PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. účtovanie v alfa plus
 2. Uctovanie zasob
 3. Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmu
 4. Cestovné náhrady
 5. uplatnenie nezdanit.položky na manželku
 6. Ako zaúčtujem nákup podporných stolov, ktoré sa vymenili na stroji (ten je zaradený v majetku firmy ako dlhodobý).
 7. Odovzdaný železný šrot účtujem na 642 alebo 648?
 8. Financny leasing - vopred alebo pozadu? časové rozlišenie
 9. zostatok na účte 324
 10. Daň z predaja nehnuteľnosti
 11. Problém s vytvorenou opravnou položkou
 12. RZZP za rok 2017 - započítava sa do príjmu manželky?
 13. nezdanitelna cast na manzelku a vyplata materskej na prelome rokov 2017-2018
 14. Daň z poistenia
 15. Prenájom garáže-elektronický číp - účtovanie
 16. SVB a likvidácia železného odpadu - môže SVB vystaviť faktúru za likvidáciu železného odpadu?
 17. ročné zučtovanie dane , pracovník si chce dať odpočítatelnú položku na manželku
 18. Rozvrhnutie pracovného času pri 40 hod./týždenne
 19. Daňové priznanie a príjem z Holandska
 20. Ako zaúčtovať poistné, ktoré sme zamestnancovi strhli z dohody vo vyššej sume, ako sme mali.
 21. Príjem z prenajmu na prelome rokov v DP
 22. Daňové priznanie z príjmov v ČR
 23. Tlačiaren k virtualnej pokladni
 24. jednorazový príjem a povinnosť registrácie DPH
 25. Neuplatnena DPH vstupuje do OC DHM, ktory ma charakter osobnej spotreby?
 26. Paragraf - zdravotnícke zariadenie
 27. Ošetrovné zamestnanca
 28. Predaj neodpísaného osobného auta.
 29. parkovacie miesto
 30. SZČO a nástup na materskú
 31. Záloha / preddavok a ostrá faktúra po 3-6 mesiacoch
 32. Prenájom kongres.miestnosti
 33. Rodný list - potvrdenie o návšteve školy – a DP FO
 34. správnosť zaokrúhlenia 2% dane
 35. Zahranicne pokladnicne doklady s DPH
 36. účtovanie dividend za rok 2018
 37. Brigáda pre 16 ročného - kedy končí povinná školská dochádzka?
 38. Je nutné priložiť k DP doklad o poberaní rodičovského príspevku?
 39. na aký účet a VS zaplatí daň FO-nepodnikateľ na základe podaného DPFO-A
 40. Príjem z predaja bytu a DP
 41. Podsúvahové účty - evidencia
 42. príspevky na dds odpočit.položka v danovom priznaní
 43. Daňové priznanie - dôchodca
 44. podnikateľský subjekt ukončil činnosť v r.2018-musí podať DPFO elektronicky?
 45. Polovičný úväzok rozdiely?
 46. Daňový bonus
 47. predpis úroku k 31.12.2018
 48. Ako poda elektronicky daňové priznanie?
 49. Účtovná závierka Neziskových organ.účtujúcich v JÚ a tabuľka
 50. DP-4 mesiace
 51. preplatok z poistenia
 52. Povinnosť podať DP
 53. poistenie auta
 54. Jaaropgaaf 2018
 55. Úhrada faktúry v cudzej mene
 56. Daňové priznanie - brigádnik
 57. Vrátenie príspevku z UPSVAR a daň
 58. Daňový bonus - aký riadok v DP B
 59. Finančný prenájom - zaradenie do majetku a nesplnenie nájmu aspoň 60% doby odpisovania
 60. Daň z príjmu v prípade celkovej straty obchodovania na burze
 61. Rekreačné poukazy - doklady
 62. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť vlastnú čističku odpadových vôd ?
 63. Ako zauctovat prijem v zjednodusenej danovej evidencii
 64. čerpanie SF
 65. zaúčtovanie opravného výkazu SP, ZP
 66. sprostredkovatelia a danové priznanie
 67. Dátumy pri imoporte miezd z Olympu do Omegy
 68. Služby do ČR a DPH
 69. Zmena účtovníčky - elektronická komunikácia DU
 70. DP B cez ID a heslo
 71. Musím zaplatené zálohy dodávateľovi v cudzej mene k uzávierke prerátať kurzom k 31.12.?
 72. Nezdanitelna cast zakladu dane na manzelku
 73. Elektrobicykel - ktorá odpisová skupina?
 74. Elektronické podávanie DP a počet príloh
 75. Vynos z pozicky pri dani z prijmu FO
 76. Vývoz tovaru do krajín EU a jeho zaradenie do výkazu DPH
 77. dan.priznanie u sro ako podať elektronicky
 78. Finančná správa
 79. Povinnosť podať DP v ČR
 80. Kedy nepodáva živnostník daňové priznanie?
 81. Odpis dobropisovaného záväzku
 82. Elektronické podávanie daň. priznania
 83. riadok 220 v rakúskom potvrdení o príjme.
 84. účtovanie v pu -daňová povinnosť menšia ako 5 EUR
 85. Dividendy
 86. Prechod z rodicovskej na matersku dovolenku
 87. Cenové ponuky a archivácia
 88. Paušálne výdavky a preplatok z RZZP
 89. Dividendy do 31.12.2016
 90. Predajná výstava v Čechách - na aké povinnosti nezabúdať
 91. Preplatok po zdaneni z rocneho zuctovania ZP
 92. školenie v Rakúsku
 93. Zníženie rezervného fondu 417
 94. Použitie preplatku z dani z príjmov PO na preddavky
 95. Vie niekto o tom,že od 1.1.2018 sa Sachbezug už nepočíta do príjmu?
 96. Zdaňovanie príjmu kolektívnych športovcov
 97. DP FO typ B - kam sa uvadza príspevok na DDS?
 98. Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 a nižší príjem
 99. Musia sa prikladať aj prílohy, napr. rodné listy deti, potvrdenia o rod. príspevku pri podávaní DP za rok 2018 SZČO ?
 100. vyplnenie DPFO str.17-príloha č.3
 101. Mozem si odpocitat celu nezdanitelnu sumu 3830,02 eur na danovnika ?
 102. Zaradenie budovy
 103. Výpočet dane za rok 2018
 104. Paušálne výdavky
 105. Ocenenie nehnutelnosti - vklad do podnikania
 106. NČZD na manželku
 107. Pokladničné doklady - dátum evidencie
 108. Ako zaúčtovať?
 109. Výpočet odvodov do SP a ZP - SZČO časť roka
 110. elektronická komunikácia
 111. Do akej sumy môže vystaviť faktúru na zaplatenie v hotovosti?
 112. 2% dane - dátum na potvrdení v prípade preplatku dane
 113. Podiely zo zisku r. 2007-2009 a ich postupnosť pri vyplácaní
 114. Rozpočtová klasifikácia DPH
 115. Prenájom bytu v roku 2018
 116. Preddavky na daň z príjmov PO v 2019
 117. odvody do sp a zp
 118. prechod na VRP alebo E-kasu?
 119. Nárok na daňový bonus
 120. RZD
 121. Povinnosť podať daňové priznanie?
 122. Údaje o obrate a daňovej licencii na prvej strane DP DPPO
 123. Paušál 80% pri spotrebe PHM
 124. invalidný dôchodca a odpočet na daňovníka
 125. Kúpa auta
 126. Sklad B - zostatok tovaru z ČR - aký kurz
 127. DB na 6 detí.
 128. faktúra za províziu
 129. Tvorba rezervy na konci roka
 130. kúpa auta od platcu DPH
 131. Predaj auta
 132. používanie ERP
 133. Začiatok SZČO a náklady
 134. Centový rozdiel DPH v omege a na DÚ
 135. Invalidný dôchodca a dohoda
 136. Peňažný dar od cudzej osoby( je vytvorená aj darovacia zmluva) sa zdaňuje?
 137. Ostatné fondy - účet 427
 138. Daňové priznanie a 13 a 14 plat
 139. Paušálne výdavky
 140. SZČO úhrada Fa v hotovosti na príjmový pokladničný doklad.
 141. SZČO a stravné
 142. VS pri úhrade sa nezhoduje s číslom uhrádzanej Fa
 143. kúpa bytu na firmu a prenájom
 144. MRP- aký typ dph pri vystavení fa za tovar do Španielska (platca na SK a aj platca v Špan.)
 145. FO, daňová evidencia, kurzový rozdiel v DP
 146. Vratenie dani Rakusko (zamestnanie menej ako 6 mesiacov v zdanovacom obdobi)
 147. Faktura za dopravu uskutocnená v 11/2018
 148. DB na narodené dieťa.
 149. Vystavenie kopie paragónu z ERP, ktorá je už deaktivovaná
 150. Príspevok na stravu zo sociálneho fondu
 151. Zdanenie dvoch vyhier v roku
 152. DPH (neplatite dodava sluzbu pre firmu z tretej krajiny, miesto dodania SR)
 153. Ako zaúčtovať premlčaný preplatok voči daňovému úradu?
 154. Podáva DP zamestnanec Európskej komisie v Luxe, ak bol do marca zamestnaný na Slovensku?
 155. Daň z príjmov - urbári
 156. Preplatok z RZZP za rok 2017
 157. Príloha 3 - DPFO B
 158. Ak čakám na doklady ku platbe kartou od marca 2018 a stále nič, môžem zostatok na 261 zúčtovať ako pohľadávku voči spoločníkovi alebo nechať ten zostatok na 261?
 159. Výpočet čistej mzdy dôchodcu od 1.1.2019, ktorý pracuje na pracovnú zmluvu - platenie odvodov a daní
 160. DP typ B za SZČO v Rakúsku
 161. Daň z príjmu predaja bytu v zahraničí
 162. Jednorazové rukavice, masky na stavbu - 501 al.527?
 163. česke dan.priznanie a podmienka na dan.zvyhodnenenie na deti
 164. terminál v mesačnej uzávierke
 165. Do DPFO B v riadku 38 úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov mám dať súčet príjmu od zamestnavateľa a príjmu zo živnosti?
 166. Diety tuzemská a zahraničná pracovná cesta
 167. Uctovanie stravovania zamestnancov vo vlastnej restauracii
 168. Paušalne výdavky
 169. Oprava preplatku na DPH.
 170. Práca popri materskej
 171. Daňové priznanie pri skončení živnosti k 31.12.2018
 172. stravné lístky navyše
 173. Športový inštruktor a účtovníctvo
 174. faktúra za paušál - výdavky osobnej spotreby 80%
 175. Daňové priznanie k dani z príjmov PO a zaškrtnuté políčko o ročnom obrate a platiteľ DPH
 176. Prepočet úhrady faktúr v cudzej mene
 177. DPH na bločky za nákup ERP z 12/2018 v pokladni vyplatené v 1/2019
 178. nárok na odpočet dph
 179. zaúčtovanie cesťáku
 180. Faktúra na prelome rokov
 181. Cestovné náhrady a daň z príjmu SZČO
 182. Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku ak je otec na materskej?
 183. Učtovenie odmeny živnostníka
 184. Účtovanie centových rozdielov v jednoduchom účtovníctve?
 185. UPSVaR a kontrola
 186. Je povinny viest registracnu pokladnu?
 187. Oprava zlého koncoročného saldokonta MINULÉHO roka
 188. Čísla účtov pri výplate podielov v PS
 189. ako správne zaúčtovať fa a uplatniť DPH
 190. Prijatá náhrada konateľa a spoločníka /Zákon 283/2002 Z.z.
 191. Vystavenie Faktúry - Fyzická osoba
 192. JAAROPGAVE 2018 a DP FO
 193. Má zamestnanec nárok na stravné ak stihol prísť na obed v ŠJ ?
 194. zmluva o zbere udajov-dan.priznanie FO
 195. SZČO a úver na auto
 196. Výmena kotla
 197. Dopravné
 198. Paušálne výdavky, doklad o úhrade platba na účet
 199. Môžem použiť účet 378 - iné pohľadávky, na zaúčtovanie platby naviac poistného z miezd?
 200. Dan a prispevok na osobnu asistenciu
 201. Student vysokej školy,dohoda a odpocitatelna položka
 202. Stavebné práce faktúrované do EÚ
 203. Čína, vzorka zdarma
 204. Nepodpísané vyhlásenie a RZD
 205. diaľničná známka-zjednodušená faktúra - KV B3?
 206. DPPO odpočet daňovej straty
 207. Účtovanie prijatej tržby cez terminál v Money - JÚ
 208. Bude problém ak spoločník predá svoj obchodný podiel zahraničnému spoločníkovi EU?
 209. Pri technickom spätnom leasingu vznikla rozdielna zostatková cena stroja a predajná cena stroja, je to tak v poriadku?
 210. Účtujem mzdu zamestnanca, pre ktorého je sro registrovaná v ČR v EUR alebo v CZK?
 211. Musí krátiť výdavky koeficientom dph?
 212. Fa za opakovanú dodávku zemného plynu
 213. Povinnost podat danove priznanie v rakusku opatrovatelka
 214. Ukončenie živnosti a 0 prjem
 215. Ročné zúčtovanie dane 2018 - NČZD na manželku
 216. Danove priznanie :EZ-ou
 217. Ako môžem prestať sponzorovať Kultúrny fond SR?
 218. Vrátený preddavok elektrárnam
 219. Výpočet odpisov
 220. Príjmy z ČR
 221. pripočiteteľná položka
 222. Všeobecné podania k účtovnej závierke
 223. Daňové priznanie typ A a daňový bonus na dieťa.
 224. Riziková skupina
 225. Danové priznanie - aké prílohy?
 226. Odpočítateľná položka na invalidného dochodcu
 227. Účtovanie dph ak sa neuplatní odpočet
 228. Stravné platené v hotovosti
 229. účtovanie - Prezutie a uskladnenie pneumatik
 230. Povinné interné smernice
 231. pracujúci dôchodca
 232. 2% dane - chyba pri prijímateľovi
 233. Zrušenie rozhodnutia o zrušení registrácie DPH
 234. Všetky príjmy alebo iba zo živnosti do DP
 235. Danove priznanie elektronicky ci osobne?
 236. opravný doklad-dobropis a zápočet
 237. Zmluva o dielo a kompetentnosť
 238. Preplatok na dani
 239. Uctovanie oblecenia 501 527?
 240. Je zdaniteľný prijem podpora z UPSVaR za obdobie 6 mesiacov?
 241. Je zdaniteľný prijem zamestnanca PN za 3 mesiace zo sociálnej poisťovne a dáva sa tento prijem do DP-B.
 242. Uctovanie banner, samolepky +polep aut
 243. Do daňového priznanie treba priznať reálny príjem za daný rok alebo účtovný?
 244. Odpisovanie majetku
 245. krátenie výdavkov pri prenájme
 246. Otázka ohľadom predaja bytu
 247. Príjem z osobnej asistencie ak je invalid, uvádza sa aj do DP výška invalid.dôchodku?
 248. III.pilier a DP za rok 2018
 249. krátenie výdavkov
 250. Dôchodca má viac ako 1915,01 Eur, musí podať daňové priznanie?