1. Preradenie mot.vozidla do osobneho uzivania (1 replies)
 2. Kúpa,predaj bytu (0 replies)
 3. Čo je súkromná jazda zamestnanca? (3 replies)
 4. Zle rozpísaný ZD a DPH (1 replies)
 5. SZČO kúpila MV a pozastavila živnosť na 6 mesiacov (2 replies)
 6. DP k DPH (2 replies)
 7. účtovanie filtra a cistiacich prostriedkov kávovar (3 replies)
 8. kontrolný výkaz dph a úhrady fa RP (7 replies)
 9. avízo o výplate obratového bonus (1 replies)
 10. Sociálny fond - čerpanie (6 replies)
 11. Organizacna zlozka - prihlasenie MV na organizacnu zlozku (0 replies)
 12. Odpis pohľadávky v PÚ (8 replies)
 13. Ako opravit rok 2017 a podat dodatocne danove priznanie po (1 replies)
 14. Môžem došlé faktúry uhradené konateľom v priebehu mesiaca zaúčtovať jedným ID? (6 replies)
 15. SHELL faktúry v cudzej mene a vrátenie DPH (0 replies)
 16. Účtovanie prepravných nákladov (1 replies)
 17. Ako prefakturovať časť nájmu za pozemok prenajatý od mesta? (z pohľadu DPH) (0 replies)
 18. ZDP a vyradenie pohľadávky pri vedení DE (2 replies)
 19. Nesprávne vystavená faktúra (4 replies)
 20. Poplatok za kartu (Slovnaft) (3 replies)
 21. starobný dôchodok sa počíta zo všet.odprac.rokov? (1 replies)
 22. Ako zaúčtovať inventarizačné rozdiely? (1 replies)
 23. Dotácia na podnikanie a bločky (2 replies)
 24. Zrušenie upozornenia na stránke FS (2 replies)
 25. Účtovanie PHM 50% v Oberon (2 replies)
 26. Dlhodobý prenájom tovaru - účtovanie tovaru v sklade v PÚ (1 replies)
 27. Ide o predaj výrobkov alebo tovaru? (1 replies)
 28. Je potrebné účtovať osadenie novej vrtačky na účet " obstaranie majetku "? (2 replies)
 29. daň z motorových vozidiel (1 replies)
 30. firemný byt (2 replies)
 31. ČSOB výpis účtovanie (1 replies)
 32. Vystavena faktura slovenskou spoločnostou s nemeckou DPH (1 replies)
 33. Ako správne vypočítavať priemerované ceny v sklade? (8 replies)
 34. súhlas so spracovaním osobných údajov zamestnancov (6 replies)
 35. Registrácia DPH Rakúsko. (2 replies)
 36. maďarské mýto - fa Számla (1 replies)
 37. Garáž do s.r.o (6 replies)
 38. Kalkulačka na vrátenie danez Nemecka (0 replies)
 39. Zahraničná pracovná cesta (3 replies)
 40. SHR - neplatca DPH predá do Rakúska svoj poľnohospodársky produkt: pšenica, sója - platí u neho prevod daňovej povinnosti DPH? (1 replies)
 41. Študent s prideleným DIČ pracujuci v Čechach (4 replies)
 42. Zvýšenie mzdy u tehotnej (6 replies)
 43. Neoprávnene stiahnutá suma z účtu a o mesiac vrátenie - ako účtovať? (2 replies)
 44. Ukončenie PP na dobu určitú dohodou (9 replies)
 45. Zálohová fakúra na automobil a dph (4 replies)
 46. Kúpa motorky v ČR (5 replies)
 47. obchod podnikateľmi SR na území tretieho štátu (0 replies)
 48. Nesprávne vydaný druh tovaru zo skladu - nesedí stav na sklade (2 replies)
 49. Dodatočné daňové priznanie. (2 replies)
 50. konečný užívateľ výhod (3 replies)
 51. Čo všetko mi musí účtovník odovzdať pri odovzd. protokole uprostred roka ako konateľovi pre s.r.o.? (19 replies)
 52. Preddavok na daň z príjmov FO 2018/2019 (1 replies)
 53. poplatok sudu pri vymahani pohladavky (1 replies)
 54. Faktúra za prepravu pre Švajčiarsku firmu (2 replies)
 55. Ako je to s DPH pri predaji na ETSY do USA? (0 replies)
 56. Komisionalny predaj - uctovanie (4 replies)
 57. DPH pri faktúre mimo EU (3 replies)
 58. Predaj odpísaného služobného vozidla (1 replies)
 59. DKV oprava chyby 4001 (1 replies)
 60. PN v NJ (0 replies)
 61. žena na rodič.príspevku a platenie odvodov do socialnej poisťovne (5 replies)
 62. blok - welness pre zamestnancov (2 replies)
 63. Prijatý finančný dar - ako zaúčtovať v podvojnom účtovníctve? (2 replies)
 64. inkaso plyn (5 replies)
 65. Účtovanie navýšenia úveru (0 replies)
 66. Účtovanie vrátenej zálohovej platby (2 replies)
 67. Mínusový stav na sklade (2 replies)
 68. Prerušenie živnosti, neodpísané vozidlo a DPH (1 replies)
 69. Spätný leasing (0 replies)
 70. Ako správne nastaviť hlavné prístupové heslo v programe MRP (JÚ, vizuálny)? (2 replies)
 71. stravné lístky-účtovanie (2 replies)
 72. overenie IČO, DIČ, IČ DPH (0 replies)
 73. SHR, auto na IČO, cesta do zahraničia bez vlastníka vozidla (1 replies)
 74. Dane ID (2 replies)
 75. Platba cez osobný účet (1 replies)
 76. RZZP výpočet je správny? (1 replies)
 77. Stavebný materiál bez práce / s DPH alebo bez DPH (3 replies)
 78. Dobropis k došlej faktúre, z ktorej nebola uplatnená DPH (1 replies)
 79. Výpoveď, resp. ukončenie dohodou po dvoch mesiacoch práce (3 replies)
 80. Som povinný vystaviť faktúru na prijatú platbu podľa splátkového kalendára? (1 replies)
 81. Zákazník nechce zaplatiť za vykonanú prácu (3 replies)
 82. Zaradenie fa do uctovnictva (2 replies)
 83. Príplatky vo verejnej správe (1 replies)
 84. SHR predáva zemiaky platiteľovi DPH- je tam prenesenie daňovej povinnosti? (1 replies)
 85. Formulár E9 rakúsko , našla som o ňom informáciu z roku 2008.Platí tento formulár aj v roku 2014, 2015,2016,2017? (1 replies)
 86. Zhotovenie betónových pätiek dodávateľom - 501 alebo 518? (2 replies)
 87. Ako mám vystaviť faktúru za službu pre odberateľa z DE, ktorý je registrovaný v SK podľ § 5, bez DPH? Vďaka (5 replies)
 88. Softvér - úpravy (0 replies)
 89. Výsl. hospodárenia a daňová licencia (2 replies)
 90. Strava objednavana pre 2 firmy (2 replies)
 91. Financna zabezpeka (3 replies)
 92. Za neskore podanie UZ v podvojnnom uctovnictve je pokuta? (3 replies)
 93. Dane a finančne zaťaženie pri kúpe-predaji kúpe-predaji nehnutelnosti (8 replies)
 94. Zaplatenie dane (4 replies)
 95. Prístavný poplatok, DPH a CLO (0 replies)
 96. danove priznanie pri praci v AT aj na SK - znizenie zakladu dane a vynatie prijmov (3 replies)
 97. Slovenský platca DPH - nákup od zahraničného dodávateľa podľa §6 (3 replies)
 98. tvorba rezervného fondu (2 replies)
 99. Neaktuálne tlačivá - účtovné výkazy? (3 replies)
 100. Účtovná závierka v alfe plus - ťahá mi zlé zostatky (6 replies)
 101. Výplatne pásky (3 replies)
 102. Účtovanie obratového bonusu u odberateľa (0 replies)
 103. ZŤP a DPFO (2 replies)
 104. Poistná udalosť-na cudzom vozidle (0 replies)
 105. Odložené podanie DP PO (4 replies)
 106. ako zaúčtovať opravy minulych obdobi - nakladove faktury ? (0 replies)
 107. Pohladavky a zavazky a DPH (2 replies)
 108. DP FO vedenie PU 2017 (4 replies)
 109. Má firma povinnosť platiť preddavok na daň z príjmov PO za 2. štvrťrok a daňovú licenciu? (0 replies)
 110. Máme povinnosť priznať a odviesť DPH z dlžných dodávateľských faktúr, ktoré už nemusíme zaplatiť? (0 replies)
 111. Môžem zaúčtovať neexistujúcu hotovosť v pokladni 428/211? (2 replies)
 112. Fakturácia medzi slovenskými platcami DPH za montážne práce v Nemecku (nevzťahujúce sa k nehnuteľnosti) bude so slovenskou DPH? (1 replies)
 113. cestovná agentúra - zostatok na účte 325 (2 replies)
 114. opravné daňové priznanie (0 replies)
 115. Oneskorená registrácia platcu DPH, oprava faktúr? (0 replies)
 116. Faktúra za vedenie účtovníctva vystavená v r. 2016 a uhradená v r. 2017 (1 replies)
 117. staré fa a záloha - vysporiadanie (2 replies)
 118. Vypocet inventury (2 replies)
 119. danové priznanie-provízie staveb.sporitelna (4 replies)
 120. Preddavky pri odklade DP. (2 replies)
 121. Nákup a predaj firemného automobilu - autobazár (0 replies)
 122. Registračné pokladne pri predaji vstupeniek (1 replies)
 123. Účtovanie nadspotreby? (3 replies)
 124. vyúčtovanie zdravotného poistenia (3 replies)
 125. Prenos daňovej povinnosti pri siláži senáži. (0 replies)
 126. Akým percentom sa zdaňuje vyplatená dividenda zo zisku za rok 2017akcionárovi z ČR? (0 replies)
 127. preddavok za 2017 uhradeny 2.1.2018 (4 replies)
 128. Prepočítať samozdanenie kurzom CZK? (5 replies)
 129. Sú nejaké povinnosti v súvislosti s DPH, ak sro plátca PH nadobudne tovar bezodplatne? (0 replies)
 130. Daňový bonus - nárok pri nastupe na výkon trestu (4 replies)
 131. Vrátenie DPH z dodatočného DP (0 replies)
 132. Môže SZČO účtovať rok 2017 v jednoduchom účtovníctve ak v roku 2016 účtoval príjmy a výdavky - teda daňovú evidenciu? (2 replies)
 133. štatistické výkazy (14 replies)
 134. dohoda o pracovnej činnosti (4 replies)
 135. uplatnenie 50% paušálnych výdavkov pri služobnej ceste - súkromné auto živnostníka (0 replies)
 136. rozdiel medzi predajnou a zostatkovou cenou pozemku (1 replies)
 137. Vyplatenie dividend v roku 2018 za rok 2017 - odvody (3 replies)
 138. DP a odvody do zdrav. poisťovne (3 replies)
 139. Daňové priznanie pre opatrovateľky. (3 replies)
 140. Žiadosť o udelenie prechodného pobytu - pracovníci z Ukrajiny (0 replies)
 141. Anglický účtovný rok od 1.4.2017 do 31.3.2018 versus naše Daňové priznanie (0 replies)
 142. Môže faktúry na reklamu vystavovať môj spoločník? (0 replies)
 143. Prevod osobného auta od fyzickej osoby podnikateľovi (10 replies)
 144. Zálohová faktúra v CZK (0 replies)
 145. Môže mať SZČO prvý rok vyššie výdavky než príjmy? (5 replies)
 146. Práca blogéra (8 replies)
 147. Vypocet nemocenskych davok (8 replies)
 148. Môžem mať kópie občianskych preukazov zamestnancov a rodné listy detí našich zamestnancov . (6 replies)
 149. Musí Slovák s českou živnosťou a českým daňovým domicilom podávať DP na Slovensku? (0 replies)
 150. faktúra do Česka (4 replies)
 151. Do VOZD dám 1 splátku - notárska úschova -licenčná odmena pre SOZA v JU ? (0 replies)
 152. Živnostník pracuje v EÚ na stavbe pre slovenskú zdaniteľnú osobu. Aké povinnosti má tejto živnostník na Slovensku a v zahraničí. (0 replies)
 153. Poplatok za zrušenie objednávky. (0 replies)
 154. ukončenie živnosti - ako? (0 replies)
 155. Predčasná úhrada faktúry (0 replies)
 156. Vzájomnný zápočet so zdrav.poistovnou (1 replies)
 157. Vypožička auta od SZČO manžela pre SZČO manželku (1 replies)
 158. Odvody za zamestnanca (13 replies)
 159. SRO zaplatila faktúru za FO(podnikateľ) (0 replies)
 160. Zmena účtovného programu v priebehu roka (2 replies)
 161. Do ktorého riadku DP FO podnikateľa dám príjme z prenájmu časti budovy zaradenej do obchodného majetku ? (8 replies)
 162. príležitostný príjem (1 replies)
 163. Kúpa čistého podniku (0 replies)
 164. chybný základ dane pri tržbach cez ERP vo výkaze dph-upraviť? (1 replies)
 165. ako uvádzat v kontr.výkaze DPH nákup PHL 20 percent ? (1 replies)
 166. nájomné platené fyzickej osobe (2 replies)
 167. neuhradené záväzky § 17 odst.27 daň z príjmu (3 replies)
 168. Účet 261 v mínuse (3 replies)
 169. Ako zrušiť záväzkok voči dodávateľovi, ak nemám doklad o úhrade faktúry? (1 replies)
 170. Záväzky zo SF - dlhodobé alebo krátkodobé (1 replies)
 171. Potvrdenie o úhrade z Francúzska (4 replies)
 172. OP Pohľadavka FV Uzávierka DPPO za rok 2017 (0 replies)
 173. Finančná odmena vo výške 0,00eur? (4 replies)
 174. Ubytovanie bez DPH? (2 replies)
 175. Daňové odpisy predaného vozidla (2 replies)
 176. schválenie odmeny konateľa (3 replies)
 177. Vyúčtovacia faktúra elektriny-preplatok, započítaná upomienka a úrok (0 replies)
 178. Autonehoda bez spoluucasti (2 replies)
 179. Oprava počiatočných stavov Omega (2 replies)
 180. krátkodobý prenájom vozidla - kontrolný výkaz (0 replies)
 181. obnova prerušenej živnosti a DP (4 replies)
 182. Ako vyplniť časť I. Žiadosti o registráciu na daň z príjmov? (3 replies)
 183. Podiely na zisku za rok 2017 (0 replies)
 184. účtovania rozšírenia programu (1 replies)
 185. dp po a poznámky (0 replies)
 186. vyúčtovanie cestovného príkazu (2 replies)
 187. Faktúry od spoločnosti Google za služby GoogleAdWords - čo do nákladov? (0 replies)
 188. MRP - účet v banke (2 replies)
 189. Faktúry od spoločnosti Google za služby Google AdWords - daňová kontrola (0 replies)
 190. Uplatnenie nezdaniteľnej položky na manželku poberajúcu polovičný invalidný dôchodok (5 replies)
 191. Zrušene Dič (19 replies)
 192. Ako zaúčtovať došlú faktúru zaúčtovanú už v minulom roku ? (2 replies)
 193. Prenesenie daň. povinnosti podľa §69 ods. 12 zákona o dph (3 replies)
 194. Hotovosť nad 1000€ cez ERP (5 replies)
 195. Tovar z ČR - inštalácia? (3 replies)
 196. Zaradenie a odpis vlastnej budovy (2 replies)
 197. Aký deň dodania uviesť na faktúre? (1 replies)
 198. Úver na auto účtovanie PÚ (0 replies)
 199. Počiatočné stavy nesedí 411 ZI (0 replies)
 200. Vymeranie DPH - má sa účtovať v peňažnom denníku alebo nie? (1 replies)
 201. Daňový bonus (2 replies)
 202. SF a čerpanie na kultúrne podujatia, fitnescentra (2 replies)
 203. Práca nadčas výpočet (0 replies)
 204. Kúpna zmluva bez čísla a KV (1 replies)
 205. novoregistrovany platca DPH a nove auto pre inu firmu (0 replies)
 206. Faktura za skodu sposobenu pri pracach spolocnosti (2 replies)
 207. Vystavenie vyúčtovacej faktúry za energie a KV DPH (6 replies)
 208. fa za Telekom. služby-uznateľnosť (2 replies)
 209. oznámenie bankového účtu na portál FS (2 replies)
 210. poskytnutie pôžičky do sro (finan.výpomoc spoločníka) bezhotovostne a výber z účtu na hotovostné platby (2 replies)
 211. Mzdy v Nemecku (0 replies)
 212. Podnikateľ odmieta vydať doklad o zaplatení (3 replies)
 213. Môže manželka SZČO fakturovať jednoosobovej sro , ktorej konateľom aj spoločníkom je manzel, účtovnícke (príp. iné) služby? (1 replies)
 214. Aka je splatnost Faktury? (5 replies)
 215. Všeobecné posielanie pre Finančnú správu (2 replies)
 216. Oslobodenie - automobil z Holandska (2 replies)
 217. Registrácia živnostníka na DU (9 replies)
 218. Dovoz tovaru z USA (0 replies)
 219. Musí byť súčasťou faktúry okrem dodacieho listu aj STAZKA? (1 replies)
 220. Stravné učiteľa pri 2 dňovom výlete (1 replies)
 221. PHM účtovanie (4 replies)
 222. DPPO B - slobodne povolanie (0 replies)
 223. vrátenie DPH z Talianska (0 replies)
 224. Invalidny dochodok a praca v poistovnictve a hypoteky? (1 replies)
 225. Prepravné služby s dph? (1 replies)
 226. Zdravotné odvody z ostatného príjmu (1 replies)
 227. Tankovanie zamestnanca (2 replies)
 228. účet 429 (1 replies)
 229. Môže analytický účet obsahovať písmená? (2 replies)
 230. úhrada faktúry spoločníkom (10 replies)
 231. Dobropis, ktorý sa týka minulého roka (5 replies)
 232. Odvody na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaplatené v omeškaní - rátajú sa na účely dane z príjmu do uhradených odvodov? (2 replies)
 233. Preddavky pre novú živnosť, ak som už podnikal (2 replies)
 234. Zaúčtovanie preddavkovej FA až po 2 mesiacoch (0 replies)
 235. Skôr vyplateny podiel na zisku za rok 2017 ako podiel na zisku z rokov 2014-2016 (1 replies)
 236. Platba vopred a tovar dodaný do 15 dní (4 replies)
 237. Musím podávať daňové priznanie aj na Slovensku? (1 replies)
 238. DP typ B a príjem zo zamestnania v zahraničí (1 replies)
 239. Ako zaučtovať poistnú udalosť v PÚ. (4 replies)
 240. Informovanie obchodných partnerov o spracúvaní osobných údajov (1 replies)
 241. cestovný príkaz zamestnanca (0 replies)
 242. samozdanenie-kedy? (1 replies)
 243. Dlhodobá zahraničná pracovná cesta konateľa (3 replies)
 244. Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 odsek 12 zákona DPH (1 replies)
 245. Na aky ucet zauctovat danovy doklad k zalohovej platbe?? (0 replies)
 246. Je poskytnutý príspevok na teambulding nepeňažným príjmom zamestnanca? (2 replies)
 247. Môže registrovaný na úrade práce ako nezamestnaný prenajímať byt a nebytový priestor? (8 replies)
 248. SZČO platiteľ DPH iba časť roka + paušálne výdavky - Môže si uplatňovať odpočet DPH? (3 replies)
 249. Účtovná zavierka v mikro UJ 2017 - smerovanie riadkov (0 replies)
 250. Nákup auta zo zahraničia (3 replies)