1. Do ktorého stĺpca peňažného denníku uviesť sumu za dobierku pri dodaní tovaru? (4 replies)
 2. DPH na faktúre za spracovanie a likvidáciu odpadu (0 replies)
 3. Súhrnná a zjednodušená faktúra. (13 replies)
 4. Vysporiadanie pohľadávky (3 replies)
 5. kopírovanie dokladov do účtovníctva (4 replies)
 6. Zdaňovanie fyzickej osoby - inzertný predaj (1 replies)
 7. Nakup tovaru od nepodnikatela (11 replies)
 8. Oznámenie o zániku daň. povinnosti k dani z motorových vozidiel (3 replies)
 9. Môžem zjednodušenú faktúru z januára zaúčtovať do októbra aj keď bola zaplatená hneď v januári? (2 replies)
 10. Účtovanie faktúr na vianočný balíček (8 replies)
 11. Účtovanie leasingu (1 replies)
 12. Dá sa uznať takýto doklad? (8 replies)
 13. Fyzická osoba bez IČO s DIČ (prenajímateľ nehnuteľnosti) (11 replies)
 14. Dotácia firemnej pokladne v s.r.o. tržbou (5 replies)
 15. Ma firma narok na odpocet DPH? (0 replies)
 16. Dostupné reporty e-kassa (3 replies)
 17. Cena za účtovníctvo (11 replies)
 18. Daňové priznanie FO typ A za rok 2018 (2 replies)
 19. Faktura mailom (10 replies)
 20. Vystavenie zmenky (0 replies)
 21. Darčekové poukážky - rozp. klasifikácia (0 replies)
 22. spôsob číslovania faktúr u platiteľa dph (5 replies)
 23. Prekážka v práci na strane zamestnávateľa mimo korony (5 replies)
 24. číslo účtu na úhradu preddavkov (2 replies)
 25. Nákup použitého tovaru zo zahraničia a DPH (11 replies)
 26. Daň z nehnuteľností, určil správca dane správnu ročnú sadzbu dane zo stavieb? (4 replies)
 27. zmena hotovosti z eur na huf (3 replies)
 28. Prenajom garaze nie vlastnikom ak je majitel zamestnany v Rakusku ale nema na Slovensku prijem z prace. (13 replies)
 29. Súbeh opatrenia č. 2 a 3B (7 replies)
 30. Vrátená faktúra (2 replies)
 31. Ako uviest prikaznu zmluvu v uctovnej uzavierke JU (3 replies)
 32. Registrácia spoločnosti na platenie zrážkovej dane z dividendy (2 replies)
 33. oplatí sa dávať reprezentačné do nákladov pri jednoosobovej sro? (10 replies)
 34. Pouzivanie jedne fiskalnej tlaciarne/pokladne pre dve spolocnosti (1 replies)
 35. Dátum dodania do kontrolného výkazu pri zahranicnej faktúre (1 replies)
 36. Má SZČO nárok na príspevok - opatrenie č. 2? (5 replies)
 37. MRP a prenos danovej povinnosti (3 replies)
 38. súhrnna faktúra dátum dodania (3 replies)
 39. Zrušenie prevádzky (7 replies)
 40. komoditne derivaty (0 replies)
 41. Aké doklady ne/možno skartovať? (7 replies)
 42. VRP-ako vystavovať správne platby a doklady? (0 replies)
 43. Fa s prenesenou daňovou povinnosťou (2 replies)
 44. Predaj auta SZČO neplatca (17 replies)
 45. občan predal budovu právnickej osobe...musí príjem zdaniť? (13 replies)
 46. Ako správne vyplniť počet zamestnancov vo výkaze. (4 replies)
 47. oprava sústruhu (4 replies)
 48. SZČO - corona príspevok (6 replies)
 49. kupa stavebneho pozemku a provizia (4 replies)
 50. predaj auta (1 replies)
 51. Ako vypočítať dodatočnú zľavu nájomníkovi po prijatí dotácie? (0 replies)
 52. Finančný dar (5 replies)
 53. Kancelársky nábytok - daňový výdavok (7 replies)
 54. Značne oneskorená faktúra z EÚ (1 replies)
 55. Zdanenie akciovej spolocnosti s premenlivym zakladnym imanim (0 replies)
 56. Pausalne vydavky (9 replies)
 57. súhrnný účtovný doklad - výška (1 replies)
 58. Ako zaúčtovať dotáciu od ÚPSVaR v jednoduchom účtovníctve? (8 replies)
 59. Princíp samozdanenia pri obstaraní tovaru na osobnú spotrebu konateľa ale obstaraný na účet firmy. (4 replies)
 60. Môže byť zmluva o pôžičke medzi dvoma sro podľa slovenskej legislatívy, ak pôžičku poskytuje česká firma so sídlom v česku? (0 replies)
 61. Kapitálové fondy (0 replies)
 62. Zaúčtovanie daňovej straty (5 replies)
 63. Dan z predaja nehnutelnosti a spoluvlastnictvo (0 replies)
 64. Nárok na preplatenie dovolenky pri ukončení RD a následne ukončení PP (7 replies)
 65. korona opatrenie 2 - pokles tržieb u SZČO (22 replies)
 66. Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. (10 replies)
 67. PZP a časové rozlíšenie (2 replies)
 68. Uhrada FA za mobil zo sukromneho uctu zamestnanca (4 replies)
 69. platby platobnou kartou na účte-chýbajúce doklady-účtovanie v PÚ (14 replies)
 70. odhlásenia a výpoveď (5 replies)
 71. gastro kredit na stravovací kartu nad rámec (0 replies)
 72. Nákup notebooku a zaradenie do majetku (2 replies)
 73. Môže si SZČO doplatiť dobrovoľné odvody do SP (nebol povinný platiť) a žiadať príspevok opatrenie č. 2 ? (1 replies)
 74. Faktúra (4 replies)
 75. Odstupné, odchodné nevyplatit v poslednej mzde (14 replies)
 76. dodatočné DP DPH (1 replies)
 77. Ako zaúčtovať stavebné úpravy (TZ) do 1700 € ? (9 replies)
 78. Darček pre zákazníka za nákup - účtovanie (1 replies)
 79. Dostal už niekto dodatok k príspevkom Prvá pomoc PLUS? (15 replies)
 80. Ako zapísať do záväzkov čistú mzdu v programe ALFA? (6 replies)
 81. Ako zaúčtovať došlú faktúru za nábytok, kde je uvedená aj položka rozmiestnenie a doprava? (4 replies)
 82. Ako sa vysporiadať s dobropisom a faktúrou z roku 2020 za minulý rok? (4 replies)
 83. Uplatnenie oslobodenia podľa § 43 zákona o DPH pri rozdielnom štáte dodania a štáte, kde je pridelené IČ DPH. (0 replies)
 84. prepočet dopravnych nakladov pri dovoze stroja (4 replies)
 85. Nákup z Číny a účtovanie v JU (0 replies)
 86. Účtovanie forex v s.r.o. (1 replies)
 87. Kedy je potrebné urobiť opravu základu dane? (0 replies)
 88. Elektronická faktúra - môže byť aj bez zaručeného podpisu? (2 replies)
 89. Splátka v JU (1 replies)
 90. Nákup v pokladni prevyšuje zostatok - účtovanie a uplatnenie DPH (8 replies)
 91. Fakturácia - ide o výrobok? (10 replies)
 92. Dotácia na mzdu zamestnanca na základe projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 3 - § 54, ods. 1 písm. d) - Ako účtovať? (1 replies)
 93. Ako zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve príspevok od štátu pre SZČO v súvislosti s COVID-19. (10 replies)
 94. ako presunut kryptomeny ktore som si kupil ako fyzicka osoba do novozakladajucej s.r.o? (11 replies)
 95. Predaj nehnuteľnosti neplatca DPH sro (4 replies)
 96. Pokles tržieb (4 replies)
 97. nafta + adblue (2 replies)
 98. money s3 leasingový majetok (0 replies)
 99. Odpisová skupiny billboardov (1 replies)
 100. Najom bytu pre konatela (4 replies)
 101. Striedanie príspevkov u zamestnávateľa podpora štátu (4 replies)
 102. Živnosť v SR, práca pre firmu v Čechách a odklad daňového priznania o 6 mesiacov. (3 replies)
 103. zálohová fa text (0 replies)
 104. zábezpeka nájomné-zaúčtovanie v PÚ (4 replies)
 105. Preplatok do tržby? (4 replies)
 106. Výberové konanie na finančnú správu (0 replies)
 107. Suhrnny vykaz uviedla som služby ktoré tam nemali byť (1 replies)
 108. kupa auta (5 replies)
 109. dph pri vyradení nehnuteľnosti (0 replies)
 110. Sponzorstvo a odvod DPH (2 replies)
 111. vrátenie bankového poplatku (2 replies)
 112. Daň z vyhry v online kasíne (20 replies)
 113. Prva pomoc pri pandemii (0 replies)
 114. Materiál na sklade (2 replies)
 115. Odpočet daňovej straty podľa Lex korona (1 replies)
 116. uloženie do registra učtovnych zavierok (3 replies)
 117. Faktúra za služby - klient mimo SR (6 replies)
 118. Vema majetok oprava (1 replies)
 119. kúpa podniku aj s už odpísaným autom, ako ho mám zaradiť do používania (6 replies)
 120. NČZD na manželku - študentku (11 replies)
 121. Zníženie preplatku na DPFO typ B (6 replies)
 122. Poľnoúver - bankový úver v JÚ (0 replies)
 123. materské pri druhom dieťati (1 replies)
 124. Kedy zrusit živnosť (11 replies)
 125. postúpenie leasingu (0 replies)
 126. ubytovanie cez booking (4 replies)
 127. Poznámky k účtovnej závierke (1 replies)
 128. montážne práce s dodaním výroby nábytku - prenos DP? (1 replies)
 129. Doplatenie/platba preddavkov po korone (1 replies)
 130. Účtovanie prijatej pôžičky (0 replies)
 131. Platba preddavkov na daň z príjmov PO (1 replies)
 132. Ako zauctovat fotoaparat s prislusenstvom? (9 replies)
 133. Zaokrúhľovanie základu dane v daňovom priznaní k DPH (2 replies)
 134. Ako môže mať vplyv účet 355 na vlastný kapitál? (11 replies)
 135. reklamné alebo marketingové služby (2 replies)
 136. SZČO - daňová evidencia pracuje na stavbe v ČR a výdavky (9 replies)
 137. Závierka riadna či mimoriadna (1 replies)
 138. DPH odoslane faktury (1 replies)
 139. Komanditna spolocnost a uctovanie na konci roka (0 replies)
 140. Reprezentačné nákl. z EU-účtovanie (8 replies)
 141. Objednávateľ zo zahraničia,dodanie tovaru v tuzemsku (6 replies)
 142. Ako použiť nerozdelený zisk (2 replies)
 143. Stav HK vyšší ako v saldokonte (0 replies)
 144. Predaj auta- DPH kontrolný výkaz (4 replies)
 145. Splatnosť faktúry (1 replies)
 146. daňový bonus na zaplatené úroky z úveru (2 replies)
 147. DP FO podané v ČR (10 replies)
 148. Do faktúry adresa odberateľa - údaj prevádzka (9 replies)
 149. Úprava interiéru na začiatku podnikania (0 replies)
 150. zostatky DPH (1 replies)
 151. DPH registracia podla §7a, povinnosti alebo radsej registracia podla §4 ? (0 replies)
 152. Ako správne vyplniť prvú stranu daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2019? (2 replies)
 153. Predaj tovaru pre Egyptsku firmu, dodacia adresa Anglicko (2 replies)
 154. Rakúske myto (0 replies)
 155. daňový doklad k prijatej platbe - správnosť (15 replies)
 156. zákazková výroba a zníženie tržieb faktúrou od odberateľa (0 replies)
 157. konateľ-zamestnanec (7 replies)
 158. Dobropis z minulého roka - jednoduché účtovníctvo (6 replies)
 159. Ročné hlásenie k dani z príjmov zo závislej činnosti (2 replies)
 160. DPFO B - zápočet dane z ČR (0 replies)
 161. faktúra z Írska (0 replies)
 162. odporučili by ste s.r.o. pribrať tichého spoločníka alebo by ste uprednostnili úver? (8 replies)
 163. Mimoriadna účtovná závierka (0 replies)
 164. Do obstarávacej ceny DHM - čističky započítam aj balíček služieb ? (6 replies)
 165. UZ - sro vzniknutá v priebehu roka (2 replies)
 166. DPFO B (2 replies)
 167. Výťažok z dražby a DPH (0 replies)
 168. Ako zmeniť daňového priznanie po vykonaní ročného zúčtovania zdravotnou poisťovňou? (3 replies)
 169. mínusová pokladňa v s.r.o. (23 replies)
 170. Preddavky na daň z príjmov v nesprávnej výške (0 replies)
 171. Vie mi niekto pomôcť s TranferWise? (3 replies)
 172. Platba prijatá na osobný účet (9 replies)
 173. Recyklačný poplatok - účtovanie (1 replies)
 174. Podiel na zisku vyplatený vzájomným zápočtom záväzkov a pohľadávok. (4 replies)
 175. Platba kartou (8 replies)
 176. Závierka zostavená z vlastného podnetu (3 replies)
 177. Vysporiadanie celosvetových príjmov (3 replies)
 178. Home office pri pozitívnom teste na covid-19 (1 replies)
 179. podanie danového priznania do 31.10.2020 kedy zdravotná poisťovna vykoná ročne zučtovanie a stanoví odvody z danoveho priznania (2 replies)
 180. szčo slovenská živnosť Slovák prišiel mu z danového úradu z Nemecka preplatok (1 replies)
 181. DP 2019 - elektronicky alebo v písomnej forme? (2 replies)
 182. Ako zaúčtovať nepoužitú stratu zo starých rokov? (4 replies)
 183. Prenesená DPH na nakladanie sutin s bagrom (3 replies)
 184. Skartovanie účtovných dokumentov do roku 2012. (5 replies)
 185. Daň z predaja po vysporiadaní podielov v nehnuteľnosti (10 replies)
 186. Je potrebná zápisnica z valného zhromaždenia alebo rozhodnutie jediného spoločníka. (6 replies)
 187. Dôchodky hercov a spevákov (22 replies)
 188. Faktúra vystavená na iného odberateľa - prenos daňovej povinnoti (1 replies)
 189. Saldokonto v programe Pohoda (0 replies)
 190. Dlhodobá pôžička medzi sročkami (0 replies)
 191. DF- nákup tovaru (19 replies)
 192. Ako vyčísliť príjmy pri prenáme bytu? (6 replies)
 193. prijem pausalistu (9 replies)
 194. Zúčtovanie storna poplatku - škola v prírode (0 replies)
 195. Podpora šport. aktvít - je daňovým výdavkom? (6 replies)
 196. Faktúry od Google, Facebook, Booking (6 replies)
 197. refakturácia (1 replies)
 198. Valné zhromaždenie (2 replies)
 199. vyplatenie podielov zo zisku (1 replies)
 200. Faktúra a odvolávka na dodacie listy (11 replies)
 201. zamestnanec ide na testy covid čo ak bude negatívny? (1 replies)
 202. odpísaný PC a technické zhodnotenie (0 replies)
 203. Nepeňažný príjem zamestnanca - nájomné (0 replies)
 204. nedoplatok účtovanie (2 replies)
 205. Ako legalne vyplacat lektorov bez toho aby som ich zamestnala alebo zodpovedala za to, či majú živnosť (10 replies)
 206. Vyhotovenie a montáž menoviek ku dverám. (1 replies)
 207. leasing (10 replies)
 208. vrátenie peňazí na účet za nedodaný tovar (2 replies)
 209. Dodanie novej stavby do ČR (2 replies)
 210. Ako vypočítať mesačný obrat za účelom získania štátnej pomoci ? (0 replies)
 211. ORSR a účtovná závierka (4 replies)
 212. príjem zo zahraničia a DP (4 replies)
 213. Fakturácia prác a zádržné (0 replies)
 214. Montáž rozvádzačov (2 replies)
 215. Pokuta na meno konatela (5 replies)
 216. Preplatok na výdavkovom účte školy - poistné za žiakov (4 replies)
 217. Poistné v DP FO (9 replies)
 218. Živnostník-PU penále, pokuty, úroky z omeškania (2 replies)
 219. Vyrovnanie účtu 343 (2 replies)
 220. Zmena štatutára občianske združenie (4 replies)
 221. Podanie priznania k nehnuteľnosti zdedenej (23 replies)
 222. danovy bonus v roku 2019_zamestnanec a szco zaroven (22 replies)
 223. 1% VC vozidla - vsetko sa krati na 80% (1 replies)
 224. Vypracovanie Programu vlastnej činnosti (1 replies)
 225. Môže byť reklamný darčekový balíček v hodnote do 17€ uznaný daňový náklad? (1 replies)
 226. Cestovný príkaz (4 replies)
 227. registroval niekto sro pre dobrovoľného plátcu dph - aké prílohy treba? (2 replies)
 228. zaradenie odpisovanie majetku (3 replies)
 229. fa predaj spoločnosti (4 replies)
 230. ako zaradiť auto do majetku, ked celková suma je 1 €? (15 replies)
 231. vklad vlastnych financnych prostriedkov (2 replies)
 232. pôžička jednej sro druhej sro kde je rovnaký konateľ (1 replies)
 233. Z nákupu akého tovaru je možné žiadať o vrátenie dph zo zahraničia? (2 replies)
 234. Obstarávacia cena majetku a neodpočítaná dph (5 replies)
 235. Učtovanie vstavaného nábytku (0 replies)
 236. dohoda o pracovnej činnosti-dohodár dôchodca (3 replies)
 237. prefakturácia DHM (3 replies)
 238. Účtovanie "korona" príspevkov od štátu (1 replies)
 239. SZČO ukončil živnosť v roku 2018 nepodal daňové za rok 2018. (1 replies)
 240. zaradenie a odpisovanie budovy (1 replies)
 241. Korona testy - účtovanie (4 replies)
 242. dôchodca na dohodu a odvodová úľava (0 replies)
 243. zrušenie prihlásenia zamestnanca (0 replies)
 244. Predĺžená záruka auta. (2 replies)
 245. Aký je dátum dodania pri prenájme priestoru v SR zahraničnou osobou registrovanou na Slovensku podľa §5? (0 replies)
 246. Náhrada za spotrebované pohonné látky pri pracovných cestách od 21.7.2020 (1 replies)
 247. Predaj nehnuteľností v zahraničí (1 replies)
 248. Chybné ročné zúčtovanie dane za rok 2019 nezavinene zamestnancom (11 replies)
 249. Vyšetrenie zamestnanca počas čerpania dovolenky (3 replies)
 250. Leasing , prevzatie predmetu, dátum do KV (2 replies)