1. účtovanie realitnej kancelárie (0 replies)
 2. ako vrátiť pôžičku od cudzej osoby ? (1 replies)
 3. vie mi niekto poradiť dobrý účtovný program? (5 replies)
 4. exekúcia zamestnancov (5 replies)
 5. Dochodok a materska-praca na dohodu. (8 replies)
 6. Ako podpisovať daňové priznanie DPH, keď v obchodnom registri sú požadované 2 podpisy členov a.s.? (0 replies)
 7. Zabudnutá fa do starého roka (0 replies)
 8. Čerpanie 2 % - platby len z fondového účtu? (0 replies)
 9. predaj tovaru "kovy" prenesenie DP a uvádzanie v KV DPH (3 replies)
 10. DPH pri zaplatenej zálohovej faktúre a nedodanom tovare (1 replies)
 11. Faktúra pre správca bytového domu a KVDPH (0 replies)
 12. Kam v DP k DPH, KV a Suhrny vykaz? (2 replies)
 13. Účtovanie prijatého sprepitného (0 replies)
 14. zaradenie kovovej elektrickej brány do dlhodobého majetku (0 replies)
 15. Rozhodujúce obdobie na výpočet dôchodku (1 replies)
 16. Čo s DPH pri poskytnutí daru obchodnému partnerovi? (4 replies)
 17. Uplatnenie DPH pri Dodávateľovi s IČ DPH SK7 (4 replies)
 18. Zaradenie osadzovacieho stroja do účtovnej skupiny. (2 replies)
 19. vrátené provízie a daňové priznanie (0 replies)
 20. Sadzba dane CND (0 replies)
 21. číslovanie dokladov (1 replies)
 22. Účtovanie tržieb cez terminál (6 replies)
 23. Duplicita faktúra a výdavkový pokl.doklad (4 replies)
 24. Traktor a kniha jázd (1 replies)
 25. Ako zaúčtovať došlú faktúru za odbornú prax žiaka? (0 replies)
 26. Stavebné práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR (0 replies)
 27. uvoľnené zábezpeky z O2 pre verných zákazníkov - účtovanie (10 replies)
 28. Ako zaúčtovať v JU preplatok za nájomné (2 replies)
 29. ZARADENIE KONTAJNERA aká odpisová skupina (1 replies)
 30. náklady budúcich období (1 replies)
 31. Musím vystaviť faktúru na náhradu škody, alebo stačí zmluva? (1 replies)
 32. 2x podané všeobecné podanie s prílohami na FS (15 replies)
 33. opravné alebo dodatočné ? (15 replies)
 34. Ako zaúčtovať auto úver v MRP? (0 replies)
 35. študent SZČO, paušálne výdavky (1 replies)
 36. ako poslať na FS elektronicky žiadosť o potvrdenie - úhrada dane z príjmov FO (2 replies)
 37. Darčekový poukaz (0 replies)
 38. GDPR u szčo ktorý ma maličké pohostinstvo (9 replies)
 39. číslovanie faktúr (6 replies)
 40. Faktury z marca, musim podat opravne DP (4 replies)
 41. Opravná položka a odpis pohľadávky (0 replies)
 42. Ako účtovať spotrebu PHM, keď konateľ používa firemné auto aj na súkromné účely? (6 replies)
 43. ako opraviť faktúru (1 replies)
 44. cestovný príkaz (9 replies)
 45. Vklad majetku SZČO do s.r.o. (0 replies)
 46. stratené stravné lístky (6 replies)
 47. Pouzivanie MV zivnostnikom vedeny v majetku inej firmy (0 replies)
 48. Spätný lízing - úroky (0 replies)
 49. Danovy doklad k prijatej platbe - uctovanie (4 replies)
 50. Ako postupovať pri uplatňovaní DPH v kovovýrobe? (0 replies)
 51. S.r.o. a prevádzka (1 replies)
 52. Dohodári a ich nárok na stravné (8 replies)
 53. Platba za použitie firemného mobilu (2 replies)
 54. poplatky banke-odmeny zaúčtovanie v JÚ (4 replies)
 55. Bloček s DPH z krajiny EU. (3 replies)
 56. Refakturácia letenky (0 replies)
 57. zakon o odpadoch malý bufetík (1 replies)
 58. Doklady k vývozu tovaru do EÚ - zaslaný balík. Potrebná CMR? (0 replies)
 59. slovák vystavuje slovákovi faktúru v českých korunách (1 replies)
 60. Poukážka na zariadenie O2 (0 replies)
 61. Odpočítanie dane pri registrácii §55 Zákona o DPH (7 replies)
 62. Dron ako daňový výdavok (2 replies)
 63. Ako zaučtovať zálohu na auto? (0 replies)
 64. WeeConomy účtovanie +DPH (0 replies)
 65. Prečo mám prázdny katalóg formulárov na finančnej správe (1 replies)
 66. predaj odpisovaného majetku za nižšiu cenu ako je účtovná a danová (0 replies)
 67. Ktoré finančné ukazovatele si všimat pri kupovani firmy - platca DPH. (4 replies)
 68. Vstupná cena osobného automobilu (6 replies)
 69. narok na danovy bonus pre deti (3 replies)
 70. pozemok sro-obstaranie a dalšie náklady (0 replies)
 71. Centové vyrovnanie v PU (1 replies)
 72. Ako vyrovnať stavy na účtoch? (0 replies)
 73. Pracovný obed na služobnej ceste (12 replies)
 74. Obstaranie hmotného majetku formou splátok... (4 replies)
 75. oslobodené činnosti od DPH (1 replies)
 76. Fakturácia do ČR (0 replies)
 77. Nákup telefónu v JU (0 replies)
 78. nezaplatená faktúra (1 replies)
 79. Auto vo firme (0 replies)
 80. nezaplatený závazok (0 replies)
 81. Zakon o DPH a tzv. cestovne kancelarie (4 replies)
 82. Čo je inflácia_ (7 replies)
 83. potvrdenie o úhrade diaľnič. známky, zjednoduš. faktúra-úhr. bankovým prevodom (1 replies)
 84. Kto vystavuje CMR, dodavateľ alebo odberateľ? (18 replies)
 85. ochrana osobných údajov GDPR (1 replies)
 86. Ak mám príjem ako FO v Nemecku, platím tam daň? (0 replies)
 87. Súbeh TPP a živnosti - odvody (5 replies)
 88. účtovanie nákupu pohonných hmôt kartou OM (3 replies)
 89. minisklad (0 replies)
 90. Faktúra za nákup nákladného automobilu z EU s DPH (0 replies)
 91. Softvér + licencie (1 replies)
 92. zaúčtovanie HV na zač. roka ak sa robilo dodatočné DPPO (1 replies)
 93. Má nárok člen predstavenstva a.s. na diéty pri pracovnej ceste? (1 replies)
 94. zaokrúhlenie v DPPO zostávajúca časť daňovej straty tab.D-zaokrúhlenie (1 replies)
 95. živnosť do 31.8. ale úhrada záväzku bola až v 8.9. (4 replies)
 96. Náklady do účtovníctva (6 replies)
 97. Faktúra k prijatej platbe, zaplatená len časť preddavkovej faktúry. (1 replies)
 98. technolog.zariadenie v akej sume zaradiť (1 replies)
 99. Dan z prijmu po smrti (22 replies)
 100. Česká živnosť a podanie DP na SK (4 replies)
 101. Rekonciliácia účtov (3 replies)
 102. Uctovanie mesacneho DPH v Omege (3 replies)
 103. ako učtujete splacanie uverovej zmluvy..? (0 replies)
 104. 100% výdavky na prevádzku automobilu a 80% paušal na PH (7 replies)
 105. Hospodarsky rok april-marec a preddavky na dan (0 replies)
 106. "Halierové vyrovnanie" (0 replies)
 107. Záloha do ČR na dodanie stroja s montážou (5 replies)
 108. Pracovná cesta - vyúčtovanie (1 replies)
 109. prenesenie daňovej povinnosti pri predaji stavebného materiálu (3 replies)
 110. Faktúra za stavebné práce v Čechách (2 replies)
 111. Považuje sa invalidný dôchodok mojej manželky mojom v DP ako jej príjem? (14 replies)
 112. Fa z 3.krajiny od fyz. osoby podnikateľa-samozdanenie a nárok na odpočet DPH ? (1 replies)
 113. Fakturácia služieb k dodanému materiálu a príjem na sklad. (2 replies)
 114. cestovné náhrady (4 replies)
 115. Účtovanie skladu spôsobom A - splnenie podmienok na audit (0 replies)
 116. Ako poustpovať pri vydanej faktúre v MRP- Prenesenie DP? (1 replies)
 117. Zmena účtovania PHM v priebehu účtovného obdobia. (4 replies)
 118. Kúpna zmluva v účtovníctve (8 replies)
 119. Ak neplátca DPH posiela zásielku do USA bez JCD, rieši DPH? (0 replies)
 120. prenos daňovej povinnosti (0 replies)
 121. Zostatok na účte 133 pri účtovaní realitnej kancelárie (0 replies)
 122. Faktura za opravu auta na cudzom vozidle (1 replies)
 123. Stravné lístky - odrobené menej ako 4 hodiny (3 replies)
 124. Účtovanie VRP v JÚ (2 replies)
 125. Aktivácia materiálu??? (0 replies)
 126. Zmluva o dielo a paušálne výdavky (0 replies)
 127. Prijatie zamestnanca z PL - lekárska prehliadka (5 replies)
 128. registrácia zamestnávateľa (0 replies)
 129. Socialne poistenie a DP (2 replies)
 130. Svadba počas PN (4 replies)
 131. Nakup auta bez DPH (3 replies)
 132. Aký doklad vystaviť pri nepeňažnom vklade majetku do inej akciovky? (3 replies)
 133. Doklad z ERP (prenesená daňová povinnosť) a kontrolný výkaz (0 replies)
 134. účtovanie tržieb z erp (0 replies)
 135. Je povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni evidenciu na úrade práce? (1 replies)
 136. FO podnikateľ ZŤP a ERP (8 replies)
 137. Družka a prac.pomer (2 replies)
 138. Stala sa chyba?: Bolo treba podať DP (6 replies)
 139. zle zaúčtovaný majetok (0 replies)
 140. Účtovanie v súkromnom dennom stacionári (0 replies)
 141. Nesprávne uhradená FA (2 replies)
 142. stravné lístky minusové (20 replies)
 143. 1. strana DP DPH vysvetlenie (3 replies)
 144. Zdaniteľný príjem z BSM - registrácia DIČ (4 replies)
 145. Úč POD 1-01, Financial Statement, po anglicky (2 replies)
 146. Burza oblečenia - príležitostný predaj (0 replies)
 147. prevod vlastnickeho podielu (0 replies)
 148. Transferová dokumentácia (0 replies)
 149. Odpis auta (0 replies)
 150. úhrada faktúry konatelom/spoločníkom - nárok na odpočet dph (1 replies)
 151. prenos daňovej povinnosti (1 replies)
 152. Nevedený splátkový kalendár v JU (0 replies)
 153. Prenesená daňová povinnosť - manuál (17 replies)
 154. Inventarizačný súpis účtov (0 replies)
 155. Prijmy financneho sprostredkovatela a DP (1 replies)
 156. Učtovanie v MRP programe (9 replies)
 157. obcianske zdruzenie - danovy urad (0 replies)
 158. Zdaňovanie dividend (4 replies)
 159. patrí nakúpený vodoinštal.a kúrenársky materiál do položiek colného sadzobníka na samozdanenie? (2 replies)
 160. Ako sa prihlasim na elektorinicku komunikaciu s danovym uradom? (2 replies)
 161. DDP DzP FO "B" (3 replies)
 162. Daňové priznanie a systémová chyba (3 replies)
 163. Terminál účtovanie PU (0 replies)
 164. Odpocitatelna polozka (4 replies)
 165. Evidencia DF v Alfe (0 replies)
 166. Vrátený tovar a dobropis v nižšej cene (0 replies)
 167. Typ DPH 46 v MRP (1 replies)
 168. Vyplnenie riadku 23 DPH (2 replies)
 169. odpočet dph pri kúpe osobného auta (1 replies)
 170. nespotrebovaný tovar na konci roka (3 replies)
 171. Môžem eshop účtovať takto: (0 replies)
 172. DPH zo zostatkovej ceny a KV (0 replies)
 173. Vzájomné vysporiadanie odoslanej a došlej faktúry v OMEGE (0 replies)
 174. Preprava a DPH (v rámci EU)_NESKORO doložené doklady (1 replies)
 175. Čo napísať do faktúry za príspevok na facebooku? (0 replies)
 176. Vykonané RZD a daňové priznanie (5 replies)
 177. SZČO a peňažna výhra (2 replies)
 178. cestovný príkaz (3 replies)
 179. odpisovanie auta nad 48 tis. (0 replies)
 180. Súhrnný výkaz DPH (1 replies)
 181. Vyplatenie podielov na zisku (0 replies)
 182. Stroj zaradený vo februári 2018 a v marci odcudzený. (4 replies)
 183. Oneskorený došlý dobropis (0 replies)
 184. Ako účtovať úhrady na bankovom účte v s.r.o., ak konateľ použiva svoj súkromný účet? (4 replies)
 185. prenos daňovej povinnosti podľa § 69 (0 replies)
 186. Došlá faktúra - servis výťahu - § 69 ods. 2 - v programe Alfa plus (9 replies)
 187. Ryza bez DPH z Metra a jej maloobchodny predaj (5 replies)
 188. Hlásenie 2017 (3 replies)
 189. kupa auta a -20% dph (1 replies)
 190. Ako zaúčtovať koncesionárske poplatky, žiadnu faktúru nemám. (1 replies)
 191. Kontrolný výkaz tuzemské samoznadenie (3 replies)
 192. Rodinna sro a povinnost GDPR (2 replies)
 193. DPH pre zahraničné IČDPH (1 replies)
 194. Nákup knihy ako reprezentácia (1 replies)
 195. Predaj neodpísaného auta (1 replies)
 196. Registrácie pre DPH v ČR účtovanie (0 replies)
 197. Refakturácia služieb podľa §69 ods.12 písm.j (1 replies)
 198. dph vykaz (0 replies)
 199. Evidencia príjmov pri paušálnych výdavkoch (7 replies)
 200. členenie výdavkov v daňovej evidencii (1 replies)
 201. Faktúra od Worldline - za platby kartou (11 replies)
 202. Učtovanie telefonu na splátky (0 replies)
 203. Účtovanie palivového dreva na konci účtovného obdobia (0 replies)
 204. účtovanie bankového výpisu (8 replies)
 205. Ako zauctujem predaj firemneho automobilu obcanovi? (2 replies)
 206. Predaj auta kúpeného zo zahraničia (1 replies)
 207. Storno faktúry za služby - ako vystaviť doklad? (0 replies)
 208. Uhrada dane - schéma MOSS (1 replies)
 209. tvorba soc.fondu (1 replies)
 210. Ako vystavit fakturu pre manželov ? (1 replies)
 211. Pri kupe Notebooku mam do sumy kratk.majetku zapocitat a zauctovat aj instalaciu? (3 replies)
 212. SZC: Zapocitava sa prijem z materskej do limitu pre platcu DPH? 49790? (7 replies)
 213. Účtujete vyfakturovanie energii za rok 2017, do nakladov roka 2018 ? (2 replies)
 214. Odhláška zamestnávateľa zo ZP (11 replies)
 215. SZČO v likvidácií - zaplatene záväzky bez dokladov (1 replies)
 216. Chýbajúce doklady (1 replies)
 217. Ako mám opraviť vystavenú faktúru 10/2017 po schválení účtovnej závierky 04/2018? (0 replies)
 218. Zahraničná faktúra z CR (1 replies)
 219. zahraničná faktúra (1 replies)
 220. Dodatočné DP k DPH za 01/2018 - VS? (1 replies)
 221. prehľad o zrazených preddavkov (8 replies)
 222. Darčekové poukážky - dar do tomboly (0 replies)
 223. Aký kurz použiť pri uplatnení darčekovej poukážky v mene CZK? (0 replies)
 224. Môžem kapitalizovať aj záväzok bývalého spoločníka? účet 479. (0 replies)
 225. SZČO - dobropis k prijatej faktúre (0 replies)
 226. preplatenie stravy pri služobnej ceste. (1 replies)
 227. Zaúčtovanie donášky kvetov v rámci ČR s DPH. (4 replies)
 228. Daňovo uznateľné náklady (0 replies)
 229. novoobjavená faktúra z čiech....čo s dph? (2 replies)
 230. Stornovanie faktúry kvoli nesprávnemu IČ DPH číslu. (0 replies)
 231. Do akej odpisovej skupiny zahrnúť zdravotnícke technológie. (0 replies)
 232. RZZP pri dodatocnom danovom priznani (1 replies)
 233. DPH a stavebné práce (1 replies)
 234. cestovné náhrady v školstve (4 replies)
 235. KP, JTZP - nadrz na kvapalne hnojivo ???? (1 replies)
 236. Daňové priznanie a vstup do likvidácie (0 replies)
 237. PU pre občianske združenie - účtovník/čka (0 replies)
 238. Bankový poplatok na bankovom účte sociálneho fondu (2 replies)
 239. Faktúra za službu z iného členského štátu z roku 2017 (2 replies)
 240. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na danovníka (5 replies)
 241. Eshop vs Kamenna pobocka (0 replies)
 242. Vyplatenie casti provizie obchodnemu partnerovi (0 replies)
 243. MRP prenesenie daňovej povinnosti (5 replies)
 244. Exekučné zrážky zamestnávateľom (3 replies)
 245. Je správne toto účtovanie? - za školenie (15 replies)
 246. Vrátenie poistnej sumy, po zrušení zmluvy - účtovanie. (0 replies)
 247. Platba FA inou kartou (1 replies)
 248. Zaúčtovanie vyplatených cestovných náhrad cez mzdu (0 replies)
 249. úhrada FA a zaúčtovanie kurz. straty v JÚ (2 replies)
 250. Ako vypísať dodatočné DP z príjmov? (0 replies)