PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Uzávierka roku 2017
 2. dohoda o PČ a dohoda o VP predlženie
 3. Môže byť poslancom mestského zastupiteľstva niekto, kto dlhuje štátu na daniach?
 4. elektronická komunikácia s finančnou správou 2018
 5. Daň z MV 2017
 6. Auto v majetku a daň z MV
 7. Analytika účtu 331
 8. Originálne kompetencie z roku 2017
 9. preplatenie dopravy do zamestnania mimo soc.fondu
 10. Výnosy budúcich období
 11. Odhlásenie zamestnanca zo SP
 12. Majetok pri predaji podniku odpisovať znova či pokračovať v odpisoch?
 13. Zdanovanie kryptomien
 14. Vie niekto napísať správnu odpoveď a účtovný postup k 2 príkladom?
 15. Povinnosť evidovať tržby v ERP a aj napriek tomu bola prijatá tržba na PPD - Aké následky z toho budú?
 16. mozem pouzit pausalne vydavky ak som niekomu vyplatil jadnu fakturu
 17. 379/321 na faktúre
 18. pausalne a skutocne vydavky
 19. Konateľ - odmeny
 20. Odvolanie predsedu představenstva v a.s. a povinnost voči daňovému úradu.
 21. Daň z motorový vozidiel
 22. Vklad spoločníka - oprava účtovania
 23. SZčO a zamestnanec
 24. daňová úľava DDS max. 34,20 EUR - platí aj pre rok 2017?
 25. Reklamný predmet - nad 17 eur
 26. Ako viesť evidenciu o tovare pri paušálnych výdavkoch?
 27. Dodanie tovaru do ČR
 28. softwér ako súčasť hardwéru - osobitne na faktúre - DPH a zaradenie od majetku?
 29. dan za auto
 30. Daň z MV a odhlásenie
 31. Nájomné priestorov športovému klubu fakturovať s DPH?
 32. Auto a DPH.
 33. daň z motorových vozidiel za rok 2017
 34. Bezplatný software na vystavovanie faktúr
 35. Ročný prevod v MRP
 36. Preplatok dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2015 použitý na preddavok z dane príjmu za obdobie 2017-účtovanie
 37. Oznámenie o dátume schválenia závierky
 38. DPH pri tovare z UK
 39. Vratenie dane
 40. Výdaj a príjem v PO-nepatriaci do účtovníctva
 41. Daňový výdavok na prelome roka
 42. schválenie účtovnej závierky
 43. správne zaučtovanie faktúry k zaplateným zálohám a zaučtovanie súhrnnej faktúry LUKOIL (Normbenz) ?
 44. zamestnanie na prac.zmluvu v čr a zdravotné poistenie
 45. Nezaplatené nájomné
 46. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV
 47. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania má už štruktúrovanú formu tlačiva...
 48. Nesprávne účtovanie DPH a zodpovednosť účtovníka.
 49. Ako sa vypočíta výška nezdaniteľnej časti dane na manželku?
 50. Je potrebná TD?
 51. Paušálne výdavky v r. 2017,ak živnosť nebola celý rok
 52. uctovnictvo - dovoz tovaru z Ciny - len okr. PK
 53. Poistna udalost v jednoduchom uctovnictve
 54. Musí byť platba v hotovosti za programovacie práce evidovaná v elektronickej pokladnici?
 55. elektronická komunikácia
 56. kupa PC a komponentov
 57. Dividenda 2017
 58. preplatok ktorý nie je v zostatkoch
 59. Ako postupovať pri prenájme nehnuteľnosti, keď som zároveň zamestnaným a keď som aj SZČO?
 60. Faktúra vystavena do Švajčiarska fyzickej osobe, práce s dodavkou tovaru budu vykonané na Slovensku sme platcami DPH ma sa vystaviť s DPH faktúra.
 61. Súkromné auto v s.r.o
 62. posledné zdaňovacie obdobie dph
 63. Oprava počiatočných stavov
 64. Dodatočné DP DPH - preplatok
 65. Úhrada pohľadávky - poradie
 66. Odpočet DPH
 67. Ako zaúčtovať platby prijaté na súkromný účet z ktorých bol odpočítaný poplatok faktúrovaný inému subjektu?
 68. Zrušenie registrácie k DPH- posledné zdaňovacie obdobie
 69. Aký je predmet fakturácie pri spolupráci pri prevode obchodného podielu?
 70. Opravné položky k pohľadávkam
 71. Dodatočné DP k DPH - aký VS?
 72. Došlý dobropis z augusta - do ktorého obdobia patrí?
 73. Vystavena FA do zahranicia a dp
 74. Dobropis - Opravná faktúra dodávke zemného plynu
 75. Učtovný prípad, ktorý sa týka (takmer) každého ! Tel.poplatky a čas.rozlíšenie, resp. nevyfaktúr.dodávky
 76. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane
 77. Podnikateľský účet
 78. Zaúčtovanie fotoaparátu
 79. Dátum dodania a vystavenia za nájom ku koncu roka
 80. Zmluva o dielo
 81. Sú úroky z úveru od materskej firmy daňovým výdavkom až po zaplatení?
 82. Kaufland - vrátenie tovaru, aké číslo pôvodného dokladu?
 83. bezúročná pôžička konateľa vlastnej s.r.o. a iné pôžičky v roku 2017
 84. príjem občianskeho združenia
 85. Preplatok na dani z príjmov
 86. FA za dočasné pridelenie zamestnanca
 87. Odpocitatelna polozka danovnika za rok 2017
 88. prerušenie podnikania
 89. Oprava základu DPH
 90. Môže sa dať vypísať na materskú dovolenku ak rodičovská dovolenka končí 19.1.2018 a termín pôrodu je 17.3.2018, t.j. 57 dní?
 91. STORNO faktúry - dodatočný KV a DPH
 92. dodatočné DPPO-dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty
 93. Prevod z bežného na podnikateľský účet z hľadiska daní a účtovníctva?
 94. Platba za faktúru
 95. Program Omega - aktualizácia
 96. Majetok na leasing a prerušenie odpisov
 97. Predaj na AMAZONE na živnost - účtovníctvo
 98. Ebay - zrušenie Paypal transakcie
 99. Nové vzory tlačív - závislá činnosť
 100. DPH novy vzor tlačiva 1.1.2018
 101. Aká bude pokuta za platbu v hotovosti nad 5000 €
 102. Doklad
 103. Pracovné oblečenie - predajca
 104. pracovník s mesačnou mzdou ktorý čerpal dovolenku a min.mzda
 105. Nakup zimných pneu ako učtovať v JÚ v sume 400€.
 106. účtovanie tržieb
 107. Dodanie tovaru
 108. Ako faktúrovat zľavu na faktúre?
 109. účtovanie dane mestu
 110. uplatňovanie výdavkov na PHL pri nájme vozidla
 111. neziskovka a výkazy
 112. konateľ a platba kartou
 113. prechod na SZCO - kedy zacat platit preddavky na dan?
 114. Účtovanie dotácie z PPA v roku, ku ktorému patrí
 115. Nákup spotrebného tovaru v ČR na blok z ERP vysporiadanie DPH v SR
 116. Môžem zmeniť zmeniť PHM 100% na PHM 80% teraz na konci roka, keď sme doteraz uplatňovali DPH vo výške zo 100%?
 117. Dátum dodania a dodací list
 118. Príjmy zo zisku bývalého spoločníka
 119. Prenájom podkrovia domu - povinnosti prenajímateľa
 120. Môže byť u DF prehodené poradie zd.plnenia v KV ak sú DF zaevidované podľa dátumu príchodu v KV?
 121. žena na materskej a daňový bonus
 122. Prenajom obchodu
 123. Paušálne výdavky a pozastavená živnosť
 124. Motorka - predaj pod hodnotu daňovej zostatkovej ceny
 125. Paušálne výdavky a auto v podnikaní
 126. Nepeňažná výhra-daň
 127. vynechané číslovanie v pokladni -VPD jedná sa o PÚ
 128. Prevedenie komisionárskej zmluvy na inú osobu
 129. Povinnosť uplatňovania výdajov v jednoduchom účtovníctve
 130. Odpisy
 131. Príležitostný predaj koláčov
 132. Odpisy starého traktora
 133. DZMV - predvyplnene finančnou správou tlačová beseda
 134. Cudzia faktúra v podvojnom účtovníctve
 135. Učtovanie strávných lístkov v MRP
 136. Zarátavajú sa nepeňažné príjmy do hrubej mzdy?
 137. Komisionálny predaj :-D.
 138. cena účtovníctva
 139. Konateľ - prenájom bytu
 140. Účtovanie úveru
 141. Odpisy
 142. Preprava tovaru v rámci EU platitelia DPH
 143. Predaj členstva je služba alebo materiál, ak za kúpu členstva dostane kupujúci tričko s názvom klubu?
 144. Nákup opcií za bitcoin FO, držanie 1+rok, je nutné platiť dane?
 145. kúpa staršieho auta a vstupná cena HIM
 146. Vydaná faktúra v CZK do ČR
 147. Vypocet pausalnych vydavkov 2017
 148. prenos danovej povinnosti
 149. oneskorená faktúra
 150. Do ktorej odpisovej skupiny patrí paketovací lis na papier Ekopack40?
 151. Vklad spoločníka na úhradu faktúry
 152. Dodatočné DPH a KV za 03/2015
 153. Cestovné náhrady zahraničného konateľa
 154. Ako zaúčtujem stornopoplatky za zrušenie školenia?
 155. Predĺženie záruky u MV - účtovanie
 156. Keď mám živnosť tu a platím dane u nás (budem platcom DPH), musím platiť aj v USA?
 157. Neskoro odovzdaný dobropis k fa
 158. DPH - dodatočný kontrolný výkaz - musím podať ???
 159. Môže spoločnosť vyplatiť fyzickej osobe odmenu za "recruiting fee"?
 160. Registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH
 161. 1/4 prac. úväzok - hodinová mzda
 162. PP na dobu určitú a nárok na dovolenku
 163. Môžem použiť faktúru z Pošty ako potvrdenie o úhrade v účtovníctve?
 164. Vrátené poistné szčo
 165. Na aký účet účtovať administratívny poplatok pri ukončení leasingu?
 166. Szčo kúpa auto na základe kúpnej zmluvy
 167. Bude odberateľovi z ČR vystavená faktúra za dodanie tovaru s DPH?
 168. MRP jednoduché účtovníctvo
 169. DP DPH pri nadmernom odpočte - vyplnenie DP
 170. Dodatočné DP k DPH
 171. Reklamne služby a dph
 172. Danova kontrola
 173. Dodatočná DPH a KV ako osoba povinná platiť daň podľa § 78 ods. 3
 174. účtovanie splátok z kreditnej karty
 175. Kde je miesto dodania v dolu opísanom obchode?
 176. Ako zaúčtovať cestovné náklady vyfakturované našim dodávateľom.
 177. Príjmy budúcich období
 178. Pracovna cesta na vlastnom mot.vozidla a vykazanie km
 179. Súkromné motorové vozidlo a DzMV
 180. Môžem si dať kávovar do nákladov ?
 181. Ako vystaviť faktúru za nájomné - dátum dodania
 182. Byt na hypotéku v majetku firmy a predaj firmy , ako sa to rieši ?
 183. Stratený doklad o úhrade faktúry ešte z roku 2016 - ako by ste to riešili?
 184. Spotreba v roku 2016, tržba v 2017
 185. zrazkova dan
 186. Posielanie dodatočného daňového priznania od 1.4.2016
 187. Ubytovanie - daňový náklad?
 188. Tovar odoslaný na proforme
 189. evidencia na up a dohoda
 190. Musí tovar fyzicky prejsť cez Slovensko pri zásielkovom predaji?
 191. Kedy nesmiem tvoriť sociálny fond vo výške 1%?
 192. odpočet na manželku
 193. Ako zauctovat odmenu zakaznika za recenziu?
 194. Avízo o výplate obratového bonusu
 195. Účtovanie bezplatne poskytnutej vody zamestnancom
 196. Darčekové kazety pre zákazníkov
 197. Poistenie majetku
 198. Odpisovanie majetku cez finančny leasing
 199. Aká dlhá výpovedná doba?
 200. Je zamestnanec povinný vyúčtovať si cestovné náhrady?
 201. Účtovanie výnosov zo služieb poskytovaných do zahraničia
 202. Stavba
 203. žiadost o preplatenie dovolenky v Rakúsku BUAK
 204. účet 355 čo s ním
 205. Vykonané práce - prenos daňovej povinnosti..???
 206. Kúpa auta cez ČSOB leasing
 207. szčo a kilometrovné
 208. Podanie danoveho priznania.
 209. Môžem účtovať dostavbu nehnuteľnosti zaradenej v obchodnom majetku sročky vo vlastnej réžii priamo na 042?
 210. Leasing - 1.navýšená leasing.splatka
 211. Preplatok vrátený na účet zdravot.poisť.
 212. služobné auto na súkromné účely
 213. Pôžička od spoločníka vlastnej firme v roku 2017
 214. Refundácia z ÚPSVaR
 215. Povinnosti po prechode do nového roka v PÚ
 216. vyplatené podiely členom pozemkového spoločenstva
 217. slovenka ma rakusku živnosť a je zamestnaná aj na dohodu na Slovensku
 218. Nespravne vyplatena cista mzda
 219. môžem odhlásiť dohodára dnes k 30.11.2017
 220. stravné lístky
 221. Oznamovacie povinnosti
 222. Ako opraviť dátum splatnosti faktúry po jej doručení? + povinnosti odberateľa
 223. uroky z omeskania v ZP-nazorny priklad?
 224. Musim platit dan z predaja nehnutelnosti?
 225. Zamestnankyňa je na PN a teraz nastupuje na MD - ako postupovať?
 226. Pôžička konateľovi
 227. dohoda o brigad.praci študenta opätovné uzavretie
 228. Evidencia zasob (DE, HM do 1700€)
 229. Dohoda a výkon práce v zahraničí
 230. Vklad konateľa do pokladne v hotovosti
 231. škoda na majetku živelnou pohromou,
 232. Je potrebné k pokladničnému dokladu, ktorý je platený kartou aj výstup/doklad z POS terminálu?
 233. Príjem z predaja auta preradeného z podnikania do osobného užívania do 5 rokov od vyradenia z obchodného majetku SZČO - aký doklad do príjmov v JÚ?
 234. Započítanie pôžičky
 235. Nedaňový výdaj
 236. Ako poskytovať služby účtovníctva švajčiarskym klientom na dialku na území SR?
 237. platba nad 5000 € v hotovosti
 238. Fakturacia platca DPH do CR pre SVB??
 239. Príležitostný prenájom
 240. Kedy povinna príloha - Vykaz príjmov a výdavkov
 241. samozdanenie pri 119 z EU
 242. Faktúra z nemecka
 243. Môže prenájimateľ zvýšiť sám zálohove platby bez úpravy zálohoveho predpisu od správcu
 244. Môžem si zaúčtovať nákup tovaru, ktorý som nakúpila ešte pred začiatkom založenia živnosti?
 245. odpocitanie DPH pri obstarani osobneho auta, ak sa majitel auta nestava drzitelom.
 246. Čo mám robiť? eOP podpis a hláška ´´neplatná autorizácia´´
 247. Faktura za dobitie kariet na stravu zamestnancov
 248. Pracovná večera-zúčtovanie
 249. VF do EU a registracia na §7a
 250. nadmerný odpočet prijatá úhrada ? Jednoduché účto