PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Pracovná večera-zúčtovanie
 2. VF do EU a registracia na §7a
 3. nadmerný odpočet prijatá úhrada ? Jednoduché účto
 4. Zmluva o výpožičke auta od 1.1.2017-ktoré výdavky áno a ktoré nie?
 5. Neuhradené účtovné služby 2016 zároveň neuhradený záväzok 2017. Upraviť ZD?
 6. Predaj motora Tatra
 7. Čo s pohľadávkou v prípade neprihlásenia?
 8. Nezdaniteľná časť základu dane - kde si ju je lepšie uplatniť a aký to ma na mňa vplyv?
 9. Pracovná cesta v tuzemsku i v zahraničí- v rámci jedného dňa
 10. Zaúčtovať odpisy a aj zostatkovú cenu pri predaji auta v JÚ?
 11. žiadosť o odpustenie lehoty zo strany DÚ
 12. Práca na stavbe v ČR krátkodobá
 13. Mobil na splátky v JU
 14. Ako je to daňovým priznaním pri úmrtí daňovníka ?
 15. Ako opraviť vzniknutú situáciu? - ostrá fa. vystavená so zlým (skorším) dátumom ako plnenie
 16. Ako zlikvidovať znehodnotené stroje?
 17. Preplatok na SP - zaúčtovanie v JÚ
 18. Účtovanie poplatkov za sťahovanie hudby, obrázkov z internetu - zahraničná faktúra
 19. Paušálne výdavky a časť roka plátca DPH
 20. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - nedoplatok a daň z príjmov
 21. Ako zadat do pohody cez interny doklad DPH za stravu pre zamestnanca?
 22. Kontrolný výkaz DPH
 23. Vrátenie poistného od Sociálnej poisťovne-ako zaúčtovať?
 24. Výstavba nekomerčnej budovy - účtovanie
 25. Exekúcia zo mzdy
 26. Zrušenie odpisov z dovodu požiaru
 27. Kúpa auta na firmu - daň z mot. vozidiel
 28. Prenájom nehnuteľnosti - verzus uplatnenie percent z ceny energií
 29. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu - štát CZ.
 30. Ako zaúčtujem preplatok na dani z príjmu zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý mal dvoch zamestnávateľov?
 31. Obchod s neplatcom DPH, ktorý má byť pravdepodobne platcom.
 32. Dodanie elektronickych sluzieb do EU
 33. Daňový doklad a leasing
 34. Má niekto vzor "vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov" po nemecky?
 35. Vyuctovanie pracovnej cesty - platba CL z firemneho uctu
 36. Na aký účet treba zaúčtovať na strane aktív otváracej súvahy výšku vkladov spoločníkov?
 37. neskoro odovzdaný doklad
 38. Podklad k fiskálnemu dokladu
 39. Reťazový obchod
 40. Máme faktúru za celopolep- reklama na kamión, hodnota je vyššia ako 1700 EUR, mám zvýšiť OC kamiónu v IM?
 41. Môžem faktúrovať účtovné poradenstvo, keď mám otvorenú živnosť len na vedenie účtovníctva?
 42. Môže si FO kúpiť auto na IČO, aj keď ho chce využívať len na súkromné účely?
 43. Je potrebná daňová optimalizácia ?
 44. Otec na matersku dovolenku ak pracuje
 45. Kolko budem platit dan?
 46. ako vyzerá interný doklad pre JÚ
 47. Dlhodobý hmotný majetok využívaný aj na osobnú spotrebu
 48. Zdanenie kryptomien
 49. Cestovna kancelaria služba mimoEU
 50. fa z Maďarska za mýto účtovanie
 51. Aké množstvo vína je pre firmu daňovo uznateľný náklad?
 52. Dohoda o brigádnickej práci študentov v dvoch krajinach
 53. Cena za PÚ
 54. servis vopred?
 55. Zamestnanec za SK firmu vyslaný za prácou do Nórska - nedoplatok na dani
 56. Daňová exekúcia
 57. Daňová exekúcia
 58. Zamestnanec na pracovnej ceste
 59. ako predať pozemok nezaradený v OM?
 60. Teraz účtujem došlú faktúru z ČR za služby dodané v 4/2017. Musím podať dodatočné DP a aj SV?
 61. Ukoncenie zivnosti, samostatny financny agent a TPP
 62. uctovanie drobneho hmotneho majetku
 63. Je možné, aby mi zdravotná poisťovňa po mojej žiadosti započítala preplatok na poistnom za rok 2014, ktorý bol nižší ako 5 €, ak vo výkaze nedoplatkov za rok 2016 som ho mal vyšší ako 5 €?
 64. Software pre stroj - tovar alebo služba ?
 65. Lehota na prefakturáciu služby do zahraničia
 66. Ako opravím faktúru resp. priznanie DPH po mesačnej uzávierke.
 67. potvrdenie o registrácii k rodič.príspevku
 68. Deň uskutočnenia účtovného prípadu DUUP
 69. Je správne, keď mám na výplatnej páske uvedených viac odpracovaných hodín ako som v skutočnosti odpracoval a aj väčšiu mzdu ako som v skutočnosti dostal?
 70. Drobný majetok a inventarizácia
 71. typ dph
 72. Môžem vystaviť faktúru na iný produkt?
 73. Centové vyrovnanie pri uhradenej faktúre
 74. Brigáda na dohodu u 15 ročnej študentky.
 75. Dobropis - do ktorého mesiaca dať?
 76. ako účtovať poskytn. dlhodobú pôžičku PO - PO
 77. Absolventská prax - Aké povinnosti zo strany zamestnávateľa?
 78. doklad z ERP na opravu vozidla
 79. Úhrada vymáhanej pohľadávky a s nákladmi na právnika a DPH.
 80. auto na leasing a odpisovanie
 81. RZ zdravotného poistenia za 2016
 82. Nemecka firma rezident DE so IC DPH SK fakturuje prepravu so slovenskou danou.je to spravne?
 83. Zaúčtovanie splátky prevzatie dlhu
 84. Je správne ponechať všetko na účte 042?
 85. Preddavky na daň
 86. správnosť účtovania - interiér.dizajn + materiál
 87. Prikaz majitela na vykonanie inventury
 88. Praca pre zahranicnu firmu
 89. Postúpenie pohľadávky
 90. zasielanie dodatočného DPPO
 91. tvorba socálneho fondu-dohodári
 92. Odpisy pred vstupom do likvidacie
 93. Prepadnutá zábezpeka k palubnej jednotke v českej republike
 94. Predkontácie
 95. Pri škodovej udalosti ktorej nie som vinník vznikla škoda na omv cca 5000€
 96. Komisionálny predaj - aký dátum dodania uviesť?
 97. Platba za tovar v hotovosti - PPD alebo blok z ERP?
 98. Da sa zauctovat suma a dph na zaklade pravoplatneho rozsudku ?
 99. Ako správne zaokrúhliť cestovnú náhradu zamestnancovi?
 100. Platobná karta pre kolegov miesto hotovosti?
 101. Nákup tovaru stravnými lístkami
 102. Je možné identifikovať prispievateľov 2% aspoň podľa lokality?
 103. DPH a služba prijatá v Rakúsku
 104. daň z predaja bytu
 105. 621 Aktivácia
 106. A 1 pre szčo z dôvodu vyslania
 107. vklad auta do sro
 108. Sprostredkovanie obchodu medzi EU a SR
 109. Preprava z a do tretieho štátu
 110. Platím daň z predaja darovanej nehnuteľnosti predanej do 5 rokov?
 111. účet 012 aktivované náklady na vývoj
 112. Aký bude mať vplyv na DPPO predaj pohľadávok na ktoré bola tvorená OP?
 113. Predaj objektu na podnikania do 5 rokov od ukončenia podnikania.
 114. Sprostredkovanie pre českú firmu v SR a DPH?
 115. Nezaradenie majetku v roku obstarania
 116. Ako zaúčtujem odmenu poskytnutú na základe príkaznej zmluvy?
 117. Aký dátum zdan. plnenia pri refakturácie služby do zahraničia ?
 118. DPH - rozsudok Súdneho dvora EÚ prípad C-419/02 BUPA Hospitals Ltd).
 119. Preprava z Ukrajiny
 120. Dobrovoľný plátca DPH + zábezpeka
 121. predaj LPG a DPH a spotrebná daň
 122. Podlieha "zabezpečenie prepravy tovaru" pre odberateľa do iného členského štátu preneseniu daňovej povinnosti (DPH)?
 123. Tržby v ERP - platba kartou a platba šekom - účtujem v JÚ
 124. Obratová podmienka pre povinnú zmenu na mesačného platcu DPH.
 125. Vyradený stroj-odovzdaný odpad
 126. Kúpa darčeku pre odchádzajúceho zamestnanca zo sociálneho fondu - zdaňovať?
 127. Ovplyvnenie hospodárskeho výsledku - sklad spôsob B
 128. vystavenie dobropisu
 129. Poskytnutie finančného daru
 130. Predaj majetku pod cenu a odpisy
 131. Preprava tovaru pre slovensku firmu do eu
 132. Aka je hodnota nehnutelnosti zaradena do obchodneho majetku?
 133. elektronicka komunikacia zmeny 1.1.2018
 134. Cista mzda nezodpoveda hrubej
 135. dph a dobropis z EU
 136. Faktúra spred dvoch rokov a odpočet DPH
 137. Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach
 138. oprava sumy na faktúre - dodatočné DP?
 139. Pokuta z Maďarska s dph
 140. Treba evidovať súdne trovy ako pohľadávku?
 141. Uplatnenie práva na odpočet DPH z JCD
 142. pečiatka a podpis
 143. Uctovny predpis
 144. Ako zaučtovať mzdy neziskovej organizácii v JU?
 145. Aký doklad vydáva súkromná osoba pri predaji vecí?
 146. predaj vlastných obrazov
 147. Čo robiť keď zabudneš dať do DP príjem z dohody?
 148. prenos daňovej povinnosti
 149. Uctovanie neziskovky a socialny fond
 150. Dohodár pracujuci pre ineho zamestnavatela
 151. Predaj MV zo zivnosti na sro
 152. vyradenie mobilu, ktorý ešte nie je dosplácaný
 153. Predaj budovy
 154. Predĺžená záruka k vozidlu
 155. predaj budovy a zostatková hodnota
 156. preplatenie nevycerpanej dovolenky po skonceni pracovného pomeru
 157. Faktúra, platba hotovosti od obce a PPD
 158. zivnostnik a praca v nemecku - dane a odvody
 159. Zivnost na SK, prace vykonavane na nu v Cechach
 160. Jaký je postup při výplatě dividend ze zisku z roku 2012 slovenskou společností pro fyzické osoby, jak z CZ, tak také ze Slovenska?
 161. Montovaná kovová garáž - ktorá OS
 162. ako mám zaúčtovať prevod peňazí konkrétne prevod z kreditnej karty na bankový účet.
 163. výpočet preddavkov na zdravotné poistenie u SZČO
 164. Čerpanie rezervy na záručné opravy
 165. Od kedy môžem odpisovať ojazdené vozidlo?
 166. Nákup auta - SZČO, platca DPH, JÚ
 167. Namiesto ERP vystavi PD
 168. Účtujem správne prijatú zálohu na službu dodanú v 2018?
 169. lízing v daňovej evidencii
 170. Youtube (adsense) - dane, odvody
 171. Daňové priznanie - príjem opatrovanie
 172. Ako zauctovat dodanie tovaru z Nemecka s fakturou z USA
 173. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia /preplatok, nedoplatok/
 174. Ahojte :) potrebujem sa informovať, v akom rozsahu potrebujem licenciu na vedenie podvojného účtovníctva v strednej firme?
 175. Letenka KE-BA a dph
 176. Platca DPH
 177. Platca DPH vykonavajuci len plnenia oslobodene od DPH a odpocitanie a odvod DPH pri predaji majetku
 178. sutaz pre zamestnancov
 179. Dochodca a odvody
 180. Samozdanenie - prenos daňovej povinnosti...sekcia F
 181. Na firmu sme kúpili stôl na stolný tenis, ako to správne zaúčtovať
 182. Kamerový systém, ktorá odpisová skupina?
 183. Neskoro podané mesačné hlásenie na daňovom úrade
 184. Ukončenie živnosti a zaplatené zálohové platby
 185. Dodanie tovaru do EU / platca DPH
 186. účtovanie obedové menu
 187. účtovanie havárie auta v majetku firmy vo vzťahu k DPH a k dane z príjmu s vyradením z majetku s.r.o.
 188. zahraničná fa a dph
 189. Strata v s.r.o. vs. pôžička konateľa
 190. Vie niekto poradiť, ako sa účtuje úrokový swap (IRS)?
 191. Fa za materiál a za dopravu v inom mesiaci
 192. Otvorenie s.r.o.
 193. Čerpanie SF, ak HV =0
 194. Moze vlastnik najomnikovi vyuctovat aj zrazkovu vodu a elektrinu za vytah?
 195. Zmení sa charakter daňového dlhu odpredajom?
 196. ako postupovať pri prevzatí účtovníctva v priebehu roka
 197. Aké bude účtovanie postúpenia práv rozostavanej stavby /inžinierske siete/?
 198. Podpisové certifikáty na eID je možné vymeniť
 199. RZZP za r.2016 - SZĆO
 200. Povinnosti voči SOZA
 201. Kupovanie bez DPH,obchod na internete
 202. predaj budovy
 203. Konkurz a zdanovacie obdobie
 204. ukončenie pp 31.10.2017 a odchod do starobného dôchodku 2.11.2017-zdravotné poistenie
 205. Prepočet dovolenky pri zmene pracovného pomeru.
 206. Spätne priznaný SD a vrátenie poistného zaplateného bez právneho nároku
 207. Narok na paragraf s dietatom
 208. Stravovanie zamestnancov
 209. Ako zaúčtujem propagáciu firmy?
 210. szčo na pnke.
 211. Uctovanie faktury s dohodnutou sumou v librach
 212. Priplatok za nočnú prácu
 213. Odpisovanie majetku neplatca dph do 1700 eur
 214. Ekonomicky SW pre sro
 215. Výpomoc rodinného príslušníka
 216. Uctovanie miezd v PU
 217. Ak mám v obchodnom majetku 2 motorky, musí byť každá motorka na samostatnom účte?
 218. DPH na faktúre pre veľvyslanectvo
 219. Je nemocenská dávka od sociálnej poistovne ostatný príjem nedanový?
 220. Invalidný-starobný dôchodca a odvody
 221. clo pri vývoze do Turecka - ako zaúčtovať?
 222. dan z nehnutelnosti
 223. Dohoda o vykonani prace v zahranici - ake su odvody a dane na Slovensku?
 224. Ako preplatiť dovolenku po skončení PP zamestnankyni na RD?
 225. Prístrešok na bicykle-učtovanie
 226. Môže ísť do repre fondu kniha pre člena valného zhromaždenia?
 227. Môžem urobiť odpis "neexistujúcej" pohľadávky?
 228. predčasné splatenie lízingu v JU
 229. prechod z neplatcu dph na platcu
 230. úverový účet
 231. Rozdiel v prijatom tovare
 232. Úhrady FA
 233. Odpisová skupina - zariadenie na vykurovanie odpadovým olejom
 234. Oprava účtu 321 preneseného do roku 2017
 235. Mandatna zmluva slovensky zivnostnik a ceska firma.
 236. Úroky
 237. Došlá faktúra z Čiech za žeriavnicke práce v Nemecku a následná fakturácia slovenskou firmou do Francúzska...
 238. Preplatok v SP
 239. Ako dostať tržbu z ERP do KV konkrétne do oddelenia D.1 vrámci programu MRP
 240. Dovoz tovaru z Ukrajiny
 241. Umelec slobodné povolanie
 242. Predaj pozemku
 243. Podávanie dodatočného KV za minulé obdobie
 244. Aký kurz použiť pri vyúčtovaní cestovných náhrad za pracovnú cestu
 245. Ako účtovať zľavy na došlej faktúre s DPH?
 246. Finančná správa - Aktuálna informácia k používaniu eID
 247. použitý tovar a KV
 248. Aké doklady sú nutné pri vývoze tovaru do Španielska?
 249. Stravné lístky
 250. daňová licencia