normy sa určuje vyška príspevku v materskej škole (2 replies)
 142. Zahraničná prijata faktura za naftu (1 replies)
 143. Zastupovanie a typ zmluvy (4 replies)
 144. pracovna zmluva na TPP - Rakusko (0 replies)
 145. Vrátenie dane z ČR (8 replies)
 146. Universall pass ako vklad podnikatela ? (4 replies)
 147. Predaj auta - DPH (1 replies)
 148. Reklamácia (0 replies)
 149. AKo zaúčtovat uver? (4 replies)
 150. Poruchovosť auta (10 replies)
 151. Faktúry za "cestovné" (4 replies)
 152. platy účtovníci (17 replies)
 153. Vyplatenie poistky na základe poistnej udalosti (13 replies)
 154. nakup majetku a odpočet dph (2 replies)
 155. kto vie riešenie? (6 replies)
 156. Mínusová faktúra v roku 2011 s 19% DPH (7 replies)
 157. Nájomná zmluva a zmena vlastíka nehnuteľnosti (4 replies)
 158. Fakturácia stavby v ČR (2 replies)
 159. Účtovanie ubytovania s raňajkami (4 replies)
 160. Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako sa zaúčtuje zahraničná faktúra platená v hotovosti. (5 replies)
 161. Dobropis k faktúre (5 replies)
 162. preprava zamestnancov - aký to je náklad (4 replies)
 163. prepis auta (9 replies)
 164. ako spravne vypocitat DPH (2 replies)
 165. Ako na DPH? (4 replies)
 166. Chybna faktura (1 replies)
 167. vystavenie faktúry (13 replies)
 168. Skládka odpadu - zaradenie, odpisovanie (0 replies)
 169. Kúpa auta od súkromnej osoby (0 replies)
 170. Software (2 replies)
 171. Poškodený tovar a DPH (1 replies)
 172. Predfaktúra (0 replies)
 173. Nepasuje mi súvaha a výkaz ziskov a strát (17 replies)
 174. SIROTA DO 26 ROKOV (1 replies)
 175. faktura do zahranicia (1 replies)
 176. kurz Srbsko (0 replies)
 177. SP - Treba mi platiť od júla 2011? (23 replies)
 178. Intrastat? (6 replies)
 179. dan z predaja bytu (2 replies)
 180. Predaj pozemku a stavieb (0 replies)
 181. Ako riešit podvod v autosalone? (28 replies)
 182. Zásoby - účtovanie spôsob B (2 replies)
 183. Potrebuje poskytovateľ služieb ERP ? (5 replies)
 184. Študentka, živnostníčka a szčo - naraz všetko? (0 replies)
 185. poraďte mi prosím-koncepcia predaja-čo sa pod tým chápe? (1 replies)
 186. kupa auta cez leasing v JU (1 replies)
 187. kontrola dph suhrny vykaz (2 replies)
 188. Clo pri dovoze korenin a kozmetiky (9 replies)
 189. Zneškodnenie odpadu v účtovníctve (2 replies)
 190. nadobudnutie tovaru a jeho dovoz na Ukrajinu (2 replies)
 191. DPH a Čechy (5 replies)
 192. Odpisovanie - SOFTVER (4 replies)
 193. Stavebné práce - DPH (3 replies)
 194. Metodicky pokyn MF SR k zákonu o DPH od 1.1.2011 (0 replies)
 195. Ahojte,mam par otazok ohladom uctovnictva... (2 replies)
 196. odpočítanie dph z opráv (15 replies)
 197. účet 042 a zaradenie (7 replies)
 198. Poskytnutie služby v EU slovenskou spoločnosťou na hnuteľnom majetku (2 replies)
 199. Oprava nad 1700 eur (6 replies)
 200. policajny doprovod v Nemecku (2 replies)
 201. podriadený dlh a daňové výdavky a príjmy (2 replies)
 202. úhrada fa v cudzej mene (3 replies)
 203. daň z predaja nehnuteľnosti - pozemok (2 replies)
 204. Neplaťte, uź uhradené príkazom (0 replies)
 205. rozdiel v splátkovom kalendári (3 replies)
 206. suhrnny vykaz DPH a nula (2 replies)
 207. Ako mám vystaviť faktúru v prípade platby na dobierku? (0 replies)
 208. denná uzávierka bez GT1, GT2 a GT3 (1 replies)
 209. ako s reklamáciami (11 replies)
 210. Samostatná hnuteľná vec alebo Súbor? (4 replies)
 211. Výdavky pred založením živnosti (1 replies)
 212. ukončenie leasingu-mimoriadne ukončenie (6 replies)
 213. bar a DPH (11 replies)
 214. Zatváranie nemocníc (20 replies)
 215. Vystavený dobropis pre firmu, ktorá zmenila názov (1 replies)
 216. Ako urobím z proformy alebo zálohovej faktúry riadnu faktúru? (0 replies)
 217. Dovolenka počas MD a RD (15 replies)
 218. Čo tam patrí? (1 replies)
 219. Zahranicna firma - pobocka na Slovensku (2 replies)
 220. Faktura do zahranicia bez DPH (2 replies)
 221. Dodatočne zaplatená daň z motorových vozidiel. (3 replies)
 222. Ako zaúčtovať (1 replies)
 223. Neuhradena dan od r. 2006..pokuta? (0 replies)
 224. Na akej WWW ??? (11 replies)
 225. Búracie práce (4 replies)
 226. daňový poradca (3 replies)
 227. Prenájom hnuteľného majetku z BELGICKA (4 replies)
 228. generalna plna moc (1 replies)
 229. Nákup z EU - Maďarsko (4 replies)
 230. Termín platenia odvodov do SP. (2 replies)
 231. reklamne predmety nad 16,60€ (9 replies)
 232. Oprava PS na 336 (4 replies)
 233. DPH platiteľovi z ČR (3 replies)
 234. Doklad z platobnej karty Slovnaft (1 replies)
 235. Taxi (3 replies)
 236. predaj cez registračnú pokladnicu na dodací list (2 replies)
 237. Daň z kreditných úrokov (8 replies)
 238. Registrácia DPH-súrne (18 replies)
 239. neuvedene IC DPH na fa (8 replies)
 240. fakturácia služieb FO vlastnej sro je to možné? (9 replies)
 241. Zauctovanie vratenia tovaru + naklady na pravnika (0 replies)
 242. Daňový bonus od 1.7.2011 (26 replies)
 243. Ako je to s odvádzaním dane v Saudskej Arábii... ? (9 replies)
 244. Ukoncenie s.r.o. (3 replies)
 245. uctovnictvo (5 replies)
 246. Vyradenie auta z evidencie predajom (1 replies)
 247. zauctovanie FA na kupu auta a splátok (2 replies)
 248. moj byvalý manžel sa vyhraža smrťou mojmu priatelovi.mam dokaz,listy z basy.čo robit? (18 replies)
 249. Nezdanieteľná čiastka - starobný dôchodca (15 replies)
 250. Učtovníctvo-porovnanie (10 replies)