1. Opatrovateľka v AT poistné (9 replies)
 2. 80 % PHM (3 replies)
 3. účtovanie a likvidácia dobropisov získaním materiálu (11 replies)
 4. Výpočet základu dane (1 replies)
 5. Vrátenie odvodov od ZP, zaplatené počas PN (3 replies)
 6. Vyplatené nemocenské dávky: živnosť - ako ich zaúčtovať v JÚ (6 replies)
 7. ODKLAD daňovej povinnosti (6 replies)
 8. danové priznanie typ B - opatrovatelka v rakusku (5 replies)
 9. Dodatočné daňové? (2 replies)
 10. dan z prijmu - zamestnanec a prilezitostna zmluva o dielo (1 replies)
 11. Vratenie dani z talianska (12 replies)
 12. Prípadová štúdia (1 replies)
 13. Byt-odpisy (4 replies)
 14. Danove priznanie áno či nie? (5 replies)
 15. DPH a ubytovanie hradené za inú osobu (2 replies)
 16. DP z autorksej zmluvy (0 replies)
 17. prijem studenta umelca (3 replies)
 18. sociálne dávky z ČR (2 replies)
 19. Úrok (1 replies)
 20. Musim viest jednoduché účtovníctvo, ak som dostala od štátu príspevok na podnikanie? (49 replies)
 21. Zisk z prenájmu a 2% dane (3 replies)
 22. úroky k účtu 365 (2 replies)
 23. Danove priznanie FO 2010 (1 replies)
 24. čo s ban.účtom (1 replies)
 25. Daň bonus + daňová povinnosť, prosím o radu (4 replies)
 26. Fakturácia tovaru a služieb do zahraničia (5 replies)
 27. Dôchodca a vrátenie dane (2 replies)
 28. zníženie základu dane (7 replies)
 29. Oprava účtu 701 (5 replies)
 30. Príkazná zmluva a daňové priznanie (1 replies)
 31. Možné náklady do budúceho roku (2 replies)
 32. oficialny vzorec vypocet ceny s DPH (8 replies)
 33. Zdravotná poisťovňa - sťažnosť? (15 replies)
 34. poskytnutá záloha zamestnancovi na mzdu (6 replies)
 35. Občianske združenie - príjem na základe zmluvy o reklame (2 replies)
 36. nákup v zahraničí (1 replies)
 37. Saldokontné účty (3 replies)
 38. Nezaplatena faktura (1 replies)
 39. príjem Nórsko-DP A (2 replies)
 40. DPH (0 replies)
 41. Leasing,nafta (3 replies)
 42. Daňové priznanie - príjem len z Dánska (2 replies)
 43. DP z prenájmu (0 replies)
 44. Daňové priznanie a odvody do socialnej poisťovni (1 replies)
 45. DPH z nájmu na rok dopredu pri zrušení registrácie DPH (4 replies)
 46. Auto vypadlo z účtovníctva (0 replies)
 47. výpočet DO (1 replies)
 48. dobropis k fa vystavenej v roku 2009 (0 replies)
 49. uplatnenie DPH z faktúry zahraničného dodávateľa na SR? (9 replies)
 50. Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti. (5 replies)
 51. uplatnenie straty - spoločnosť v likvidácii (0 replies)
 52. Združenie FO - vysporiadanie (4 replies)
 53. cestovné náhrady (0 replies)
 54. ročný daňový bonus (1 replies)
 55. Daň vybraná zrážkou (1 replies)
 56. ziadost o vykonanie RZ dane (5 replies)
 57. danové priznanie typ B a provízie (1 replies)
 58. Výpočet stravného pri prac.ceste (3 replies)
 59. Dôchodcovia a daňové priznanie. (13 replies)
 60. prijaté preddavkové fa (8 replies)
 61. Opakované dodanie tavaru a DPH (0 replies)
 62. Podať daňové priznanie nepracujúceho dôchodcu? (8 replies)
 63. s.r.o v lividácií (0 replies)
 64. Zmluva o spolupráci (2 replies)
 65. Poškodený materiál (7 replies)
 66. Poznamky k uctovnej zavierke (3 replies)
 67. DP FO typ A a dobrovoľné poistenie (2 replies)
 68. DÚ a kontrola (0 replies)
 69. RZZP (0 replies)
 70. Opatrovateľský príspevok (1 replies)
 71. Náklady, účet 323 a zúčtovanie (2 replies)
 72. Dan z prijmu v Rakusku? (0 replies)
 73. Hlásenie na daň.úrad a zrážková daň (3 replies)
 74. Zahraničná SC - evidencia jázd pri požičanom vozidle (7 replies)
 75. odpis auta szčo zaúčtovanie (6 replies)
 76. registrácia na stránke Česmadu (2 replies)
 77. Vyplyvajuce povinnosti DP a RZZP -student/SZČO (11 replies)
 78. Dodanie tovaru (2 replies)
 79. Prenájom bytu-majiteľ dlhodobo žije v zahraničí (3 replies)
 80. Výpočet odpisu (1 replies)
 81. Tovar alebo služba z Čiech ? (3 replies)
 82. Odpis auta (4 replies)
 83. Dobrý deň. Potrebujem poradiť so zaúčtovaním stravných lístkov v MRP. (0 replies)
 84. Kupa spolocnosti, uctovanie-zaciatocne stavy (0 replies)
 85. Ako správne napísať faktúru firme z Českej republiky, som neplátca DPH. (0 replies)
 86. Dátum vystavenia FA a dátum dodania tov./sl. (4 replies)
 87. Priemerný kurz USD (2 replies)
 88. Ako zauctovat preplatok z RZZP (7 replies)
 89. neúspešné elektronické podávanie dokumentov (0 replies)
 90. príležitostná preprava osôb do Poľska a späť (12 replies)
 91. Prefakturácia nákladov (2 replies)
 92. Opravny vykaz o majetku a zavazkoch (4 replies)
 93. Danove priznanie PO (12 replies)
 94. Daňové priznanie B a sprostredkovateľská provízia (6 replies)
 95. Ide o technické zhodnotenie?? (3 replies)
 96. Odpočitateľná položka na manželku (3 replies)
 97. A alebo B (7 replies)
 98. Príspevok na vytvorenie pracovného miesta - DE MINIMIS (2 replies)
 99. Môžem začat odpisovať neskôr? (4 replies)
 100. auto nezaradene do majetku firmy (3 replies)
 101. práca na dohodu (5 replies)
 102. uctovanie (6 replies)
 103. Platiteľ DPH vystavil bloček z RP bez DPH (2 replies)
 104. Odvody zaplatené po 31.1.2011 (3 replies)
 105. výdavky z predaja CP (1 replies)
 106. úmrtie konateľa s.r.o a DP (3 replies)
 107. Darčekové poukážky-zaúčtovanie (0 replies)
 108. Odpis pohladavky (19 replies)
 109. PD typ B a dan odvedena zrazkou (16 replies)
 110. Odpočítateľ. položky (2 replies)
 111. Predaj darovaneho bytu - spatne ohodnotenie? (5 replies)
 112. koeficient (2 replies)
 113. odpisovanie automobilu (9 replies)
 114. Ahojte. Chcem sa opýtať na účtovanie v jednoduchom účtovníctve. (1 replies)
 115. čo poviete na toto???? (1 replies)
 116. Dodatočné DPH (2 replies)
 117. pôžička spoločníkovi v s.r.o. (11 replies)
 118. kurzový rozdiel (2 replies)
 119. Stazky (8 replies)
 120. Invalidný dôchodca a danove priznanie (18 replies)
 121. DP-predaj nehnuteľnosti (15 replies)
 122. Asistenčná služba (1 replies)
 123. Neplatiteľ DPH uvádza na bločkoch z ERP DPH (11 replies)
 124. DP spoločnosti vzniknutej v roku 2010 (5 replies)
 125. Dane a prenájom 2010 (15 replies)
 126. Ako opraviť nezaúčtovanú ZC pri predaji majetku??? (0 replies)
 127. Umývačka riadu (1 replies)
 128. Ktoré tlačivo a ako? (5 replies)
 129. Neziskovka (0 replies)
 130. Exekúcia nevyplatená celá, len čiastočne (2 replies)
 131. predaj vozidla (6 replies)
 132. Kúpa účtovného programu (2 replies)
 133. Daň vybraná zrážkou (2 replies)
 134. auto na leasing ide aj do suvahy na 022 (0 replies)
 135. Daň po odpočte straty (0 replies)
 136. zaplatenie odvodov do SP a ZP za rok 2010 v roku 2011 (3 replies)
 137. DPH 14 % v roku 2003 (6 replies)
 138. DP A (3 replies)
 139. bezodplatný prenájom bytu- ako na to? (3 replies)
 140. platiteľ DPH-začíname (8 replies)
 141. Odpredaj obchodného podielu a zostatok na učete 364 (2 replies)
 142. Dovoz strebornych minci (8 replies)
 143. Daňové priz. B - kam uviesť zrážkovú daň (1 replies)
 144. SHR a daňové priznanie (1 replies)
 145. Ake odvody plati pracovnik na dohodu ? (0 replies)
 146. zahraničná dodavatelska faktura - aky kurz? (0 replies)
 147. Výsluhový dôchodok (1 replies)
 148. Úroky a daň z úrokov v JÚ (3 replies)
 149. daňový bonus a príjem z ČR (102 replies)
 150. študent, práca na dohodu a v zahraničí (0 replies)
 151. leasing - škoda (7 replies)
 152. prechod od jedného účtovníka k druhému (3 replies)
 153. pôžička (1 replies)
 154. Uplatnenie NčZD, dan.priznanie typ A (20 replies)
 155. velmi pekne prosim niekoho o radu :) vyplnenie danoveho priznania FO typ B (13 replies)
 156. Z darov od ľudí zakúpený orgán - ako ho zaúčtujem? (12 replies)
 157. Predčasne odkupenie a následný predaj HM (4 replies)
 158. príjmy zo závislej činnosti + príjmi z podnikania...??? (2 replies)
 159. Danove priznanie B SZCO + bezurocna pozicka od zamestnavatela (7 replies)
 160. materiál, či tovar - ako účtovať? (3 replies)
 161. dotácia z úradu práce (3 replies)
 162. ročné zúčtovanie dane (52 replies)
 163. UPLATNENIE NEZDANITEĽNEJ ČASTI ZÁKLADU DANE (4 replies)
 164. Výdavky finančného sprostredkovateľa (17 replies)
 165. Zámenná zmluva a daň z príjmu (5 replies)
 166. Vrátenie zrážkovej dane z úrokov (3 replies)
 167. Príjem-Nórsko (2 replies)
 168. Chybné ročné zúčtovanie dane, čo teraz? (6 replies)
 169. Som platca DPH - platím, alebo neplatím DPH pri nákupe tovaru od platcu z ČR? (5 replies)
 170. Daňové priznanie - príjem zo závislej činnosti a zo živnosti. (4 replies)
 171. RZZP (7 replies)
 172. Daňové priznanie typu A (6 replies)
 173. co s DPH za 3.Q 2010? (0 replies)
 174. nárok na zamestnaneckú prémiu (2 replies)
 175. Danove priznanie typu A (6 replies)
 176. Preplatok dane - maximálna suma (8 replies)
 177. Ako zapísať sumu z fa z EÚ ak som platcom DPH podla § 7? (0 replies)
 178. exekucia-soc.poisť. (1 replies)
 179. Nedoplatok v DP (10 replies)
 180. Daň z predaja nehnuteľnosti (4 replies)
 181. preprava (2 replies)
 182. Pohoda - nastavenie (1 replies)
 183. Preučtovanie zoistatkov (4 replies)
 184. Dobropis k r. 2010 cez 326??? (36 replies)
 185. preprava na území Francúzska pre francúzskeho odberateľa (3 replies)
 186. Miesto dodania (5 replies)
 187. Opravné daňové priznanie (9 replies)
 188. Ahojte , je možne uplatniť odpis nezdaniteľnej časti na manželku (2 replies)
 189. Danove priznanie (2 replies)
 190. Predaj veci cez firmu (2 replies)
 191. Vrátenie cla (1 replies)
 192. Odpis nehnutelnosti (1 replies)
 193. Dotácia z ÚPSVaR a daňové priznanie (6 replies)
 194. Oprava chýb minulých období (7 replies)
 195. Re: Daňové priznanie 2010 (1 replies)
 196. kúpa auta v hotovosti pre neplatcu DPH (8 replies)
 197. remeslená činnosť (1 replies)
 198. Cenné papiere zaučtovanie v JU? (3 replies)
 199. dohodar (5 replies)
 200. predaj nehnutelnosti (5 replies)
 201. Danové priznanie. (16 replies)
 202. ročné zúčtovanie preddavkov na daň (0 replies)
 203. Aký typ daňového priznania? (2 replies)
 204. účtovníctvo na poslednú chvíľu! (4 replies)
 205. Mám podať opravné daňové priznanie? (3 replies)
 206. Vývoz-oslobodenie od dane? (8 replies)
 207. Vzniknutá škoda pri preprave v medzi štátmi EU (0 replies)
 208. Potvrdenie pri daňovom bonuse (4 replies)
 209. Zmena spôsobu odpisovania. (5 replies)
 210. Daňové priznanie FO: A (5 replies)
 211. Dodatočné DP DPH (2 replies)
 212. Sankcie - čo nás čaká? (5 replies)
 213. Mýto (0 replies)
 214. RZZP (6 replies)
 215. Odpis straty a daňový bonus (3 replies)
 216. Je možné "rozpočítať" paragon? (4 replies)
 217. Rada pre študenta.. (1 replies)
 218. Daň z príjmu a predaj nehnutelnosti (0 replies)
 219. RZZP (4 replies)
 220. česká a slovenská živnosť (0 replies)
 221. Ako zaúčtovať nákup tovaru v zahraničí (0 replies)
 222. Kam by ste zaradili príjem z prednáškovej činnosti? (3 replies)
 223. vyplnenie dp (9 replies)
 224. dohoda- ako je to s odvedenim dane? (6 replies)
 225. Ziadost o odklad na dane z prijmov pre sro (18 replies)
 226. Nepodanie dane z motorovych vozidiel (11 replies)
 227. Podávať súhrnný výkaz pri prijatí služby z ČR?? (2 replies)
 228. poistné plnenie na účet leasingovky (4 replies)
 229. Danove priznanie B (1 replies)
 230. Oprava základu dane tovar do EU (3 replies)
 231. uplatnenie pausalnych vydavkov pri szco, ktory bol v zdanovacom obdobi aj zamestnanec (5 replies)
 232. Dobrý večer, (2 replies)
 233. Môžem použiť v DP metódu vyňatia príjmov z Fínska? (7 replies)
 234. Odložená dań - povinnosť účtovania (17 replies)
 235. dvakrát zaúčtovaný doklad (4 replies)
 236. Danove priznanie student, typ A. (5 replies)
 237. Paušálne výdavky a zrušenie registrácie DPH počas roka. (5 replies)
 238. Odpocitatelna polozka na manzelku a danove priznanie manzelky (16 replies)
 239. Konštrukcia (7 replies)
 240. Aké DP treba podať?? (4 replies)
 241. daňové priznanie (8 replies)
 242. Prosba o radu: nizky prijem, ako na DP? (16 replies)
 243. Dobrý deň, potrebujem poradiť DPH (5 replies)
 244. uplatnenie 40% paušálnych výdavkov....?? (13 replies)
 245. ročné zúčtovanie dane (0 replies)
 246. rozdiel daňové a účtovné odpisy (7 replies)
 247. Podat danové priznanie zo zmluvy o dielo a dohody o vykon.práce (3 replies)
 248. Vratenie pozicky konatelovi z r.2008 (8 replies)
 249. Ako znížiť základ dane, kôli zdravotnému poisteniu... (5 replies)
 250. zaporna hodnota DAN Z PRIJMU ! (9 replies)