PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Daň z predaja bytu
 2. žiadosť o predĺženie lehoty na podanie danového priznania
 3. Číslo účtu na zaplatenie dane z príjmu.
 4. DPH v ČR pre neplatcu
 5. Príjmy zo zdrojov v zahraničí?
 6. DPPO 2018 a povinné prílohy
 7. neuhradený záväzok
 8. fyzická osoba Ukrajinec a DP
 9. Registracia na DPH
 10. Predčasné ukončenie úveru z dôvodu predaja
 11. Odpočitatelna položka na manželku
 12. Aké sú povinnosti pri zmluve o dielo so študentom za 2018?
 13. Neschválená účtovná závierka 2017
 14. Daň z príjmov a kúpeľná starostlivosť (manželka a deti)
 15. Uctovanie prijatej platby od Metra cez Miag (omega)
 16. DP FO A a nezdaniteľná časť zakl. dane na manželku
 17. Rekreacia
 18. Dá sa zrušiť podané daňové priznanie?
 19. Slovák pracujúci v ČR, DP v Čechách riešil cez zamestnávateľa, na Slovensku podáva DPFO A, kde si uplatňuje vyňatie príjmov.
 20. Potvrdenie z Francúzska , ktoré vystavila slovenská firma?
 21. musí s.r.o. tvoriť OP k pohladávkam?
 22. ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 23. slobodné povolanie
 24. odpis záväzkov
 25. Slobodné Povolani
 26. dodávateľ neuvádza vo fa dič odberateľa-je to v poriadku?
 27. Daň z jednorázového nepravidelného príjmu
 28. Elektronické DP sa nedá poslať
 29. Vyplňam v XIV. odd. prílohu č. 3 DP typ B, ked som mala príjem zo závislej činnosti v Cechach ?
 30. SK NACE pri handmade výrobe?
 31. RZD - odpoč.položka na manželku
 32. čo to znamená pre neplatiteľa DPH.
 33. 568 po schválení závierky
 34. Mikro účtovná jednotka - zatriedenie
 35. Ktorý riadok danoveho priznania je pre preddavky na dan - za 2018 (typu B)
 36. Prerušená živnosť - treba priložiť účtovnú závierku
 37. pomoze mi niekto s vyplnenim DP -B?
 38. Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy - dodanie odberateľovi
 39. danove priznanie sro ako podat
 40. RZD - neplatené voľno
 41. Výdavky pri paušálnych výdavkoch zahŕňajú aj poistné?
 42. účtovanie BV v Omege
 43. firemný účet a prijatá úhrada
 44. Zaúčtovanie došlej faktúry u neplatcu DPH
 45. Vznikne nedoplatok ZP?
 46. DP zivnost a dohoda , čo s preddavkom??
 47. Nezdaneny prijem z CR, ako ho uviest do DP?
 48. Odpis pohľadávky na ktorú bola tvorená OP - daňové priznanie
 49. s akým dátumom účtovať faktúry
 50. Kde zaplatiť daň na úhradu (z DP)?
 51. požička fyzickej osobe od s.r.o.
 52. Prehľad o zrazených preddavkoch na daň za 2/2019
 53. RZD 0,04 € nedoplatok - zraziť alebo nie?
 54. Najvyšší príjem pri paušálnych výdavkoch
 55. preddavky dane - s.r.o. má alebo nemá povinnosť platiť preddavky ???
 56. úroky z DU
 57. DPPO strata 2017,2018 tab.D
 58. Náklady k prenájmu - nákup vodovodnej batérie kvôli jej výmene
 59. Vyuctovanie pracovnej cesty - je potrebna papierova forma?
 60. Daňové priznanie - zaokrúhľovanie
 61. dodanie tovaru s dopravou do EU pre slovenského platcu DPH
 62. Mozem dat vymalovanie prenajateho bytu do nakladov?
 63. Elektronické stravovacie karty
 64. Ako vytlačiť v OMEGE knihu jázd za cely rok?
 65. Predajná a zostatková cena auta
 66. Nesúlad nadmerný odpočet v DPH
 67. Nájom nebytových priestorov fyzickej osobe
 68. Stavebníctvo a DPH
 69. Príjmový doklad - nie ERP pri úhrade faktúry za služby vedenia cudzieho motorového vozidla?
 70. tab. D V DPPO pri opakovanej strate v r. 2018
 71. Daňová evidencia pri SZCO
 72. Je potrebné prikladať k daňovému priznaniu typu B doklady v súvislosti s uplatnením nezdaniteľnej položky na manželku?
 73. Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku - výška odpisu pri tech. zhodnotení
 74. Dohoda o elektronickej komunikácii, aj keď má živnostník eID?
 75. Investičný program
 76. účtovanie phl kamionu
 77. DPFO B - slobodné povolanie - príjem z prenájmu.
 78. účtovanie odmeny za zostatok na účte v banke
 79. Povinnosť e-kasy?
 80. DP a 3pilier
 81. stavebné práce v ČR a DPH?
 82. danový bonus v SR a zľava na dieťa v ČR súčasne
 83. Aký účet pre baňu, kde sa ťaží železná ruda?
 84. Predaj podniku kúpeného za účelom ďalšieho predaja
 85. Výška finančného príspevku na stravné podľa §152 ZP ods.6
 86. Vyplatené odstupné v DP PO
 87. Dodatočná DPH a kontrola z daňového úradu
 88. nove e kasy
 89. Tvorba rezerv na nevyčerp. dovolenku - PU
 90. Refundácia spotrebnej dane z nafty Slovinsko
 91. Elektronická komunikácia FO - živnostník
 92. Ako uvádzať v poznámkach zmenu účtovania zásob?
 93. Vystavenie faktúry za vedenie účtovníctva - aký dátum dodania?
 94. účet 311 - mínusový zostatok
 95. ako zaokrúhliť tvorbu rezervného fondu?
 96. Rozpustenie rezerv z minulých rokov
 97. Virtuálna adresa a prenájom schránky
 98. Ako zaúčtovať odpísanie vystaveného dobropisu z roku 2015?
 99. Ako zaúčtovať náklady pri založení s.r.o.?
 100. finančný poradca - platca DPH?
 101. Čo s neuhradenými záväzkami a pohľadávkami pri ukončení SZČO?
 102. Daňové priznanie B - vyňatia príjmu - daňový bonus
 103. Daň.priznanie - invalid.dôchodkyňa s daňovým bonusom
 104. Fakturácia stavebného odpadu
 105. Lízing v r. 2019, faktúra s DPH, splátky bez DPH.
 106. vytlačené DPFO-A a dodatočne vybavená príloha
 107. Odmena z DoVP na prelome rokov
 108. Platba dane poštovou poukážkou
 109. Fakturácia
 110. Mozem skartovat doklady?
 111. dodatočné dp dph
 112. Dôchodkyňa príjem len podľa § 7 ods.1 písm. a,/ úroky z cenných papierov/ výška 1 120 € ,
 113. Je nevyčerpaný SF pri úmrtí szčo - POZD ?
 114. Existuje nejaká možnosť ako zaregistrovať daňový subjekt na elektronickú komunikáciu za konateľa?
 115. odpočítateľná položka
 116. Daňový bonus - vzniká nárok aj za mesiace na podpore?
 117. prijmy zo zavislej cinnosti v SAE, zmluva 54. Spojené arabské emiráty 21.12.2015 Abú Dhabí 01.04.2017 58/2017, zdanuju sa na sk?
 118. Práca v Česku a daň.priznanie za rok 2018
 119. účtovanie nájomného za pôdu
 120. Zdaňovanie autorov - info, že čo a ako! ☺
 121. Umelec a pridelenie DIČ
 122. Dobry den, chcela by som sa informovat akej sadzbe DPH podlieha vizitka pre zamestnancov orgánov štátnej a verejnej správy.
 123. Predaj pozemku a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 124. DPFO-A
 125. Čo robiť s neuhradenými záväzkami a pohľadávkami pri ukončení SZČO, platca DPH?
 126. príjem z príkaznej zmluvy - ako uviesť v DP?
 127. Elektronické DP - vyplnenie
 128. Zdanenie príjmov umelcov
 129. Potvdenie z Rakúska, riadok 220
 130. Živnostník-práce v ČR-DPH?
 131. Na aku sumu vystavim dobropis?
 132. majetok vložený do podnikania
 133. Prenájom časti bytu
 134. Otázky k tabuľke 1b v daňovom priznaní typu B, VI. oddiel
 135. Uvedenie Straty v Hlavnej knihe
 136. Študent a živnosť a odvody do ZP
 137. Odvody ZŤP - chránené pracovisko
 138. Preplatok z rzzp a daňové priznanie szčo
 139. Príjem §6 ods.2 a) - paušálne výdavky a NČZD
 140. Odvodová úľava pre dôchodcu SZCO
 141. Opravné daňové priznanie kvôli zle vyplnenej K-tabuľke
 142. na 341 mi ostal visieť preplatok z licencie 153€, ako vyčistiť účet 341?
 143. Opravné daňové priznanie
 144. Vyplatený preplatok z RZZP zamestnancovi JÚ
 145. účtovať výpis ku kreditnej karte?
 146. Daňový bonus - dátum narodenia
 147. Zálohová Faktúra a zúčtovacia faktúra
 148. Sprostredkovatel poistenia a elektronicka komunikacia
 149. Ako môže občianske združenie prijať najjednoduchšie dar?
 150. pokuta a penále-nedaň. výdavok vyplnenie v DPPO
 151. ročná diaľničná známka
 152. Dohoda o platbách /elektrina/ vyplatené naviac, bude to daňový výdavok?
 153. Je potrebné doklady k uplatneniu nezdaniteľnej časti ZD na manželku pripájať ako prílohu pri podávaní DP typ B elektronicky?
 154. Mobilný telefón s poistením - DPH
 155. má niekto vzor zmluvy o dielo s hodinovkou?
 156. Aký doklad treba k vyúčtovaniu dane?
 157. Zauctovanie hypoteky
 158. Paušálne výdavky
 159. digitálna platforma - zrážková daň
 160. Súkromná osoba - nepodnikateľ ma niečo spoločné s DPH?
 161. Vikendove priplatky - kategorie prace
 162. Prenájom nehnuteľnosti a podanie DP
 163. Zahraničné Podielové fondy
 164. Zaúčtujem účet 541 ako daňový len do výšky predajnej ceny stroja pri spätnom leasingu?
 165. musím mať elektronický prístup?
 166. DDS - daňová nedaňová 525?
 167. účtovná závierka v JÚ údaj
 168. rezerva na audit-účtovanie
 169. vyplatená mzda z rezervného fondu
 170. dlh a uroky z nedoplatku dane - mozem zaplatit na normalny danovy ucet prideleny pre firmu?
 171. Student, autorska zmluva o dielo, povinnost registracie?
 172. Uvádzanie faktúr v KV
 173. Ako má vyzerať doklad k prijatému preddavku?
 174. podávanie DP elektronicky
 175. Postúpenie práv a povinností- storno faktúra?
 176. Vystavená fa v MRP
 177. Príjmy z Rakúska - Sachbezug
 178. Platenie preddavkov na daň z príjmov FO
 179. Garančné poistenie a príspevková organizácia
 180. VRP a tlač dokladov
 181. Transferové oceňovanie - závislá osoba
 182. expirované lieky sú v daňovom priznaní pripočítateľnou položkou? ďakujem
 183. DPFO závislá činnosť v ČR
 184. Preplatok ZP a daňové priznanie
 185. Evidencia príjmov pri paušálnych výdavkoch - ERP
 186. služobná cesta - nedaň.výdavky
 187. Príjem zo závislej činnosti - nedoplatok dane z príjmu
 188. RZD a SZČO s nulovým príjmom
 189. SZČO počas roka na PN - paušálne výdavky - aká suma preddavkov ZP do DP?
 190. Počet dní v zahraničí
 191. Danove priznanie - domovnik 2018
 192. Ako vypočítam odvody SP a ZP ?
 193. zostatok phm v nádrži na konci roka a DPPO
 194. Daňové priznanie B, aký paragraf vzťahuje na celosvetové príjmy?
 195. Sprievodny list na ukončenie poberania RP na dieta v Nemecku
 196. registrácia virtuálnej pokladnice
 197. Úhrada za nákup materiálu - chýba k tomu faktúra, ako zaúčtovať?
 198. mikro alebo malá účtovná jednotka
 199. Spracovanie účtovníctva pre SZČO aj sro
 200. Cesťaky program na vyučtovanie pracovnerj cesty
 201. Daň. licencia
 202. Počet odpracovaných hodín pri dvojzmennej prevádzke
 203. preplatenie oblečenia pre zamestnancov
 204. Ukončenie podnikania v priebehu r. 2018 a odklad DPFO
 205. Môžem dať do nákladov 2018 doklady z roku 2018, ktoré mi odovzdali teraz?
 206. DP typ B
 207. Dotácia z PPA
 208. SZČO - vznik s.r.o. a evidencia krátkodobého majetku
 209. Daňový úrad v ČR
 210. DP typ B
 211. Účtovanie zádržného pri dodávke stavebných prác
 212. Vrátia mi dane pri vyplatení životnej poistky?
 213. Student a zivnostnik - spravne uvedenie zaplatenych odvodov do zdravot. poist.
 214. Nájom haly s budúcim právom kúpy - účtovanie na 042?
 215. Ako a kde vypisať v DP typu B zaplatený nedoplatok soc.poistovni?
 216. Elektronická komunikácia
 217. Sprostredkovanie semináru v zahraničí
 218. prilohy k DPFO-A
 219. Prenajom bytu a DPH
 220. oprava minulých chýb
 221. Firma je s.r.o. neplatca dph, posiela v priebehu roka nejaké výkazy?
 222. Konateľ s.r.o. si zobral so sebou na služobnú cestu tlmočníka
 223. Ako účtovať prekládku plotu?
 224. Účtovanie rozdielu medzi daňovým a účtovným výsledkom hospodárenia.
 225. Uvádza sa v záväzkoch DE aj daň z príjmu podľa § 8?
 226. Elektornická komunikácia s finančnou správou opatrovateľky v Rakúsku
 227. Daňové priznanie
 228. Má sa príjem zo zmluvy o dielo zdaniť?
 229. odstupné a základ dane
 230. DP pre SZČO
 231. Zahraničné pracovné cesty živnostníka - JÚ
 232. Polovičný úväzok/ NČZD
 233. Omega- v otvorení nesedí HK so saldokontom účet 314
 234. Živnostník od 11.12.2018 bez príjmov a výdavkov a podanie DP.
 235. Po akom čase nový telefón do nákladov ?
 236. Predaj auta
 237. príjem z Belgicka -vyňatie ?
 238. Pausalne vydavky
 239. Daňové SZČO pri príjme nad 20 000€
 240. účtovanie výroby spôsob A
 241. Ako zistím obstarávaciu cenu trafostanice, keďže v kúpnej zmluve nie je cena určená?
 242. DP A - riadok 45
 243. Súkromné a firemné náklady platené firemnou kartou - Pohoda
 244. Elektronická komunikácia a príležitostný predaj handmade
 245. Drobný hmotný majetok v daňovej evidencii
 246. Dodávanie služieb v zahraničí ( DE)
 247. Záväzky na prelome rokov pri zmene spôsobu preukazovania výdavkov
 248. Danove priznanie A s Kros Taxa
 249. Daň z predaja nehnutelnosti
 250. Patria zdravotné odvody platené ako samoplatca tiež do DP typu A?