PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Dodatočné daňové priznanie a paušálne výdavky
 2. Vzájomný zápočet
 3. Dan z prijmu pri zamene bytov
 4. Nákup materiálu, realizácia a predaj byt.jednotky
 5. Marža v reštaurácii.
 6. preddavky na daň z príjmu a daňový bonus
 7. zostatok na účte 413
 8. kupa bytu a účtovanie
 9. Daňové priznanie A alebo B ?
 10. Dan pri zamene bytov
 11. predaj automobilu za protihodnotu
 12. certifikát reg.pokladne
 13. fa zo zahraničia bez DPH, následné vyúčtovanie so slov.firmou
 14. Zvýšenie základu dane o DDP (III. pilier) ?
 15. účet 341 - veľký problém
 16. Pri predaji nehnutelnosti si možem odpočítat nadobúdaciu cenu nehnutelnosti v DPzP B
 17. Číslo účtu
 18. "Neuhradené faktúry"
 19. daň z predaja nehnuteľnosti
 20. Počiatočné stavy v Alfe
 21. Rad by som sa informoval ohladom platenia dani a DPH pri dodani sluzby v zahranici?
 22. učtovníctvo pre samoukov
 23. záväzky - pomóóc
 24. zálohová platba splátky poistného
 25. Strata
 26. Príležitostný príjem pre manžela živnostníka?
 27. spracovatelsky poplatok
 28. Trovy konania advokáta a DPH
 29. Daňové priznanie typ A - zahraničie
 30. občianske združenie
 31. odpis auta
 32. Pohľadávka-rzzp 2009
 33. DPPO-vyplnenie tlačiva v programe Omega
 34. Nárok na daňový bonus
 35. Daň z príjmu a uplatnenie výdavkov
 36. Pokuta zo živnost. úradu
 37. výplata prijatá na bankový účet DIČ
 38. odpis HM nadobudnutého v roku 2010, zaplateného v roku 2011
 39. Zrušenie účtu zo strany banke - ako zaúčtovať v PÚ
 40. Oznámenie DU - výplata FO
 41. Cestovný príkaz SZČO
 42. zdanenie výhry
 43. prosím o pomoc pri vyplnovani cez e-dane dan.priznanie typu A
 44. POMOC)) chýbajú výkazy na DRSR
 45. vyplnovanie dan.priznani cez e-dane
 46. paušálne výdavky
 47. Vynatie prijmu Nemecko
 48. Živnostníčka v zahraničí
 49. Vyska odpocitatelnej polozky pri PN
 50. príjem umelca a prílohy daňového priznania
 51. Potvrdenie z Rakúska
 52. Konzultačné a poradenské služby
 53. Re
 54. nezdaniteľná čiastka na manželku
 55. Predaj tovaru za stratovú cenu
 56. Otázky ohľadne nákladov
 57. učtovanie PHM
 58. Danove priznania -A
 59. Preplatok na dani z českého DP a DP na Slovensku
 60. prenájom a ohlasovacia povinnosť
 61. Pokuta - odpočet
 62. Omega - saldokonto
 63. predčasný dochodca može na dohodu odrobit 350 hodin,ako je to so starobným dochodcom
 64. platí sa dan z predaja pozemku ?
 65. zaokrúhľovanie vo výkazoch
 66. Odpočítateľná položka na daňovníka
 67. zostatok nevyčerpanej dotacie a vykaz MaZ
 68. Analýza majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku - in English
 69. ERP s fiškálnou pamäťou
 70. prosím o skontrolovanie zamestnaneckej prémie
 71. Prosím o vyplnenie dotazníka k diplomovej práci na tému: Praktické dôsledky IFRS na ú
 72. dotácia UP a paušál.výdaje
 73. Daňový bonus a príjem z ČR
 74. Zaokrúhľovanie v daňovom priznaní.
 75. Aká je výška daňového bonusu za r.2010?
 76. Súvaha a výsledovka sa nerovná
 77. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania pre FO za rok 2011
 78. Nevyfakturované mnou poskytnuté služby
 79. Brigáda
 80. Prosím, kto poradí. Mám robiť RZD dcére a pracuje v Poľsku.
 81. Leasing a dph
 82. náklady za súkromné auto využívané na podnikanie
 83. Učtovanie preddavkov PO
 84. oznámenie o odložení podania daňového priznania
 85. pozastavenie živnosti a skladové zásoby
 86. daň z podielu
 87. Daň z prenájmu bytu
 88. výkaz ziskov a strát- mimoriadne činnosť 0
 89. Na aký účet zaúčtovať zariadenie na dávkovanie surového mlieka?
 90. 2 % z dane
 91. 2% z dane z príjmu zo zahranicia
 92. Problém pre experta - Živnostník SR a zamestnanec vo Veľkej Británii
 93. Uplatnenie DPH
 94. Manželka na materskej a vrátenie odpočtu zo život. poistenia
 95. 1.aké potvrdenie potrebuje rezident 2.skutočné naklady pri prenájme bytu
 96. Telefonny učet v JU
 97. dodanie sluzby - vystavenie faktury
 98. konateľ nekoná
 99. RZZP 2010 študent, prenajímateľ, dohodár, krátkodobo zamestnanec
 100. SOS -DP z DPH pri oslobodenom predaji nehnuteľnosti
 101. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti
 102. Potvrdenie o prijímoch FO a ročné zúčtovanie dane
 103. dávky z doplnkového dôchodkového sporenia a daňové priznanie
 104. postupenie financneho prenajmu a odpisy
 105. súvaha a predch.účt.obd.
 106. DANE O ODVODY Z PRENAJMU
 107. Záloha 2010, dodávka 03/2011
 108. zdanenie provízie
 109. Hodnota nehnutelnosti, vecne bremeno a odpisy.
 110. Danovy bonus a SZCO
 111. Nárok na Danový bonus SZCO nie celý rok
 112. Registracia na DPH pre PO - ako vyplnit tlacivo?
 113. kúpa nehnuteľnosti
 114. cestovne vykazy
 115. platca dph???
 116. úžitkový vzor
 117. Materska dovolenka + prijem - DP?
 118. cestná daň - v ktorom roku daňovým výdavkom?
 119. darovanie 2 % dane cudzím št. príslušníkom bez povolenia na pobyt
 120. pozastavenie zivnosti
 121. prosím vyplnenie Dan.priznania Typ A
 122. auto v podnikaní
 123. daň. priznanie typu A
 124. Mám vyplniť nové daňové priznanie?
 125. zaučtovanie nakupu učtovnictva?
 126. náklady na naftu
 127. DP a RZZP študenta
 128. szčo bez príjmovy a výdajov
 129. vrátenie DPH z OA
 130. došlá faktúra z EU rok 2010
 131. Na ktorý riadok v DP za 2010 uvádzam sumu, ktorú potrebujem dodaniť pri zrušení DDS
 132. prepočet libier
 133. Odpisy v Jednoduchom uctovnictve
 134. Malolety syn moze mat prijemz prenajmu?
 135. je potrebné podať nulové daňové priznanie?
 136. Ráta sa materská do príjmu v DP?
 137. Nevysporiadane pohladavky od roku 2005
 138. OCEŇOVACIE ROZDIELY VO FIRME .. SÚRNE PROSÍM..
 139. Refakturácia poštových služieb do zahraničia
 140. Odpisy dlhodobeho ukradnuteho majetku
 141. majetok po akvizícii
 142. prerušená živnosť a leasing
 143. Vyplnenie DPPO 2010 - strata
 144. odpis Hmotného majetku
 145. Oplati sa podat danove priznanie studentovi do prijmu 140 € ?
 146. Nezaplatene uroky z pozicky
 147. Spotrebiteľský úver
 148. Danove priznanie ked som SZCO ale cely rok bola zivnost pozastavena
 149. Registracia pre DPH
 150. Dovoz z 3. krajiny, faktura z EÚ
 151. AUTO NA ÚVER A JEHO NÁSLEDNÝ PREDAJ
 152. Vrátenie DPH z iného členské štátu
 153. samozdanenie služby z ČR
 154. Príspevok z ÚPSVaR na chránenú dielňu
 155. DDP
 156. DPH - podať dodatočné?
 157. Aké tlačivo?
 158. odpočet daň straty a jej vplyv na výšku daŇ. povinnosti
 159. mám nárok na ďanový bonus?
 160. Neuplatnená DPH - účtovanie
 161. Danove priznanie v SR, pracoval som v CR teraz v DE ako nato?
 162. danove priznanie obcianskeho zdruzenia
 163. vyplnenie DP v tabulke č.1
 164. Faktúra v cudzej mene
 165. Môže si FO prenajimat sama sebe ako SZČO nehnutelnosť?
 166. Strata V JÚ
 167. vzor - rozhodnutie spoločníka, pre rozšírenie predmetu činnosti v sro
 168. Povinnosť registrácie DPH rozpočtovej organizácie
 169. SZČO bez príjmov zo živnosti
 170. prenajate auto a doklady v aute
 171. aj tak sa da robit DP B???
 172. sankčný úrok-učtovať ho aj ked nie je zaplatený?
 173. RZD a daňové priznanie
 174. Uctovanie v POHODE
 175. 211 vysoký zostatok, ale na 221 mínus
 176. zaúčtovanie prekládky tovaru
 177. dan z úrokov -ako je správne na konci roka
 178. Chcem sa opýtat...Byvam v TN a chcem sa zamestnat v N.Zámkoch , je tam prispevok??
 179. pomôžte mi vypočítať daň z príjmov, typ A
 180. Opatrovateľka v AT poistné
 181. 80 % PHM
 182. účtovanie a likvidácia dobropisov získaním materiálu
 183. Výpočet základu dane
 184. Vrátenie odvodov od ZP, zaplatené počas PN
 185. Vyplatené nemocenské dávky: živnosť - ako ich zaúčtovať v JÚ
 186. ODKLAD daňovej povinnosti
 187. danové priznanie typ B - opatrovatelka v rakusku
 188. Dodatočné daňové?
 189. dan z prijmu - zamestnanec a prilezitostna zmluva o dielo
 190. Vratenie dani z talianska
 191. Prípadová štúdia
 192. Byt-odpisy
 193. Danove priznanie áno či nie?
 194. DPH a ubytovanie hradené za inú osobu
 195. DP z autorksej zmluvy
 196. prijem studenta umelca
 197. sociálne dávky z ČR
 198. Úrok
 199. Musim viest jednoduché účtovníctvo, ak som dostala od štátu príspevok na podnikanie?
 200. Zisk z prenájmu a 2% dane
 201. úroky k účtu 365
 202. Danove priznanie FO 2010
 203. čo s ban.účtom
 204. Daň bonus + daňová povinnosť, prosím o radu
 205. Fakturácia tovaru a služieb do zahraničia
 206. Dôchodca a vrátenie dane
 207. zníženie základu dane
 208. Oprava účtu 701
 209. Príkazná zmluva a daňové priznanie
 210. Možné náklady do budúceho roku
 211. oficialny vzorec vypocet ceny s DPH
 212. Zdravotná poisťovňa - sťažnosť?
 213. poskytnutá záloha zamestnancovi na mzdu
 214. Občianske združenie - príjem na základe zmluvy o reklame
 215. nákup v zahraničí
 216. Saldokontné účty
 217. Nezaplatena faktura
 218. príjem Nórsko-DP A
 219. DPH
 220. Leasing,nafta
 221. Daňové priznanie - príjem len z Dánska
 222. DP z prenájmu
 223. Daňové priznanie a odvody do socialnej poisťovni
 224. DPH z nájmu na rok dopredu pri zrušení registrácie DPH
 225. Auto vypadlo z účtovníctva
 226. výpočet DO
 227. dobropis k fa vystavenej v roku 2009
 228. uplatnenie DPH z faktúry zahraničného dodávateľa na SR?
 229. Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti.
 230. uplatnenie straty - spoločnosť v likvidácii
 231. Združenie FO - vysporiadanie
 232. cestovné náhrady
 233. ročný daňový bonus
 234. Daň vybraná zrážkou
 235. ziadost o vykonanie RZ dane
 236. danové priznanie typ B a provízie
 237. Výpočet stravného pri prac.ceste
 238. Dôchodcovia a daňové priznanie.
 239. prijaté preddavkové fa
 240. Opakované dodanie tavaru a DPH
 241. Podať daňové priznanie nepracujúceho dôchodcu?
 242. s.r.o v lividácií
 243. Zmluva o spolupráci
 244. Poškodený materiál
 245. Poznamky k uctovnej zavierke
 246. DP FO typ A a dobrovoľné poistenie
 247. DÚ a kontrola
 248. RZZP
 249. Opatrovateľský príspevok
 250. Náklady, účet 323 a zúčtovanie