1. Podanie DPFO - predaj nehnuteľnosti v ktorom roku? (2 replies)
 2. Ako postupovať po zrazenej exekúcií z účtu sro??? (0 replies)
 3. DP - môžem podať DP aj skôr, ako pred skončením pandémie a zaplatiť po skončení? (10 replies)
 4. Odpočet straty za rok 2018 (15 replies)
 5. DP občianského združenia (0 replies)
 6. Termín podania DP + účtovnej závierky a poznámok za rok 2019 (4 replies)
 7. Zaúčtovanie poistnej udalosti v roku 2019 a menšia úhrada 2020 (1 replies)
 8. DoBPŠ maturant (8 replies)
 9. Člen poroty (2 replies)
 10. zaokrúhlenie odpočtu daňovej straty v DPPO2019 z roku 2018 matematicky? (1 replies)
 11. DPH - prijatá záloha, dodanie tovaru a faktúra (12 replies)
 12. Dobrý deň,potrebujem radu ohľadom fiškalu a dennej uzávierky (0 replies)
 13. eShop na SVK, posielanie do UK. Ako s účtovníctvom faktúr? (3 replies)
 14. Vysporiadanie preplatku za služby (7 replies)
 15. Hlavičkový papier, opečiatkovaný (3 replies)
 16. E-shop a doklad z ReMaxu (1 replies)
 17. Platca dph predava nehnutelnost neplatcovi (3 replies)
 18. Výdavky súvisiace s prenájmom a ich daňová uznateľnosť (0 replies)
 19. Samozdanenie výroby oceľovej konštrukcie z dodaného materiálu (0 replies)
 20. Príjem z Maďarska (15 replies)
 21. Prídavky na deti z Rakúska (0 replies)
 22. Občianske združenie - jednoduché účtovníctvo. (0 replies)
 23. Môžem faktúru, ku ktorej bol vystavený dobropis, zaúčtovať v inom mesiaci? (5 replies)
 24. Dovoz tovaru z tretej krajiny (0 replies)
 25. Vyssie preddavky ako v min.obdobi (0 replies)
 26. Odpocet DPH - nastali dovody na zrusenie registracie (0 replies)
 27. Prenájom nehnuteľností v nezamestnanosti (8 replies)
 28. Účtovanie poplatku z preplatenia elektronických stravných poukážok (0 replies)
 29. Dotácia na nájomné (3 replies)
 30. Vyplatenie podielu na zisku konateľovi, ktorý nie je spoločníkom SRO za rok 2015 (2 replies)
 31. Má príspevková organizácia povinnosť viesť knihu jázd? (2 replies)
 32. Opatrenie č. 2 a nezaplatené preddavky do ZP za 4. a 5. mesiac. (2 replies)
 33. Vystavený dobropis a DPH (obratový bonus) (0 replies)
 34. vrátený preplatok (1 replies)
 35. registrácia dph podľa § 7a (0 replies)
 36. DPPO, riadok 500 - chybové hlásenie (4 replies)
 37. Rozpočtová organizácia - účtovanie kúpy odpísaného auta. (1 replies)
 38. Ubytovacie zariadenie a učtovanie stravy, ktorú si objedná pre svojho hosťa v reštaurácii nachadzajúcej sa v rovnakom objekte. (0 replies)
 39. reklamácia -pokladničný doklad (5 replies)
 40. Odpocitatelna polozka (6 replies)
 41. Ktoré preddavky platené na daň z príjmu PO sa majú odrátať od daňovej povinnosti ? (0 replies)
 42. Nájom, platba v hotovosti (2 replies)
 43. môže SZČO dať do výdavkov príspevok na rekreáciu aj pre manželku príp.deti ? (12 replies)
 44. nárok na daňový bonus (4 replies)
 45. VRP-žiadny vklad ani výber, len evidencia tržieb? (4 replies)
 46. klasifikácia produktov (1 replies)
 47. Kúpa auta, vklad na účet (2 replies)
 48. Odpis starých záväzkov ktoré boli v minulosti pripočítané k hospodárskemu výsledku. (2 replies)
 49. Skončilo alebo neskončilo obdobie pandémie koronavíru? (2 replies)
 50. Rozdelenie VH za rok 2018 účtovanie (0 replies)
 51. Skenovanie pokladničných dokladov. (0 replies)
 52. Samozdanenie §69 (1 replies)
 53. program na vytváranie faktúr (8 replies)
 54. Fa za internet + jednorazový poplatok zmena v osobe užívateľa (2 replies)
 55. Musím podať dodatočné DP za rok 2016 ak by sa len zvýšila daňová strata touto opravou? (2 replies)
 56. zváračský kurz -zrážka zo mzdy (7 replies)
 57. Vykonávacie nariadenie 2018/1912 - dodanie tovaru do EU (0 replies)
 58. Test zo slovenčiny - finančna správa (10 replies)
 59. zostatková daňová pri predaji nákladného vozidla (3 replies)
 60. samozdanenie do ktorého riadku DP DPH bezpečnostný softvér Kaspersky internet (5 replies)
 61. Skonto - účtovanie na strane dodávateľa (0 replies)
 62. Súhrnný výkaz (0 replies)
 63. Výbez peňazí v zahraničí a úhrada faktúry v hotovosti (0 replies)
 64. Daňový bonus v DPFO typ A (6 replies)
 65. Money S3 počiatočné stavy v cudzej mene (0 replies)
 66. precenenie tovaru (4 replies)
 67. Poskytovanie stravného formou stravných poukážok pracovníkom MŠ a ZŠS (12 replies)
 68. slovenský neplatiteľ DPH a nadobudnutie tovaru z PL so slovenským IČ DPH (1 replies)
 69. Alza - faktúra na záruku, opravný doklad na záruku a úhrada opravnej fa účtovanie do KV (6 replies)
 70. Ako účtovať resp. poňať obchodný prípad, keď plnenie zmluvy o reklame sa realizuje cez tretí subjekt? (0 replies)
 71. audit (5 replies)
 72. účtovanie fa za predĺženie záruky s prenesení DP? (2 replies)
 73. Doklad z ORP a prenesenie daňovej povinnosti aj tovar s 20% DPH (0 replies)
 74. Pokuta za správny delikt účtovanie (3 replies)
 75. Zánik daň.povinnosti DzMV - oznámenie alebo len DP k DzMV? (4 replies)
 76. Účet pri SZČO (4 replies)
 77. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť kúpu notebooku so softwarom? (7 replies)
 78. Účtovanie združenia bez právnej subjektivity (1 replies)
 79. Účtovanie združenia bez právnej subjektivity (0 replies)
 80. Ako funguje v MRP mzdy dovolenka pre mladého rodiča s dieťaťom? (0 replies)
 81. Príspevok na opatrovanie ZŤP a živnosť (3 replies)
 82. prosím pekne, poradíte mi ohľadom finančnej kontroly? (5 replies)
 83. Predaj auta zo živnosti do vlastnej s.r.o.-čky (1 replies)
 84. retrospektívna odmena (0 replies)
 85. Nákup tovaru z PL (1 replies)
 86. Konateľ slovenskej s.r.o.v nemecku, daňový rezident Nemecka - diety (3 replies)
 87. Odpočet straty lex korona (2 replies)
 88. OČR a str.lístky (17 replies)
 89. Preddavky na daň PO 2019 DP (1 replies)
 90. 2 percenta - Potvrdenie o zaplateni dane vs Rocne zuctovanie (3 replies)
 91. Kúpa auta SZČO (2 replies)
 92. prerušenie daň. odpisov (2 replies)
 93. Prenos daňovej povinnosti (0 replies)
 94. Ako informovat DU o nevzniknuti povinnosti podat DP (2 replies)
 95. Služba v zahraničí a DPH (4 replies)
 96. Nákup z Číny (2 replies)
 97. predaj spoločnosti v likvidácii (0 replies)
 98. Je poskytnuté sponzorské podľa Občianskeho zákonníka daňovo uznané? (1 replies)
 99. Daňové evidencia a stravné lístky (9 replies)
 100. Ako zaúčtovať privátnu časť odpisov firemného bytu? (2 replies)
 101. odpočet straty podľa 24b lex korona (10 replies)
 102. Štvrťročné preddavky na na daň z príjmov v čase pandemie . (13 replies)
 103. SZČO a stravné lístky (17 replies)
 104. Nezaúčtované žiadne odpisy (6 replies)
 105. Uvádza sa služba do tretích krajín v daňovom priznaní DPH? (2 replies)
 106. môžem následne preúčtovať 429 -straty predošlých rokov zo 413 ? (1 replies)
 107. Môžem preúčtovať účet 365 strany DAL ? na 413 ? (1 replies)
 108. Ako postupovat,ked chyba Potvrdenie o zdanitelnom prijme (10 replies)
 109. Nesprávne údaje na pečiatke (14 replies)
 110. DPH pri petržlene (13 replies)
 111. umývacia linka zaradenie (0 replies)
 112. Zaúčtovanie zabudnutého vystaveného dokladu z registračnej pokladne (13 replies)
 113. prevzatie účtovníctva (0 replies)
 114. Výdavky pri daňovej evidencii (4 replies)
 115. SZČO a zamestnanec (2 replies)
 116. Gastrolístky navyše - nedaňové a s nimi súvisiace náklady daňové alebo nedaňové? (3 replies)
 117. Zmluva so živnostníkom (19 replies)
 118. Faktúra za províziu zo Švédska (0 replies)
 119. Študentská živnosť (19 replies)
 120. Podať Daňove priznanie PO pri založení v 2019 ale zatiaľ bez činnosti? (2 replies)
 121. Dobropis bonus EU (0 replies)
 122. Došlá faktúra za spôsobenú škodu (8 replies)
 123. podiel v dcerskej spoločnosti (0 replies)
 124. kupa nehnutelnosti (0 replies)
 125. OZ a potvrdenie za úhradu poplatku za účasť na seminári (0 replies)
 126. Nakup tovaru z USA - ako platiť DPH? (6 replies)
 127. Operatívny lízing MV (2 replies)
 128. Oslobodenie od dane CLIN na okná (2 replies)
 129. Bežecký pás pre zamestnancov (1 replies)
 130. Majetok pre konateľa (1 replies)
 131. Odpočet daňovej straty podľa lex korony (4 replies)
 132. Kontokorent def. ako špeciálny účet a dotácia UPSVaR (0 replies)
 133. máme prenajate priestory u živnostníka ktorý umrel (1 replies)
 134. Preddavky na daň z príjmov PO (1 replies)
 135. Aký je rozdiel medzi finančným a účtovným cash flow. (2 replies)
 136. Zaplatenie dane na splátky ? (4 replies)
 137. Dividendy a nerezident (1 replies)
 138. Povinnost OZ (0 replies)
 139. Aká je lehota na vydanie rozhodnutia odvolacieho orgánu Finančného riaditeľstva SR? (2 replies)
 140. Nutnosť vystavovania zálohových faktúr (2 replies)
 141. opravné DP (5 replies)
 142. Nadmerný odpočet DPH (2 replies)
 143. Vyplata mzdy v hotovosti - evidovat vo VRP? (5 replies)
 144. pozastavenie živnosti (1 replies)
 145. Dan zo zdedeneho pozemku (5 replies)
 146. Strata bločka o úhrade faktúry (6 replies)
 147. Ako prepočítať použitie rezervy na nevyčerpanú dovolenku? (4 replies)
 148. Účtovná závierka zverejnená na stránke www.registeruz.sk (5 replies)
 149. Zlé použitie VRP (7 replies)
 150. opatrenie 3B-tržby (1 replies)
 151. očr ked neplatim socialne poistenie (2 replies)
 152. Príspevok opatrenie č. 2, JU, poistné plnenie započítať do tržieb? (2 replies)
 153. V I.Q.2019 sme zaplatili o 2,26 vyššiu DPH, nechceme robiť dodatočné priznanie a žiadať o vrátenie, ako to účtovne vysporiadať? (0 replies)
 154. Vlastné prijmy manželky (2 replies)
 155. Porovnanie tržby za vykazovaný mesiac - korona (0 replies)
 156. DIC na doslej FA (4 replies)
 157. slovenská sro registrovaná v cz ako platca (0 replies)
 158. SZČO na PN (2 replies)
 159. korona - príspevok -môže žiadať zamestnávateľ ? (1 replies)
 160. stornovaná faktúra a dph (1 replies)
 161. platba mytneho v čr sukromnou kartou zamestanca (2 replies)
 162. Opatrenie č. 3B (15 replies)
 163. nákup materiálu v hodnote 6000 v PÚ platiteľ dph - mínusová pokladňa, na BÚ 1000€ (5 replies)
 164. Odpočet DPH z faktury z roku 2019 v 04/2020 (5 replies)
 165. handmade a účtovníctvo (7 replies)
 166. Oprava auta zahraničnej osobe mimo EÚ so slovenským ič dph (reg. podľa § 5) (0 replies)
 167. prihlásenie cez občiansky preukaz s čipom. (9 replies)
 168. odvolanie sa na nepriznanie OCR z dovodu oneskorenej uhrady poistovneho do SP (1 replies)
 169. Sponzorsky dar danovo uznatelny? (0 replies)
 170. Dodanie služby podľa § 15 alebo 16 (1 replies)
 171. účtovanie kapitálového fondu z peňažného vkladu (1 replies)
 172. vystavenie faktury čechovi neplatcovi dph v čr (1 replies)
 173. Faktúra so zálohou a DPH (11 replies)
 174. nepodlieha samozdaneniu? national Pen (3 replies)
 175. Uvádzam obidve formulky ak sa na 1 faktúre nachádzajú položky, ktoré spadajú pod §69? (1 replies)
 176. Nesprávne naúčtovaná úhrada za minulý rok (3 replies)
 177. Treba platit daň z predaja zdedenej nehnutelnosti vlastnenej viac ako 5 rokov (6 replies)
 178. Príjem z Holandska a daňové priznanie za r.2019 (4 replies)
 179. Nákup dezinfekčných prostriedkov do firmy? (0 replies)
 180. Výstavba domu a dane (7 replies)
 181. Ako písať do faktúry za účtovníctvo výpočet cestovných náhrad a spracovanie CP? (11 replies)
 182. Preddavky na daň z príjmov PO (4 replies)
 183. Použitie lehotníku na materskú dovolenku (2 replies)
 184. Ako účtovať neuplatnenú dph pri zaradení majetku. (6 replies)
 185. Odpočet daňovej straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. (0 replies)
 186. Ako zaúčtovať faktúru zo Švajčiarska s 0% daňou a slovenským IČ DPH? (3 replies)
 187. oznámenie zrážkovej dani (0 replies)
 188. opatrenie č.2, 3b - tržba vrátane DPH? (1 replies)
 189. Vratka dane ?... (25 replies)
 190. Ktorý formulár použiť na žiadosť pri poklese aj tržieb aj zákonom uzatvorenej prevádzky? (0 replies)
 191. Zakon o obmedzeni platby v hotovosti počas pandémie. (2 replies)
 192. nevyčerpané prostriedky z dotácie - účtovanie (0 replies)
 193. Nezdaniteľná časť na manželku v daňovom priznaní typu B aké doklady (3 replies)
 194. Zaradenie majetku skôr ako faktúra (6 replies)
 195. Jednoduché účtovníctvo a handmade (33 replies)
 196. pracovné oblečenie - mikiny a tepláky - výrobca nábytku (7 replies)
 197. Vystaviť fa za opravu auta na SK, firme z ČR s SK IČ DPH s prenesením daň. povinnosti? (0 replies)
 198. vzájomný zápočet faktúr (1 replies)
 199. Prevod obch. podielu a zníženie ZI (4 replies)
 200. koniec leasingu vozidla, krádež, DPH (6 replies)
 201. Aké sú povinnosti pri vyradení osobného auta z majetku SZČO ? (3 replies)
 202. dovoz tovaru z ruska (0 replies)
 203. Odpočet daňovej straty fyzickej osoby - Zákon č. 67/2020 Z. z. (2 replies)
 204. Odpočet daňovej straty právnickej osoby - zákon č. 67/2020 Z. z. (1 replies)
 205. Daň z výhry (4 replies)
 206. Zdanenie odstupného (2 replies)
 207. Skartovanie uctovnictva po akej dobe (5 replies)
 208. Z akých príjmov sa skladá hranica zárobku pre odvody do poistovní? (3 replies)
 209. Odpustenie odvodov do SP za zamestnávateľa - účtovanie (3 replies)
 210. tržby platené cez terminál PK (0 replies)
 211. Prenos daňovej povinnosti a vystavenie dobropisu k vystavenej faktúre (1 replies)
 212. Odpisovanie svetelnej reklamy. (0 replies)
 213. Odpis premlčanej pohľadávky (0 replies)
 214. uplatnenie danoveho bonusu v dodatocnom danovom priznani - zamestnanec (3 replies)
 215. Účtovanie predplatnej karty SK GOLD - ČS Slovnaft, a.s. (0 replies)
 216. Zaúčtovanie dokladu z ERP k dobierke (7 replies)
 217. DPPO - zrazený preddavok (3 replies)
 218. Ročné zúčtovanie a DP typ A (4 replies)
 219. Súvaha sa nerovná z VZaS v money S3 (2 replies)
 220. Výplata dividend za roky 2013 - 2016 - odvody do ZP (2 replies)
 221. pozastavená živnosť - podanie DP (3 replies)
 222. PN a odpustenie odvodov (0 replies)
 223. Odpustenie odvodov do SP. (0 replies)
 224. Musim platit dan z prijmu z predaja nehnutelnosti (14 replies)
 225. Ako vypočítať odpis auta (10 replies)
 226. Predaj nehnuteľnosti druhý rok od kúpy - aká bude daň? (20 replies)
 227. Faktura za tovar z cz (2 replies)
 228. PHL a požičané auto (3 replies)
 229. Dotácia (0 replies)
 230. Subdodávka - ako zaúčtovať (3 replies)
 231. cestovná náhrada s použitím vlastného mot.vozidla-N1 (4 replies)
 232. opravné výkazy sp, zp (1 replies)
 233. Vznik oceňovacieho rozdielu pri vyskladnení zásob. (0 replies)
 234. Oznámenie o zrážkovej dani (1 replies)
 235. szco alebo s.r.o. (8 replies)
 236. Daňové priznanie typ B (1 replies)
 237. DP typ B a nulový príjem (5 replies)
 238. DP oprava (5 replies)
 239. Výsluhový príspevok, odchodné (26 replies)
 240. Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti FO (8 replies)
 241. Nákup krovinorezu priamo do spotreby a účtovanie poštovného... (5 replies)
 242. Chybný mesačný výkaz (1 replies)
 243. Odpočet DPH pri úhrade viac splátok leasingu naraz (4 replies)
 244. kurzové rozdiely (6 replies)
 245. záloha vystavená bez IČ DPH (ešte neplatiteľDPH) , riadna fa prenos DP s IČ DPH (už platiteľ DPH) (2 replies)
 246. daňový bonus na dieťa (3 replies)
 247. dátum zdaniteľného plnenia pri nadobudnutí tovaru z EÚ (1 replies)
 248. JU ako zauctovat o 5% menej zaplatenu fakturu? (12 replies)
 249. SZČO a odpoč.položka (3 replies)
 250. Odklad daňového priznania do 31.5.2020 (1 replies)