1. Kedy sa vypláca daňový bonus? (4 replies)
 2. pohovor mzdovej uctovnicky (8 replies)
 3. Odpady-fakturácia poplatku v zmysle zákona (4 replies)
 4. DPH pri paušalnych výdavkoch na PHL (1 replies)
 5. Faktúra z ČR a DPH (2 replies)
 6. peňažný denník-členenie výdavkov (9 replies)
 7. uctovnicky software POHODA (3 replies)
 8. technické zhodnotenie (1 replies)
 9. DPH (3 replies)
 10. Najom a energie - zauctovanie (8 replies)
 11. bločky z ČS - ič dph (2 replies)
 12. materiál či tovar? (22 replies)
 13. Zdaniteľné plnenie (7 replies)
 14. Auto kupene na leasing ako szco treba nahlasit na DU ak sa nevyuziva v podnikani? (2 replies)
 15. Náklady na zahraničnú služobnú cestu (4 replies)
 16. SZČO a DPH (1 replies)
 17. Preplatok dan z prijmu FO A (2 replies)
 18. prenajate auto v zahranici + dan? (0 replies)
 19. Ako dodatočne zdaniť príjem z Francúzska? (0 replies)
 20. Česká faktúra a DPH? (2 replies)
 21. Sklad - prechod z jedného SW do druhého (0 replies)
 22. účtovanie v cudzej mene (1 replies)
 23. Tovar zo švajčiarska, DPH, clo (6 replies)
 24. Krém na ruky pre zamestnancov (2 replies)
 25. Prenájom auta do zahraničia (6 replies)
 26. cena za spracovanie DP za rok 2011 (2 replies)
 27. Ako zaúčtovať faktúru z Taiwanu . (4 replies)
 28. FA za logisticke sluzby zo zahranicia (1 replies)
 29. zmluva o výpožičke (8 replies)
 30. v akom riadku sa poukazuje vo výkaze o majetku a záväzkov podnikateľstký príspevok? (1 replies)
 31. Registrácia v MR na ÁFA (1 replies)
 32. DPH pri vývoze pre tuzemského odberateľa (3 replies)
 33. Odpočet DPH (3 replies)
 34. Opatrovanie v Rakúsku (1 replies)
 35. Neplatca DPH a faktúra do Talianska (1 replies)
 36. daň z predaja pozemku (3 replies)
 37. fa za nájomné I.polrok 2011 (4 replies)
 38. Samozdanenie (3 replies)
 39. Pohľadavka vysporiadana súdnym zmierom (2 replies)
 40. Poukazy z Hyperzlavy - uctovanie (1 replies)
 41. Pekne Vás prosím o radu pri písaní diplomovky (0 replies)
 42. Sociálny fond od 01.01.2011 (1 replies)
 43. Pozastavenie živnosti a zásoby tovaru do komisionálneho predaja (0 replies)
 44. Zníženie náhrady trov z exekúcie (4 replies)
 45. SZČO z ČR podnikajúca v SR - ako účtovať? (2 replies)
 46. Výdaje ovplyvňujúce základ dane. (1 replies)
 47. Zmluva o umelecke dielo (0 replies)
 48. Daňové priznanie a dlhodobo nezamestnaný (6 replies)
 49. predaj zásob pri ukončení živnosti (2 replies)
 50. odpisová skupina - exponát (okno) (2 replies)
 51. stravovanie zamestnanca v JU (1 replies)
 52. parkovné pri nemocnici (3 replies)
 53. Predaj os. auta (14 replies)
 54. Zrusenie pohladavky voci danovemu uradu (2 replies)
 55. kurz meny (1 replies)
 56. zmena nazvu sro (14 replies)
 57. účtovný odpis (9 replies)
 58. Chcem poprosiť poraďákov o pomoc ohľadom zlého zaúčtovania dane z príjmu. (9 replies)
 59. Dovoz z tretej krajiny do ČR ako dobrovoľný platca DPH v ČR (0 replies)
 60. Fakturacia s Ceskou Republikou, predmet cinnosti v CR atd (13 replies)
 61. interné doklady (6 replies)
 62. účtovníctvo - krátke školenie (1 replies)
 63. faktúry v elektronickej podobe (2 replies)
 64. Poistenie z Čiech-samozdanenie (2 replies)
 65. predčasné ukončenie leasingu (3 replies)
 66. manká a škody - krádež (1 replies)
 67. Dedičstvo - nehnuteľnosť (0 replies)
 68. Zlikvidovanie starých zásob (4 replies)
 69. Príjmový pokladničný doklad (2 replies)
 70. Dovoz tovaru z EU a zrušenie registrácie DPH (1 replies)
 71. DPH - ako to urobiť? (1 replies)
 72. použitie príjmového pokladničného dokladu (3 replies)
 73. Neuhradena faktura (1 replies)
 74. daňové posunutie (1 replies)
 75. Prosím o radu v pokladni a účtovaní ! (0 replies)
 76. Medzinárodný štandard IFRS 3 (1 replies)
 77. Dotazník - Vplyv daňových opatrení v čase krízy (1 replies)
 78. Vysporiadanie zisku (2 replies)
 79. odpis stroja na leasing (6 replies)
 80. DPH z JCD (1 replies)
 81. Nezdaniteľná časč základu dane - mesačne (1 replies)
 82. Faktúra z čiech v českých korunách a úhrada v hotovosti v €? (0 replies)
 83. výmena pneumatík za letné (9 replies)
 84. drobný hmotný majetok (1 replies)
 85. DPH za tovar do 31.12.2010 (4 replies)
 86. Pracovný odev (2 replies)
 87. Uskladnenie zimných pneumatík (4 replies)
 88. materska - ako sa zorientovat v zakone (2 replies)
 89. tovar do Maďarska, ale odovzdaný inému odberateľovi... (1 replies)
 90. Vystavovanie PPD (0 replies)
 91. dan z vyhrateho motocykla (4 replies)
 92. Pokladničné doklady (38 replies)
 93. zákazková výroba (8 replies)
 94. Zaokruhlovanie DPH - chybne faktury (1 replies)
 95. faktúra z USA (0 replies)
 96. Predaj podniku-pomoc (11 replies)
 97. Finančne učty (2 replies)
 98. Prechod z paušálnych výdavkov na JÚ 2011- Pozor zmena (1 replies)
 99. 80% paušál na PHM v sro (3 replies)
 100. Cestovne náhrady a DPH (12 replies)
 101. účtovný a daňový odpis administratívnej budovy (7 replies)
 102. prijmové a výdavkové doklady (9 replies)
 103. Daňová povinosť - SAMOZDANENIE (8 replies)
 104. Paušálne výdavky-časové súvsťažnosti (1 replies)
 105. samozdanie práva k uzívaniu skušobných protokolov (2 replies)
 106. dávky v hmotnej nudzi (1 replies)
 107. Súvaha 2010 v Pohode (1 replies)
 108. Hľadám účtovníčku na zaučenie (0 replies)
 109. Fa za opravu motorového vozidla z Poľska (2 replies)
 110. Zaradenie vstavanej skrine (3 replies)
 111. Darovanie auta po vyradení (3 replies)
 112. Naklady na mot.vozidlo (4 replies)
 113. DPH (2 replies)
 114. refakturácia škody do EÚ bez DPH (2 replies)
 115. Zmena konateľa (2 replies)
 116. Deň dodania - prepravné služby (4 replies)
 117. DPH a ČR (5 replies)
 118. Prosím o radu ohľadom storno poplatku v cestovnej kancelárií. (0 replies)
 119. Zastavenie exekúcie - oprávnený (0 replies)
 120. mám otázku-počul som, že sa neplati daň (2 replies)
 121. V dovolacom konaní sa vyzaduje od advokata, aby preukazal svoje opravnenie? (1 replies)
 122. Leasing (4 replies)
 123. Dan z prijmu Lekar (2 replies)
 124. elektroservis a DPH (1 replies)
 125. Tlačivo na RZ ZP (9 replies)
 126. učtovnictvo na akom programe (4 replies)
 127. účtovná osnova (0 replies)
 128. príkazná zmluva a povinnosti z nej (27 replies)
 129. Hľadám účtovníčku alebo účtovníka (32 replies)
 130. odpočitatelna položka na manžela (17 replies)
 131. Posudenie prijmu SZCO za ved.uctovnictva sro na PC sro (8 replies)
 132. Zveľaďovanie sídla spoločnosti (3 replies)
 133. Faktúra z EU r. 2010-pomoc (11 replies)
 134. ako odist aby som neprišla o mesacnu mzdu? (1 replies)
 135. Ruší sa platba na zdravotné poistenie z prenájmu od 1.5.2011 (17 replies)
 136. Nestihnuté RZZP (1 replies)
 137. Prenájom v SR podnikateľovi z ČR (7 replies)
 138. používanie erp (2 replies)
 139. nedoplatok RZZP a danove priznanie (7 replies)
 140. zrážková daň (2 replies)
 141. Dovolenka (1 replies)
 142. Sklad (1 replies)
 143. Inzercia pre českého odberateľa (2 replies)
 144. Podpora v nezamestnanosti (6 replies)
 145. JU, neplatca DPH a predaj tovaru v hotovosti na fakturu (3 replies)
 146. DP opatrovatelka v Rakusku a rodinne pridavky (1 replies)
 147. vystavenie faktúry pre neplátcu DPH (8 replies)
 148. Kúpa bytu a odpočet DPH (3 replies)
 149. fa z Talianska (2 replies)
 150. Faktúra z exekúcie (1 replies)
 151. Uplatnit nedoplatok z DPFO z minuleho roka podobne ako z RZZP (2 replies)
 152. Evidenčný list dôchodkového poistenia ??? (11 replies)
 153. Stvrtrocne preddavky na dan z prijmy FO+PO (3 replies)
 154. Nadobudnutie tovaru z Talianska, alebo material ?? (9 replies)
 155. aplikácia §7 zákona o DPH (2 replies)
 156. Prepis auta (1 replies)
 157. Príspevok na stavné lístky zo SF (3 replies)
 158. Fa za školenie do zahraničia. (3 replies)
 159. dobrovolne poistenie v nezamestnanosti (1 replies)
 160. Predaj bytu (1 replies)
 161. Šľak by z toho trafil aj veľkého kľuďasa Jula Satinského (48 replies)
 162. DP-predaj nehnuteľnosti (5 replies)
 163. zdravotná prehliadka (3 replies)
 164. Akym sposobom daruje sro 2? (6 replies)
 165. Prílohy k Rzzp - TYP S (1 replies)
 166. Platenie odvodov do sociálnej poisťovne (10 replies)
 167. Rodičovský príspevok, Nezamestnanecké a práca na dohodu (2 replies)
 168. Kúpna zmluva vs.leasing (21 replies)
 169. Prilohy k DP (4 replies)
 170. záloha z r.2009 (1 replies)
 171. Prac.pomer+živnosť+dobrov.nezamestn.-uplatnenie odpoč.pol? (2 replies)
 172. odklad daňového priznania (7 replies)
 173. Prehľad euromincí (5 replies)
 174. Odpis? z predaného MV (3 replies)
 175. Plati sa dan z prijmu z vynosu charitativnej zbierky poukazanej do zahranicia? (3 replies)
 176. Načo vlastne robiť jednoduché účtovníctvo? (2 replies)
 177. Budova - vystavba, zaradenie atd. (1 replies)
 178. Odpisovanie havarovaného auta!!! (3 replies)
 179. zamestnanec s min. mzdou (9 replies)
 180. zakupenie auta na podnikatelske ucely (2 replies)
 181. prílohy k dan. priznaniu (2 replies)
 182. DP PO a riadok 830 (1 replies)
 183. Ročne zúčtovanie zdravotného (13 replies)
 184. Číslo účtu danoveho uradu (4 replies)
 185. Zaradenie kuch.linky so majetku (1 replies)
 186. Ahojte,potrebujem poradiť ohľadom daňového bonusu. (10 replies)
 187. Nová spoločnosť - účtovanie (5 replies)
 188. Danove priznanie - Zamestnanec + dobrovolne nezamestnany (0 replies)
 189. Zamestnanec + SZČO v strate - výpočet dane (2 replies)
 190. krádež koberců (1 replies)
 191. Jedn. cena (2 replies)
 192. Opravy v PÚ (2 replies)
 193. Podať RZZP? (1 replies)
 194. Rozdiel medzi UZC a DZC (2 replies)
 195. Vrátenie dane zo stavebného sporenia a z brigády (4 replies)
 196. Investicia do striebra cez firmu (1 replies)
 197. daňové priznanie - športovec (1 replies)
 198. Ahojte poradaci, prosim o radu. (4 replies)
 199. Ako vyplniť Ročne zúčtovanie ZP typ B ? (6 replies)
 200. Zaúčtovanie vernostnej licencie (3 replies)
 201. Stav zásob, inventúra (5 replies)
 202. Zúčtovanie zdrav. poisťovne (2 replies)
 203. danove priznanie - odvody ZP, SP (3 replies)
 204. Nezdaniteľná odpočítateľná položka na manželku, ktorá brigádovala (18 replies)
 205. S.R.O. bez príjmu za rok 2010 bez zamestnancov musi podat DP ? (12 replies)
 206. zmena uplatňovania výdakov FO (2 replies)
 207. provízia o členstve v bartrovom systéme (2 replies)
 208. aké tlačivo RZZP? (14 replies)
 209. Výška stravného lístka... (3 replies)
 210. Mimoriadna účtovná závierka - ukončenie likvidácie (0 replies)
 211. aký účet uviesť? (3 replies)
 212. Odpisy na auto (7 replies)
 213. Kalkulačný list (0 replies)
 214. Daň a daňové priznanie (1 replies)
 215. výkazy o majetku a záväzkoch (2 replies)
 216. Príspevková organizácia (0 replies)
 217. Preddavky PO (5 replies)
 218. Účtovanie stravného (8 replies)
 219. Učty 132 tovar na sklade a 112-material na sklade (11 replies)
 220. Musím podať DP? (1 replies)
 221. Nespárovaná faktúra z minulého roka (2 replies)
 222. dan, ktorá sa vracia ... (5 replies)
 223. Zaradenie spevnených plôch do odpisovej skupiny HIM (2 replies)
 224. SZČO a auto nezahrnuté do majetku (2 replies)
 225. Termín pridelenia DIČ, povinnosti FO na začiatku podnikania? (1 replies)
 226. Je školné predmetom dane? (0 replies)
 227. odpisy na automobil (3 replies)
 228. Ako vyplnit danove priznanie s prijmom zo SR, DE a prijem z prenajmu (0 replies)
 229. Hlasenie o vyuctovani dane a o uhrne prijmov.... (7 replies)
 230. kolko sa plati dan pri darovacej a kolko pri kupno-predajnej zmluve? (8 replies)
 231. Problem pri vyuctovani dane z prijmu (4 replies)
 232. zmluva za prenájom, prelom rokov - účtovanie (0 replies)
 233. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň - zamestnávateľ (14 replies)
 234. Daňové priznanie Fo typ B - čo zakrížikovať pod Tab. č.1 (2 replies)
 235. Spotreba zásob pri účtovaní spôsobom B (1 replies)
 236. daň z prenájmu bytu (1 replies)
 237. Dobropis k DHM (5 replies)
 238. požička na nákup auta (7 replies)
 239. RZZP - prílohy (1 replies)
 240. Nezdaniteľná položka na manžela SZČO so stratou (2 replies)
 241. DP typu B - zmluva o vytvoreni autorskeho diela (3 replies)
 242. Postúpenie leasingu (3 replies)
 243. príjmy z dohody (1 replies)
 244. výpočet preddavkov dane z príjmu (2 replies)
 245. Ešte raz typ RZZP (4 replies)
 246. Záväzky - ako správne vysporiadať? (14 replies)
 247. uctovanie nepenazneho vkladu pri navyseni rezervneho fondu (2 replies)
 248. Študent na Slovensku uplatnenie odpočitateľnú položky v českej republike (1 replies)
 249. Čo má obnášať príloha k faktúre (0 replies)
 250. Spravne som vyplnila danove priznanie? (0 replies)