1. Mozem vystavit fakturu s datumom dodania skorsim ako ma predchadzajuca vystavena faktura? (1 replies)
 2. Zdanenie vedľajšieho príjmu (5 replies)
 3. Elektronicky danové priznanie k dani z motorových vozidiel ? (0 replies)
 4. Povinnosť priznať príjem od bývalého zamestnávateľa ktorý je v reštruktúre a spláca dlh na základe splátkového kalendára. (18 replies)
 5. Pohľadávka z min.roku v tohtoročnom DP (4 replies)
 6. Garáž a odpisy (0 replies)
 7. Nadmerný odpočet dve zdaňovacie obdobia po sebe. (1 replies)
 8. Ako účtovať v podvojnom účtovníctve kontokorent, ak transakcie prebiehajú cez bežný účet? (2 replies)
 9. Rozúčtovanie FA z ALZy. (0 replies)
 10. Vyúčtovanie EE - dobropis - účet 326 (4 replies)
 11. Fakturácia dovozu do tretích krajín (0 replies)
 12. zánik daňovej povinnosti - daň z motorových vozidiel (1 replies)
 13. Zamestnanie konateľa vo vlastnej s.r.o. (2 replies)
 14. Oneskorená došla faktúra-oprava DPH (1 replies)
 15. MRP - zmena čísla interného dokladu (0 replies)
 16. Prevod obchodneho podielu (0 replies)
 17. Bankový účet v cudzej mene a pokladňa (1 replies)
 18. Kedy si môže odberateľ uplatniť odpočet DPH pri neuhradenej faktúre? (2 replies)
 19. Fakturacia zlomkov zlata platitelom dph neplatitelovi dph (2 replies)
 20. Povinná elektronická komunikácia OZ (1 replies)
 21. Dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti k DzMV za rok 2017. (2 replies)
 22. Poníženie účtu 472 (5 replies)
 23. založenie sro (0 replies)
 24. Inventarizácia účtov - posúdenie reálnosti napr. pri 336, 341,342, 365, 381 (2 replies)
 25. Ukončenie PP na dobu určitú počas MD - Preplatenie dovolenky (15 replies)
 26. Oneskorená registrácia k DPH (0 replies)
 27. daň z nehnuteľnosti - zánik (3 replies)
 28. Daň z motorových vozidiel 2017 (1 replies)
 29. Občianske združenie a nákup tovaru,služieb z EÚ (0 replies)
 30. Rozhodnutie o zmarenej investícii - ako má vyzerať (1 replies)
 31. Musí sa samozdaniť každá prijatá služba od google adwords bez ohľadu na sumu? (0 replies)
 32. Ktora odpisova skupina? (1 replies)
 33. centové vyrovnanie v texte dodávateľskej fa-účtovanie (4 replies)
 34. Ako uctovat platbu kartou zo sukromneho uctu? (2 replies)
 35. dodatočný kontrolný výkaz (1 replies)
 36. Môžem si dať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane aj faktúru za dobitie kreditu z na heureke aj ked som neplatca DPH a heureka je platca DPH? (1 replies)
 37. Stav tachometra (1 replies)
 38. Ako zaúčtovať dlhodobú pôžičku sročke od tretieho subjektu, ak plnenie je úhrada iného záväzku, nie že prídu peniaze na účet? (0 replies)
 39. Môžem dať skrátený uväzok HPP na 1 hod denne 5 dní v týždni . (4 replies)
 40. Daň z motorových vozidiel. (5 replies)
 41. Pozastavená živnosť a odpočitateľná položka. (5 replies)
 42. Oznamuje zamestnávateľ zmenu sídla spoločnosti svojim zamestanncom, ak prevádzka zostáva nezmenená? (1 replies)
 43. Zaúčtovanie administratívneho poplatku pri prevode vlastníctva. (1 replies)
 44. stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení a sociálny fond (1 replies)
 45. Starobný dôchodca a nezdaniteľná časť (9 replies)
 46. Vypracovanie transferovej dokumentácie (7 replies)
 47. Prenesenie daňovej povinnosti - náležitosti na fa. (4 replies)
 48. Pozastavená živnosť. (3 replies)
 49. Daňové priznania za r. 2017 (4 replies)
 50. zaradenie parkovacieho miesta v podzemnej garáži (4 replies)
 51. odberateľská faktúra za predaj tovaru + doprava - účtovanie (1 replies)
 52. Aké náležitosti mám splniť, ak chcem synovi prenajať dom a pozemok ako kanceláriu. (2 replies)
 53. kontrolný výkaz - platca dph (4 replies)
 54. Účtovanie stravného na prelome rokov (1 replies)
 55. Zmena príjemcu na daňovom doklade. (1 replies)
 56. musím v daňovom priznaní uvádzať výdavky? (18 replies)
 57. Meni sa Danove priznanie za rok 2017,oproti roku 2016 ? (2 replies)
 58. Daňové priznanie za rok 2017 (4 replies)
 59. Ako evidovat kupu pozemku urceneho na stavbu a predaj nehnutelnosti s pozemkom ? (0 replies)
 60. Ako zabezpečiť legálne činnosť? (9 replies)
 61. Môžu si dôchodcovia (manželia BSM) pri prenájme nehnuteľnosti uplatniť nasledovné výdavky? (1 replies)
 62. Treba urobiť prepis vozidlá na polícii? (7 replies)
 63. Zmenila sa doba odpisovania kúpeľných domov? (0 replies)
 64. ako urobit predvyplnene danove priznanie za auto ? (1 replies)
 65. Ako zaúčtovať použitie 427 - ost. fondy? (0 replies)
 66. Žiadosť o zápis do registra výrobcov obalov (16 replies)
 67. nákup HIM pred zápisom do obch.registra (0 replies)
 68. Vystavenie dobropisu pre ZP po ukončení činnosti lekárne (0 replies)
 69. Rôzne ceny v rôznych kútoch sveta (1 replies)
 70. Nadobudnutie tovaru z EU a dátumy v DP a KV (3 replies)
 71. vzor faktury o premiestnení tovaru zo SR do ČR do konsignačného skladu (0 replies)
 72. Vrátenie PZP (2 replies)
 73. Samozdanenie pri čajoch, tuzemsko (4 replies)
 74. ak sa min. rok podávalo DPzMV za súkromné vozidlo použité na podnikanie a v tomto roku sa nepoužilo-treba oznamovať zánik? (1 replies)
 75. Ako fakturovať tovar - zásoby z 2017 - pletivo v 2018 - samozdanenie? (8 replies)
 76. SVB a daňové priznanie (5 replies)
 77. Daň z MT (7 replies)
 78. Daň z motorových vozidiel - dátum vzniku daňovej povinnosti (2 replies)
 79. Rezerva na pohladavky (0 replies)
 80. vyplatené podiely zo zisku do zahraničia komanditistovi za rok 2013 (0 replies)
 81. Dátum vzniku daňovej povinnosti dane z motorových vozidiel za rok 2017 (3 replies)
 82. Účtovanie leasingu v daňovej evidencii u neplátcu dph (0 replies)
 83. Dôvodova sprava ku koncesionarskym poplatkom (1 replies)
 84. Odberateľ v insolventnosti (0 replies)
 85. KORWIN - kto s nim účtuje? (6 replies)
 86. Vyúčtovacia faktúra za elektriku (9 replies)
 87. Práca na dohodu pocas MD, RD (1 replies)
 88. Platca DPH v ČR, daňový doklad k prijatej platbe a realizačná faktúra (0 replies)
 89. Ako zdanit prijem z elektronickej knizky (Amazon ebook)? (0 replies)
 90. Konateľ - stravné lístky, alebo aj stravné? (24 replies)
 91. Predaj kovových výrobkov od 1.1.2018 (5 replies)
 92. Poradie úhrady pohľadávok. (0 replies)
 93. Úhrada DF, potom oprava (3 replies)
 94. ako evidovať daňový doklad za školenie z ČR (0 replies)
 95. Jú nespotrebovane zasoby pri konci zivnosti (3 replies)
 96. Za aku cenu predat odpisane firemne osobne auto ? (8 replies)
 97. Živnostník s pomocou (4 replies)
 98. zahraničný konateľ (12 replies)
 99. Predaj osobného automobilu (1 replies)
 100. Program omega (3 replies)
 101. Náklady živnostníkov (5 replies)
 102. súkromné vozidlo použité na podnikanie-vyplácanie cestových náhrad a výpočet predpokladanej dane r.40 V DzMV (4 replies)
 103. Prijatá pôžička od spoločníka (1 replies)
 104. ako účtovať dan za ubytovanie? (2 replies)
 105. Par. 69 ods.12 písm. f) a g) prenos daňovej povinnosti - od 1.1.2018 (5 replies)
 106. Novela zákona o DPH zmena § 69 ods 12 najčastejšie otázky a odpovede Finančná správa (27 replies)
 107. cestovné náhrady (4 replies)
 108. 2 % z dane zamestnávateľ (3 replies)
 109. súbeh dohodár a szčo a stravné lísky (4 replies)
 110. Dobropis prelom rokov (0 replies)
 111. Mám nárok na preplatenie "paragrafu"? (11 replies)
 112. davate vianočny stromček ako danovy naklad? (0 replies)
 113. TV signál do nákladov? (0 replies)
 114. Daň z motor.vozidiel-zánik pri prenájme (1 replies)
 115. Daň z MV - oznámenie o zániku daň. povinnosti (3 replies)
 116. Daň z MV - oznámenie o zániku daň. povinnosti (0 replies)
 117. Nákladné vozidlo špeciálne - odpisová skupina (0 replies)
 118. Totálna škoda v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 119. Mám právo na odpočet DPH pri kúpe železa v hotovosti ? (2 replies)
 120. Vyradenie vozidla z majetku SZCO (2 replies)
 121. Nájom - môžem zaúčtovať cez ID do nákladov naraz celý rok? (2 replies)
 122. Refakturacia z čiech (1 replies)
 123. Ohlasovacia povinnost plastove tasky (2 replies)
 124. poradite software na podvojne uctovnictvo? (3 replies)
 125. DzMV za r. 2017 - daňová povinnosť sro pri kúpe vozidla od FO podnikateľa cez autobazár (1 replies)
 126. JÚ účtovanie úver MRP (3 replies)
 127. dodatočné DP a zápočet dane (0 replies)
 128. Koncesionárske poplatky za dohodárov ? (31 replies)
 129. Účtovníčka v škole (0 replies)
 130. Pausalne vydavky na PHL (8 replies)
 131. Moze si uplatnit SZCO? (0 replies)
 132. Doprava zamestnancov do zamestnania - (1 replies)
 133. doklad k prijatej platbe z ČR (1 replies)
 134. Zakon o odpade (0 replies)
 135. Čistý príjem živnostníka za rok 2017 (9 replies)
 136. ako správne vyplnit registratúrny denník? (0 replies)
 137. Evidencia dochádzky u dohodárov - DOPČ, DOBPŠ (0 replies)
 138. Zmluva o nájme hnuteľnej veci + následné odkúpenie tejto veci (4 replies)
 139. účtovanie nulovej faktúry (2 replies)
 140. Uplatnenie NČZD na daňovníka - dôchodcu (4 replies)
 141. Predaj náhr. dielov (1 replies)
 142. Úprava základu dane závislých osôb vs. nepeňažný príjem zo závislej činnosti (0 replies)
 143. Dane a investovanie do akcii. (0 replies)
 144. Prechod z JU na paušálne výdavky. Ako mám postupovať? (3 replies)
 145. Dodatočný kontrolný výkaz (0 replies)
 146. musim pri cestovnej kancelarii analyticky rozclenit ubytovanie,a sprostredkovanie ubytovania ? (0 replies)
 147. Môžem vychádzať pri zaradení nehnuteľnosti a pozemku do majetku firmy z ceny určenej v znaleckom posudku? (3 replies)
 148. zakon o odpadoch zákaz dávania igelitových tašiek zadarmo (6 replies)
 149. autoservis účtovanie (1 replies)
 150. Je nove tlacivo k dani z motor.vozidiel za rok 2017 ? (4 replies)
 151. ktoré riadky v daňovom priznaní treba vyplniť? (1 replies)
 152. Zrážková daň z dividend (2 replies)
 153. Predvyplnené priznanie dani z motorových vozidiel (8 replies)
 154. Ako rozúčtovať náklady budúcich období ? (9 replies)
 155. pracujem v UK, dedim nehnutelnost na SK, trvaly pobyt SK-podlieham nejakemu zdaneniu aj v uk ? (15 replies)
 156. nákup a predaj auta na lízing (0 replies)
 157. Ako zaúčtovať províziu za sprostredkovateľskú zmluvu podľa Obč. zák.? (2 replies)
 158. Je možné platby za služby využívané sro-čkou, ale doklad znie na meno konateľa, zahrnúť do nákladov? (5 replies)
 159. nové tlačivo na oznámenie odkladu podania DP-kde nájdem? (3 replies)
 160. Je potrebné stiahnuť si predvyplnené tlačivá DP DzMV za r. 2017 na FS a tieto upraviť a poslať? (2 replies)
 161. Ročné vysporiadanie DPH koeficientom (0 replies)
 162. poplatok za prihlasenie auta (3 replies)
 163. DPH v CZ povinnosť platiť (0 replies)
 164. uplatnenie nájmu za byt v daňovom priznaní (3 replies)
 165. daň z MV - ktoré autá podliehajú dani? (1 replies)
 166. mozu sa uplatnit pausalne vydavky, ak zaklad dane smeruje do minusu po odcitani na danovnika 3803,33? (4 replies)
 167. platba dane z motorových vozidiel jednoduche účtovnictvo (4 replies)
 168. ako účtovať vyplatene podielu na zisku spoločnika s.r.o. ? (3 replies)
 169. výkaz za plastove tašky (6 replies)
 170. Vyhlasenie pre NčZD a FO, ktora si sama podava danove priznanie (2 replies)
 171. Dodanie tovaru pred vznikom sro (1 replies)
 172. Odpočítanie DPH a preddavková faktúra (1 replies)
 173. Čo s tovarom po záruke ? (9 replies)
 174. podanie danoveho z dedicstva (9 replies)
 175. dobropis a faktury (2 replies)
 176. DPH a tretie krajiny (3 replies)
 177. Prepis auta na sro - predaj alebo dar? (13 replies)
 178. ako si pridať klientov na svoje ID ako ekonomky (8 replies)
 179. daň z MV r. 2017 - výpočet predpokladanej dane správnosť (0 replies)
 180. Booking (11 replies)
 181. Nájomné prijaté szčo od s.r.o. za 1. Q/2018 v 12/2017 v JU je POZD u szčo v roku 2018 ? (1 replies)
 182. Daň z predaja nehnuteľností (11 replies)
 183. 211 analytika ERP (3 replies)
 184. Môžem faktúru uhradenú v hotovosti zaúčtovať ako nákup v hotovosti, lebo na faktúre nie je obchodné meno odberateľa? (3 replies)
 185. Prenos daňovej povinnosti (5 replies)
 186. Uzávierka roku 2017 (1 replies)
 187. dohoda o PČ a dohoda o VP predlženie (15 replies)
 188. Môže byť poslancom mestského zastupiteľstva niekto, kto dlhuje štátu na daniach? (4 replies)
 189. elektronická komunikácia s finančnou správou 2018 (7 replies)
 190. Daň z MV 2017 (3 replies)
 191. Auto v majetku a daň z MV (17 replies)
 192. Analytika účtu 331 (5 replies)
 193. Originálne kompetencie z roku 2017 (2 replies)
 194. preplatenie dopravy do zamestnania mimo soc.fondu (2 replies)
 195. Výnosy budúcich období (1 replies)
 196. Odhlásenie zamestnanca zo SP (4 replies)
 197. Majetok pri predaji podniku odpisovať znova či pokračovať v odpisoch? (1 replies)
 198. Zdanovanie kryptomien (1 replies)
 199. Vie niekto napísať správnu odpoveď a účtovný postup k 2 príkladom? (2 replies)
 200. Povinnosť evidovať tržby v ERP a aj napriek tomu bola prijatá tržba na PPD - Aké následky z toho budú? (3 replies)
 201. mozem pouzit pausalne vydavky ak som niekomu vyplatil jadnu fakturu (4 replies)
 202. 379/321 na faktúre (2 replies)
 203. pausalne a skutocne vydavky (3 replies)
 204. Konateľ - odmeny (2 replies)
 205. Odvolanie predsedu představenstva v a.s. a povinnost voči daňovému úradu. (0 replies)
 206. Daň z motorový vozidiel (1 replies)
 207. Vklad spoločníka - oprava účtovania (2 replies)
 208. SZčO a zamestnanec (6 replies)
 209. daňová úľava DDS max. 34,20 EUR - platí aj pre rok 2017? (1 replies)
 210. Reklamný predmet - nad 17 eur (1 replies)
 211. Ako viesť evidenciu o tovare pri paušálnych výdavkoch? (7 replies)
 212. Dodanie tovaru do ČR (1 replies)
 213. softwér ako súčasť hardwéru - osobitne na faktúre - DPH a zaradenie od majetku? (0 replies)
 214. dan za auto (1 replies)
 215. Daň z MV a odhlásenie (12 replies)
 216. Nájomné priestorov športovému klubu fakturovať s DPH? (3 replies)
 217. Auto a DPH. (2 replies)
 218. daň z motorových vozidiel za rok 2017 (5 replies)
 219. Bezplatný software na vystavovanie faktúr (9 replies)
 220. Ročný prevod v MRP (4 replies)
 221. Preplatok dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2015 použitý na preddavok z dane príjmu za obdobie 2017-účtovanie (1 replies)
 222. Oznámenie o dátume schválenia závierky (2 replies)
 223. DPH pri tovare z UK (2 replies)
 224. Vratenie dane (43 replies)
 225. Výdaj a príjem v PO-nepatriaci do účtovníctva (2 replies)
 226. Daňový výdavok na prelome roka (3 replies)
 227. schválenie účtovnej závierky (4 replies)
 228. správne zaučtovanie faktúry k zaplateným zálohám a zaučtovanie súhrnnej faktúry LUKOIL (Normbenz) ? (0 replies)
 229. zamestnanie na prac.zmluvu v čr a zdravotné poistenie (2 replies)
 230. Nezaplatené nájomné (5 replies)
 231. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV (4 replies)
 232. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania má už štruktúrovanú formu tlačiva... (0 replies)
 233. Nesprávne účtovanie DPH a zodpovednosť účtovníka. (4 replies)
 234. Ako sa vypočíta výška nezdaniteľnej časti dane na manželku? (9 replies)
 235. Je potrebná TD? (1 replies)
 236. Paušálne výdavky v r. 2017,ak živnosť nebola celý rok (5 replies)
 237. uctovnictvo - dovoz tovaru z Ciny - len okr. PK (0 replies)
 238. Poistna udalost v jednoduchom uctovnictve (3 replies)
 239. Musí byť platba v hotovosti za programovacie práce evidovaná v elektronickej pokladnici? (4 replies)
 240. elektronická komunikácia (1 replies)
 241. kupa PC a komponentov (0 replies)
 242. Dividenda 2017 (8 replies)
 243. preplatok ktorý nie je v zostatkoch (2 replies)
 244. Ako postupovať pri prenájme nehnuteľnosti, keď som zároveň zamestnaným a keď som aj SZČO? (8 replies)
 245. Faktúra vystavena do Švajčiarska fyzickej osobe, práce s dodavkou tovaru budu vykonané na Slovensku sme platcami DPH ma sa vystaviť s DPH faktúra. (1 replies)
 246. Súkromné auto v s.r.o (5 replies)
 247. posledné zdaňovacie obdobie dph (4 replies)
 248. Oprava počiatočných stavov (6 replies)
 249. Dodatočné DP DPH - preplatok (1 replies)
 250. Úhrada pohľadávky - poradie (0 replies)